Събота, 29 Февруари 2020, 11:42

Девето, редовно заседание на Общински съвет Етрополе

21 Август 2019, 21:53
(2) (0)
Етрополе - Новини
Прочетена: 1162 4


Тази вечер, от 17.30ч. се проведе предпоследното, редовно заседание на Общински съвет Етрополе, преди провеждане на Местните избори на 27 октомври 2019г.На заседанието присъстваха 14 общински съветника, като по уважителни причини отсъстваха: Тошко Стоев, Боряна Керемидска и Лъчезар Лазаров. Не бяха направени промени в предварително обявения дневен ред от 17 точки.
С решението по т.1, общинските съветници приеха Отчет на бюджета на Община Етрополе към 31.12.2018 г. / материал за пълния вариант на отчета бе публикуван отделно/, а решението бе взето с 10 гласа "за" и 4 "въздържал се" /групата общински съветници от БСП/.
По т.2 бе приет Отчет за дейността на Общински съвет-Етрополе за периода 01.01.2019 г. – 30.06.2019г., като за този период са проведени шест редовни заседания, а съветниците са заседавали общо в продължение на 5 часа и 45 минути.В деловодството на Общинския съвет са постъпили общо 108 предложения, разпределени по вносители както следва:
- от Кмета на Общината-74 предложения
- от Председателя на ОбС-29 предложения
- от Председателя на ПК по бюджет, финанси, търговия, съобщения, данъци и такси-4 предложения
- от Председателя на ПК по ТСУ към ОбС-1 предложение
Приети са 107 решения, като от тях с поименно гласуване са приети 77.
Най-много изказвания за отчетния период са направили : Володя Вълов, Владимир Александров, Васил Василев, Боряна Керемидска.
С решението по т.3 се приема Отчет за изпълнение на Решенията от Общинския съвет – Етрополе за периода от 01.01.2019 година до 30.06.2019 г.
По т.4 се допълва Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2019г.
С решението по т.5 се дава съгласие Община Етрополе да придобие, чрез безвъзмездно прехвърляне право на собственост върху недвижим имот-държавна собственост, находящ се в гр.Етрополе с административен адрес : бул. "Руски" №88, представляващ: Част в размер на 280 кв.м от трети етаж на триетажна сграда, целият със застроена площ 320 кв.м, състоящ се от 9 бр.канцеларии, коридор и сервизно помещение.
По т.6 се дава съгласие да се извърши прекратяване на съсобствеността между Община Етрополе и Иван Начев Николов, чрез продажба на поземлен имот пл.№8 в размер на 488 кв.м представляващ продаваемо място по регулация и съставляващо реална част от УПИ /ТРИ/- 9 /девет/, квартал 3 по подробния устройствен план на с.Малки Искър.
По т.7 се дава съгласие за отдаване под наем, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот-частна общинска собственост, представлящ: помещение-магазин с полезна площ от 93 кв.м., находящ се на партерен етаж в жилищен блок "27 ноември". Търгът да се проведе при начална месечна наемна цена в размер на 558.00 лв., без включен ДДС.
По т.8 се дава съгласие за отдаване под наем, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот-частна общинска собственост, представляващ помещение-магазин с полезна площ от 25 кв.м, находящ се на първия етаж в жилищен блок №1, квартал 90 по подробния устройствен план на гр.Етрополе.
Решението по т.9 изменя и допълва Решение №47 от 28.03.2019г. на Общински съвет Етрополе в частта на т.2, както следва:
"Дава съгласие за изменение на действащия ПУП на гр.Етрополе в частта на УПИ I - "Градска болница и поликлиника", кв.16, гр.Етрополе-разделянето му на три нови урегулирани поземлени имоти:
-УПИ I с отреждане " МБАЛ и Медицински център",
-УПИ V с отреждане " За здравеопазване и социални дейности" и
-УПИ VI с отреждане "За трафопост".
По т.10 се дава съгласие за изменение на подробния устройствен план на гр. Етрополе в частта на улица с о.т. 163-164 и УПИ I, УПИ II, УПИ III и УПИ IV от кв. 54, чрез поставяне на улично регулационни линии по имотните граници на имоти пл.№ 322, 1849, 1850 и 1851 /запазване на съществуващата улица/.
С решението по т.11 се предоставя безвъзмездно за нуждите на Сдружение в обществена полза "ТЕНИС КЛУБ "ЕТРОПОЛЕ", реална част от спортен обект-публична общинска собственост: спортна площадка, цялата с площ 1140 кв.м с изградените върху нея игрище за тенис корт, трибуна с масивна сграда на един етаж-склад със застроена площ от 18 кв.м.за период от пет години.
С решението по т.12 се определя:
1.Минимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег на територията на община Етрополе, както следва:
1.1 дневна тарифа за 1 км.пробег- 0.60 лв.без ДДС
1.2 нощна тарифа за 1 км.пробег- 0.70 лв. без ДДС
2.Максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един км.пробег на територията на община Етрополе, както следва:
2.1. дневна тарифа за 1 км.пробег- 0.85 лв. без ДДС
2.2 нощна тарифа за 1 км.пробег- 1.00 лв. без ДДС
Решението по т.13 е относно : Изпълнение на договор по Процедура BG05M9ОP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 на Министерство на труда и социалната политика.
По т.14 се дава съгласие община Етрополе да кандидатства пред Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г." с проект : " Преход към кръгова икономика чрез компенсиране в домакинствата и в пилотните училища в община Етрополе." в следните две помещения:
1.ОУ "Хр.Ботев" гр.Етрополе, стая 124- Кабинет по БЕЛ-43 кв.
2. СУ "Хр.Ясенов" гр.Етрополе, Основна сграда, етаж 2, стая -208- 54 кв.
По т.15, 16 и 17 бяха отпуснати парични помощи на нуждаещи се.

Източник: balkanec.bg

Коментари (4)

 • Отговори (2) (1)
  1. добавен от: Анонимен 23 Август, 08:28

  От вчера няма вода в Лопян. Вчера сутринта нямаше, през деня имаше и от снощи, 19.00 часа, цяла нощ и днес вода няма в селото.
  Защо? Кой върти спирателнителните кранове и си гледа кефа за сметка на живеещите в селото?
  Цяло лято нямаше проблем с водата и от днес започна.
  Наясно ли е кметицата с проблема?

  • (1) (3)
   1. добавен от: Анонимен 23 Август, 08:49

   Не е мястото тук да подадете сигнал за това, кметицата си има телефон

 • Отговори (3) (0)
  2. добавен от: Анонимен 23 Август, 08:57

  Точно тук е мястото. На кметицата не и знаем телефона, а и не я виждаме да обикаля селото.
  Село без вода, телефонни жици, оплетени с клони от дърветата и застрашаващи човешки животи.
  На кого да се оплачем?

 • Отговори (4) (0)
  3. добавен от: Анонимен 23 Август, 09:34

  Браво на "В и К" - Етрополе! Реагираха веднага. Мина колата на "В и К" през селото и водата дойде.
  Сега остава и "Енергоснабдяване" да вземе мерки с оплетените клони по течащите с електрически ток жици в Лопян.

Добави коментар:

Назад

Последвайте ни във Facebook

Обяви

виж всички

Анкета » коментари (8)

Какво си пожелавате за Новата 2020 година?

Анкета » коментари (8)

Какво си пожелавате за Новата 2020 година?

отговори
Здраве, защото то е най-важното (471)
70% Complete
Пари, че сме заникъде без тях (44)
70% Complete
Любов, за да е по-красив всеки наш ден (40)
70% Complete
Мир по Земята (83)
70% Complete