Сряда, 26 Февруари 2020, 08:36

Какви ремонти извърши Община Ботевград през 2018г

24 Октомври 2018, 13:40
(1) (0)
Ботевград - Новини
Прочетена: 1538 5


На територията на община Ботевград бяха извършени ремонтни дейности в урбанизираните територии и общинската пътна мрежа както и в извън урбанизираните територии. Съществуват изградени и регистрирани с постановление на МС - 53 броя пътища с обща дължина 207,6 км. По тях се осъществява транспортен достъп до всички населени места в общината. Общинската пътна мрежа, която общината трябва целогодишно да поддържа проходима за движение на автобуси и за доставка на хранителни продукти е 61,5 км, както следва:
1. Път 8РО1041- Новачене - Гурково - Бабина - 7 км
2. Път 8РО3055 - Гурково - Литаково - 3 км
3. Път 8РО3053 - Радотина - Краево - 4 км
4. Път 8РО3054 - Ръждавец - Липница - 7 км
5. Път 8РО3057 - Липница - Дилковци - 5 км
6. Път 8РО3056 - Липница - Елов дол - Туловско ливаде - 7 км
7. Път 8РО2046 - Боженица - Курново - 5,5 км
8. Път 8РО1042 - Скравена - м. „Св. Николай"- 2 км
9. Път 8РО1093- Новачене- Ръждавец- Боженица-12 км
10. Път 8РО2044 - Рашково - Краево - 4 км
11. Път 8РО2047 - Ботевград - в.з.Зелин - 5 км
В резултат на ежедневната експлоатация и атмосферните влияния, ежегодно всички тези пътища се нуждаят от непрекъсната лятна и зимна поддръжка.

Дейността по лятна поддръжка на тях се състои в частично изкърпване на отделни участъци от настилката, почистване от храсти и почистване на отводнителни окопи с цел отводняване пътното платно и осигуряване на безопасно движение на МПС и подготовката им за зимни условия.
Почистването на храстовидна растителност със собствени средства се извърши от ОП"БКС" на цялата пътна мрежа както в селата така и в пътищата към махалите и вилните зони. Почиства се и третокласния републикански път Ш-161 Ботевград-Рашково до границата с община Мездра. Изкърпени са участъците от общинските пътища с изключение на път 8РО3054, път 8РО3072 като в момента продължава кърпенето на път 8РО3056, път 8РО2046, както и в урбанизираната територия на селата в общината от фирма „МИКРА-КМ"ООД.

Отделно в общинския план в текущите ремонти бяха заложени възстановяване на трошенокаменни настилки и изпълнени в селата както следва:
- Село Рашково път за махала Стойково краище-800м, път за махала Равна -100м, път в махала „Белчово" - 350м, път за махала Плачковци - 300 м, път за махала Остра Могила - 100 м, път за махала „Пехчени връх" - 1500м. Аварийно
са възстановени път към местност Габровница махала Червена могила - 2000м и част от път към речното водохващане към Язовишкия камък - 300м. Направен  бе път през общински имот за достъп до частен имот.
Село Радотина път за маха ла „Лаката" - 150м, ул."Градината" - 250м и ул."Дръстила" - 230м. Допълнително аварийно ще се възстанови път към махала „Лъга" - 300 м.
Село Липница път към махала „Голямо усое" – 100 м както и път към махала „Ломето" - 800м. Аварийно ще се възстановят и два допълнителни пътища в самата махала „Ломето" с обща дължина - 500м, както и довършване на пътища
към махалите „Стейовци" и „Преславица"
В село Елов Дол бе довършен бе пътя към махала „Славковци", ремонтирани бяха пътища към махалите „Лисовци" и „Пейовци". Допълнително аварийно ще се довършат ремонтите по пътища към махалите „Вълкановци", „Кьоркьоловци",
„Пановци"и „Стаменовци". 
В село Боженица ще се ремонтира пътя отнесен от поройните дъждове за махала „Близнаковци" - 300 м и направа на мостово съоръжение на път към махала „Мурта".
В село Краево е ремонтиран участък от път за махала „Харта" и остава за довършване път за махала „Минзивара".
- Във вилна зона „Зелин" са асфалтирани улици с обща квадратура 14350кв.м  и отделно изкърпване на 480 кв. м.
В момента се ремонтират улици в село Трудовец полагане на асфалт на три улици / ул."Ангел Цоцов", част от ул."Бистрица" и част от ул."Манастирица" / с обща квадратура до 3500 кв.м. и отделно изкърпване по улици до 1000 кв.м. След което ще бъдат ремонтирани и в село Врачеш улици с обща квадратура до 3800 кв.м и отделно изкърпване до 700 кв.м от ОП „БКС".

