Вторник, 7 Юли 2020, 12:02

ОбС Сливница ще проведе заседание на 26 септември

20 Септември 2019, 09:53
(0) (0)
Сливница - Новини
Прочетена: 161 0


Общински съвет Сливница ще проведе свое редовно заседание на 26 септември /четвъртък/ от 16.00 ч. в салона на общината - ет. 1- ви. В проекта за дневен ред под точка първа са предвидени 8 докладни.
Ето целия проект за дневен ред:

1.ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ
Вх. № 73 ОТНОСНО: Предложение за съдебни заседатели за Софийски окръжен съд - вносител: Марин Павлов – Председател на ОбС

Вх. № 74 ОТНОСНО: Актуализация на бюджета на община Сливница за 2019 г. - вносител: Васко Стоилков - кмет

Вх. № 75 Актуализация и допълване на Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Сливница за 2019 г. вносител: Васко Стоилков - кмет

Вх. № 76 ОТНОСНО: Продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, по реда на чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС, чл.41 и чл.42 от Наредба № 2 на ОбС - Сливница за реда за придобиване, управление и разпореждане с имущество, собственост на Община Сливница и за определянето на безстопанствените имоти на територията на община Сливница и във връзка с чл.36 от ЗС - вносител: Васко Стоилков - кмет

Вх. № 77 ОТНОСНО: Избиране на заместник кмет, който временно да изпълнява длъжността кмет на община Сливница и лице, което временно да изпълнява длъжността кмет на кметство Алдомировци - вносител: Васко Стоилков - кмет

Вх. № 78 ОТНОСНО: Допускане изменение на подробен устройствен план/ПУП/- изменение на ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ в обхвата на УПИ XLVI-1857,1929 за ”Сервиз за тежкотоварни автомобили , офис, складова част, обслужващи помещения и паркинг” кв.30 гр.Сливница- вносител: Васко Стоилков - кмет

Вх. № 79 ОТНОСНО: Разрешително за ползване на повърхностен воден обект публична общинска собственост - язовир „Братушково" - вносител: Васко Стоилков - кмет

Вх. № 80 ОТНОСНО: Разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план/ПУП/ - изменение на ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ, ПЛАН ЗАСТРОЯВАНЕ в обхвата на имот с идентификатор 67372.11.58, УПИ I-6,5 кв.116а гр.Сливница

2.Изказвания, питания,становища и предложения на граждани

3.Въпроси към кмета и отговори

4.РазниИзточник: balkanec.bg

Коментари (0)

Няма добавени коментари

Добави коментар:

Назад

Последвайте ни във Facebook

Обяви

виж всички
виж всички

Анкета » коментари (1)

Ще почивате ли това лято предвид ситуацията с коронавируса?

Анкета » коментари (1)

Ще почивате ли това лято предвид ситуацията с коронавируса?

отговори
Да, смятам да почивам както всяка друга година (88)
70% Complete
Ще почивам само ако успея да намеря пари в тази криза (45)
70% Complete
Почивката ми ще е на вилата на село (51)
70% Complete
Ще почивам, но сигурно ще заменя морето с планина (26)
70% Complete