Четвъртък, 13 Декември 2018, 06:38

ОбС-Ботевград прие информацията за социално-икономическото състояние на с. Новачене

23 Февруари 2017, 18:01
(0) (0)
Ботевград - Новини
Прочетена: 2293 14

На провелото се днес (23.02.) изнесено редовно заседание на Общински съвет-Ботевград в село Новачене, местните депутати разгледаха анализа на социално-икономическото състояние на с. Новачене. Информацията бе изготвена и предоставена на съветниците от кмета Георги Мишев. Тя бе приета с гласовете на 26 „за” и двама въздържали се.

В началото на общинската сесия общинският съветник от ОББО Цонка Докова изрази мнение, че Общината трябва да вземе мерки, както за село Скравена, така и за село Новачене. От тук минава главен път Е79, поради което тя настоя да бъдат създадени две пешеходни пътеки. Тя попита, какви са намеренията за детската градина в Новачене. „Там има течове и ако е възможно да се смени дограмата поне на първия етаж, както и да се газифицира кухнята”. Тя поиска монтиране на камера, която да унагледява какво се случва пред Кметството и Читалището. Тя даде предложение да се помисли за създаването на комисия, която да подкрепя растежа на селата. „Смятам, че селата са в неравностойно социално-икономическо положение”, мотивира се Докова.

Тодор Димитров, жител на селото заяви, че наред с многото свършени работи, има един нерешен проблем. Той е свързан със състоянието на бившето футболно игрище, което е станало боклучарник. Димитров даде предложение да бъде създадена комисия, която да се запознае със обстановката там.

Кметът Иван Гавалюгов подчерта, че е планирано да се монтират камери за видеонаблюдение, пейки и изкуствени неравности за ограничаване скоростта на автомобилите. Последните са вече закупени и най-вероятно през март ще бъдат поставени. По отношение на повдигнатия въпрос за детската градина от Цонка Докова, Гавалюгов заяви, че тя е включена в проект към „Националния еко-доверителен фонд”.за прилагане на мерки за енергийна ефективност. Гавалюгов заяви, че са дарени соларни знаци, указващи наличието на пешеходни пътеки от Ротари клуб. „Ако е необходимо ще закупим допълнително още такива.”, заяви кметът на общината. По думите му по ОП”Развитие на селските райони” с. Новачене е включен за подмяна на 12 км водопровод. Към момента се очаква одобрение на проекта.
Кметът на Новачене акцентира върху проблема с намаления полицейски състав в кметството и безразборното чупене на уличните лампи.

Кметът Георги Мишев предостави допълнителна информация, според която на територията на Кметство Новачене са реализирани следните обекти през изминалата 2016 г, както следва:
Изграждане на канализация за отпадни води на ул. „Ангел Кънчев: - 150 м за 9 669 лв.
Изграждане на канализация за отпадни води на ул. „7-ма”-115м за 15 600 лв.
Изграждане на канализация за отпадни води и подмяна на водопровод за питейна вода на ул.”Искър”-150 м, за 17 400 лв.
Ремонт на парапет на железобетонен мост над р.Рударка за 18 500 лв
Ремонт и заваръчни работи по парапета на пешеходен мост на р.Рударка – 7 800 лв


