Четвъртък, 25 Февруари 2021, 10:30

Планови прекъсвания на тока в общините Ботевград, Правец и Етрополе за периода 18-22 януари

16 Януари, 10:00
(1) (0)
Ботевград - Новини
Прочетена: 865


Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага да бъдат извършени следните планирани прекъсвания на електрозахранването за периода 18 – 22 януари 2020 г., включително:

Община Ботевград

На 19.01.2021 г. /09:46 - 10:00 ч. ; 13:46 - 15:00 ч. / На 22.01.2021 г. /09:16 - 13:30 ч. / - Боженица: Махала Ласковци
На 19.01.2021 г. /09:16 - 14:16 ч. / - Ботевград: 003036 , 05815.13.34 , АМ Хемус Кв.Зелин Кв.13 Пл№1, Божура 14, Ботева Чета 5, Бреза 7, 21, в.з. Чеканица , в.з. Зелин , в.з. Зелин, Ул.4-та 1 , Войкински Вир 33, 9, 29а, 21, Войкински Рът 31, Здравец 36а, Зелин УПИ XXIX-781, Кв.35, 3, Зелин 12-А 25, Зелин-10-А , Зелин-11-А 1, Зелин-13-А 17, 40, 6 Вила, Зелин-14-А 5, 6, Зелин-15-А 24, 17, 22, 2, 10, Зелин-16-А 4, 2 Вила, 52, 7, 5, 42, Зелин-17-А 15, 8, 2, Вила, 9, 10, Зелин-18-А 3, 1, 9, Зелин-19-А 13, Зелин-20-А 15, 3, 10, 20, Зелин-22-А 1 Вила, 22, Зелин-24-А 12, 6 Вила, Зелин-25-А 15, 3, 7, 8, Зелин-26-А 3, 9 Вила, 2, Зелин-30-А 3, 4, Зелин-31-А 27, Зелин-34-А 12, Зелин-35-А 22, Зелин-36-А 8 Къща, 8 Къща, 8 Къща, 8 Къща, 8, 8 Къща, Зелин-37-А , Зелин-38-А 14 Вила, Зелин-4-та 39, 17, 47, 8, Зелин-40-А 19, 21 Вила, Зелин-42-А 6, 8, 22, 26, 38, 34, Зелин-43-А 2, Зелин-5-та 5, 13, 4, 10, 1, 11, 6 Вила, Зелин-6-та 20, 40, 30, 3, 38, Зелин-7-А 23, 11, 6, 18, Зелин-8-А 6, 24, 17, 2, Зелин-9-А 13, 1 Вила, 3, 9, Зелин-А 6, Зелин-Д-Р Асен Златаров 70 Вила, 2б, 70 Вила, 1ж, Цветарски Център, 1а, 29, 21, 70 Вила, 19, 4, 4, 4 Жил.Сграда, 4ж, 70 Вила, 70 Вила, 70 Вила, 70 Вила, 70 Вила, 70 Вила, 70 Вила, 70 Вила, 70 Вила, 70 Вила, 107, 78, 70 Вила, 70 Вила, 74, 70 Вила, 45б, 70 Вила, 70 Вила, 70, 70 Вила, 70 Вила, 70 Вила, 8, 34, 48, 51 Вила, 43, 40, 70 Вила, 69, 42, 70 Вила, 50, 70 Вила, 36, 70 Вила, 70 Вила, Зелин-Комката 43, 4, 11 Вила, Зелин-Леската 30, 19, 5, 17, 37, Зелин-Средния Път Вила, 1, 2а, 2б, 3, 5а, 8, 21, 7, 2, 44, 68, 8, 35, Зелин-Тодор Петров 18, 6, 40 Вила, Йошовски Трап , Казармен Вила, Кошарата , Курорт Зелин УПИ ІІІ-293, Временна Постройка, 309, 284, 5, Бунгало, 15, 9, 15 Вила, 320, 340, 320, 29, 83, 283, УПИ II-12 Кв.1, 340, УПИ XVIII-1261 Кв.1, 32, 268, 52, 20, Бунгало, 3773, Парцел С Барака, Стопанска Сграда, Имот 322, Вила №5, Вила №5, Музикален Клуб Охрид, 1, 71, 64, Строеж, 8, Люляк 31, Мария Милтенова 7, Междуречна 23, Местност Пръдлювец 062040 Имот 062040, Местност Чеканица , Местност Широко Ливаде , Мухалница 1, 2, Никола Попчовски 6, Павитта 30, Рачо Джамбов 3, 27, Родолюбец 20, Стубеля 53, Сурсувул 15, Тодор Петров 11, 30, УПИ IV-737.75 , УПИ XLV-1283, Кв.1, В.З Зелин , УПИ XXIV-755, Кв.60 Вилна Зона Зелин, Христо Ботев 9, Цанкинска Воденица , Чеканица 5 Вила, Вила, 16, Вила, 5 Ул.13 Та, Червена Киселица 7, 5, Почивна Станция, Почивна Станция, Вила
