Петък, 30 Октомври 2020, 18:29

26 хил.лв е печалбата на "ВиК Бебреш" за 2018г

26 Март 2019, 13:57
(2) (0)
Ботевград - Новини
Прочетена: 1266 4


Печалба от двадесет и шест хиляди лева е финансовият резултат на общинското дружество „ВиК Бебреш”ЕООД за 2018 г. Спрямо 2017 г има повишение, когато финансовият резултат също е отчетена печалба  в размер на 25 хил.лв.

 

През 2018 година общо приходите от оперативна дейност са в размер на 1 985 000 лв, съпоставени с предходния отчетен период показват намаление от 189 000 лв, като основно намалението идва от намалените разходи за придобиване на активи по стопански начин, а нетните приходи от продажби леко се увеличават. През 2018 г. са реализирани приходи от водоснабдяване, отвеждане и пречистване в размер на 1 498 000 лв. (за 2017 г. - 1625 000 лв.)

Oбщо разходите за оперативна дейност през 2018 г. са в размер на 1 956 000 лв. Съпоставени с предходния отчетен период показват намаление от 189 000 лв. Най-голям дял заемат  разходите за работна заплата, социални и здравни осигуровки, които възлизат на 1 028 000 лв.

 

Към 31 декември 2018 година паричните средства на дружеството възлизат на 28 000 лв, а на 31 декември 2017 година- 46 000 лв.

 За „В и К Бебреш" ЕООД е налице затруднения при събиране на вземанията, въпреки невъзможен достъп до банкови кредити и друго външно финансиране поради блокирани разплащателни сметки. Размерът на вземанията  възлиза на    533 000 лв. и се увеличава с 91 000 лв. в сравнение с 2017 г., като основно са вземания от клиенти в размер на 481 000 лв и присъдени вземания 52 000 лв.

Задълженията на дружеството намаляват от 1 884 000 лв към 31 декември 2017 г на 1617 000 лв. към същата дата на 2018 г.

Средносписъчният брой на персонала за 2018 година е 77 работници и служители.

Основният капитал на дружеството е в размер на 102 000 лв. Едноличен собственик на капитала и краен контролиращ субект е Община Ботевград.

С решение №79/21.04.2016 г на Общински съвет - Ботевград се взема решение за присъединяване на община Ботевград към Асоциации по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация" ЕООД- София.

 

На 28.01.2019 г е подписано Допълнително споразумение към сключения на 16.03.2016 г. договор №92-00-1 за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системи и съоръжения и предоставяне на ВиК услуги между Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация" ЕООД -София и „Водоснабдяване и канализация" ЕООД - София.

 

В Допълнително споразумение се определя срок до 1 април 2019 г за преминаване на дейността по стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на ВиК услуги от „В и К Бебреш" ВООД към „Водоснабдяване и канализация" ЕООД - София.

След тази дата ВиК системите и съоръженията -публична общинска собственост преминават в управление на „Водоснабдяване и канализация" ЕООД - София.

 

 „В и К Бебреш" ЕООД ще прекрати дейността по поддържане и експлоатация на ВиК системи и съоръжения и предоставяне на ВиК услуги, а персоналът ще бъде назначен във „Водоснабдяване и канализация" ЕООД -София.


За 2018г. са направени разходи за решетки на дъждоприемни оттоци, капаци и ревизионни шахти. Те са в размер на 6 432.39 лв. За рехабилитация на канализационната мрежа са вложени 15 381.08 лв. За изминалата година Община Ботевград е отпуснала 375 хил. лева за водното дружество за подмяна на стара водопроводна мрежа, за ремонт и рехабилитация на съоръжения, довеждащи и разпределителни водопроводи и канализационни мрежи.


Населението в община Ботевград се водоснабдява от 22 водоизточника. От тях 8 са подземни и 14 са повърхности водоизточници, от които 13 са реки и един язовир.

Най-голям и значим водоизточник на общината е язовир „Бебреш", разположен в северните склонове на Стара планина.

 

 Източник: balkanec.bg

Коментари (4)

 • Отговори (2) (2)
  1. добавен от: Браво 27 Март, 09:14

  Да ги раздадат като премии на заслужилите.... Един е Георги и Гачо е неговия пророк....

 • Отговори (3) (0)
  2. добавен от: Анонимен 27 Март, 12:28

  Е как на печалба като дължи толкова много пари алооуууууууу счетоводителката велика си !!!

 • Отговори (3) (1)
  3. добавен от: Анонимен 29 Март, 13:14

  Какви пари какви печалби . Някой нямат срам . Та ВиК е длъжник.
  Боже Боже .........

 • Отговори (0) (0)
  4. добавен от: Анонимен 31 Март, 18:45

  Няма ли да намалят от административния персонал стига да лапат. Дали пък незнае Весела къде да се нагоди , мно о о о го кадърна бе .

Добави коментар:

Назад

Последвайте ни във Facebook

Обяви

виж всички
виж всички

Анкета » коментари (5)

Какво е Вашето мнение за затварянето на ул."Свобода?

Анкета » коментари (5)

Какво е Вашето мнение за затварянето на ул."Свобода?

отговори
Напълно съм съгласен (549)
70% Complete
Не съм съгласен (303)
70% Complete
Съгласен съм за еднопосочно затваряне на улицата (243)
70% Complete