Събота, 31 Октомври 2020, 10:01

Общинки съвет – Драгоман ще заседава на 25-ти септември

21 Септември, 14:49
(0) (0)
Драгоман - Новини
Прочетена: 327 0


На 25-ти септември /петък/ от 15:00 часа в заседателната зала на общината, ще се проведе редовно заседание на Общински съвет – Драгоман. Заради епидемиологичната обстановка се предвижда то да бъде закрито за жители и гости на общината. Предвидените точки в дневния ред са 23.

Някои от по-важните докладни са: Приемане отчета за касовото изпълнение на бюджета на община Драгоман за 2019 година; Приемане годишен отчет за състоянието на Общинския дълг за 2019 година; Представяне на информация по изпълнение на бюджет 2020г. за полугодието и други.

ДНЕВЕН РЕД:
1. Предложение от Младен Бухегер – Председател на ОбС Драгоман за провеждане на закрито заседание на ОбС Драгоман, според препоръките на Централния Кризисен щаб за борба с пандемията от коронавирус Covid-19 на основание чл.28, т.1 от ЗМСМА.

2. Докладна записка с вх.№ 100-374/28.08.2020г. от Андрей Алексиев Иванов – Кмет на община Драгоман, относно: Приемане отчета за касовото изпълнение на бюджета на община Драгоман за 2019 година.

3. Докладна записка с вх.№ 100-373/28.08.2020г. от Андрей Алексиев Иванов – Кмет на община Драгоман, относно: Приемане годишен отчет за състоянието на Общинския дълг за 2019 година.

4. Докладна записка с вх.№ 100-372/28.08.2020г. от Андрей Алексиев Иванов – Кмет на община Драгоман, относно: Представяне на информация по изпълнение на бюджет 2020г. за полугодието.

5. Докладна записка с вх.№ 100-393/11.09.2020г. от Андрей Алексиев Иванов – Кмет на община Драгоман, относно: Приемане на Наредба за организацията и безопасността на движението и дисциплината на водачите на пътни превозни средства и пешеходците на територията на община Драгоман.

6. Докладна записка с вх.№ 100-403/17.09.2020г. от Андрей Алексиев Иванов – Кмет на община Драгоман, относно: План за интегрирано развитие на община Драгоман за периода 2021-2027 година.

7. Докладна записка с вх.№ 100-376/28.08.2020г. от Андрей Алексиев Иванов – Кмет на община Драгоман, относно: Приемане на Наредба №6 за регистрация, стопанисване и контрол по отглеждане на кучетата в община Драгоман.

8. Докладна записка с вх.№ 100-387/04.09.2020г. от Андрей Алексиев Иванов – Кмет на община Драгоман, относно: Отдаване под наем на общинско помещение – стая находяща се в Поликлиниката на гр. Драгоман.

9. Докладна записка с вх.№ 100-388/04.09.2020г. от Андрей Алексиев Иванов – Кмет на община Драгоман, относно: Отдаване под наем на 2 броя общински помещения – стаи находящи се в Поликлиниката на гр. Драгоман.

10. Докладна записка с вх.№ 100-386/04.09.2020г. от Андрей Алексиев Иванов – Кмет на община Драгоман, относно: Вземане на решение за продажба на имот – частна общинска собственост по плана на с. Ялботина, местност „Заеница“.

11. Докладна записка с вх.№ 100-385/04.09.2020г. от Андрей Алексиев Иванов – Кмет на община Драгоман, относно: Вземане на решение за продажба на имот – частна общинска собственост по плана на с. Драгоил, местност „Умляк - 1“.

12. Докладна записка с вх.№ 100-404/17.09.2020г. от Андрей Алексиев Иванов – Кмет на община Драгоман, относно: Временно освобождаване от задълженията по плащане на наем на недвижим имот – частна общинска собственост във връзка с извънредното положение COVID-19 въведено в Република България.

13. Докладна записка с вх.№ 100-405/17.09.2020г. от Андрей Алексиев Иванов – Кмет на община Драгоман, относно: Покана – предложение за закупуване на сграда, находяща се в УПИ III-367 от кв.39 по плана на с. Габер, община Драгоман.

14. Заявление с вх.№ 94-00379/10.08.2020г. от Стефани Асенова Цветанова, относно: Отпускане на еднократна парична помощ при раждане.

15. Заявление с вх.№ 94-00378/10.08.2020г. от Росица Красимирова Накова, относно: Отпускане на еднократна парична помощ при раждане.

16. Заявление с вх.№ 94-00398/26.08.2020г. от Гергина Павлова Лекова, относно: Отпускане на еднократна парична помощ при раждане.

17. Заявление с вх.№ 94-00415/04.09.2020г. от Мартина Венциславова Величкова, относно: Отпускане на еднократна парична помощ при раждане.

18. Заявление с вх.№ 94-00403/28.08.2020г. от Снежанка Мирчова Грозданова, относно: Отпускане на еднократна парична помощ.

19. Докладна записка с вх.№ 100-391/09.09.2020г. от Андрей Алексиев Иванов – Кмет на община Драгоман, относно: Отпускане на еднократна парична помощ по повод извършено служебно погребение на Анка Борисова Таскова – бивш жител на с. Круша, община Драгоман.

20. Запитване с вх.№ 94-00418/08.09.2020г. от Ангел Божидаров Лазаров, относно: Предстоящо използване на ул. „Международно шосе“ за обходен маршрут при строителството на АМ „Европа“.

21. Жалба с вх.№ 94-00429/11.09.2020г. от Ана Ерменкова Карагеоргиева, относно: Лошо състояние на пътна отсечка от с. Несла до с. Вишан.

22. Жалба с вх.№ 94-00374/06.08.2020г. от Васил Писаров, относно: Състояние на ул. „Ген. Гурко“ и лошо снабдяване с питейна вода.

23. Други.Източник: balkanec.bg

Коментари (0)

Няма добавени коментари

Добави коментар:

Назад

Последвайте ни във Facebook

Обяви

виж всички
виж всички

Анкета » коментари (5)

Какво е Вашето мнение за затварянето на ул."Свобода?

Анкета » коментари (5)

Какво е Вашето мнение за затварянето на ул."Свобода?

отговори
Напълно съм съгласен (550)
70% Complete
Не съм съгласен (307)
70% Complete
Съгласен съм за еднопосочно затваряне на улицата (244)
70% Complete