На 18.01.2021 г. /09:00 - 16:30 ч. / На 19.01.2021 г. /09:00 - 16:30 ч. / На 20.01.2021 г. /09:00 - 16:30 ч. / - Ботевград: 003036 , в.з. Чеканица , в.з. Зелин , Зелин-11-А 1, Зелин-16-А 4, Зелин-20-А , Зелин-24-А 12, 6 Вила, Зелин-25-А 15, Зелин-36-А 8 Къща, Зелин-Д-Р Асен Златаров 70 Вила, 2б, 70 Вила, 1ж, Цветарски Център, 1а, 29, 21, 70 Вила, 19, 4, 4, 4 Жил.Сграда, 4ж, 70 Вила, Зелин-Средния Път Вила, 1, 2а, 2б, 3, Казармен Вила, Курорт Зелин УПИ ІІІ-293, Временна Постройка, 309, 284, 5, Бунгало, 15, 9, 15 Вила, 320, 340, 320, 29, 83, 283, УПИ II-12 Кв.1, 340, Местност Широко Ливаде , Мухалница 1, 2, Цанкинска Воденица , Чеканица 5 Вила, Вила, 16, Вила
На 19.01.2021 г. /12:16 - 16:16 ч. / - Ботевград: 1866 Година 7, 13, 9, 5, 1, 11, Васил Левски , Кооперативен Пазар , Кооперативен Пазар Закрит , Освобождение 7, 7, 7, Просвета 2а, 2, 6, Саранск 2, 7, 9, 2, 5, 2б, 4, 5, 2а, 4а, 4-3, 1, 4-2, 4-1, 4а, Стара Планина 1, 1, 4, 2, 1, 2, 3, Трети Март 73, 64, 64, 62, Христо Ботев 6
На 18.01.2021 г. /12:16 - 16:16 ч. / - Гурково, Общ. Ботевград: ТП ТКЗС
На 19.01.2021 г. /09:01 - 12:16 ч. / - Гурково, Общ. Ботевград: ПИ№027070 , Рударка 15, Къща
На 18.01.2021 г. /09:01 - 12:16 ч. / - Гурково, Общ. Ботевград: УПИХіv-191, Кв.48 , Къща
На 20.01.2021 г. /09:30 - 15:00 ч. / На 21.01.2021 г. /09:30 - 15:00 ч. / На 22.01.2021 г. /09:30 - 15:00 ч. / - Елов Дол
На 22.01.2021 г. /09:01 - 12:16 ч. / - Трудовец: X-916 , Вилна Зона 180а, Вила, 386, Лагер, Павилион
На 21.01.2021 г. /09:01 - 12:16 ч. / - Трудовец: Беласица 20, Васил Левски 23, 28, 27, 30, 36, 40, 22, 34, 26, 32, 25, 18, 21, 19, 24, 38, Георги Попиванов 2, Марица 5, 1, Мургаш 9, 12, 5, 10, 13, 11, 1, 2, 6, 14, Панчовска (Панчо Геровски) 34, 24, 37, 28, 35, 25, 39, 29, 36, 30, 11, 27, 33, 42, 32, Райчин Комитина (В.Башев) 14, 2, 12, 10, 4, 3, 6, Стефан Караджа 5, 15, 4, 9, 3, 1, 13, 6, 7, 25, Тунджа 10, 1, 2, 6, 4, 13, 8, 4а, 3, 5, Тутракан (Бузлуджа) 25, 15, 3, 19, 6, 21, 12, 13, 1, 23, 4, 2, 11, 10, 5, 17, 8, 20, 7, УПИ IV-1671, Кв.88 , Хаджи Димитър 29, 8, 23, 13, 20, 34, 11, 15, 6, 33, 12, 37, 2, 28, 35, 32, 19, 4, 3, 24, 1, 31, 30, 9, 26, 18, 14, 22, 21, 17, 10, Черниш 12, 19, 21, 23, 18, 14, 8, 25, 15, 9, 2, 4, 7, 1, 3, 6, 39, 5, 17, 13, 16, Шипка 17, 22, 15, 23, 6, 16, 19, 49, Янтра 5, 10, 12, 14, 6, 1, 8, 18, 4, 16
