Четвъртък, 9 Юли 2020, 08:54

Планови прекъсвания на тока в общините Елин Пелин, Костинброд, Драгоман и Своге за периода 29.06-3.07

28 Юни, 08:20
(1) (0)
Елин Пелин - Новини
Прочетена: 433


Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага да бъдат извършени следните планирани прекъсвания на електрозахранването за периода 29 юни – 03 юли 2020 г, включително:

Община Костинброд
На 29.06.2020 г. /08:30 - 09:30 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/ На 30.06.2020 г. /15:30 - 16:30 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/ - Костинброд: Костинброд
На 29.06.2020 г. /09:30 - 16:30 ч./ На 30.06.2020 г. /09:30 - 16:30 ч./ На 01.07.2020 г. /09:30 - 16:30 ч./ На 02.07.2020 г. /09:30 - 16:30 ч./ На 03.07.2020 г. /09:30 - 16:30 ч./ - Градец, Общ. Костинброд: 11, Кв 152, М. Пояке, местност Пояке Имот 150. 8, Поляке, С. Градец, УПИ Іі-323, кв. 20, УПИ ІІІ-321, кв. 20, вила, УПИ 431, кв. 26
На 29.06.2020 г. /09:30 - 16:30 ч./ На 30.06.2020 г. /09:30 - 16:30 ч./ На 01.07.2020 г. /09:30 - 16:30 ч./ На 02.07.2020 г. /09:30 - 16:30 ч./ На 03.07.2020 г. /09:30 - 16:30 ч./ - Костинброд: Витоша 4, Гео Милев, 14, 10, 8, 12, 2, 6, Гео Милев 3а, 2, 3, 5, 1, Жп Мост 15, 8, 20, 1, 7, 2, 12, 13, 4, 10, Острова 22, 23а, 32, 26, 1, 21, Петровден къща, Райна Княгиня 1, 8, 5, 1а, 3, 6, 7, 2, 4, Средец 6, 9, 2, 7, 5, 11, 4, 3, 1, 1а, УПИ ХІІ-3254 Кв 116
На 29.06.2020 г. /10:01 - 16:00 ч./ На 01.07.2020 г. /10:01 - 16:00 ч./ - Божурище: Акация 1, Беласица 7, 13, Божур 5, Генерал Гурко 1, 2, Георги С. Раковски 3, 1, 2, Иван Вазов 15, кв. 15, Любен Каравелов 10а, 4, 18а, 14, 6, 8, 10, 20, 28, 12, 1, 36, 40, 16, 34, 32, 24, 18, 38а, 22, 38, 30, 26, 2, Люлин 1, Малина 8, 12, 3, 11, 11а, 10, 13, 20, 6, 2, 24, 16, 7, 15, 1, 14, 17а, 2а, 4, 17, 15а, 9, 5, 22, 18, Неофит Рилски 5, 3, 7, 12, 9, Трети Март 18, 10, 9, 4, 2, 16, 12а, 6, 7, 11, 13, 12, 15, 14, 5, 8, 5а, 1, 3, 20, УПИ Ix-Общ кв. 25, УПИ VII кв. 25, Христо Ботев 19, 20, 25