От предоставената информация на кмета Георги Мишев става ясно, че населението към 1 януари 2017г. жителите в селото наброяват:
- по постоянен адрес -1343 жители
- по настоящ адрес - 538 жители. Около 450 човека от тях са от ромски произход.
За последните 5 години в Новачене са родени 60 бебета, а починалите жители са 112. За споменатите години в селото са се заселили 93 човека по постоянен адрес и 115 по настоящ адрес или общо 208. Изселили са се 27 човека.
На територията на с. Новачене функционират следните институции:
1. Кметство
2. Детска градина „Зора“
З. ОУ „Васил Левски"
4. Читалище „Правда"
5. Потребителска кооперация
6. Поща
7. Църква
8. З.К.Новачене 13
9. Шивашки цех
10. Картонажен цех
11. Цех за производство на метални ножове
- Има още двадесет броя регистрирани фирми, занимаващи се предимно с търговия.
ДГ „Зора“
Детска градина „Зора" функционира целогодишно и в нея се отглеждат и възпитават общо 45 деца, разделени в две групи - яслена и подготвителна. Обслужващият персонал работи на двусменен режим и наброява 9 души. Сградата е двуетажна, с приземен етаж (кухненски бокс и парно отопление). Цялата сграда се нуждае от основен ремонт и мерки по енергийна ефективност, тъй като такъв не е правен от първоначалното й пускане в експлоатация през 1978г.
ОУ „Васил Левски“
В основно училище „Васил Левски" за учебната 2016-2017 година са записани за обучение 107 деца от 1-ви до VIII - ми клас.
Учителите, които обучават децата, са 12 на брой и трима човека обслужващ персонал. В сградата на училището има изградена отоплителна инсталация, която използва за горене природен газ. Самата сграда също се нуждае от мерки за енергийна ефективност. Двора и оградата също се нуждаят от рехабилитация.
Читалище „Правда“
Дейността му се подържа и подпомага от двама щатни служители- административен секретар библиотекар и художествен ръководител. Председател на читалището е г-жа Цонка Докова на изборна нещатна длъжност със седем членен управителен съвет. Библиотеката разполага с 21000 тома разнообразна литература, но в помещенията в които се помещава се нуждаят от спешен ремонт. Също така от ремонт се нуждаят външните стълбища и тераса, които са в окаяно състояние. Наскоро бе направен основен ремонт на покрива на сградата, на основният салон. Сградата е санирана, освежена външно и с подменена дограма. Има изградена отоплителна инсталация на природен газ, която според ръководството не е ефективна и средства в субсидията за консумативи не се предвиждат. Липсва осветителна и озвучителна техника. Всичко това прави големия салон трудно използваем, в повечето месеци в годината. Самодейните колективи са: Духов оркестър, Представителен танцов състав, Детски танцов състав и Певческа група.
Населението на с. Новачене административно се обслужва от три отдела:
1. Техническа служба (ТСУ)
2. Служба ГРАО
3. Финансово-счетоводен отдел
Животновъдство
Животновъдството на този етап е доста слабо развито. В селото се отглеждат около 30 (тридесет) броя крави, два бивола, 12 бр. коне, около 150 бр. овце и 60-70 кози.
Структуриране на предприятията, търговските обекти и броя на заетите работни места в тях
- Шивашкият цех е собственост на фирма „Консулт ГПП" - ЕООД гр. Мездра и дава работа на около 15 (петнадесет) шивачки. По неясни причини в момента не работи.
- Дърводелски цех, собственост на фирма „Екокомерс" – Георги Маринов, дава сезонна работа на около 5-6 човека
- Цех за пластмасови и картонени изделия собственост на ЕТ „Мони" -
- Симеон Радославов - Венета Радославова работят 4 (четири) човека.
- Фирма „Асеро-Толедано- Европа" - ООД притежава цех за производство на стоманени остриета с голям капацитет, но в момента дава работа на 3 (трима) човека.
- На територията на кметството има регистрирани още около 20 /двадесет/ фирми и ЕТ-които предимно развиват дейност в сферата на търговията и услугите.
Инфраструктура и социално битови условия
Битова канализация за отпадни води е изградена на почти всички улици с изключение на улица „Ивайло"- 300метра, част от улица „Васил Левски"- 80метра и част от улица „Филип Тотьо"250метра.
Водоснабдяване
Добива се от два кладенци и захранва два резервоара един 500 кб.м. и един 250кб.м., посредством изградени помпени системи и от тези резервоари се подава вода по гравитачен път в селото.
Изградена е и газопреносна мрежа за природен газ от общинското дружество „Балкан газ" – 2000. Тя обхваща около 60% от уличната мрежа.
Почти всички улици в селото имат асфалтова настилка и са оборудвани с улично осветление. От рехабилитация с асфалтова настилка се нуждаят улиците „Христо Смирненски", ул. „Ивайло", ул. „Ангел Кънчев" и ул."Безименна". От частичен ремонт се нуждае парковото пространство на мемориален комплекс „Косматица", както и площадното пространство в центъра на селото пред кметството.
Вилната зона, или по точно имоти ползвани от населението във връзка с параграф 4 е водоснабдена цялата. Една част от нея е електрофицирана и газифицирана. Изградена е битова канализация и улично осветление и подходите към нея (пътят) са асфалтирани. Тези придобивки, определят и факта, че към тези имоти има засилен интерес.
При разработването на Програмата за строителство и ремонтни дейности кметът на селото Георги Мишев предлага да бъдат включени следните обекти до края на годината и началото на следващата:
1) Основен ремонт на железобетонен пешеходен мост над река Рударка.
2) Ремонт на оградата на църковния двор.
3) Ремонт на покрива на сградата на бившия Битов комбинат.
4) Ремонт площадното пространство и алеите в центъра на селото


Източник: balkanec.bg

Коментари (14)

 • Отговори (8) (1)
  1. добавен от: Анонимен 23 Февруари, 19:23

  И к'во е състоянието? К'ви бебета се раждат, к'ви се заселват?
  Кои се изселват е ясно - които и от цялата община след 1 ноември 2015 г. - всичко живо, което има нещо в главата си...