На 22.01.2021 г. /13:01 - 16:16 ч. / - Трудовец: Беласица 25, Бързашка (Партизанска) 4, 1, 25, 3, 2, 6, Васил Левски 9, 5, 11, 8, 4, 13, 2, 6, 3, 1, 10, 7, Зелин 10, Никола Иванов (Н.Драганов) 20, 13, 3, 11, 9, 8, 5, 18, 12, 4, 1, 7, 22, 2, Стубелска 33, 4, 35, 10, 9, 13, 15, 16, 25, 20, 23, 26, 34, 6, 11, 32, 27, 19, 8, 39, 22, 24, 12, 3, 18, 18а, 17, 30, Христо Ботев , Цар Освободител 56, 58, Шипка 2, 7, 5, 8, 6, 1, 8 Б
На 20.01.2021 г. /09:01 - 12:16 ч. / - Трудовец: Бистрица 36, 11, 9, 22, 5, 30, 26, 34, 42, 24, 3, 38, 1, 32, 28, 40, Еделвайс 4, 6, 3, 1, Иван Вазов 1, 4, 10, 9, 7, 11, 3, 5, Извор 5, 3, 4, Любен Каравелов 8, 3, 13, 7, 15, 11, 5, 10, 14, 9, 12, Поп Михо (Поп Нако) 1, Проф. Иван Василев (Първа) 3, 2, 1, Сан Стефано 12, 2, 11, 8, 15, 13, 16, 10, 7, 4, 3, 9, 5, 14, Стара Планина 10, 14, 4, 6, 9, 8, 3, 2, 11, 5, 1, Трети Март (Ал. Иков) 55, 74, 47, 72, 59, 68, 53, 70, 51, 44, 42, 33, 54, 64, 43, 37, 52, 50, 46, 58, 62, 40, 31, 48, 38, 57, Урвич 10, 12, 6, 4, 14, Христо Ботев 29, 27, 25, 35, 36, 32, 41, 34, 37, Цар Симеон I 16, 55, 63, 20, 47, 67, 53., 49, 61, 18, 57, 41, 43, 51, 65, 14, 22, 53, Черковна (Марин Димитров) 16а, 16, 18, 22, 12
На 19.01.2021 г. /13:01 - 16:16 ч. / - Трудовец: Васил Ангелов Цоцов 8, 16, 2, 14, 4, Георги Попиванов 3, 8, 2а, 7, 4, 5, 6, 2, 10, .1, Дунав 5а, 6, 3, 7, 4, 2, 9а, 9, 1, Ивайло 5, 4, 2, 3, 9, Огоста 10, 1, 2, 3, 4, 5, 12, 8, Опълченска (Комсомолска) 21, Отец Паисий 21, 22, 8, 4, 10, 28, 12, 15, 24, 34, 14, 19, 17, 18, 42, 32, 23, 1, 9, 20, 16, 13, 11, 30, Републиканска 27, 68, 55, 31, 49, 38, 36, 34, 60, 56, 59, 66, 35, 78, 53а, 40, 53, 62, 63, 43, 76, 74, 61, 52, 32, 65, 48, 58, 45, 41, 72, 46, 29, 54, 44, 25, 42, 64, 37, 51, 39, Славянска 29, 19, 17, 23, 14, 16, 33, 25, Спортна Среща 12, 14, 18 А, 16, 11, 13, 18
На 20.01.2021 г. /12:46 - 16:16 ч. / - Трудовец: Васил Левски 14, Иглика 7, 4, 2, Опълченска (Комсомолска) 4, 14, 8, 9, 15, 1, 2, 12, 13, 5, 21, 6, 27, 11, 23, 7, Поп Михо (Поп Нако) 21, 26, 12, 11, 24, 5а, 13, 9, 1, 34, 17, 22, 5, 20, 37, 8, 6, 32, 16, 28, 15, 19, 7, 2, 3, 10, 30, 23, 18, Републиканска 28, 26, 30, 23, 21, 17, 15, 20, 24, 32, 19, 18, Славянска 61, 7, 4, 6а, 1, 9, 6, 11, 12, 13, 5, 15, 2, Спортна Среща 3, 1, 9, 6, 2, 4, 8, 7, Христо Ботев 9, 56, Цар Симеон I 13, 5, 1, 15, 24, 19, 9, 3, 11, 2б, 21, Цеко Вълков (М. Палаузов) 6, 10, 3, 2, 4, 5, 8, 1, Черковна (Марин Димитров) 4
На 21.01.2021 г. /12:31 - 16:16 ч. / - Трудовец: Драган Черния 18, 20, 5, 8, 6, 17, 14, 11, 3, 12, 7, 9, 2, 16, 4, Панчовска (Панчо Геровски) 2, 23, 5, 15, 3, 6, 22, 7, 13, 18, 21, З, 14, 20, 10, 19, 11, 12, 9, 8, 8а, Стубелска 14, 7, 2, 4, Хаджи Димитър 10, Цар Освободител 4, 46, 10, 50, 42, 16, 47, 25, 23, 36, 14, 12, 21, 37, 30, 19, 6, 22, 31, 18, 28, 15, 13, 54, 38, 17, 48, 52, 20, 41, 39, 27, 34, 24, 40, 8, 29, 44, 32