На 29.06.2020 г. /15:31 - 16:30 ч./ - Голяновци: 401001, 408. 91, VI-Общ, кв. 25, XVI-131, Георги С. Раковски 14в, 14б, 14а, Кирил и Методий 11, местност Червиляк, УПИ 403045, М. Червиляк, УПИ 403047, местност ул. Централна 9, ПИ 001242, ПИ 350028, М. Керената, ПИ 403046, М. Червилак, ПИ №358 М. Пеювица, Ул Лилия УПИ 322 кв. 22, Ул Нарцис УПИ III-92. Кв 21, УПИ 2-127, 129, 227 кв. 10, УПИ IV-40 кв. 19, УПИ V-Общ. кв. 25, УПИ XIX-50 кв. 6, УПИ XxIIi-50, УПИ ІІІ-298, кв. 4, УПИ ХVІ-219, кв. 13, Хан Аспарух 9, Централна Лъката 2, вила, местност Страната, местност Уздровица, 3 ул. Виктория, М. Лаката, Имот 339027, къща, ПИ 403015, УПИ VІІІ-121, кв. 9
На 29.06.2020 г. /15:31 - 16:30 ч./ - Драговищица, Общ. Костинброд: М. Змиярника, 020400 М. Батковаци, 101, 160140, 433, 92, 507. 26, 507. 88, 556, I-487, кв. 13, Iv -185 кв. 33, Xix-163, кв. 24, Xix-466, І кв. 33, Батковци, Белидие Хан, Бригандия, Втора 3, 38, УПИ 1-181, кв. 35, 1, Двадесет и Втора, Двадесет и Първа 1, Двадесет и Трета 10, Дванадесета 10, Девета 4, кв. Батковци, М. Брегандия Имот Пл. №42, М. Бригандия, М. Бригандия Им. Пл. №116, М. Бригандия Им. Пл. №75, М. Бяла Земя, М. Лъка Изомат ПИ 140180, Мест. Брегандия, Мест. Бригандия, Мест. Бригандия, местност Бригандия, местност Бригадия, местност Бяла Земя, Осемнадесета 13 А, Осма 6, Парцел 601 до Кв2, Пета 3, ПИ 541 до кв. 22, ПИ 543 до кв. 22, Първа 75, 38, Склад, 54, 116, 89, 97 7, Седемнадесета 6, Стожера, Тридесет и Втора 4, Тридесет и Шеста 10, Тридесета 3, УПИ 508113, М. Стожера, УПИ-16, кв. 502в. З. Брегандия, Четвърта 2, махала Стожера, ПИ 352020, Фургон, 1, 3, 26, 17, 11, М. Бригандия, ПИ 5020007, вила
На 29.06.2020 г. /15:31 - 16:30 ч./ - Костинброд: 050260, 508, 161, Xxxvi-1362 Кв 180, І-4397 кв. 259 М. под Селото, Александър Стамболийски 99, 33, 32, 27, 42, 49а, 1, 40, 37, 49, 51, 47, 26, 9, 38, 5, 20, 10, 8, 3, 2, 13, 30, 4, 46, 43, 52, 39, 50, 12, 36, 21, 7, 23, 45, 11, 6, 28, 48, 19, 44, 31, 34, 22, 35, 20а, 29, 25, 24, 78а, 79, 83, 87а, 95, 89, 101, 81, 83а, 93, 76, 87, 97, 91, 99, 72, 74, Балван 11, 5а, 9, 7, 10, 1, 3а, 13, 3, 4, Бригандия, Букет 8, 6, 2, 4, Вихрен 6, 10, 4а, 2, 1, 12, 4, 8, Здравец 6, 1, 3, 4, 10, 5, 8, 2, 4, Кирил и Методий 3, 7, Крайбрежна 4, 2, 20, 6, 4, 14, 12, 18, Лилия 