С цел подобряване безопасността на движението, на улиците на Ботевград се получиха предписания от РУ на МВР-Ботевград за поставяне на изкуствени неравности пред ДГ „Иглика" и ДГ „Звънче", направени са предписания и за подмяна на 10 броя стопове както и поставяне на липсващи предупредителни знаци за неравности. Същите са подадени за изработване и чакаме да ни ги доставят. По отношение на зимното поддържане на улиците, в Ботевград и вилна зона „Зелин", селата Трудовец, Врачеш, Скравена, Новачене и Литаково ще се извършва от ОП "БКС", а общинската пътна мрежа е в процедура по Закона за обществените поръчки за избор на изпълнител, като практиката е избрания изпълнител да обслужва и малките села.

С избраната фирма ще се подпише съответния договор който ще отговаря за необходимата техника и периодично доставяне на необходимите инертни материали за опесъчаване на ОПМ. Поддържане на отсечките от републиканската пътна мрежа в границите на Ботевград (Път Е-79 и Път Е-83) се осъществява съвместно с Областно пътно управление по подписан споразумителен протокол за финансиране .

Общината съвместно с фирма „ВиК-Бебреш" направиха много за подобряване на водопроводната мрежа в село Врачеш като се изгради нов довеждащ водопровод от речно водохващане на река „Осеница" до пречиствателната станция „Осеница" дължина 3340м. и диаметър фи 200. Допълнително по улица „Ален Мак" се подмени водопровода- 130 м.
В село Рашково се извършва също подмяна на довеждащ водопровод с дължина 1800м. и диаметър фи 90.
В село Гурково предстой ремонт на речното водохващане на река „Милковица".
В с. Литаково бе изградена канализация по ул. „Гранчарска" и ул. „Петко Икоски" с дължина 162 м.
В гр. Ботевград се подмени част от главния водопроводен пръстен с дължина 1000м., диаметър фи 300 и 25 броя сградни отклонения. Във вилна зона „Зелин" е подадено налягане от припомпваща станция към висока зона с изграждане на нов водопровод с дължина 330м. и диаметър фЮО и направени дренажни канализации за отвеждане на дъждовни води.
В село Трудовец по улица „Васил Цоцов" е подменен водопровод 260м. и диаметър ф90.
Предстои изграждане на канализация в с. Скравена.

