Четвъртък, 23 Септември 2021, 14:12

Лало Кирилов: Данъците, които плащат хората, трябва да се връщат обратно в общините

21 Март 2017, 23:55
(1) (1)
Ботевград - Новини
Прочетена: 3273 29


Лало Кирилов е кандидат за народен представител в 26 МИР – София – област. Роден е в гр. Пирдоп през 1983 г. Завършил средното си образование в гимназия с изучаване на английски език и висшето си образование в Нов български университет, специалност Финанси и Финансов мениджмънт. Работил в "Дънди Прешъс Ме- талс Челопеч" ЕАД, аситент корпоративни финанси и счетоводител във водеща международна фирмa „Крестън Булмар“ ООД. В периода 2013 – 2014 г., зам. председател на управителния съвет на болнично заведение. В момента предприемач. Владее английски език. Член на БСП от 2008 г. От 2014 г., председател на общинската организация на БСП - гр. Пирдоп. Общински съветник в ОбС - Пирдоп, втори мандат. Представител на община Пирдоп в Областните съвети за развитие и за предотвратяване на бедствия към София област.

Г-н Кирилов, кандидатирате се за народен представител от "БСП за България", какви са приоритетите, на които бихте заложил ако бъдете избран за депутат?
- Смятам, че част от данък общ доход и част от корпоративния данък на предприятията и хората, които живеят в дадена община, трябва да се връщат в общината. Така райони като нашият ще могат да се борят по-адекватно с проблемите на територията си. Управляващите от ГЕРБ делегираха на общините изключително много задължения, никъде обаче не бе предвидено и осигурено необходимото финансиране, нито пък допълнителен бюджет. В момента се делегират дейности от национално ниво, но националният бюджет не осигурява дори целева субсидия за общините, които да изпълняват всичко това. Типичен пример е повишаването на учителските заплати от 2017 г. Целевата субсидия за училищата обаче не е повишена, заради това ще трябва да се режат средства от други пера като поддръжка, облагородяване и т.н. Така уж добрите намерения създават още проблеми за училищата.
Идеята ми е 9% от данъка да отива в националния бюджет, а 1% да остава в общината. Разбира се, инициативните кметове ще трябва да търсят и външни инвестиции. В момента общините получават финансиране от такса смет и данък сгради, а не получават нищо от евентуален нов инвеститор. Идеята е самите общински съвети, общинска администрация и кмета да бъдат по-приветливи и предразположени към частния бизнес. Вариантът, в който тези средства остават в националния бюджет и се разпределят за незнайно какво, не е добър. При връщането на част от корпоративния данък съществува и малък риск. Става на въпрос за фирмите, които изпълняват дейност в дадена община, но са регистрирани в други общини, или пък производствената им база се намира между две общини, но е регистрирана в една от тях. Поради това е необходимо да се връща част и от данък общ доход към общините. Голяма част от хората, живеещи в тези общини и работещи в тези фирми, ще генерират достатъчно средства, които да се връщат към съответната община. Това не трябва да бъде предпоставка за разделение на тези общини, тъй като и двете ще спечелят при увеличаването на бюджетите.
Също така е необходимо таксите за издаване на разрешително за строеж да са на общините, а не да отиват в областните администрации, както е в момента.