10, 13, 3, 7, 8, 5, 19, 17, 6, 19а, 9, 1, 4, 53, 16, 51, 25, 41, 23, 31, 20, 14, 33, 43, 45, 29, 18, 37, 35, 39, 27, Ломско шосе 88, Люлин 22, 31, 33, 28, 40, 42, 30а, 37, 36, 23, 39, 13, 14, 16, 17, 15, 37а, 35, 45, 8, 52, 41, 17а, 16 къща, 29, 12, 21, 55, 51, 14а, 32, 38, 10, 24а, 24, 43, 19, 25, 34, 30, 46, 11а, 26, 27, 44, 4, 3, 1, 2, 11, 7, 5, 6, 9, Люляк 16, 24, 25, 28, 18, 19, 26, 23, 20, 29, 21, Малка Падина, Мест. Червиляка, местност Малка Падина 3, 2, местност Балван Градина, местност Шкендерица 2, Младост 4, 6, 2, 3, 1, на Площада В Селото, Никола Обретенов 1, 3, 8, 6, 2, 5, 10, Оборище 15, 6, 7, 2, 3, 9, 1, 5, 8, 4, Отец Паисий 1, 14, 3, 6, 2а, 8, 7, 4, 10, 11, 12, 5, 2, Патриарх Евтимий 7, 12, 14, 10, 2, 9, 1, Пейо Яворов 5, 1, 2, 4, 4а, 3, 6, Пенчо Славейков 5, 2, 2а, 2 Г, 3, 9, 4, 1, 7, ПИ 050020 Цех За Щори, ПИ 38978. 507. 404, Поморие 23, 19, 21, 2, 13, 15, 5, 11а, 9, 1, 17, 11, 7, Преспа 3, 4, 7, 1, 2, 5, Първи Май 29, 20, 12, 24, 14, 15, 26, 10, 1, 21, 17 вила, 4, 8, 2, 3, 13, 16, 27, 6, 18, 19, 23, Руен 2, Светлина 8, 5, 14, 4, 2, 16, 1, 18, 22, 6а, 10, 12, Синчец 17, 15, 29, 23, 25, 14, 22, 16, 26, 35, 20, 30, 33, 28, 19, 31, 27, 24, 32, 5, 11, 1, 7, 13, 4, 12, 8, 3, 9, 6, Славянска 118, 23, 116, 102, 110, Стара Планина 2, 15, 5, 14, 6, 10, 11, 2а, 14а, 13, 7, 3, 12, 16, 9, Стефан Костадинов 10, 5, 6, 11, 8, 3, 2, 9, 1, Теменуга 1, 3, 11, 4а, 2, 7, Тодор Спасов 2, 10, 11, Топола 4, 2, Тунджа 8, 19, 4, 5, 21, 10, 6, 15, 3, 21а, 1, УПИ 1-4082, УПИ VІ -3723 кв. 173, УПИ XXI-1362 кв. 180, УПИ XXII-1362, кв. 180180, УПИ XXXII-1364, Kw. 180, УПИ ІІ-891, 892, кв. 204, Филип Тотю 33, 14, 41, 2, 24, 8, 1, 10, 6, 3, 35, 29а, 5, 18а, 21, 23, 39, УПИ ІІ-4082 Кв 189, 9, 16, 27, 7, 19, 37, 4а, 29, 17, 13, 31, 4, 25, 11, 12, 18, 18а, Хан Кубрат 2, ХХХ-1364, кв. 180, Царевец 12, 16, 5, 8а, 7, 9, 6, 4, 2, 11, 14, 7 гараж, УПИ 503050, 10, 8, 3а, 3, 1, Червиляка, Янтра 9, 4, 1, 5, 3, 2, 1 Район
На 30.06.2020 г. /08:46 - 10:00 ч.; 08:46 - 16:16 ч.; 15:00 - 16:16 ч./ - Костинброд: Беледие Хан
На 30.06.2020 г. /08:46 - 10:00 ч.; 08:46 - 16:16 ч.; 15:00 - 16:16 ч./ - Понор

