Четвъртък, 9 Юли 2020, 07:26

Комисии и сесия на общинския съвет тази седмица

22 Юни, 08:53
(1) (0)
Костинброд - Новини
Прочетена: 533 1


Тази седмица предстои заседанието на Общински съвет - Костинброд. Във вторник са комисиите, а сесията е в четвъртък от 16.00 ч. със следния проект за дневен ред:

1.Промяна размера на бюджета за 2020 година.

2. Приемане проект за четвърта промяна на поименен списък на обектите за придобиване на ДМА, основен ремонт и безобектови машини и съоръжения – централна доставка с лимитни средства за 2020 година и рашифровката на капиталовите разходи, финансирани от приходи по § 40.

3. Определяне вида собственост за недвижим имот в с.Градец, описан със заповед на областния управител на Софийска област.

4. Вземане на решение за продажба на общински жилищен фонд.

5. Вземане на решение за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване и одобряване на експертна оценка за недвижим имот – частна общинска собственост.

6. Вземане на решение за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване и одобряване на експертна оценка за недвижим имот – частна общинска собственост.

7. Освобождаване от плащане на такса за ползване услугите на детско заведение за деца, посещаващи детски градини на територията на Община Костинброд за учебната 2019/2020 година.

8. Предоставяне за безвъзмездно ползване, стопанисване и управление на недвижим имот - общинска собственост.

9. Актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2020 година.

10. Вземане на решение за обявяване на имот – частна общинска собственост за публична общинска собственост.

11. Даване на съгласие Община Костинброд да поеме задължение за поддържане на пътни участъци от републиканската пътна мрежа на територията на община Костинброд срещу освовождаването им от такса за преминаване и ползване на републиканската пътна мрежа.

12. Именуване на улици с о.т. 291 до о.т.292, от о.т.219а до о.т.291б и от о.т.291в до о.т.291г по плана на гр.Костинброд.

13. Именуване на улици с о.т. 936- о.т.943 – о.т. 946- о.т.946а –о.т.944 – о.т.945 о.т.1022 и от о.т.940 до о.т.943 по плана на гр.Костинброд.

14. Именуване на улици с о.т. 60а̕ до о.т.60г в квартал 16 по плана на с.Петърч, общ.Костинброд.

15. Вземане на решение за промяна на начина на трайно ползване на общински поземлен имот с идентификатор 38978.105.55 от землището на гр.Костинброд, Софийска област – собственост на община Костинброд.

16. Даване на съгласие за безвъзмездно придобиване на недвижим имот.

17. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.


Източник: balkanec.bg

Коментари (1)

Добави коментар:

Назад

Последвайте ни във Facebook

Обяви

виж всички
виж всички

Анкета » коментари (1)

Ще почивате ли това лято предвид ситуацията с коронавируса?

Анкета » коментари (1)

Ще почивате ли това лято предвид ситуацията с коронавируса?

отговори
Да, смятам да почивам както всяка друга година (95)
70% Complete
Ще почивам само ако успея да намеря пари в тази криза (51)
70% Complete
Почивката ми ще е на вилата на село (56)
70% Complete
Ще почивам, но сигурно ще заменя морето с планина (29)
70% Complete