Четвъртък, 23 Септември 2021, 15:57

Планови прекъсвания на тока в общините Драгоман, Елин Пелин и Костинброд за периода 23-27.11

21 Ноември 2020, 22:42
(0) (0)
Елин Пелин - Новини
Прочетена: 375


Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага да бъдат извършени следните планирани прекъсвания на електрозахранването за периода 23 – 27 ноември 2020 г., включително:

Община Елин Пелин
На 23.11.2020 г. /09:00 - 16:00 ч. / - Столник: XIII-178, Кв.24 , УПИ -272 , УПИ XIII-334, Кв.39 , Вила, Къща
На 23.11.2020 г. /09:00 - 16:30 ч. / - Столник: I-59, Кв.11 , V-2, Кв. 1 , Асен Разцветников 1, МТП Складова База , П-Л І-38, Кв.9
На 23.11.2020 г. /09:00 - 16:30 ч. / На 25.11.2020 г. /09:00 - 16:30 ч. / - Елин Пелин, Общ. Елин Пелин/Град: Баба Тонка Обретенова При №1, Бузлуджа 7, 11, 8, 13, 16, 10/12, 3, 1а, 5, 6, 12, 14, 4, 1, 5, 10, Йоан Екзарх 1, Калоян 30, Магазин За Авточасти, 17, 34, 28, 3, Лесновска 21, 42, 52, 55, 29, 25, 51, 53, 28, 49, 60, 45, 30, 33, 37, 40 УПИ ХХІІ-159, Кв.72, 35, 50, 72, 68, 80, При №74, 56а, 62, 17, 70а, 61, 59, 74, 46, 47, 27, 54, 70, 57, 19, 64, 56, 66, 44, 39, Лесновска 36, №38, Мургаш 26, Независимост , Никола Петков 23, 33, 279, 24, 21, 20, 26, 19, 29, 15, 4, 14, 16, 17, 12, 21а, Новоселци 108, 5544, 128, 113, 59, 126, 112, 130, 65, 118, 53, 116а, 55, 61, 63, 120, Новоселци 164, При №93, 91, 174 А, 91 Къща, 170, 166, При №99, 10, 83, 89, 156, 87, 168, Пейо К.Яворов , Средна Гора 2, 6, 3, 1, 4, 3, УПИ Хv -182 Кв. 65 , Чавдар Войвода 8, 8, 22, 17, 6, 1, 2, 18, 14, 7, 5, 13, 24, 12, 19, 10, 17а, 2, 15, 3, Шейново 8, 12а, 14, 11, 5, 9, 10, 13, 22, 6, 7, 12, 15, 20, Шипка 11, 2, 7, 8, 4, 10, 1, 6, 5, 9
На 24.11.2020 г. /09:00 - 16:30 ч. / - Елин Пелин, Общ. Елин Пелин/Град: Баба Тонка Обретенова При №1, Бузлуджа 7, 11, 8, 13, 16, 10/12, 3, 1а, 5, 6, 12, 14, 4, 1, 5, 10, Йоан Екзарх 1, Калоян 30, Магазин За Авточасти, 17, 34, 28, 3, Лесновска 36, №38, Лесновска 21, 42, 52, 55, 29, 25, 51, 53, 28, 49, 60, 45, 30, 33, 37, 40 УПИ ХХІІ-159, Кв.72, 35, 50, 72, 68, 80, При №74, 56а, 62, 17, 70а, 61, 59, 74, 46, 47, 27, 54, 70, 57, 19, 64, 56, 66, 44, 39, Мургаш 26, Независимост , Никола Петков 23, 33, 279, 24, 21, 20, 26, 19, 29, 15, 4, 14, 16, 17, 12, 21а, Новоселци 108, 5544, 128, 113, 59, 126, 112, 130, 65, 118, 53, 116а, 55, 61, 63, 120, Новоселци 164, При №93, 91, 174 А, 91 Къща, 170, 166, При №99, 10, 83, 89, 156, 87, 168, Пейо К.Яворов , Средна Гора 2, 6, 3, 1, 4, 3, УПИ ХV -182 Кв. 65 , Чавдар Войвода 8, 8, 22, 17, 6, 1, 2, 18, 14, 7, 5, 13, 24, 12, 19, 10, 17а, 2, 15, 3, Шейново 8, 12а, 14, 11, 5, 9, 10, 13, 22, 6, 7, 12, 15, 20, Шипка 11, 2, 7, 8, 4, 10, 1, 6, 5, 9
На 26.11.2020 г. /09:00 - 16:30 ч. / На 27.11.2020 г. /09:00 - 16:30 ч. / - Елин Пелин, Общ. Елин Пелин/Град: Баба Тонка Обретенова При №1, Бузлуджа 7, 11, 8, 13, 16, 10/12, 3, 1а, 5, 6, 12, 14, 4, 1, 5, 10, Йоан Екзарх 1, Калоян 30, Магазин За Авточасти, 17, 34, 28, 3, Лесновска 36, №38, Лесновска 21, 42, 52, 55, 29, 25, 51, 53, 28, 49, 60, 45, 30, 33, 37, 40 УПИ Ххіі-159, Кв.72, 35, 50, 72, 68, 80, При №74, 56а, 62, 17, 70а, 61, 59, 74, 46, 47, 27, 54, 70, 57, 19, 64, 56, 66, 44, 39, Мургаш 26, Независимост , Никола Петков 23, 33, 279, 24, 21, 20, 26, 19, 29, 15, 4, 14, 16, 17, 12, 21а, Новоселци 164, При №93, 91, 174 А, 91 Къща, 170, 166, При №99, 10, 83, 89, 156, 87, 168, Новоселци 108, 5544, 128, 113, 59, 126, 112, 130, 65, 118, 53, 116а, 55, 61, 63, 120, Пейо К.Яворов , Средна Гора 2, 6, 3, 1, 4, 3, УПИ ХV -182 Кв. 65 , Чавдар Войвода 8, 8, 22, 17, 6, 1, 2, 18, 14, 7, 5, 13, 24, 12, 19, 10, 17а, 2, 15, 3, Шейново 8, 12а, 14, 11, 5, 9, 10, 13, 22, 6, 7, 12, 15, 20, Шипка 11, 2, 7, 8, 4, 10, 1, 6, 5, 9
На 26.11.2020 г. /10:01 - 14:00 ч. / - Елин Пелин, Общ. Елин Пелин/Град