Община Правец
На 19.01.2021 г. /09:31 - 10:00 ч. ; 13:31 - 14:16 ч. / На 21.01.2021 г. /09:16 - 10:00 ч. ; 09:16 - 14:16 ч. ; 14:00 - 14:16 ч. / - Видраре: 157, Кв. 13, Сграда Кметство , ІІ Кв. 26, Лъга , Махала Джамбазите , Махала Печор , Махала Семкова Къща, Печор , ПИ-083145 М.Мариновото , Сграда, Вила, ТП, Къща, Вила, ТП.
На 19.01.2021 г. /09:46 - 10:00 ч. ; 13:46 - 15:00 ч. / На 22.01.2021 г. /09:16 - 13:30 ч. / - Видраре: Махала Кленака , Махала Свин Дол , Махала Сечковци
На 19.01.2021 г. /09:31 - 10:00 ч. ; 13:31 - 14:16 ч. / На 21.01.2021 г. /09:16 - 10:00 ч. ; 14:00 - 14:16 ч. / - Джурово: Васил Левски 2, 4, 6, 1, 5, 3, 14, 7, 13, Волга 2, 6, 4, 1, Вутьо Миков 39, 35, 28, 32, 30, 3, 9, 2, 5, 13, 14, 29, 15, 18, 20, 11, 25, 19, 10, 16, 21, Генерал Гурко 3, 1, Генерал Елис 10, 5, 7, Георги Димитров 10, 9, 6, 1, 11, 8, 7, 2, 5, 3, 4, 13, 25, 13 3, 50, 38, 14, 29, 40, 17, 13 2, 53, 37, 43, 44, 23, 16, 21, 36, 13 1, 30, 19, 26, 32, 47, 41, 13, 46, 12, 20, 52, 42, 55, 13 4, 27, 45, Гошо Воденичаров 15, Девети Септември 13, 47, 34, 48, 10, 23, 58, 36, 29, 40, 27, 22, 5, 1, 14, 3, 44, 37, 50, 2, 11, 38, 54, 46, 31, 8, 16, 42, 17, 41, 4, 33, 6, 35, 56, 7, 15, 21, 9, Димитър Грънчаров 15, 16 Училище, 11, 10, 30, 38, 14, 3, 24, 17, 7, 18, 36, 22, 28, 32, 20, 2, 13, 8, 34, 4, 21, Иван Мицев 17, 5, 7, 19, 11, 27, 4, 12, 10, 2, 6, Иван Яковенко 4, Камилче 5, 9, 1, 3, 7, 11, Капитан П.Стайков 16, 20, 14, 3, 22, 18, 2, 24, 28, М.Беляновец Кв.9 УПИ VІІІ , Малък Искър 2, 4, 3, 10, Матю Воденичаров 42, 44, 19, 14, 23, 25, 29, 22, 13, 15, 41, 30, 10, 11, 9 Къща, 41а, 18, 34, 16, 15а, 6, 8, 9, 1, 11, 3, 7, 5, Махала Беляновец Тп, Къща, Къща, Махала Герановица 1а Къща, 1 Къща, Къща, 11, 12б, Тп, Къща, Махала Камилче Къща, Махала Мечи Трън Къща, Махала Отявец Къща, Мико Лаков 2, 14, 4, 6, 3, 22, 24, 20, 16, 28, 26, Млада Гвардия 2, Нератовице 11, 7, 8, 13, 4, Отряд Бенковски 6, 14, 5, 16, 1, 3, Павел Корчагин 2, 8, 4, 7, 5, 3, 1, 9, Петър Томов 1, 16, 2, 6, Първи Май 2, 1, Септемврийци 15, 4, 13, Стара Планина 6, 9, 7, Тодор Христов 2, УПИIii.Кв.2 , Чавдарци 36, 34, 2, 26, 6, 12, 18, 20, 24, 15, 19, 32, 8, 28, 1, 22, 33, 17, 16, 5, 30, 10, 4, 14, 38, Червена Армия 4, 1, 3, 2, Юрий Гагарин 1, 6, 2, 5, 4, ТП
На 21.01.2021 г. /09:16 - 14:16 ч. / - Джурово: Генерал Елис 5, 7, Георги Димитров 13, Гошо Воденичаров 15, Димитър Грънчаров 15, 16 Училище, 11, 10, 30, 38, 14, 3, 24, 17, 7, 18, 36, 22, 28, 32, 20, 2, 13, 8, 34, 4, 21, Матю Воденичаров 42, 44, 19, 14, 23, 25, 29, 22, 13, 15, 41, 30, 10, 11, 9 Къща, 41а, 18, 34, 16, 15а, 6, 8, 9, 1, 11, 3, 7, 5, Махала Герановица 1а Къща, 1 Къща, Къща, 11, 12б, ТП, Къща, Нератовице 7, 8, 13, 4, Отряд Бенковски 1, 3, Павел Корчагин 2, 8, 4, 7, 5, 3, 1, 9, УПИ III.Кв.2 , ТП, ТП
На 19.01.2021 г. /09:46 - 10:00 ч. ; 13:46 - 15:00 ч. / - Калугерово, Общ. Правец: Кирик , Махала Бундаците , Махала Венчарете , Махала Връбчовци Вила, Махала Габрика МТП, МТП, Махала Димитровци Къща, Махала Дола , Махала Златовци Къща, Махала Кардашица , Махала Костадиновец Къща, Махала Репавище , Махала Рударец Къща, Махала Свин Дол , Махала Смесите , Махала Стайковци , Махала Трънето , Махала Чекотин Къща, УПИ-ХІ-8, Кв.4 , ТП, ТП, Стопанска Сграда, Къща, ТП