Община Драгоман
На 29.06.2020 г. /09:30 - 16:30 ч./ На 30.06.2020 г. /09:30 - 16:30 ч./ На 01.07.2020 г. /09:30 - 16:30 ч./ На 02.07.2020 г. /09:30 - 16:30 ч./ На 03.07.2020 г. /09:30 - 16:30 ч./ - Ново Бърдо: Вила, къща
На 30.06.2020 г. /09:31 - 11:00 ч.; 15:00 - 16:30 ч./ - Бучин Проход: местност Раниславци, път II - 81, УПИ III-10, УПИ III-105 кв. 8, УПИ ХIIi, кв. 11, Вила, М. Балач, 1, Вилна зона, къща, УПИ 1076 п-л V, кв. 23, Вила
На 30.06.2020 г. /09:31 - 11:00 ч.; 15:00 - 16:30 ч./ - Василовци, Общ. Драгоман: УПИ Vi-84 кв. 10, УПИ Vііі-149, кв. 20, Вила, Вила, къща
На 30.06.2020 г. /09:31 - 11:00 ч.; 15:00 - 16:30 ч./ - Годеч: 003670, I-994, кв. 134 I-995, кв. 72, Vi-1405, кв. 130, Академик Игнат Емануилов 1, 1, Акация 1, 5, 2, 1 местност Мало Поле, Александър Милев 24, 34, 30, 13, 28, 26, 18, 36, 20, 32, 19, 38, 40, 9, 22, 17, 15, 51, 23, 2, 10, 7, 14, 8, 11, 6, 12, 16, 9, 5, 1, 4, Александър Стамболийски 3, 48, 37, 64, 11, 28, 25, 29, 30, 9, 17, 44, 39, 70, 49, 1, 9 Магнит, 7, 1, 33, 40, 50, 6, 27, 47, 36, 52, 32, 54, 53, 5, 38, 31, 35, Магнит, 66, 100, 80, 82, 86, 114, 110, 65, 76, 108, 71, 90, 128, 63, 98, 130, 69, 88, 132, 104, 78, 72, 61, 84, 67, 120, 92, 96, 1, Ахтопол 6, Бригадир 3, 4, 5, 1, 6, Васил Друмев 7, 18, 35, 1, 5, 37, 2, Васил Левски 6, 3, 2, 5, 1, 7, 9, 4, 10, 16, 14, 11, 15, 12, 13, 18, Видлич 1, 6, Водопад 1, Гео Милев 8, 5, 4, 10, 1, 2, 3, Георги С. Раковски 9, 7, до 1, 4, Грамада 3, Детелина 12, 15, УПИ ІХ-71, кв. 21, 3, 10, 4, 9, 19, 2, 11, 8, 18, Додовица Вила, 42, 55, 37 Вила, 6, 7, 2, 9, 5, 3, 4, 8, 10, 1, 26, 13, 24, 23, 16, къща, 89, 25, 22, 73, 14, 29, 21, 12, 28, Вила, 27, 15, 11, 18, Дружба 6, 2, 4, 3, 1, 8, 5, 7, 14, 12, 10, Дунав 9 Вила, Елин Пелин 12, 25, 8, 7, 23, 17, 14, 10, 4, 6, 19, 27, 1, 5, 22, 18, 3, 24, 25а, 21, 20, 2, 9, 29, 15, 16, 11, 13, Елха, Заводска 1, 3, Здравец 4, 6, 1, 3, Зли Дол 67а, 53, 71, 45, 73, 67, 49, 55, 79, 59, 57, 65, 75, 44, 81, 56, 69, 39, 43, 41, 60, 61, 77, 58, 47, 16, 13, 19, 6, 12, 27, 17, 5, 38, 28, 2, 32, 29, 8, 7, 23, 25, 18, 33, 10, 26, 3, 24, 21, 20, 1, 30, 4, 15, 37, 14, Иван Вазов 25, 27, 29, 23, 21, 25а, 12, 14, 19, 21, Искър 1 кв. Старо Село, Йордан Йовков 23, 2, 7, 13, 4, 10, 3, 23 къща, 8, 11, 9, 17, 1, 19, 5, 14, 21, 15, 6, Клокотиш 1, 10, 7, 3, 8, 5, 11, 6, 4, 2, 12, 13, Кокиче 3, 1, 2, Ком, Космонавт 20, М. Свинарника, Мали Ком 31, 30, 20, 32, 27, 36, 26, 22, 24, махала Джуричова 3 къща, Вила, къща, 75 Вила, Вила №15, махала Трап, Мерудая 19, 18, 26, 29, 1, 11, 9, 3, 7, 5, 8, местност Цоланова, местност