Вторник, 11 Декември 2018, 05:01

Граждани с предложения към Бюджет 2018 на общественото му обсъждане днес

12 Януари, 20:19
(0) (0)
Ботевград - Новини
Прочетена: 1721 5

Проектът за Бюджет 2018 г бе публично обсъден днес, 12 януари, 2018 г от 17,30 ч, в зала 14 на общинската администрация. Обсъждането протече при голям интерес от страна на граждани, директори на учебни и обществени заведения. Присъстваха зам.кметовете Борис Борисов и Цветелин Цветков, общински съветници, кметът на Трудовец Веселин Драганов и др.

Предстои Бюджет 2018 да бъде подложен на гласуване от Общински съвет –Ботевград, поради което той ще претърпи промяна до окончателното му утвърждаване от съветниците.

„Постарали сме се да отговорим в максимална степен на обществения интерес и нужди”. Това каза кметът на общината Иван Гавалюгов в началото на представянето на проекта за бюджета.
Финансовата му рамка е 24 749 093 лева.

Планираните собствени приходи общо за 2018 г са в размер на 9 726 400 лв.” Заложили сме висока степен на събираемост”, поясни кметът Гавалюгов.
Данъчните приходи са планирани в размер на 2 654 000 лева.От тях:
Патентен данък и данък върху таксиметровите превози – 90 000 лв
Данък върху недвижимите имоти – 965 500 лв
Данък върху превозните средства – 995 000 лв
Данък при придобиване на имущество по възмезден начин и дарения – 600 000 лв.
Относителният дял на приходите от имуществени данъци представлява 27 на сто от обема на собствени приходи. Неданъчните приходи са планирани в размер на 7 072 400 лв.
Взаимоотношенията с централния бюджет са в размер на общо 15 592 488 лв.От тях:
Общата субсидия е 12 414 888лв
Общата изравнителна субсидия е 1 963 200 лв.
Целева субсидия за капиталови разходи – 932 300 лв
За зимно поддържане и снегопочистване – 282 100 лв.

Разходите общо за 2018 г са в размер на 24 749 093.
По функция 1 „Общи държавни дейност” са разчетени разходи в размер на 3 294 936 лв,,в т.ч. държавно финансиране 1 017 400 лв, общинско финансиране 1 569 776лв и капиталови разходи в размер на 83 607 лв;За дейност „Общинска администрация” са предвидени 3 222 436 лв, а за дейност а”Общински съвети” – 72 500 лв.
По функция 2 „Отбрана и сигурност” са разчетени разходи в размер 314 030 лв.
По функция 3 „Образование” са предвидени бюджетни разходи в размер на 10 147 974 лв, в т.ч. дофинасиране на държавни дейности с приходи с общински характер в размер на 978 194 лв.
Във функция 4 „Здравеопазване” в бюджета за 2018 г са разчетени средства в размер на 1 135 697 лв.
Функция 5 „Социално осигуряване , подпомагане и грижи” предвидените средства в бюджета са в размер на 1 390 621 лв. за дейностите:
- Домашен социален патронаж – 130 000 лв.
- Клубове на пенсионера и инвалида – 83 400 лв.
- дейност „Център за настаняване от семеен тип” – 343 131 лв
- дейност „Дом за стари хора” – 485 090 лв
- дейност” Други служби и дейности по соц. осигуряване” – 255 000 лв.
По функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” са разчетени разходи в размер на 6 049 499 лв.
- Водоснабдяване и канализация – 1 002 951 лв
- Осветление на улици и площади – 169 хил.лв
- Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа – 1 378 202 лв
- Озеленяване 50 000 лв.
- Чистота – 2 069 400 лв
- Управление дейности по отпадъци – 205 хил.лв.
- По функция „Почивно дело, култура , религиозни дейности” са предвидени разходи в размер на 2 111 138 лв:
За група „Почивно дело” - 95 400 лв
За група „Физическа култура и спорт” - Спорт за всички – 320 000 лв. за спортните клубове, в т.ч. 200 000 лв за БК”Балкан”; „Спортни бази за спорт за всички” – 515 349 лв.
За група „Култура”:
- дейност "Читалища” – 493 500 лв
- дейност”Оркестри и ансамбли” – 250 000 лв
- дейност „Обредни домове и зали” – 213 300 лв
- дейност „Други дейности по културата” – 90 000 лв
- дейност „Музей и художествени галерии от регионален характер” – 133 589 лв
По функция 8 „Икономически дейности и услуги” са планиранио разходи в размер на 305 408 лв, в т.ч. дейност”Служби и дейности за поддържане и ремонт на пътищата” са планирани разходи в размер на 282 100 лв.


След като кметът Гавалюгов представи проекта на бюджета, бе дадена думата на гражданите за мнения и предложения.
Архиерейският наместник Отец Борис Петров попита има ли заложени средства за религиозни дейности, а не за общинските обредни дейности. Той съобщи, че  Зелинския манастир "Рождество на Пресвета Богородица" има нужда от нова камбанария.
Кметът отговори, че е дадено вече такова предложение от Елисавета Митушева и че са предвидени 15 хил.лв за изграждането й. Гавалюгов каза още, че през настоящата година се предвиждат ремонти на църквата в Гурково и манастир „Св. Николай Чудотворец” в Скравена. Отец Борис постави и друг въпрос - дали е възможно ОП БКС да извършва дейности във всички църкви. Кметът не възрази.