На 22.01.2021 г. /09:16 - 13:30 ч. / - Калугерово, Общ. Правец: Махала Венчарете , Махала Рударец Къща, Махала Свин Дол , Махала Трънето , Махала Чекотин Къща, ТП
На 19.01.2021 г. /09:31 - 10:00 ч. ; 13:31 - 14:16 ч. / На 21.01.2021 г. /09:16 - 10:00 ч. ; 09:16 - 14:16 ч. ; 14:00 - 14:16 ч. / - Манаселска Река: М. Генчовци Екатте 46961, Махала Буджов Дол, Махала Вила Манаселски Мост , Махала Гараж , Махала Гола Могила , Махала Долна Липа, Махала Драгоица , Махала Липа , Махала Печор , Махала Смолевица Къща, Махала Череша , Махала Чульовци Къща, Вила, Укопете , Къща, Тп, Мтп
На 19.01.2021 г. /09:31 - 10:00 ч. ; 13:31 - 14:16 ч. / На 21.01.2021 г. /09:16 - 10:00 ч. ; 14:00 - 14:16 ч. / - Осиковица: Махала 57 Км Ам Хемус , Махала Балинска Къща, Махала Баренска Къща, Махала Вельовци Къща, Махала Витьовци , Махала Владовци Къща, Махала Войновци Жилищна Сграда, Бунгало, Къща, Махала Вълчиновци , Махала Габрика Къща, Махала Гетовци Къща, Махала Господарска Вила, Стопанска Постройка, Махала Дачовци , Махала Дрена Къща, Махала Кратунете Къща, Мтп, Махала Манастира , Махала Манговци , Махала Робовица , Махала Стойковци , Махала Цековци Къща, Махала Чифлика , Махала Ямата , Тп, Къща, Къща, ТП, Къща, ТП
На 21.01.2021 г. /09:16 - 14:16 ч. / - Осиковица: Махала 57 Км Ам Хемус , Махала Вельовци Къща, Махала Владовци Къща, Махала Вълчиновци , Махала Кратунете
На 19.01.2021 г. /09:31 - 10:00 ч. ; 13:31 - 14:16 ч. / На 21.01.2021 г. /09:16 - 10:00 ч. ; 14:00 - 14:16 ч. / - Осиковска Лакавица: Бостанището , Луковешки Дол 117001, М.Гайдарско , Махала Гроздене Мтп, Къща, Махала Драйчовци , Махала Нанковска , Махала Рачовци Къща, Общ. Правец, Ам &Quot;Хемус&Quot; , П-Л Vi-61, Кв.5 , Мтп, Къща, Тп, Мах.Кръстьовци
На 19.01.2021 г. /09:46 - 10:00 ч. ; 13:46 - 15:00 ч. / - Правец: Елосов Дол , Махала Дивчов Рът Къща, 104, Махала Драганско Къща, Махала Дръвница Къща, Махала Манастирица Тп, Къща, 1, 1 Временен Строителен Обект, Махала Правешки Ханове , Местност Елисов Рът Ограда, Средора
На 19.01.2021 г. /09:46 - 10:00 ч. ; 13:46 - 15:00 ч. / - Правешка Лакавица: 001626 , Бивш Стопански Двор , Голямата Ливада , М.Петковичина ПИ002588, Махала Церица, Къща, Мтп, Къща, *0*, Вила, Тп
На 19.01.2021 г. /09:31 - 10:00 ч. ; 13:31 - 14:16 ч. / На 21.01.2021 г. /09:16 - 14:16 ч. ; 09:16 - 10:00 ч. ; 14:00 - 14:16 ч. / - Равнище: 000809, М. Семковци , I Кв.29 , XVII-290, Кв.46 , Мах. Грозьов Дол , Махала Големанско , УПИ II-196 Кв.8 , УПИ III-181 Кв.27 , УПИ IV-327 Кв. 30 , УПИ XII-85 , Къща, МТП, ТП, Къща, Вила, Фурна, Стопанска Сграда, ТП, ТП, Къща
На 19.01.2021 г. /09:46 - 10:00 ч. ; 13:46 - 15:00 ч. / На 22.01.2021 г. /09:16 - 13:30 ч. / - Своде: Махала Бакова Могила , Махала Борова Шума , Махала Бурньовица , Махала Венеца , Махала Габриците , Махала Курман Къща, Махала Лъга 1, Махала Преход Къща, Махала Требеш , Махала Усоето , Махала Чуклата , Махала Чукльовци , Къща, ТП