Ваге Параклис, Найденова махала Найденова, Найденова махала , Найденовци, Незабравка 12, 5, 8, 7, 4, 3, 6, 9, 2, Никола Й. Вапцаров 7, 14, Никола Петков 32, 28, 26, 34, 21, 27, 25, 38, 30, 19, 24, 36, 23, 15, 5, 3, 9, 12, 11, 17, 8, 7, 4, 6, 13, 22, 14, 18, 10, 19, Нишава 9, 17, 23, 19, 57, 13, 21, 15, 29, 25, Осми Март 14, 6, 1, 4, 2, 9, 3, 23, 7, 13, 12, 5, Отец Паисий 18, 15а къща, Паисии 2, 7, 17, 8, 3, 14, 16, 5, 1, 11, 6, 9, 12, 10, 18, 4, Панджина и Пешичова 5, Парижка Комуна 9, 11, 14, 7, 8, 2, 3, 12, 7, 5, 6, Петрова Бара 10, Петрохан 14, 11, 1, 6, 3, 10, 5, 13, 9, 8, 2, 4, 7, ПИ 004087 Найденова махала , Поляница 6, 10, 8, 7, 1, 2, 3, 4, Проф. Александър Милев 54, Първи Май 15 УПИ Хvі-1375 кв. 112, 1, 6, 4, 8, 2, Раковски 13, Република 12, 51, 44, 36, 40, 47, 45, 41, 38, 50, 46, 16, 32, 2, 18, 30, 5, 25, 19, 35, 17, 22, 20, 37, 29, 23а, 21, 10, 3, 7, 9, 8, 28, 12, 23, 11, 27, Рибарска 1, 5, 7, 2, 4, 5, 3, Русе 23, 32, 9, 27 кв. Цикура, 35, Свобода 1, 1, 1, Софийско шосе 37, Парцел 1919 кв. 110, 50, 35, 13, 1, 3, 20, 6, 10, 5, 8, 13, 19, 25, 21, 26, 37, 23, 18, Склад, 30, 28, 32, 24, Сохая 16, 9, 7, 3, 6, 5, 18, 1, 8, Старо Село, Стефан Караджа 3, 10, 2, 4, 6, 8, 1, 7, 5, 12, Тинтява 2, 22, 5, 1, 9, 2, 13, 4, 7, 11, 10, 3, 6, Тодор Каблешков 19, 14, 2, 10, 7, 19, 8, 3, 1, 5, 12, Трап Бунгало, 60, ул. 3-та №35а, ул. Петрушин Христов, УПИ 006939, УПИ VІІ-1927, Кв72, УПИ ІІ-837, УПИ-І, кв. 138, Хаджи Димитър 2, 10, 3, 25, 8, 6, 5, 1, Хан Аспарух 23, 6, 1а, Хан Крум 4, 5, Христо Ботев 2, 6, 4, 10, 11, 7, 3, 13, 14, 9, 1, 5, 8, Христо Смирненски 13, 19, 15, 17, 36, 24, 28, 22, 26, 32, 30, 34, 9, 11, Цар Иван Шишман, Цикура вила, къща, Цоланова 9, 13, Явор 3, 2, 5, 6, 1, 4, 7, 10, 12, Ямбол 9, УПИ VІІ-1523, 1663, кв. 114, УПИ 12-1314, УПИ VІ-1523, кв. 114, къща, 9, 3, 2, 5, 1, 8, 18, 6, 7, 4, махала Трап
На 30.06.2020 г. /09:31 - 11:00 ч.; 15:00 - 16:30 ч./ - Големо Малово: УПИ І-340, кв. 32а, УПИ Хi-92, кв. 15, къща, УПИ VІІІ-233, кв. 16, вила
На 30.06.2020 г. /09:31 - 11:00 ч.; 15:00 - 16:30 ч./ - Лопушня: 008010, УПИ Iv-142, кв. 16, УПИ XIII-5, кв. 5, къща, вила
На 30.06.2020 г. /09:31 - 11:00 ч.; 15:00 - 16:30 ч./ - Мало Малово: УПИ IV-15, вила
На 30.06.2020 г. /09:31 - 11:00 ч.; 15:00 - 16:30 ч./ - Раяновци, Общ. Драгоман
На 30.06.2020 г. /09:31 - 11:00 ч.; 15:00 - 16:30 ч./ - Цръклевци: къща, вила
На 30.06.2020 г. /09:31 - 11:00 ч.; 15:00 - 16:30 ч./ - Шума: извън регулация, п-л XIX-53, кв. 3, Ракето, УПИ XVII-41, кв. 11, УПИ ХV-23, УПИ-VII-78, вила, къща, вила, УПИ VVII-71в. 1

