Сряда, 18 Юли 2018, 11:41

Община Своге открива процедура за продажба на бившето училище в с. Томпсън

1 Септември 2017, 07:41
(0) (0)
Своге - Новини
Прочетена: 1462 6

ОБЩИНА СВОГЕ, ОБЛАСТ СОФИЙСКА, на основание чл.8, ал.4 и чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.46, ал.1 и чл.70, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение №449, Протокол №34 от заседание на Общински съвет Своге, проведено на 26.07.2017 г., ОБЯВЯВА откриване на процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ № І – „Училище“ с площ от 10 615 кв.м. в квартал 23 по подробния устройствен план на с. Томпсън, заедно с построената в него триетажна масивна сграда.

Недвижимият имот, обект на търга, се състои от място с площ от 10 615 кв.м., заедно с построената в него масивна сграда на три етажа /бивше училище/, изградена през 1979 г., с разгъната застроена площ от 3455 кв.м. Имотът е в отлично състояние, като инфраструктурата е изцяло изградена. Местоположението му е в идеалния център на селото в близост до железопътната гара по линията София – Варна. От две страни граничи с пътна мрежа с трайна асфалтова настилка, на около 25 км. от София. Сградата е електрифицирана, водоснабдена с изградена канализация, отоплява се локално. Същата е подходяща за старчески дом, кампус, производствен цех или зелено училище.

Търгът ще се проведе на 12.09.2017 г. от 13:00 часа в заседателната зала на Община Своге, като заявленията за участие се подават за регистрация в деловодството на Община Своге до 15:30 часа на 11.09.2017г. В случай, че не се яви кандидат или е постъпило само едно заявление за участие, ще се проведе нов търг при същите условия на 19.09.2017 г. от 13:00 часа в заседателната зала на Община Своге, като заявленията за участие се подават за регистрация в деловодството на Община Своге до 15:30 часа на 18.09.2017 г.
Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки делничен ден от 12:30 часа до 13:30 часа.

Начална тръжна продажна цена, както следва:
1. За урегулиран поземлен имот начална тръжна продажна цена в размер на 145 330,00 (сто четиридесет и пет хиляди триста и тридесет) лева /без включен ДДС/;
2. За триетажна масивна сграда начална тръжна продажна цена в размер на 806 190,00 (осемстотин и шест хиляди сто и деветдесет) лева /ДДС не се начислява/.

Цена на тръжната документация в размер на 120.00 (сто и двадесет) лева с ДДС, като същата се получава от служител на Община Своге – трети етаж, стая “Общинска собственост”, след закупуването й от деловодството на Община Своге /първи етаж/.

Депозит за участие в търга – 10 % (десет процента) от началната тръжна продажна цена, като същият се заплаща на касата на Община Своге /трети етаж/ или по сметка на Община Своге при “Общинска банка” АД, Ф.Ц. офис Своге, IBAN – BG65SOMB91303390000001, BIC – SOMBBGSF.

За справки телефон 0726 – 85, вътрешен 25.

ИНЖ. ВАЛЕНТИН МИХАЙЛОВ
ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ
съгласно Заповед №899/26.06.2017 г.Източник: balkanec.bg

Коментари (6)

 • Отговори (0) (0)
  1. добавен от: Анонимен 1 Септември, 10:45

  Скоро същата съдба сигурно ще сполети и закритото училище в Осеновлаг?

 • Отговори (0) (0)
  2. добавен от: Анонимен 1 Септември, 15:36

  Дано да се намерят купувачи да се направи нещо смислено с тия сгради, които само пустеят и се разрушават.

 • Отговори (1) (0)
  3. добавен от: Анонимен 1 Септември, 21:40

  дано,че дебелия ще умре от глад

 • Отговори (0) (0)
  4. добавен от: Анонимен 8 Септември, 15:40

  нека всичко да продадат

 • Отговори (0) (0)
  5. добавен от: Анонимен 9 Септември, 06:51

  Преди беше за милион, а сега цената е сто хиляди. Поредна далавера.

 • Отговори (0) (0)
  6. добавен от: Н.Ф 13 Октомври, 00:28

  Централа на ГЕРБ може директор М.

Добави коментар:

Назад

Последвайте ни във Facebook

Обяви

виж всички
виж всички
виж всички

Анкета » коментари (2)

Подкрепяте ли предложението за изграждане на нов гробищен парк в м. "Бърцето" южно от яз. "Мали лаг"

Анкета » коментари (2)

Подкрепяте ли предложението за изграждане на нов гробищен парк в м. "Бърцето" южно от яз. "Мали лаг"

отговори
Да, това е най-подходящото място. (35)
70% Complete
Не, има по-подходящи места. (22)
70% Complete
Идеята е добра, защото мястото е извън Ботевград. (20)
70% Complete
Не е удачно този терен да се ползва за гробищен парк. (22)
70% Complete
Не съм заинтересован. (13)
70% Complete