Кои предложения от програмата на БСП трябва задължително да бъдат реализирани за района и защо?
- Според мен най-важните приоритети са икономика, образование, здравеопазване и социална политика.
Да се върне държавата в икономиката означава, че начинът на управление във фирми с държавно и общинско участие над 50% трябва да се промени. Те не бива да се управляват на политически принцип, хората, които ги управляват трябва да се избират с конкурс. По този начин ще се гарантира, че начело са опитни и кадърни хора, а не нечии "калинки". Виждаме докъде са докарани повечето държавни и общински дружества - нямат приходи, а хората, които ги управляват сякаш са там само за заплатата. През една-две години се сменят тези управители и никой не търси отговорност за действията и бездействията им. Това трябва да спре, защото обрича фирми и предприятия, които биха могли да са печеливши.
Друг важен приоритет е образованието. В района има професионални гимназии, които вместо да подготвят кадри, които са нужни за производството, бълват специалисти в сферата на митническото и брокерско дело. А дали точно такива кадри са нужни в района? Не трябва ли да се съобразим с реалните икономически нужди, за да гарантираме реализация на младите тук?
Проблемът е следствие от неосигуряването на средства за училищата. Цялата система на финансиране на образованието е сбъркана, защото парите следват детето. Не се гони качество, а количество. Колкото по-ниско е качеството, толкова по-голямо е количеството, защото повече са и парите. Това е основен проблем на цялата страна. По този начин и училището няма как да създаде качествени кадри за бизнеса, затова страдат всички училища в района.
От началото на 2017 г. има наредба, с която министерството на образованието заплаща транспорта на учениците само до първото средищно училище. Тоест, от запад насам, първото средищно училище е в Златица. Ако ученикът е от Чавдар и е избрал да учи в Пирдоп, той получава безплатен транспорт до Златица и от там вече сам си организира транспорта. Както и обратното - ако си от Копривщица или Антон, първото средищно училище е в Пирдоп. Това трябва да бъде променено, тъй като по този начин децата биват ограничавани да нямат мобилност. Вместо да се водят от образованието, което искат да получат, стават зависими от икономически фактори.
Другото нещо, което е много важно за образованието е въвеждането на един учебник за цялата страна по даден предмет от I до XII клас. Не е необходимо за IV клас да има 20 учебника по даден предмет. Създава се хаос и не се знае на какво се набляга в час. Няма как и да се измери нивото на учениците - всеки може да е учил различни неща.
Здравеопазването и социалната политика също са изключително важни. До 2009 г. минималните месечни обезщетения за отглеждане на дете бяха обвързани с минималната работна заплата. От 2009 г. насам се вижда и голямата разлика между минималната заплата от 460 лв. и обезщетението, което е в размер на 340 лв. В случай, че след 26 март "БСП за България" поеме управлението на държавата, поема и категоричен ангажимент, че ще бъде върнато старото правило. Тези социални плащания трябва да бъдат обвързани с минималната работна заплата. Важно е също и помощите за родители с деца от I до IV клас, които са със скромни възможности. Не да се дават еднократни помощи за първи клас, а това да бъде и за всички ученици до четвърти клас. Тези помощитрябва да бъдат обвързани с образователното ниво на родителите. На хартия някои от социалните плащания са обвързани с ходенето на училище на детето, но поради влошеното състояние на образованието, контролът за присъствие в часовете е сведен до минимум.
БСП предвижда да се връщат до 50 лв. от данъка на работещите родители за всяко дете месечно. С това освен, че ще помагаме на родителите, ще направим крачка към подоходно облагане на физическите лица.

Има ли опасност всички обещания за увеличаване на заплати, пенсии и социални придобивки да останат само пожелателни?
- Реалното увеличаване на заплатите, пенсиите и социалните помощи зависи от цялостното състояние на икономиката. Статистическите данни на Европейския съюз показват, че производителността на труд у нас е два пъти по-ниска от средната за Европа, а средните доходи са три пъти по-ниски. Тези данни разбиват напълно мита, че доходите ни са ниски, защото не работим.
От гледна точка на обещанията, много партии разчитат само на това в кампанията. Избирателите трябва да отсеят празните приказки от реалните ангажименти. До преди два месеца ГЕРБ твърдяха, че това е последното вдигане на минималната работна заплата и през следващите четири години ръст няма да има. Предизборно същите хора започнаха да обещават средни работни заплати от 1 500 лв. Такива суми, още повече такъв рязък възход, БСП не може да обещае - това е чист популизъм предвид реалното състояние на държавните средства. Ние се борим за преизчисляване на пенсиите и ръст на заплатите, но те ще са свързани с ръста на средната работна заплата, за да може да гарантираме стабилност във всички сектори. За това са необходими правила, сигурност, справедливост. Не бива само 4-5 фирми да определят бъдещето на цял район, да решават кой да бъде безработен и кой не. Този монопол трябва да бъде прекратен, а когато хората имат избор нещата ще бъдат различни. Подобен подход може да доведе и до премахване на междукласовите различия, а не да имаме малцина заможни и множество хора, които едвам свързват двата края.

БСП обяви, че няма да позволи затварянето на общински болници дори в малките населени места. Може ли обаче състоянието на общинските медицински заведения да се подобри?
- Всички общински болници, дори и част от държавните, имат финансови загуби. При държавните болници има кой да помага - това е държавата. Общините трябва да покриват финансовите разлики на общинските, а това често е непосилно за малки населени места или такива със западнала икономика. При общини с много задължения, каквато е Пирдоп например, няма как да се поеме еднолично дофинансирането на дейността на дадена болница. Фактор за тежкото финансово състояние на общинските болници в страната е и недоброто преразпределение на финансите.
Бях част от Управителния съвет на болницата в Пирдоп. Направих за нея каквото успях, но има още много за вършене. По онова време беше спечелен европроект за здравен скрининг на населението в Средногорието, бяха обособени и създадени и двете регистратури... Това, което бе важно за мен, разбирайки от финанси и икономика, бе въвеждането на интегрирани системи, управляващи целия процес в болницата. Всеки, който изписва лекарство или консуматив в дадено отделение, своевременно се осчетоводява и разходите за лечението са видни.

В кои сфери ще бъдете най-полезен, ако бъдете избран за народен представител?
- Моето висше образование е финанси и финансов мениджмънт. Поради това смятам, че най-полезен ще бъда в сферата на икономиката, финансите и бюджета. Човек не може да разбира от всичко, а да се насочва към нещата, за които има знания и опит.