Община Етрополе
На 19.01.2021 г. /09:31 - 10:00 ч. ; 13:31 - 14:16 ч. / На 21.01.2021 г. /09:16 - 10:00 ч. ; 14:00 - 14:16 ч. / - Брусен, Общ. Етрополе: 229001 Вр.Стр.Обект, Ii, Кв.1 , Кладевски Дол 13, Махала Бобища Къща, Махала Гарсовец , Махала Дупковец , Махала Нейков Дол , Махала Радов Дол , УПИ VI-154 Кв 21 , Вила, Къща, Къща, Вила
На 21.01.2021 г. /09:01 - 16:16 ч. / На 22.01.2021 г. /09:01 - 16:16 ч. / - Етрополе: 27-Ми Ноември 11, 1, 9, 5, 7, 3, Александър Стамболийски 57, Вилна Зона Рибарника ТП, Двадесет И Седми Ноември 11, 1, 3, 26 Тодор Доков, 13, 5, 9, Люляк 4, 8, 6, 2, М.Равнище №210042 , Партизански 6, 13, 16, 4, 18, 8, 12, 2, 1, 14, 10, Пионер 10, 13, 20, 3, 14, 18, 16, 22, 11, 8, 5, 12, 1, 2, 4, 6, 15, 9, Руски 57, 59, 53, 61а, 61, 55, 51, 18, 47, Тодор Доков 21, Къща
На 20.01.2021 г. /08:31 - 16:16 ч. / - Етрополе: 27-Ми Ноември 11, 1, 9, 5, 7, 3, Александър Стамболийски 57, Двадесет И Седми Ноември 11, 1, 3, 26 Тодор Доков, 13, 5, 9, Люляк 4, 8, 6, 2, М.Равнище №210042 , Партизански 6, 13, 16, 4, 18, 8, 12, 2, 1, 14, 10, Пионер 10, 13, 20, 3, 14, 18, 16, 22, 11, 8, 5, 12, 1, 2, 4, 6, 15, 9, Руски 57, 59, 53, 61а, 61, 55, 51, 18, 47, Тодор Доков 21, Къща
На 18.01.2021 г. /09:00 - 10:00 ч. По искане на „ЕСО“ ЕАД/ На 19.01.2021 г. /15:30 - 16:30 ч. По искане на „ЕСО“ ЕАД/ - Етрополе: IV, Кв.86, Гр.Етрополе , Батак 17, 18 Здравец, 19, 12, 22, 11, 20 А, 20 Б, 3, 1, 16, 18, 13, 26 Газоразливна -Осветление, 7, 9, 14, 24, 5, 15, Варовитец 9, 4, 3а, 20, 10, 18, 1, 6, 12, 3, 24, 16, 14, 7, 2, 8, 11, 26, 13, 5, Двадесет И Седми Ноември 24, Здравец 12, 6, Магазин, 8, 11, 14, 2, 10, 4, Китката 12, 6, 2, 8, 6, 4, 10, Любен Каравелов 24, 17, 20, 11, 12, 26, 25, 10, 32, 23, 14б, 22, 15, 18, 14, 27, 16, 28, 21, 13, 30, 19, Марийка Гаврилова 93, 72, 81, 93а, 15, 74, 84, 64, 89, 66, 97, 63, 66, 40, 60, 55, 91а, 85, 83, 61, 71, 56, 76, 68, 69, 87 А, 58, 57, 59, 79, 65, 95, 87, 91, 67, 73, 75, 82, 80, Мико Лаков 1, 4, 3, 5, 7, 6, 2, 2, Младост 16, Никола Михайлов 74, 58, 19, 48, 70, 37, 50, 42, 40, 60, 23, 64, 62, 3, 44, 15, 13, 36, 76, 56, 17а, 72, 52, 68, 34, 54, 32, 25, 46, 66, 16, 30, 38, 33, 11, 17, 21, 35, 28, 38а, Осем 19, Партизански 1, 23а, 21, 19, 24, Победа 33, Прогон 5, 12, 1, 7, 6, 15, 24а, 24, 19, 19, 10, 2, 11, 9, 4, 14, 3, 8, 16, Пролет 2, 22, 37, 33, 13, 25, 23, 12, 3, 24, 14, 20, 8, 10, 1, 19, 16, 5, 27, 17, 9, 18, 11, 21, 7, 6, 29, 4, 31, 15, Свищи Плаз 6, 2, 14, 9, 17, 13, 16, 8, 25, 37, 10, 11, 9, 18, 4, 23, 27, 22, 39, 33, 26, 31, 29, 21, 15, 12, 3, 19, 5, 1, 7, 20, 35, Софроний 34, Чертиград 2, 11, 13, 8, 4, 5, 1, 9, 7, 3, 6, Четвърта 27, Изгрев, Павилион, 35, Здравец
