Четвъртък, 20 Септември 2018, 11:40

Мерки за предотвратяване на пожари през есенно-зимния отоплителен сезон

11 Октомври 2017, 06:09
(0) (0)
Правец - Новини
Прочетена: 673 0

Пожарът е неконтролирано горене което нанася щети. Всички мерки за пожарна безопасност /правила,норми и др./ са основани на елиминиране на една от тези три предпоставки и намаляване на влиянието на опасните фактори при пожар за здравето и живота на хората. Съвременното разбиране на качеството на живот включва пожарообезопасеността на жизнената среда или привеждането и в съответствие с правилата и нормите за пожарна безопасност. Спазването на правилата и нормите за пожарна безопасност са отговорност на всеки гражданин, а нарушаването им може да застраши не само личната собственост и живота на близките.
Отоплението през есенно-зимен отоплителен сезон е особено актуален. Неправилното използване на отоплителни и нагревателни уреди е донесло не малко беди на хората. /пожари с щети и човешки жертви/.
За недопускане на пожари:

ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ОТОПЛИТЕЛНИ И НАГРЕВАТЕЛНИ УРЕДИ:
-никога не оставяйте включени уреди без наблюдение!
-при напускане на дома или офиса още веднъж се убедете,че сте изключили уредите.
-не използвайте нестандартни и саморъчно направени уреди!
-изучавайте и стриктно спазвайте инструкциите за експлоатация на производителя!
-при необходимост от ремонт на електрически уреди и съоръжения се доверявайте само на специалисти.
-включете електроуредите само към силови токови кръгове с подходящо за целта сечение на проводниците.
-знайте ,че няма електроуреди, които могат да ви служат пожара безопасно вечно. След изчерпване на лимита им за годност те губят своята надеждност и безопасност.

ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПЕЧКИ С ТВЪРДО ГОРИВО:
Използването на отоплителни и нагревателни уреди е широко застъпено днес,като често се подценява пожарната им опасност.
За тяхната безопасна експлоатация също е необходимо съобразяването с инструкциите на производителя.
Горивните камери на такива уреди са изчислени на определен тип гориво и ползването на друг вид с по-високо калорично стените на печките прогарят.
Недопустимо е ползването на самоделни отоплителни уреди за твърди горива!
Още при инсталирането на отоплителни уреди на твърдо гориво трябва да се спазват следните изисквания:
-отстоя ние от горими предмети не по-малко от 80 см.Стената зад печката НЕ трябва да се облицова с горими материали.
-задължително поставяне на негорима подложка с прагове от четирите страни на уреда с размер 30 см отпред и по 20 см отстрани на уреда.
-стабилно укрепване на дим отводните тръби / кюнците /.
Отворите към комина трябва да се затварят със стандартно изработени ламаринени капаци.

ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПЕЧКИ С ТЕЧНО ГОРИВО /НАФТА/:
Нафтата е висококалорично гориво .Безопасното и ползване трябва да бъде съобразено с високата и пожарна опасност като леснозапалима течност.Не по малко опасни са нагретите пари,което може да доведе до взрив.
Нафтовите печки трябва да са устроени върху негорими подложки с вертикални прагове от всички страни.
Внимателно трябва да бъде следена изправността на дозаторите,спирателната и контролно-измервателната арматура,терма защитата и автоматиката на уреда.
Не бива да се допускат нарушения на целостта / прогарания /на стените на разходния резервоар и на горивната камера.
Недопустимо е зареждането с гориво на неизстинала нафтова печка поради нагретите пари в горивната камера.
При разливане на гориво незабавно нагрятата течност около резервоара и печката трябва да бъдат отстранени.
Използваните за отопление стандартни нафтови печки.
ВАЖНО! В жилищата трябва да се съхранява нафта само за ежедневни нужди.
За безопасно съхранение трябва да се използват херметично затварящи се съдове, които не се наелектризират.

ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПЕЧКИ С ГАЗОВО ГОРИВО /ПРОПАН – БУТАН/:
Дейностите по устройването и техническото подържане на газовите отоплителни уреди трябва да се извършва само от специалисти.Експлоатацията им следва да се осъществява само след предварително обучение от лица над 14 годишна възраст.
Важно правило за ползването им е постоянният контрол за техническата изправност на съоръженията - автоматиката,вентилите и др.,осигуряващи нормална работа.
Необходимо е уредите да са стандартно изпълнение и в никакъв случай да НЕ се използват газови устройства и бутилки със съмнителен произход.
Отопляваните с газови печки помещения задължително трябва да са с постоянна естествена вентилация.
Недопустимо е устройването и съхранението на газови бутилки в бани и спални,в помещения под кота нула/мазета,шахти и др./,в близост до печки,радиатори и каквито и да е източници на топлина,както и на места с пряко слънчево греене,в гаражи ,общи тавани и стълбища.
Нарушаването на херметичността на газопроводите /маркучите / с изтичане на газ в затворено пространство е изключително опасно
С цел установяване на течове на газ у нас към пропан-бутана се добавя мирис на чесън. В случай ,че усетите такава миризма,веднага затворете винтилите и започнете проветряване на помещението!


Източник: РСПБЗН- Правец

Коментари (0)

Няма добавени коментари

Добави коментар:

Назад

Последвайте ни във Facebook

Обяви

виж всички

Анкета » коментари (4)

Подкрепяте ли предложението за изграждане на нов гробищен парк в м. "Бърцето" южно от яз. "Мали лаг"

Анкета » коментари (4)

Подкрепяте ли предложението за изграждане на нов гробищен парк в м. "Бърцето" южно от яз. "Мали лаг"

отговори
Да, това е най-подходящото място. (93)
70% Complete
Не, има по-подходящи места. (48)
70% Complete
Идеята е добра, защото мястото е извън Ботевград. (49)
70% Complete
Не е удачно този терен да се ползва за гробищен парк. (54)
70% Complete
Не съм заинтересован. (26)
70% Complete