Смятате ли да се възползвате от преференциалния вот в кампанията?

- Важно е цялостото представяне на "БСП за България", затова е необходима и отборна игра. Нормално е да има и конкуренция - в листата има достатъчно можещи хора. Самият аз наистина смятам да заложа на преференциалния вот, защото този път Средногорието има реален шанс за народен представител, а това би помогнало много на региона. Нормално е всеки да има своите предпочитания. Това е и предимството на преференциалния вот - може да посочиш кого точно искаш да те представлява в парламента. Залагам на личния контакт с хората и го правя не само в тази кампания. Смятам, че хората в района ме познават или поне се надявам да са забелязали работата ми. Винаги съм разчитал на личните разговори, не комуникирам с избирателите само през медиите. Ще продължа да разчитам на личния контакт и ако бъда избран за народен представител.

Защо хората от Средногорието трябва да гласуват за вас?

- Както вече казах, необходимо е нашият район да има народен представител. БСП започна промяната в себе си, залага на млади и образовани хора. Смятам, че съм доказал способностите и качествата си с работата си до момента. Има и конкретни задачи, които бих искал да свърша, за да подобрим битието не само на жителите на Средногорието. Звучи амбициозно, но БСП може да подобри жизнения стандарт в областта и в цялата страна. Бих искал да съм част от това. Хората в Средногорието трябва да изберат онзи кандидат, за когото вярват, че ще работи отдадено и ще помогне. Бих искал да получа възможността да ги представлявам и ще се постарая да дам всичко от себе си, за да преодолеем проблемите, от които всички ние страдаме.

Купуването и продаването на гласове е престъпление!

Източник: balkanec.bg

Ключови думи: Парламентарни избори 2017

Коментари (29)

 • Отговори (0) (4)
  1. добавен от: Анонимен 22 Март, 07:42

  10-10! Депутата Кирилов

  • (2) (0)
   1. добавен от: Анонимен 22 Март, 20:54

   Аут от парламента! И в затвора! Вероятно има защо! Ако не при него - при родителите му!

  • (0) (1)
   2. добавен от: Лало кирилов Лалов 24 Март, 09:40

   Бяхме студенти в минно геоложки университет - защо го е срам да каже и да напише и да каже как пушеше марихуана с Асен , Иво мечката и Милко . Също да каже и за ДДС - измамите - ако има журналисти да бяха поразровили малко повече. Мойте факти може да ги проверите периода 2001-2003

 • Отговори (2) (1)
  2. добавен от: Анонимен 22 Март, 08:18

  Лало Ехо Лалов

 • Отговори (3) (1)
  3. добавен от: Анонимен 22 Март, 11:53

  моля, разкарайте безполезното недоразумение Лигльо

  • (1) (5)
   1. добавен от: Анонимен 22 Март, 13:31

   Ще те разкараме бързо, лигльо, #3!

 • Отговори (0) (6)
  4. добавен от: Анонимен 22 Март, 12:40

  Тоя е вътре 100%

 • Отговори (5) (3)
  5. добавен от: Анонимен 22 Март, 13:15

  Недоразумение е алкохолизиран неграмотник да преподава на студенти.

 • Отговори (4) (3)
  6. добавен от: Анонимен 22 Март, 13:19

  Недоразумение е алкохолизиран неграмотник да преподава на студенти.

 • Отговори (4) (0)
  7. добавен от: Анонимен 22 Март, 17:32

  Поне да им бяха написали нещо по-грамотно. Аз като не разбирам от икономика не давам акъл на икономистите. А този не само ще дава ,ами и иска да управлява.

 • Отговори (6) (0)
  8. добавен от: Анонимен 22 Март, 18:04

  Абе Лало, където и да се връщат данъците - все ще ги откраднете от вашата крадлива партия!

 • Отговори (3) (0)
  9. добавен от: Анонимен 23 Март, 02:50

  има какво да се краде ,щом комунистите и педерусите искат властта

 • Отговори (3) (0)
  10. добавен от: Гражданин на Пирдоп 23 Март, 13:15

  Дано вече да са се научили да гласуват дъртите комунисти, че иначе много недоразумения като другаря Кирилов ще има в новия парламент. Клека майка България ...

  • (1) (0)
   1. добавен от: Анонимен 23 Март, 21:37

   Тоя другар изглежда, че е за първи път в костюм. Явно досега все с анцунг се е движил... :uups:

Добави коментар:

Назад

Последвайте ни във Facebook

Обяви

виж всички

Анкета » коментари (1)

Смятате ли, че днес България е независима държава?

Анкета » коментари (1)

Смятате ли, че днес България е независима държава?

отговори
Да, напълно независима е (4)
70% Complete
Не, не е независима (51)
70% Complete
Частично независима е (9)
70% Complete
Нямам мнение по въпроса (2)
70% Complete