Събота, 14 Декември 2019, 10:05

Община Костинброд стартира приемa на документи за включване в механизма лична помощ

9 Август, 21:58
(0) (0)
Костинброд - Новини
Прочетена: 351 0


Стартира приемът на документи за включване в механизма лична помощ от 12.08.2019г.
До 31.12.2020г. ползвателите на лична помощ могат да бъдат:
- лицата с право на чужда помощ и определени 90 и над 90 процента трайна намалена работоспособност или вид и степен на увреждане;
- децата с право на чужда помощ с определени 50 и над 50 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност;
- децата без право на чужда помощ с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност.
Документите за изготвянето на индивидуалните оценки на потребностите от лична помощ се подават в специализираните отдели в дирекциите “Социално подпомагане” към Агенцията за социално подпомагане по настоящ адрес на човека с увреждане.
Документите за изготвяне на индивидуална оценка на потребностите са:
- заявление-декларация по образец;
- формуляр за самооценка.
Броят на часовете за лична помощ се определя в издаденото направление в зависимост от установената степен на зависимост, като за:
първа степен са до 15 часа месечно;
втора степен са до 42 часа месечно;
трета степен са до 84 часа месечно;
четвърта степен са до 168 часа месечно.

За да се включите в Механизма лична помощ трябва да подадете заявление в общината по настоящ адрес. Документите за включването са:
- заявление, в което посочвате избраното от Вас лице за асистент; (Когато в заявлението не сте посочили асистент, общината (доставчикът на лична помощ) може да Ви предложи при възможност асистент);
- направлението, издадено от дирекция “Социално подпомагане”, с определения Ви брой часове за лична помощ.
- документ за самоличност за справка или документ за самоличност на законния представител – родител, настойник, попечител (за справка).
В случай, че не сте доволен от личния си асистент, може да поискате прекратяване на трудовия му договор и назначаване на нов такъв без да е необходимо да преминавате през нова оценка.
В заявлението, Вие (Вашият законен представител) изрично давате съгласие:
- добавката за чужда помощ по чл. 103 от Кодекса за социално осигуряване да се превежда за заплащането на ползваната услуга;
- до 380 лв. от месечната помощ по чл. 8д от ЗСПД (в зависимост от броя на
определените в направлението часове), изплащана за деца с 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане, да се превежда за заплащане на ползваната услуга.
Даването на съгласие за трансфериране на посочените суми е задължително условие за включване и ползване на Механизма лична помощ. Ако заявителят не даде такова съгласие заявлението не се разглежда. Трансферът ще бъде извършван само след сключване на трудов договор с асистент и при реално предоставяне на услугата.
Документи за включване съгласно чл.26 от Закона за личната помощ и чл.6, ал. 3 от Наредбата за включване в механизма лична помощ:
- заявление до общината за включване в списъка на кандидатите за оценка;
- автобиография;
- копие от трудов договор, ако кандидатът за асистент работи, или декларация, че няма сключен трудов договор;
- декларация, че спрямо него не са налагани мерки за защита по Закона за защита от домашното насилие по отношение на ползвател на лична помощ.
- документ за самоличност за справка

Първите асистенти ще бъдат назначени от 01.09.2019 г., което значи че всеки, който желае да получава асистентска помощ, трябва да подаде заявление за изготвяне на индивидуална оценка сега!

Законът за личната помощ не допуска едновременното получаване на подкрепа от няколко източника за задоволяване на същите потребности!Източник: balkanec.bg

Коментари (0)

Няма добавени коментари

Добави коментар:

Назад

Последвайте ни във Facebook

Обяви

виж всички
виж всички

Анкета » коментари (7)

Къде ще празнувате Новогодишните празници

Анкета » коментари (7)

Къде ще празнувате Новогодишните празници

отговори
В България (432)
70% Complete
В чужбина (84)
70% Complete
Няма да празнувам (221)
70% Complete