Община Драгоман
На 23.11.2020 г. /09:01 - 16:16 ч. ; 09:01 - 10:16 ч. ; 15:01 - 16:16 ч. / - Беренде, Общ. Драгоман
На 23.11.2020 г. /09:01 - 10:16 ч. ; 09:01 - 16:16 ч. ; 15:01 - 16:16 ч. / - Драгоман кл. № 210006726797
На 23.11.2020 г. /09:01 - 10:16 ч. ; 09:01 - 16:16 ч. ; 15:01 - 16:16 ч. / - Чепърлинци: Обект Гърмище
На 24.11.2020 г. /09:00 - 16:00 ч. / - Драгоман: Международно Шосе
На 25.11.2020 г. /09:01 - 16:16 ч. / - Драгоман: Международно Шосе Билборд, Патриарх Евтимий 9, ПИ 23409.176.27
На 25.11.2020 г. /09:01 - 16:16 ч. / На 27.11.2020 г. /09:01 - 16:16 ч. / - Владиславци: УПИ XVII-36, УПИ VI-37, УПИ VII-33 , Къща, УПИ ХІ-239, Кв.23
На 26.11.2020 г. /09:01 - 16:16 ч. / - Вишан
На 26.11.2020 г. /09:01 - 16:16 ч. / - Владиславци: УПИ XVII-36, УПИ VI-37, УПИ VII-33 , УПИ XVII-36, УПИ VI-37, УПИ VII-33 , Къща, УПИ ХІ-239, Кв.23, Къща, УПИ ХІ-239, Кв.23

Община Костинброд
На 23.11.2020 г. /09:01 - 16:16 ч. / На 24.11.2020 г. /09:01 - 16:16 ч. / На 25.11.2020 г. /09:01 - 16:16 ч. / На 26.11.2020 г. /09:01 - 16:16 ч. / На 27.11.2020 г. /09:01 - 16:16 ч. / - Градец, Общ. Костинброд: 11, Кв 152 , III-344, Кв.21 , М.Пояке , Местност Пояке Имот 150.8, Поляке , С. Градец, УПИ ІІ-323, Кв. 20 , УПИ ІІІ-321, Кв.20, Вила, УПИ 431, Кв.26
На 23.11.2020 г. /09:01 - 16:16 ч. / На 24.11.2020 г. /09:01 - 16:16 ч. / На 25.11.2020 г. /09:01 - 16:16 ч. / На 26.11.2020 г. /09:01 - 16:16 ч. / На 27.11.2020 г. /09:01 - 16:16 ч. / - Дреново, Общ. Костинброд: IV-73 Кв.11 , Кърна Орница , ПИ 021038 , УПИ V-98 IV-98 Кв 20 , УПИ VI-42, Кв.9 , Вила
На 23.11.2020 г. /09:01 - 16:16 ч. / На 25.11.2020 г. /09:01 - 16:16 ч. / На 26.11.2020 г. /09:01 - 16:16 ч. / На 27.11.2020 г. /09:01 - 16:16 ч. / - Дръмша: 87, 331 М.Над Училището , X-233 , Зад Училището ПИ 147, Връх Манчо, Вила, Къща, УПИ 106.619, Къща
На 24.11.2020 г. /09:01 - 16:16 ч. / - Дръмша: 87, 331 М.Над Училището , X-233 , Зад Училището ПИ 147, Къща, Връх Манчо, Вила, Къща, УПИ 106.619

Подробна информация за засегнатите райони можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, на адрес http://www.cez-rp.bg/bg/grafici/grafik-na-planirani-remonti/. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на www.cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването и за очакваното време за възстановяване му. Освен посочените по-горе срокове, с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности, се налагат кратковременни оперативни превключвания на електрозахранването, чиято продължителност е под 5 минути.

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.


Източник: balkanec.bg

Последвайте ни във Facebook

Обяви

виж всички

Анкета » коментари (1)

Смятате ли, че днес България е независима държава?

Анкета » коментари (1)

Смятате ли, че днес България е независима държава?

отговори
Да, напълно независима е (4)
70% Complete
Не, не е независима (52)
70% Complete
Частично независима е (9)
70% Complete
Нямам мнение по въпроса (2)
70% Complete