Събота, 25 Януари 2020, 03:56

Дневен ред за заседание на Общински съвет на 20.08.2019г.

14 Август 2019, 20:25
(0) (0)
Своге - Новини
Прочетена: 246 0


На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 30, ал. 2, т.1 и чл.31 , ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Своге, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на 20.08.2019г. /вторник/ от 9:30 часа в Конферентната зала на ПГ "Велизар Пеев" се свиква редовно заседание на Общински съвет - Своге при следния Дневен ред:
1. Полагане клетва от новоизбрани общински съветници.
2. Предложение провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот - частна общинска собственост, находящ се в град Своге.
3. Предложение относно продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ УПИ VIII-266 с площ от 1045 кв.м., находящ се в квартал 10 в по подробния устройствен план на село Реброво.
4. Предложение относно продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ УПИ - XI-549 с площ от 615 кв.м., находящ се в квартал 3 в по подробния устройствен план на село Гара Лакатник, махала "Пробойница"..
5. Предложение относно продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ УПИ VIII-266 с площ от 56 кв.м., находящ се в квартал 5 в по подробния устройствен план на село Брезе, Община Своге, област Софийска.
6. Предложение относно допълване Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2019г., като в раздел I "Продажби" се включи в имот - частна общинска собственост, представляващ УПИ XXXIV - "Озеленяване" с площ от 97.00 кв.м., находящ се в квартал 70 по подробния устройствен план на град Своге.
7.Предложение относно кандидатстване на Община Своге с проектно предложение за предоставяне за безвъзмездна финансова помощ (БФП) по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020, процедура BG05M9OP001--2.062 "Социално включване на лицата с психични разстройства и с интелектуални затруднения".
8. Предложение относно даване на мандат и съгласуване на позиция по точките от дневния ред на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК в обособена територия, обслужвана от "Водоснабдяване и канализация" ЕООД - София, насрочено за 02.09.2019г.
9. Предложение относно взимане на решение "СПОРТИСТ-СКАЛА" ЕООД, ЕИК 130929225 да купи 100% от дружествените дялове от "МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР СВОГЕ" ООД, ЕИК 131426084, със седалище и адрес на управление град Своге ул. Староселска №4, представляващи 100 /сто дяла/ по 50 /петдесет/ лева всеки.
10. Предложение относно приемане на Одитен доклад на Сметна палата за резултатите от извършен финансов одит на консолидирания годишен финансов отчет на Община Своге за 2018г.
11. Предложение относно отпускане на еднократна финансова помощ на нуждаещи се лица семейства по реда на Наредба за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ, приета с решение №121, Протокол №29 от Заседание на ОбС-Своге, проведено на 26.04.2013г.
12. Питания.

Източник: balkanec.bg

Коментари (0)

Няма добавени коментари

Добави коментар:

Назад

Последвайте ни във Facebook

Обяви

виж всички
виж всички
виж всички

Анкета » коментари (1)

Какво си пожелавате за Новата 2020 година?

Анкета » коментари (1)

Какво си пожелавате за Новата 2020 година?

отговори
Здраве, защото то е най-важното (175)
70% Complete
Пари, че сме заникъде без тях (17)
70% Complete
Любов, за да е по-красив всеки наш ден (14)
70% Complete
Мир по Земята (31)
70% Complete