Събота, 16 Януари 2021, 08:13

ОбС Сливница прие Общ устройствен план на общината

5 Декември 2020, 01:02
(0) (0)
Сливница - Новини
Прочетена: 279 0


На свое заседание, провело се на 3 декември, Общински съвет - Сливница, прие Общия устройствен план на община Сливница. Това стана с Решение № 126 от 03.12.2020 г. от Протокол № 14/03.12.2020 г.

Главната цел на общия устройствен план на общината е да създаде териториална планова основа за нейното дългосрочно устойчиво устройствено развитие в съответствие с приетите стратегически документи за регионално рзвитие и със специфичните за община Сливница природни, културно-исторически, туристически и други ресурси.

Целите му са:
- да се създадат условия за живеене и реализация на дейности за приоритетно социално-икономическо развитие;
- да се осигури равнопоставеност на физическите и юридическите лица при реализиране на инвестиционни инициативи, засягащи тяхната поземлена собственост, при гарантиране на правата им;
- да се определят границите на териториите, в зависимост от основното или конкретното им предназначение, както и допустимите и забранените дейности в тях и изискванията при използването, опазването и застрояването им;
- да определят насоките за териториалното развитие на урбанизираните територии и екологичното им съвместяване със земеделските, горските и защитените територии и зони с оглед постигане на оптимална териториална структура;
- да се създават възможност за възстановяване на нарушените територии и определяне на последващото им предназначение;
- да се предвиди подходящо развитие на техническата инфраструктура и обвързването на националните инфраструктурни коридори с европейските;
- да се определи устройството на поземлените имоти съобразно конкретното им предназначениекато се осигурява опазването на недвижимото културно наследство;
- да се определят правила и нормативи за прилагане на устройствените планове съобразно местните и регионални характеристики на териториите - предмет на устройственото планиране, както и специфични правила и нормативи към тях
- да се осигури необходимата информационна общинска база, както и редовното й обновление и мониторинг на промените.

Общият устройствен план на Община Сливница може да видите: ТУКИзточник: balkanec.bg

Коментари (0)

Няма добавени коментари

Добави коментар:

Назад

Последвайте ни във Facebook

Обяви

виж всички
виж всички

Анкета » коментари (3)

Ще се ваксинирате ли?

Анкета » коментари (3)

Ще се ваксинирате ли?

отговори
Да (75)
70% Complete
Не (191)
70% Complete
Ще изчакам да се ваксинират повече хора и тогава ще преценя (48)
70% Complete
Имам особено мнение по въпроса с ваксината (20)
70% Complete
Вече имам изграден имунитет и не се нуждая от ваксина (18)
70% Complete