Община Елин Пелин
На 30.06.2020 г. /10:01 - 10:16 ч.; 14:01 - 14:16 ч./ - Ботевград: Витиня
На 30.06.2020 г. /08:30 - 09:30 ч./ На 01.07.2020 г. /15:30 - 16:30 ч./ - Григорево: 017009, XVI-128, 129, кв. 15, Георги Раковски 17, Никола Вапцаров 19, п-л VIII-65, кв. 6, Паисий Хилендарски 2, УПИ Іv-102 кв. 11, УПИ II-341, УПИ II-349-Пстд, кв. 35, УПИ VІІІ-25, кв. 3, УПИ XI-319, кв. 32, УПИ XV-128, кв. 15, УПИ XVI-243, кв. 22, УПИ ХI-264 кв. 18, УПИ ХII-150, кв. 13, УПИ ХІХ-262, кв. 18, Черковна 7, къща, ПИ 019034, Къка
На 30.06.2020 г. /08:30 - 09:30 ч./ На 01.07.2020 г. /15:30 - 16:30 ч./ - Елин Пелин, Гара Елин Пелин: Липа Бунгало
На 30.06.2020 г. /08:30 - 09:30 ч./ На 01.07.2020 г. /15:30 - 16:30 ч./ - Елин Пелин, Общ. Елин Пелин: 08832, Баба Тонка Обретенова 7, 21, 11, 9, 5, 17, 13, 15, 19, Витоша 38, 40, Върбето 3, Елин Пелин, Захари Стоянов 13, 3, УПИ I-1656, кв. 141, 4, 9, 17, 2, 7, 15, 1, 5, Лесновска 39, М. Шеовица ПИ -031155, Новоселци 180, до №11, Пирин 15, 17, 3, 1, 5, 11, Росица 2, 6, 14, 5, 7, 9, 1, София, Тодор Каблешков 8, 2, 4, 6, УО кв. Върбето, Шейново 4, 1, 2, 3, Шиовица М. Шиовица, Малък стопански двор, ПИ 000039
На 30.06.2020 г. /08:30 - 09:30 ч./ На 01.07.2020 г. /15:30 - 16:30 ч./ - Столник: XIIi-178, кв. 24, МТП Складова База, п-л І-38, кв. 9, УПИ -272, УПИ I-508 кв. 48, УПИ XIIi-334, кв. 39, вила, къща, 1, 1
На 30.06.2020 г. /10:01 - 10:16 ч.; 14:01 - 14:16 ч./ - Григорево: УПИ III -283 кв. 20
На 30.06.2020 г. /10:01 - 10:16 ч.; 14:01 - 14:16 ч./ - Елешница, Общ. Елин Пелин: 046008 Манастира, 21, 615, 654, 662, I-914, 33 А, Iх-191, кв. 34, V-162, кв. 33, X-5 кв. 3, Землището на С. Елешница, Имот №919, извън регулация, местност Равно Расте Имот Пл. №12, МТП Зора, п-л Iv-263, кв. 19, Парцел Хіі-385, кв. 39, ПИ 101 В I-ва Част, ПИ 364, ПИ №913, УПИ I-861 кв. 34а, УПИ XvII - 205, кв. 35, УПИ Х-43, кв. 6, УПИ Хіі-121, кв. 15, УПИ ХVІІ-408, Кв26, УПИ Іv-273, УПИ-860, кв. 402, вила, вила, УПИ Ххi-208 кв. 35
На 30.06.2020 г. /10:01 - 10:16 ч.; 14:01 - 14:16 ч./ - Елин Пелин, Общ. Елин Пелин
