Сряда, 15 Юли 2020, 07:28

Общински съвет Драгоман ще заседава на 20 септември

13 Септември 2019, 13:53
(0) (0)
Драгоман - Новини
Прочетена: 368 0


Общински съвет Драгоман ще проведе заседание на 20 септември /петък/ от 15:00 часа. Заседанието е редовно и открито за присъствие на жители и гости на общината. То ще се проведе в Заседателната зала на Община Драгоман, при следния проект за дневен ред:

1.Докладна записка с вх.№100-352/14.08.2019г. от Андрей Иванов—кмет на община Драгоман, относно: Приемане на общински план за защита при бедствия на Община Драгоман.

2.Докладна записка с вх.№100-359/20.08.2019г. от Андрей Иванов—кмет на община Драгоман, относно: Даване на предварително съгласие за учредяване възмездно право на присторяване и надстрояване в УПИ VII – за комплексно жилищно строителство, с площ 3088 кв.м., кв.18, гр.Драгоман, община Драгоман.

3.Докладна записка с вх.№100-362/20.08.2019г. от Андрей Иванов—кмет на община Драгоман, относно: Приемане на нова Наредба № 8 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество – собственост на Община Драгоман.

4.Докладна записка с вх.№100-363/20.08.2019г. от Андрей Иванов—кмет на община Драгоман, относно: Приемане на нова Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в общински жилища, собственост на община Драгоман.

5.Докладна записка с вх.№100-328/18.07.2019г. от Андрей Иванов—кмет на община Драгоман, относно: Учредяване на право на преминаване през общински имоти в землището на с.Цацаровци.

6.Докладна записка с вх.№100-393/12.09.2019г. от Андрей Иванов—кмет на община Драгоман, относно: Отдаване под наем на земи по чл.19 от ЗСПЗЗ в землището на гр.Драгоман, община Драгоман.

7.Докладна записка с вх.№100-394/12.09.2019г. от Андрей Иванов—кмет на община Драгоман, относно: Промяна характера на собственост съгласно чл.6, ал.1 от ЗОС на новообразувани имоти от парцел XIV – „за училище, магазин, кметство, МВР, поща, сладкарница и здравен пункт“ с площ от 8943 кв.м. от кв.11 по плана на с.Цацаровци, публична общинска собственост.

8. Докладна записка с вх.№100-398/13.09.2019г. от Андрей Иванов—кмет на община Драгоман, относно: Отдаване под наем на имот с проектен идентификатор 23409.177.13 в землището на гр.Драгоман.

9.Заявление с вх.№76-0024/15.08.2019г. от Гинка Маркова – Председател на НЧ „Хр.Ботев 1925“, относно: Отпускане на еднократна финансова помощ за закупуване на фолклорни костюми.

10.Заявление с вх.№94-00648/21.08.2019г. от Бисер Василев, относно: Отпускане на еднократна парична помощ.

11.Заявление с вх.№94-00675/30.08.2019г. от Мая Борисова, относно: Отпускане на еднократна парична помощ.

12.Заявление с вх.№94-00681/03.09.2019г. от Теодора Арсова, относно: Отпускане на еднократна парична помощ при раждане.

13.Заявление с вх.№94-00215/15.04.2019г. от Йорданка Рашкова, относно: Отпускане на еднократна парична помощ.

14.ДругиИзточник: balkanec.bg

Коментари (0)

Няма добавени коментари

Добави коментар:

Назад

Последвайте ни във Facebook

Обяви

виж всички

Анкета » коментари (2)

Ще почивате ли това лято предвид ситуацията с коронавируса?

Анкета » коментари (2)

Ще почивате ли това лято предвид ситуацията с коронавируса?

отговори
Да, смятам да почивам както всяка друга година (127)
70% Complete
Ще почивам само ако успея да намеря пари в тази криза (62)
70% Complete
Почивката ми ще е на вилата на село (67)
70% Complete
Ще почивам, но сигурно ще заменя морето с планина (32)
70% Complete