Четвъртък, 26 Април 2018, 01:05

Обявление за възлагане на обществена поръчка

8 Ноември 2017, 17:27
(2) (0)
Правец - Новини
Прочетена: 982 0

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка предмет: „Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско напрежение при условията на либерализиран пазар за нуждите на община Правец”

Обект на поръчката- Обект на обществената поръчка е доставка, осъществявана чрез покупка съгласно чл.3, ал.1, т.2 от Закона за обществените поръчки
Предмет- Предметът на обществената поръчка е доставката на нетна активна електрическа енергия и осъществяване задълженията на координатор на балансираща група за ниско напрежение за нуждите на община Правец

Прогнозна стойност- 190 000лв без вкл. ДДС

Прогнозно количество- за срока на договора е 1001,022 MW/h
Източник на финансиране- осъществява се чрез средства от общинския бюджет и бюджетите на второстепенните разпределители с бюджет включени към обхвата на обществената поръчка.

Мотиви- Предвид обстоятелството, че не са налице условия за провеждане на състезателен диалог или някоя от процедурите на договаряне, безспорно е налице възможност у условия обществената поръчка да бъде възложена по предвидения в ЗОП ред за провеждане на публично състезание. Провеждането на предвидената в ЗОП процедура- публично състезание гарантира в най- голяма степен публичността на възлагането на поръчката, респективно прозрачността при разходването на финансовите средства на възложителя. С цел да осигури максимална публичност, респективно да се постигнат и най- добрите за възложителя условия, настоящата обществена поръчка се възлага именно чрез посочения вид процедура. Посредством тази процедура се цели и защитаване на обществения интерес, като се насърчи конкуренцията и се създават равни условия за участие.
Обхват на ОП- доставка на нетна активна електрическа енергия и осъществяване задълженията на координатор на балансираща група за ниско напрежение за нуждите на община Правец.

Място и срок за изпълнение- мястото за изпълнение е на територията на община Правец, а срокът е 12 месеца.
Офертите се отварят на 24/11/2017г в 10:30ч в сградата на общинска администрация- Община Правец.Източник: balkanec.bg

Коментари (0)

Няма добавени коментари

Добави коментар:

Назад

Последвайте ни във Facebook

Обяви

виж всички
виж всички
виж всички

Анкета » коментари (11)

Какво е вашето мнение относно провеждането на референдум по предложение на Сдружение "За чиста вода"?

Анкета » коментари (11)

Какво е вашето мнение относно провеждането на референдум по предложение на Сдружение "За чиста вода"?

отговори
Подкрепям идеята (65)
70% Complete
Не подкрепям идеята (72)
70% Complete
Мисля, че е безсмислено, защото е ясно, че всички искат да пият чиста вода (135)
70% Complete
Не мисля, че е удачно, защото вложените в референдума пари могат да бъдат изразходвани директно за подмяна на общинската ВиК мрежа (129)
70% Complete
Нямам мнение (7)
70% Complete