Една от най-важните задачи в работата на общината беше подготовката на училищата, детските градини и ясли, за нормална работа при зимни условия.
Извършени бяха своевременно ремонти на сградите в училищата и детските градини:
- ОУ „Св. Св. Кирил и Методи" ремонт на санитарни помещения и частично покрива.
- ОУ „Н. Й. Вапцаров" прогимназиален етап ремонт на покрива, направа на мълниезащита с изпреварващо действие и частично отстраняване на течове от покрива на физкултурния салон.
- ППМГ „Акад. проф. д-р Асен Златаров"- ремонт на покрив, подмяна дограма, направа на външна топлоизолация, подмяна водопровод, осветителни тела и пребоядисване. Ремонт на физкултурен салон подмяна на дограма и външна
топлоизолация.
- ДГ „Кокиче"- подмяна плочки на входни стъпала.
- ДГ „Синчец"- ремонт на помещения, вентилация и пребоядисване.
- ДГ „Славейче"- ремонт на кухненски блок, складови помещения и отводняване на покрива.
- ДГ „Иглика"- ремонт на кухненски блок вътрешно и външно.
ДЯ „Здравец" - подмяна покрив, подмяна на вътрешна дограма, водопровод, канализация, санитарни помещения, ел.инсталация, осветителни тела и външна топлоизолация. Същото и на сградата кухненския блок с офис. ДГ „Детелина"- с. Врачеш външна топлоизолация, подмяна на дограма, подмяна отоплителна инсталация и вътрешен хоризонтален водопровод.
- ДГ „Детелина"- с. Скравена подмяна на осветителни тела, ново водопроводно отклонение и хоризонтален водопровод както и монтаж на теракота по подове.
- ДГ „Здравец"- с. Трудовец подмяна на дограма, топло и хидроизолация на покрива както и пребоядисване на помещенията.
- ДГ „Здравец"- с. Литаково подмяна покривна конструкция, подмяна на водопровод, направа на външна топлоизолация, подмяна на дограма, направа на нова отоплителна инсталация и боядисване.
ДГ „Зора"- с. Новачене подмяна на дограма приземен етаж и целият първи етаж както и частично боядисване.
Ремонтни дейности са извършени и продължават да се извършват по кметства и читалища както следва:
Кметство Краево - подмяна на дограма, частично по покрива, подмяна осветителни тела и боядисване. Ремонт на спирка.
- Кметство Боженица - подмяна на дограма, частично покрива, подмяна на осветителни тела и боядисване.
- Кметство Елов Дол - подмяна на дограма, частично покрива, подмяна на осветителни тела и боядисване. Ремонт на спирка.
- Кметство Липница - подмяна на дограма, частично покрива, подмяна на осветителни тела и боядисване. Направа на подова настилка от гранитогрес.
- Кметство Радотина - предстой да започне ремонта на библиотеката и музея, подмяна на дограма, подмяна на осветителни тела и боядисване.
- НЧ „Никола Ракитин 1890"- с. Трудовец подмяна на покрив в ниската част на сградата, подмяна на дограма, осветителни тела, ремонт на санитарен възел и боядисване.
НЧ „Събуждане 1985"- с. Врачеш подмяна на покрив, подмяна на дограма, подмяна осветителни тела, ремонт на санитарен възел и боядисване.
НЧ „19 Февруари1906"- с. Скравена подмяна отоплителна инсталация, ремонт на санитарни помещения и боядисване. Ремонт на салона отопление и осветление.
- НЧ „Светлина 1900"- с. Литаково подмяна на покрив, подмяна на дограма, подмяна осветителни тела, направа на санитарен възел и боядисване.
МБАЛ-Ботевград подмяна на покрива на бл. 1.
-Текущо ремонти се изпълняват от ОП „БКС" по общински сгради като включватпочистване на олуци, водосточни тръби, санитарни възли, ел.инсталация и частични вътрешни ремонти.Източник: balkanec.bg

Коментари (5)

 • Отговори (16) (3)
  1. добавен от: Анонимен 24 Октомври, 17:37

  Браво кмете !

 • Отговори (13) (4)
  2. добавен от: Анонимен 24 Октомври, 17:38

  Крадливата Тула за 12 години и половината от това не направи

 • Отговори (4) (6)
  3. добавен от: Анонимен 24 Октомври, 21:31

  кмете,защо не обърнеш внимание на улиците разкопани за ремонти от вик ,има дупки стоящи от години,идва зима

 • Отговори (5) (2)
  4. добавен от: Анонимен 24 Октомври, 21:33

  да си ги оправя вик-то

 • Отговори (5) (0)
  5. добавен от: Анонимен 25 Октомври, 11:23

  ВиК наема понякога и външни фирми, които не си довършват работата и си остават коня у ряката, както се казва

Добави коментар:

Назад

Последвайте ни във Facebook

Обяви

виж всички
виж всички

Анкета » коментари (7)

Какво си пожелавате за Новата 2020 година?

Анкета » коментари (7)

Какво си пожелавате за Новата 2020 година?

отговори
Здраве, защото то е най-важното (428)
70% Complete
Пари, че сме заникъде без тях (42)
70% Complete
Любов, за да е по-красив всеки наш ден (36)
70% Complete
Мир по Земята (77)
70% Complete