Сряда, 29 Януари 2020, 11:30

Община Ботевград провежда подбор на персонал за предоставяне на патронажна грижа

15 Юли 2019, 15:01
(0) (0)
Ботевград - Новини
Прочетена: 1152 0


Във връзка с изпълнение на Договор на Община Ботевград BG05M9OP001-2.040-0003-C01 по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Ботевград и община Мирково” по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2”, утвърдена „Процедура за подбор на персонал” представяме следното:

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПАТРОНАЖНА ГРИЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД ПО ПРОЕКТ „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА И ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ В ОБЩИНА БОТЕВГРАД И ОБЩИНА МИРКОВО”

ЗА СЛЕДНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ:
1. 1бр. Експерт - координатор на услугите
2. 1 бр. Шофьор
3. 2 бр. Здравен консултант
4. 1 бр. Експерт-консултант
5. Домашен помощник - Точният брой на наетите домашни помощници ще се уточни след като се извършат оценки на потребностите.

Настоящата обява се публикува в изпълнение на утвърдена „Процедура за подбор на персонал”. Персоналът се наема на базата на необходимите квалификация и опит/ наличието на опит по професията е предимство/, така че да изпълнява заложените в проекта дейности.

- „Експерт - координатор на услугите” - 1
Минимални изисквания: висше образование. Наличието на опит в сферата на социалните дейности е предимство.
Характер на работата: контролира и координира дейностите по патронажна грижа.

- „Шофьор” - 1
Минимални изисквания: средно образование. Свидетелство за управление на МПС категория В. Наличието на опит е предимство.
Характер на работата: управлява закупеното средство за мобилна работа по проекта.

- „Здравен консултант” - 2
Минимални изисквания: висше образование, ОКС - професионален бакалавър по медицинска специалност.
Характер на работата: предоставят здравни услуги на потребителите.

- „Експерт - консултант“ - 1
Минимални изисквания: висше юридическо образование, придобита юридическа правоспособност, 4 години професионален опит, наличието в сферата на социалните дейности е предимство.
Характер на работата: следи за спазване на законодателството в областта на закрилата на хората с увреждания при осъществяване на проекта. Контролира качеството на предоставяните социални и здравни услуги по отношение запазване достойнството и независимостта на потребителя. Изготвя за ползвателите на услугите необходимата юридическа документация /договори, декларации, пълномощни/, в случай на настаняване в специализирана институция, болнично заведение или друго. Изготвя документация, свързана с предоставяне на мобилни интегрирани здравно-социални услуги за нуждаещи се лица с увреждания и възрастни хора /процедури за лични данни, за предоставяне на здравни и социални услуги в домашна среда, декларации и др.

- „Домашен помощник“
Минимални изисквания: основно образование, наличието на опит в сферата на социалните дейности е предимство.
Характер на работата: лица, които предоставят услуги домашни условия, насочени към поддържане на хигиената на обитаваното жилище, пазаруване и приготвяне на храна, пране и други комунално-битови дейности.

Начин на провеждане на подбора:
1. Подбор по подадените документи
2. Интервю

Необходими документи за участие в процедурата по подбор:
- попълнено заявление - по образец.
- автобиография - по образец.
- копие от диплом за завършена степен на образование.
- копие от документи за квалификации, курсове, обучение и др. документ, съотносим за длъжността за която се кандидатства – ако е приложимо.

Документите по образец можете да получите от деловодството на Община Ботевград или на адрес: www.botevgrad.bg
Документите могат да се изпращат и по пощата с обратна разписка или по куриер, като пощенското клеймо трябва да е с дата, не по-късно от обявения срок. Документи, подадени след изтичане на срока, посочен в обявлението няма да бъдат допуснати до участие в конкурса, дори в случаите, в които пощенско клеймо посочва дата, предхождаща крайния срок, или забавянето се дължи на закъсняла доставка на куриерска служба.
Комисията извършва преглед на документите и изготвя списък на допуснатите до интервю кандидати. В списъка на допуснатите кандидати се посочва датата на събеседването, часът за започването и мястото на провеждането му. В списъка на недопуснатите до събеседване кандидати се посочват основанията за недопускането им. Допуснатите до събеседване кандидати не се уведомяват лично за датата, часа и мястото на провеждане на събеседването. Информацията се публикува на сайта на Община Ботевград, на видни и достъпни места в общината.
Всяко кандидатствало за работа лице има право да подаде възражение по резултата от оценката и класирането на Комисията за подбор на персонал в деловодството на общината до Кмета на Община Ботевград, в срок не по-късно от 7 /седем/ дни от обявяване на списъците с класиране.

Място и срок за подаване на документите:
Подаването на заявлението и приложените документи към него се извършва в деловодството на Община Ботевград в периода 15.07.2019г. до 31.07.2019г. включително.

Телефон за информация: 0723/666 09Източник: balkanec.bg

Коментари (0)

Няма добавени коментари

Добави коментар:

Назад

Последвайте ни във Facebook

Обяви

виж всички
виж всички
виж всички

Анкета » коментари (3)

Какво си пожелавате за Новата 2020 година?

Анкета » коментари (3)

Какво си пожелавате за Новата 2020 година?

отговори
Здраве, защото то е най-важното (225)
70% Complete
Пари, че сме заникъде без тях (22)
70% Complete
Любов, за да е по-красив всеки наш ден (18)
70% Complete
Мир по Земята (38)
70% Complete