На 30.06.2020 г. /10:01 - 10:16 ч.; 14:01 - 14:16 ч./ - Желява: 24-ти Май/Георги Димитров/ 19, 55 вила, 34, 30, 1 ТП-Желява 2 Стълб 26, 48, 1, 27, 29204. 7604. 17, XX-300, кв. 32 Временно Строителство, Александър Стамболийски 1, 15, Бене Цендин/Мургаш/ 63, №19, 69, 1, 53, 6, 14, 8, 7а, 4, Благой Тодоров/9 Септември/ 1 къща, Васил Левски 2, 19, 8, 16а, 25, 16, Ген. Николай Желявски/1 Май/ 30, 6, 10, Герена/Иван Шонев/ 14, Кирил и Методий 4, 11, 12, 23, 8, местност Добри Дол 2 вила, местност Лозята, Никола Петков/Карло Шабанск 4, 12а, 22, 28, 26, ПИ -098018, ПИ №72, Стара Планина 11, 6, Стефан Караджа 4, Стоян Мечката 4 къща, 2, 6, Стоян Мисирски 14, Тодораки Пешев/Христо Ботев 1, Тоне Крайчев 13, 1, В. З. Лозята
На 30.06.2020 г. /10:01 - 10:16 ч.; 14:01 - 14:16 ч./ - Потоп: 048064, М. Прекръсте
На 30.06.2020 г. /10:01 - 10:16 ч.; 14:01 - 14:16 ч./ - Чурек: II-266, Кв 4, местност Жерково къща, п-л XVI-256, кв. 30, п-л ХI-275, кв. 4, къща, къща, къща
На 30.06.2020 г. /10:01 - 14:16 ч./ - Елешница, Общ. Елин Пелин: 046008 Манастира, 21, 615, 654, 662, I-914, 33 А, Iх-191, кв. 34, V-162, кв. 33, X-5 кв. 3, Имот №919, извън регулация, местност Равно Расте Имот Пл. №12, МТП Зора, п-л Iv-263, кв. 19, ПИ 101 В I-ва Част, ПИ 364, ПИ №913, УПИ I-861 кв. 34а, УПИ XVII - 205, кв. 35, УПИ Х-43, кв. 6, УПИ ХІІ-121, кв. 15, УПИ ХХI-208 кв. 35, УПИ-860, кв. 402, вила
На 01.07.2020 г. /10:00 - 16:00 ч./ - Елин Пелин, Общ. Елин Пелин: Витоша 10, Георги Бенковски 3, 9, 4, 1, 6, 8, 10, 5, Иван Вазов 36, 5, 27, 12, 11, 10, 40, 7, 32, 18, 8, 9, 22, 21, 13, 4, 3б, 38, 23, 20, 25, 6, 19, 34, Кирил и Методий 26, 36, 32, Климент Охридски 1, 7, Максим Горки, Новоселци, Околовръстен път 7, 1, 10 УПИ XxII-1691, кв. 1, Пазар Автогара, Синчец 3, 9, 4, 2, 7, 1, 11, София 36, 32, 38, 34, При №40, 52, 48, 44, 62, 46, 64, 50, 30, 54, 40, 42, 56, Стара Планина 5, 3, УПИ Х-292, кв. 23, Цар Симеон 6, 29, 5, 33, 19, 9, 7, 23, 27, 15, 25а, 11, 13, 21, 13а, 25, Чаталджа 1, 2, 8, 3, 5, 6, до Ф-Ка Чипита, 1, 10, 4, 5, 8
На 01.07.2020 г. /10:00 - 16:00 ч./ - Елисейна: Безименна 5
На 02.07.2020 г. /10:01 - 16:16 ч./ - Нови Хан: 001120, Геренска 4, 12, 2, Здравец 20, 30, 24, 23, 13, 11, 25, 14, 15, 8, 19, 7, 27, 21, 10, 18, 16, 17, Калоян 22, 41, 43, 40, 53, 39, 51, 18, 32, 47, 45, 29, 16, 38, 20, 49, 30, 34, 14, 25, 55, 24, 31, 28, 27, 37, 33, 35, 36, Марица 1, 15, 9, 13, Милковица УПИ V-609, кв. 63, Мургаш 4, Оборище 14, 15, 17, 16, 20, 12, 19, 21, 13, 10, ПИ 001118, Рила 6, 10, 9, 4, 12, 1, 5, 3, 8, 5а, 7, Студеница 2, 6, 10, 4, Юрий Гагарин 1, 10, 4, 3, 6, 8, 14, 2, 12

