Понеделник, 9 Декември 2019, 18:28

От днес се приемат заявления от кандидат - ползватели за достъп до патронажна грижа на територията на Община Ботевград

15 Юли, 15:15
(0) (0)
Ботевград - Новини
Прочетена: 1045 0


Във връзка с изпълнение на Договор на Община Ботевград BG05M9OP001-2.040-0003-C01 по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Ботевград и община Мирково” по процедура BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 2”, представяме следнотo:

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ОТ КАНДИДАТ - ПОЛЗВАТЕЛИ ЗА ДОСТЪП ДО ПАТРОНАЖНА ГРИЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД:

ДОПУСТИМИ ПОЛЗВАТЕЛИ (КАНДИДАТИ):
- Възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване;
- Хора с увреждания и техните семейства;

ПРЕДСТАВЯНЕ НА УСЛУГИТЕ:
-Предоставяне на здравни услуги: измерване на кръвно налягане; осигуряване помощ в процеса на закупуване, съхранение, разпределение и прием на лекарствата в дома; съдействие при настаняване в болница; помощ при изготвяне и спазване на хранителен и диетичен режим; смяна на превръзки и др.; оказване помощ на потребителя при вземане на лекарства.

-Предоставяне на социални услуги: взаимодействие директно с целевата група; изпълняване на помощни дейности и услуги, свързани с подобряване живота на ползвателите; съдействие за решаването на възникнали проблеми в процеса на предоставяне на услугите; оказване морална подкрепа на ползвателите; осъществяване връзка със семействата им; осъществяване на дейности, насочени към преодоляване на изолацията, насърчаване на общуването, съдействие за развитие, посрещане на личните интереси, развиване на нови умения за грижи за себе си с цел съхраняване на самооценката и чувството за собствено достойнство. Поддържане на хигиената на обитаваното жилище; пазаруване и приготвяне на храна; пране; други комунално-битови дейности.

Всеки кандидат прилага към заявлението си и документите, изброени по - долу:
- Заявление от кандидата или от негов законен представител.
- Документ за самоличност на лицето - за справка.
- Медицински документи, удостоверяващи здравословното състояние на кандидата (Експертно решение на ТЕЛК, протокол на ЛКК, други медицински документи).

На всички кандидат-ползватели ще бъдат извършени оценки на потребностите - на място по домовете.
Документите по образец можете да получите от деловодството на Община Ботевград или на адрес: www.botevgrad.bg
Място и срок за подаване на документите: Подаването на заявлението и приложените документи към него се извършва в деловодството на Община Ботевград в периода 15.07.2019г. до 31.07.2019г. включително.

Телефон за информация: 0723/666 09



Източник: balkanec.bg

Коментари (0)

Няма добавени коментари

Добави коментар:

Назад

Последвайте ни във Facebook

Обяви

виж всички
виж всички

Анкета » коментари (7)

Къде ще празнувате Новогодишните празници

Анкета » коментари (7)

Къде ще празнувате Новогодишните празници

отговори
В България (401)
70% Complete
В чужбина (79)
70% Complete
Няма да празнувам (203)
70% Complete