Събота, 17 Март 2018, 20:03

Обявление за обществена поръчка за изпълнение на строително монтажни работи по проект „Битова канализация на мах. Живковска - гр. Правец“

29 Юли 2017, 14:00
(2) (0)
Правец - Новини
Прочетена: 1012 4

Община Правец откри процедура за възлагане на обществена поръчка с Решение номер 4 от 24. 07. 2017г.
Предмет на поръчката е: Проект „Изпълнение на строително монтажни работи по проект „Битова канализация на мах. Живковска- гр. Правец“, финансиран по програма ПУДООС 2017г." предвижда да се изгради канализационна мрежа за битово- фекален отток. Заустването на новия канализационен клон ф315 (деб. PVC), ще се осъществи в ревизионна шахта на изграден битов колектор ф200 мм (бетон)- част от канализационната система на гр. Правец и отвеждащ оттока в съществуващата ПСОВ. Канализационният клон ще се изгражда в оста на уличното платно. Предвидени са 18 бр. нови канализационни шахти, като и 36 бр. сградни канализационни отклонения. С изграждането на новия клон е предвидено изместване на 180 м водопровод, който ще бъде изпълнен с тръби ф 90 РЕ 100/ РN 10 и изграждането/ възстановяването на 12 сградни водопроводни отклонения. Подробно описание- Техническа спецификация, инвестиционен проект и КС.

Вид процедура: Публично състезание

Прогнозната стойност: 347 209, 42лв без ДДС или 416 651,30 лв. с ДДС
Офертите на участниците не трябва да надхвърлят общата прогнозна стойност на настоящата поръчка . Участник, предложил цена, по-висока от стойностите описани в предходното изречение ще бъде отстранен от участие в процедурата . В цената се включват всички разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката в 4 описания вид и обхват в техническата спецификация. Възложителят ще заплаща само реално извършени дейности по обществената поръчка.

Критерий за определяне на изпълнител – икономически най-изгодна оферта. Всяка оферта отговаряща на изискванията за административно съответствие и допустимост се оценява и получава КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА, по следните показатели: срок за изпълнение 40т и предложена цена 60т.

Срокът за получаване на оферти или заявления за участие е 21/ 08/ 2017г., а тяхното отваряне е на следващия ден- 22/ 08/ 2017г в сградата на Общинска администрация Правец. На отварянето могат да присъстват представители на участниците, както и представители на средствата за масово осведомяване.


Източник: balkanec.bg

Коментари (4)

 • Отговори (5) (0)
  1. добавен от: Съли 31 Юли, 08:49

  Да познаем ли кой ще я спечели?
  Ахахахахаха.....

 • Отговори (5) (0)
  2. добавен от: Съли 31 Юли, 08:51

  Не знам защо GP GROUP
  не си отворят офис в сградата на общината, та да им е по-лесно на всички..

 • Отговори (0) (0)
  3. добавен от: Анонимен 2 Август, 13:12

  Въпросът ми е КОЛКО ДУШИ,ОСВЕН ОНЗИ МИРИЗЛИВЕЦ СЪС САРАИТЕ,живеят в
  махалата.След това не е лошо да му направите и мавзолей там!

 • Отговори (0) (0)
  4. добавен от: от м.Живковска 4 Август, 11:25

  До No 3 : За твое сведение нещастник такъв, там има тридесет обитавани къщи и вили. Така , че май ти си се вмирисъл с твоя пачи мозък, и нещастна душица.
  А колкото до мавзолея на теб няма да има кой и гроб да ти изкопае.

Добави коментар:

Назад

Последвайте ни във Facebook

Обяви

виж всички
виж всички

Анкета » коментари (8)

Какво е вашето мнение относно провеждането на референдум по предложение на Сдружение "За чиста вода"?

Анкета » коментари (8)

Какво е вашето мнение относно провеждането на референдум по предложение на Сдружение "За чиста вода"?

отговори
Подкрепям идеята (41)
70% Complete
Не подкрепям идеята (49)
70% Complete
Мисля, че е безсмислено, защото е ясно, че всички искат да пият чиста вода (99)
70% Complete
Не мисля, че е удачно, защото вложените в референдума пари могат да бъдат изразходвани директно за подмяна на общинската ВиК мрежа (96)
70% Complete
Нямам мнение (3)
70% Complete