На 20.01.2021 г. /09:01 - 16:16 ч. / - Етрополе: Вилна Зона Рибарника ТП
На 22.01.2021 г. /09:01 - 12:16 ч. / - Етрополе: Георги Антонов 20
На 18.01.2021 г. /09:00 - 16:30 ч. / На 20.01.2021 г. /09:00 - 16:30 ч. / На 21.01.2021 г. /09:00 - 16:30 ч. / - Етрополе: Георги Бакалов 27, Софроний 16
На 20.01.2021 г. /09:00 - 10:00 ч. По искане на „ЕСО“ ЕАД/ На 21.01.2021 г. /15:30 - 16:30 ч. По искане на „ЕСО“ ЕАД/ - Етрополе: Кв. 178 , Кв.178 , Осем 8 6, 8, 28, 6, 4, 13, 8 11, 10, 12, 7, 11, 9, 8 28, 27, 8 35, 25, 8 21, 3, 23, 17, 26, 8 16, 8 32, 8 3, 2, 8 26, 8 17, 21, 18, 18, 1, Партизански 3, 1, 1 В, Руски 44, 8 9, 8 31, 7 15, 8 15, 5, 8 8, 8 4, Будка, 8 14, 8 0, 8 13, 8 27, 8 5, 8, 8 28, 8 12, 8 30, 8 10, 8 7, 8 11, 8, 8 35, 8 33, 8 25, 8 2, 8 21, 8 1, 8 18, 8 24, 8 17, 8 16, 8 19, 8 22, 8, 8 32, 8 21, 8 26, 8 34, 8 20, 8 23
На 19.01.2021 г. /09:31 - 10:00 ч. ; 13:31 - 14:16 ч. / На 21.01.2021 г. /09:16 - 10:00 ч. ; 14:00 - 14:16 ч. / - Етрополе: Местност Равнище , Равнището , ТП 1
На 19.01.2021 г. /09:31 - 14:16 ч. ; 09:31 - 10:00 ч. ; 13:31 - 14:16 ч. / На 21.01.2021 г. /09:16 - 10:00 ч. ; 14:00 - 14:16 ч. / - Лопян: 005034 , в.з. Лопян, Кв.6 , Васил Левски 2, 1, Втора 1, 3, 5, Георги Димитров 4, 5, 6, 12, 10, 8, 14, Георги Михайлов 13, 21, 16, 297, 19, 2, 14, 4, 18, 5, 10, 1, 17, 11, 23, 3, 8, 15, 7, 6, Девети Май 6, 9, 7, 5, 1, 3, 2, 4, Девети Септември 5, 7, 1, 3, Йончо Ботев 15, 27, 11, 13, 21, 9, 32, 5, 7, 19, 17, 18, 16, 14, 12, 33, 29, Калина Вескова 8, 2, 28, 18, 6, 4, 24, 26, 1, 10, 12, Кв.6, УПИ6-22, Вилна Зона , Ленин 4, 6, 3, 2, Махала Черешовица Вила, Къща, Местност Растака Къща, Местност Черешова 7, 28, 27, 24, 25, 22, Никола Михайлов 22, 28 \, 8, 5, 16, 4, 14, 7, 32, 20, 44, 11, 34, 24, 30, 6, 12, 10, 18, 38, 42, 238, 276, 310, 123, 234, 246, 302, 236, 228, 121, 111, 262, 274, 308, 105, 264, 119, 296, 286, 113, 280, 127, 244, 258, 125, 107, 250, 230, 131, 294, 260, 254, 129, 312, 284, 232, 242, 252, 266, 278, 256, 282, 272, 133, 248, 304, 101, 85, 69, 210, 186, 71, 81, 200, 93, 83, 222, 202, 172, 178, 182, 192, 170, 99, 162, 176, 208, 67, 216, 220, 65, 95, 77, 59, 61, 226, 103, 218, 212, 174, 75, 180, 63, 87, 204, 79, 57, 97, 224, 190, 184, 206, 196, 54, 68, 120, 74, 126, 138, 158, 140, 43, 48, 128, 98, 122, 27, 104, 112, 21, 156, 162, 134, 76, 150, 86, 124, 50, 66, 52, 116, 90, 84, 144, 152, 64, 106, 41, 94, 82, 25, 33, 23, 7, 114, 35, 45, 56, 130, 80, 142, 110, 88, 146, 136, 13, 49, 78, 72, 92, 15, 148, 108, 96, 37, 160, 60, 154, 100, 102, Никола П.