Кметът на Трудовец Веселин Драганов попита, как ще бъде направена канализацията в местността Манастирица, тъй като там има денивелация. Освен това той предупреди, че ще бъде нарушение на закона заустването на отпадните води в река Касица. По думите му 50 хил.лв за ремонт на асфалтово покритие в селото са твърде недостатъчни за предстоящата 2018 година. Гавалюгов отговори, че е поставено на ВиК да направи обследване относно канализацията на Манастирица.

Жители на Скравена поставиха проблема за липсата на канализация и асфалтово покритие на ул.”Изгрев” от 20 години насам. Кметът Гавалюгов предложи, ако всички живеещи на въпросната улица си изчистят всички данъци, тя ще бъде благоустроена. Присъстващите изразиха съгласие.

Жителка на ул. „Зелинград” попита дали е възможно да има финансиране за ремонт на тротоара, който е пропаднал на места и се стича вода от горната част на улицата.

Поставен бе въпроса за липсата на парково място за отдих в ж.к. „Саранск”, както и на детски площадки , които да са обезопасени.
„Възложил съм на архитекта да предвиди възможностите. Имаме го в предвид. След като завърши санирането на блоковете, ще помислим”. Гавалюгов изрази съгласие ,че там липсва детска площадка. От залата се чу мнение да се помисли за достъпността на инвалиди до банките и пощата в Ботевград.

Жена, която живее в кв.71 съобщи,че има подписка от три входа на жилищен блок, недоволни от факта, че газят в кал в участъка от трафопоста на ул.”Ст. Стамболов” до „Сан Стефано” в Ботевград. „Няколко пъти е разкопавано, но и до момента липсва асфалтова настилка”, каза представителка на блока. Кметът предложи да бъде разгледан проблема на приемна с него. Той заяви, че би било добре да се направи екип към ВиК за възстановяване след аварии, освен екипа, който предотвратява самите аварии.

Людмила Чудомирова, Главен библиотекар, попита дали е възможно допълнително финансиране на Общинска читалищна библиотека „Иван Вазов”. Кметът отговори, че общата субсидия за читалищни дейности ще бъде разпределена така, че да бъдат включени към тях.

Общинският съветник Дамян Маринов постави 4 въпроса. Първият бе, дали е възможно да се повиши минималната заплата на администрацията.Вторият бе свързан с поставянето на обезопасителни съоръжения на Стара река. Третият въпрос на Маринов бе, дали през настоящата година са заложени разходи за продължаване на започналата дейност по подмяна на автобусни спирки,а четвъртият - на какъв етап е изграждането и обследването на паркоместата. „В централната градска част е натоварено движението и е трудно с паркирането”, мотивира се Маринов.

Гавалюгов обясни, че на този етап вече е предвидено в ж.к. „В.Левски” да се изграждат допълнително паркоместа, като за това има изготвен проект за 2 млн.лева, но общината е заделила 18 хил.лв. Кметът Гавалюгов изрази надежда за допълнителна целева субсидия

За паркиралите автомобили на бул.”България” Гавалюгов заяви , че собствениците им не са санкционирани, тъй като няма къде да паркират. „Едно време са строени паркингите зад блоковете там за един автомобил, а в момента семействата имат по две коли”.Източник: balkanec.bg

Коментари (5)

 • Отговори (0) (3)
  1. добавен от: Анонимен 13 Януари, 21:41

  А майка ти колко има

 • Отговори (4) (0)
  2. добавен от: Анонимен 14 Януари, 19:08

  На бул. "България" не трябва да се паркира, изключително много се пречи на движението!!

 • Отговори (0) (0)
  3. добавен от: Анонимен 15 Януари, 08:19

  А на цар Освободител не се ли пречи на движението има и знаци спирането забранено.

 • Отговори (0) (0)
  4. добавен от: Анонимен 15 Януари, 17:53

  да махнат знаците поне или може да се сложи някакво време за забрана на коли

  :idea:

 • Отговори (0) (0)
  5. добавен от: Анонимен 15 Януари, 21:44

  Изглежда съветникът Дамян Маринов не се грижи толкова за общинската администрация, а се опитва да пробута
  Подмолно скроеното май от ортаците му поредно безумие. Нека да не забравяме,че възнагражденията на съветниците са свързани с тези на общинската администрация. Малко по-скромно!

Добави коментар:

Назад

Последвайте ни във Facebook

Обяви

виж всички

Анкета » коментари (8)

Подкрепяте ли идеята до 2024г. да бъдат премахнати печките на дърва и въглища, които не отговатят на еконормите

Анкета » коментари (8)

Подкрепяте ли идеята до 2024г. да бъдат премахнати печките на дърва и въглища, които не отговатят на еконормите

отговори
Да (189)
70% Complete
Не (420)
70% Complete
Съгласен съм, това ще подобри качеството на въздуха. (59)
70% Complete
Не смятам, че е необходимо. Това няма да промени качеството на въздуха (227)
70% Complete
Не съм заинтересован (8)
70% Complete