Вторник, 11 Август 2020, 04:10

Днес бе проведено онлайн заседание на Общински съвет-Правец

22 Май, 17:56
(1) (0)
Правец - Новини
Прочетена: 1299 14


Днес от 09:00 часа Общински съвет-Правец проведе онлайн заседание при следния Дневен ред:

1. Изказвания, питания, становища и предложения.
2. Предложение за отпускане на помощ по реда на Наредба №20 за социално подпомагане на граждани от бюджета на Община Правец.
3.Управление и разпореждане с общинско имущество.
4. Приемане на определена с Протокол на комисия по чл. 210 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ цена и Учредяване право на прокарване на Разпределителни газопроводи и Газопроводни отклонения, през поземлени имоти - публична общинска собственост, по приложен проект за обект: "Газификация на град Правец".
5. Именуване на улици в село Осиковска Лакавица, община Правец.
6. Кандидатстване на Община Правец с проект: „Изграждане на Информационен център в УПИ IX за „информационен център и озеленяване” в кв.10 , гр. Правец, Община Правец”, за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP 001- 19.347 по мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура”от Стратегията за водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Ябланица Правец“ по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г. съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).
7. Процедиране за учебната 2020-2021 г. с ОУ ”Христо Ботев”- с. Разлив.
8. Приемане на отчет за дейността на Исторически музей – Правец за 2019 г. и утвърждаване на програма за дейността на Исторически музей – гр.Правец през 2020 г.
9. Удължаване периода на освобождаване на наематели на обекти - общинска собственост от заплащане на дължимата наемна цена във връзка с Решение № 325 на Министерски съвет от 14.05.2020 година за обявяване на извънредна епидемична обстановка.
10. Приемане годишен финансов отчет за 2019 г. на „Правецгаз 1” АД, обсъждане дейността на дружеството и решение за начина, по който следва да гласува определения представител на Община Правец в предстоящото редовно общо събрание на акционерите на дружеството.
11.  Освобождаване от такса при заявяване на нов постоянен и настоящ адрес в селата: Разлив,
Осиковица и Осиковска Лакавица.


Източник: balkanec.bg

Коментари (14)

 • Отговори (1) (0)
  1. добавен от: Анонимен 22 Май, 21:47

  Албенчето приема ...молби ..за ...даи даи

 • Отговори (2) (0)
  2. добавен от: Анонимен 23 Май, 09:21

  И като прочетох информацията за заседанието на общинския съвет в Правец,се сетих за дядо поп:ВЛИЯНИЕ НА ДУХОВАТА МУЗИКА ,ВЪРХУ ДУХОВНОТО ИЗРАСТВАНЕ НА ДУХОВНИКА!Ако не сте го разбрали прочетет т.6.Сигурен съм в едно,че 90% от общинските съветници изобщо не са разбрали за какво става въпрос,защото толкова са им едни спецефични човешки възможности!

 • Отговори (3) (0)
  3. добавен от: Анонимен 23 Май, 09:59

  Какво стана със закриването на училището в Разлива?

  • (3) (0)
   1. добавен от: Веси 23 Май, 13:00

   Срамота е да се закриват училища....що за глупост е това?!?!

 • Отговори (2) (0)
  4. добавен от: Анонимен 24 Май, 12:21

  Правилно, наистина е срамота. ЗАСРАМЕТЕ СЕ!!

 • Отговори (2) (1)
  5. добавен от: Анонимен 24 Май, 12:52

  Аз мисля, че никой няма да спечели, ако затворят училището... Тези деца няма да имат възможността да се приспособят към средата в някое ново училище, защото това изисква много внимание и работа. Неравният старт ще доведе до трудности не само за тях, но и за преподавателите, които ще работят с тях.

 • Отговори (1) (1)
  6. добавен от: Анонимен 24 Май, 13:13

  Не е правилно да се затварят училища. Не правете такава грешка.

 • Отговори (1) (2)
  7. добавен от: Анонимен 24 Май, 17:51

  Най - голяма грешка е да се затвори училище, независимо къде се намира. Не го правете, това е бъдещето на селото, не причинявате неудобство на деца и родители! Това все пак са деца, а не само носители на пари за училищата!

 • Отговори (0) (0)
  8. добавен от: Питане 24 Май, 18:08

  Защо освобождават от такса за услуга само трите села? Освободете всички населени места в общината. Това е абсолютна глупост. ЩЕ намалите прихода в хазната, ще ТОЛЕРИРАТЕ определени населени места, за да регистрирате "братята". Вместо да ги поощрявате с поредния безплатен обяд, им създайте заетост.

 • Отговори (1) (1)
  9. добавен от: Анонимен 24 Май, 18:26

  Срам !Никой не мисли за децата

 • Отговори (1) (1)
  10. добавен от: Анонимен 24 Май, 23:21

  Последното нещо, което трябва да бъде закрито в една община е училището. Опитайте различни варианти, филиал на училището в Правец, командировани учители и т.н. Измислете нещо, но не закривайте!

Добави коментар:

Назад

Последвайте ни във Facebook

Обяви

виж всички
виж всички

Анкета » коментари (0)

Какво е Вашето мнение да затварянето на ул."Свобода?

Анкета » коментари (0)

Какво е Вашето мнение да затварянето на ул."Свобода?

отговори
Напълно съм съгласен (152)
70% Complete
Не съм съгласен (57)
70% Complete
Съгласен съм за еднопосочно затваряне на улицата (55)
70% Complete