Цановски 2, Пета 1, 6, 4, 2, Планинско Цвете 1 Вила, 1, 3, Първа 1, 3, Свещи Плаз 5, 3, 2, Седма 111, 109, Трета 12, 1, 4, 8, 2, 3, 10, УПИІ-211, Кв.29 , Христо Ботев 10, 6, 22, 4, 2, 12, 3, 14, 18, 1, 16, 5, 20, Цвятко Янков 23, 27, 21, 13, 11, 149, 19, 17, 25, 94, 117, 82, 121, 119, 92, 139, 84, 151, 131, 149, 80, 78, 155, 133, 153, 115, 125, 86, 145, 123, 137, 127, 143, 88, 12, 107, 101, 40, 37, 43, 56, 91, 2, 76, 65, 61, 63, 89, 71, 109, 22, 79, 42, 16, 48, 31, 54, 103, 87, 24, 6, 93, 8, 70, 75, 64, 81, 4, 41, 10, 44, 83, 85, 33, 73, 50, 39, 77, 38, 53, 67, 46, 68, 99, 105, 30, 69, 29, 111, 28, 14, 59, Четвъра 3, 5, 7, Вила, Вила, Вила, Вила
На 19.01.2021 г. /09:31 - 14:16 ч. / - Лъга: Къща
На 19.01.2021 г. /09:31 - 10:00 ч. ; 13:31 - 14:16 ч. / На 21.01.2021 г. /09:16 - 10:00 ч. ; 14:00 - 14:16 ч. / - Лъга: Местност Пашовото Пл.№2, К.Р-Н 919, Къща, Вила, Къща
На 19.01.2021 г. /09:46 - 10:00 ч. ; 13:46 - 15:00 ч. / - Лъга
На 19.01.2021 г. /09:31 - 14:16 ч. / - Малки Искър: Къща
На 19.01.2021 г. /09:31 - 10:00 ч. ; 13:31 - 14:16 ч. / На 21.01.2021 г. /09:16 - 10:00 ч. ; 14:00 - 14:16 ч. / - Малки Искър: Къща, Къща, Къща
На 20.01.2021 г. /09:01 - 16:16 ч. / На 21.01.2021 г. /09:01 - 16:16 ч. / На 22.01.2021 г. /09:01 - 16:16 ч. / - Рибарица, Общ. Етрополе: 194005 , XVIII-14, Кв.2 , Гноеница , Манастирското , Парцел Х-19, Кв.15 , Вила

Подробна информация за засегнатите райони можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, на адрес http://www.cez-rp.bg/bg/grafici/grafik-na-planirani-remonti/. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на www.cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването и за очакваното време за възстановяване му. Освен посочените по-горе срокове, с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности, се налагат кратковременни оперативни превключвания на електрозахранването, чиято продължителност е под 5 минути.

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.

Източник: balkanec.bg

Последвайте ни във Facebook

Обяви

виж всички

Анкета » коментари (0)

Знаете ли коя е ОСНОВНАТА причина за заболяванията, свързани с тютюнопушенето?

Анкета » коментари (0)

Знаете ли коя е ОСНОВНАТА причина за заболяванията, свързани с тютюнопушенето?

отговори
Ароматните вещества, които са добавени в тютюна (37)
70% Complete
Никотинът, който е естествена съставка на тютюна и води до зависимост (74)
70% Complete
Химическите вещества, които се образуват в дима при горенето (164)
70% Complete
Други добавките в тютюна, които са търговска тайна на производителите (62)
70% Complete