  • (3) (0)
   1. добавен от: анонимен 23 Февруари, 20:36

   Цигани

 • Отговори (1) (2)
  2. добавен от: Анонимен 23 Февруари, 21:19

  kvo pravi toq b..... na snimkata i s kakvo toi pomaga? ili samo tursi izvestnost

  • (3) (1)
   1. добавен от: Анонимен 23 Февруари, 21:33

   Цигански не четем!

 • 3.

  Коментарът беше изтрит поради използването на нецензурни или неуместни изрази!

 • 4.

  Коментарът беше изтрит поради използването на нецензурни или неуместни изрази!

 • Отговори (8) (4)
  5. добавен от: Анонимен 23 Февруари, 22:05

  Явно Георги не е бил чак такъв крадец, какъвто му се иска на недоразумението, щом не е оправил дори собственото си село.
  По всичко личи, обаче, че недоразумението продължава да оправя със замах село правец за сметка на ботевсело - мисията, за която беше назначено.

 • Отговори (6) (4)
  6. добавен от: Анонимен 23 Февруари, 23:03

  Бълханец ,нещо ви отебаха хората да ви четат .......:)

 • Отговори (4) (3)
  7. добавен от: Анонимен 24 Февруари, 07:51

  Госпожи и господа новаченци, търсете си сметката на вашият кмет и вашият съгражданин Тулата. :!: Направи имения във вашето село, освети ги като сараите на Дуган, а за вас не помислиха.Докова къде беше 12 години???, та не направи своето село и центъра на селото китно и приятно за отсядане.Нея я интересуваше бизнеса в частният и магазин, намиращ се в центъра на селото, а не виждаше какво става в селото.Бомба е паднала на центъра.Защо му е на Мишев камера на центъра :?: Какво ще му откраднат -кметството ли?, в което той не седи никога или неработещото читалище?, затворено по цял ден.Няма живот в това село и причината е една-лошо 12 годишно стопанисване.Селото се състои от сараите на Тулата във вилната зона на селото и къщата му палат в ромската махала.Това беше най-облагоденстваното в цялата Община- със полицейски участък! Сега е заприличало както всички останали села в Общината на бунища.Кой е виновен според вас :?: Кой ,кой :?: Отговора е един-безстопанствeни и отговорни стопани-кмет...

 • Отговори (2) (1)
  8. добавен от: Анонимен 24 Февруари, 10:28

  Явно, №5, личи по благоденствието му.

 • Отговори (2) (1)
  9. добавен от: Анонимен 24 Февруари, 21:22

  В докладната на кмета е цитирано,че църквата,детската градина,училищният двор,читалището,центърът,пътят към гробищата и битовия комбинат имат нужда от ремонт.Защо не го направихте г-н кмете,а пренасочвахте парите в Конопище.Имайте срам от новаченци,че с камъни ще ви изгонят от кметството.

 • Отговори (2) (1)
  10. добавен от: Анонимен 24 Февруари, 21:25

  Като те гледам на снимката кмете поостарял си.Освободи мястото за по-млад и деен човек,че нищо не правиш ти,а само заплата взимаш.

Добави коментар:

Назад

Последвайте ни във Facebook

Обяви

виж всички

Анкета » коментари (8)

Подкрепяте ли идеята до 2024г. да бъдат премахнати печките на дърва и въглища, които не отговатят на еконормите

Анкета » коментари (8)

Подкрепяте ли идеята до 2024г. да бъдат премахнати печките на дърва и въглища, които не отговатят на еконормите

отговори
Да (191)
70% Complete
Не (428)
70% Complete
Съгласен съм, това ще подобри качеството на въздуха. (60)
70% Complete
Не смятам, че е необходимо. Това няма да промени качеството на въздуха (230)
70% Complete
Не съм заинтересован (8)
70% Complete