Община Своге
На 01.07.2020 г. /10:16 - 10:30 ч.; 10:16 - 16:00 ч./ - Лакатник, Общ. Своге: Пробойница къща, вила
На 01.07.2020 г. /10:16 - 16:00 ч.; 10:16 - 10:30 ч.; 15:45 - 16:00 ч./ - Губислав
На 01.07.2020 г. /15:45 - 16:00 ч./ - Бов, Общ. Своге: Луково
На 01.07.2020 г. /15:45 - 16:00 ч./ - Дружево: вила, вила
На 01.07.2020 г. /15:45 - 16:00 ч./ - Лакатник, Общ. Своге: Васил Левски 36, Венец 20, 3, 16, 36, 12, 52, 18, 54, 34, 1, 24, 30, 32, 28, 6, 5, 48, 22, 46, 26, 44, 7, 8, 50, 4, 56, Георги Бенковски 7, 9, Градище 3, Иван Вазов 6, Извора 1, Искър 29, Ковайски Дол 2, 3, 7, 4, 1, 6, 9, 5, Кокиче 8, Кръстат Камък 4, №3, Куленица 22, 6, 8, 4, 11, 1, 3, 9, 15, 24, 5, 25, 19, 10, 20, 7, 13, махала Радеж ТП Равна Нива, махала Държанчова Нива, Пробойница къща, вила, Първи Май 17, Роза 11, 6, 16, 14, 2, 9, 7, 1, 10, 8, 5, 3, Стара Планина 9, 12, 4, 14, 3, 5, 16, 2, 7, 6, 11, 20, 8, 1, 18, 10, вила
На 01.07.2020 г. /15:45 - 16:00 ч./ - Левище
На 01.07.2020 г. /15:45 - 16:00 ч./ - Миланово, Общ. Своге: Васил Левски 9, Градище 10, Ком 3, махала Кат къща, махала Мъжев Дел 7, махала Ръжища, махала Свражен, Мъжев Дел, п-л XIIi, Пл. №165, кв. 39, Ропотамо 16, Соколец 9б, Стара Планина 13, УПИ-Xv-46, махала Лак, вила, вила, махала Старо Село, къща, вила, 2
На 01.07.2020 г. /15:45 - 16:00 ч./ - Оплетня: Парцел V-94, кв. 3, вила

Подробна информация за засегнатите райони можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, на адрес http://www.cez-rp.bg/bg/grafici/grafik-na-planirani-remonti/. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването и за очакваното време за възстановяване му. Освен посочените по-горе срокове, с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности, се налагат кратковременни оперативни превключвания на електрозахранването, чиято продължителност е под 5 минути

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.


Източник: balkanec.bg

Последвайте ни във Facebook

Обяви

виж всички
виж всички

Анкета » коментари (1)

Ще почивате ли това лято предвид ситуацията с коронавируса?

Анкета » коментари (1)

Ще почивате ли това лято предвид ситуацията с коронавируса?

отговори
Да, смятам да почивам както всяка друга година (95)
70% Complete
Ще почивам само ако успея да намеря пари в тази криза (51)
70% Complete
Почивката ми ще е на вилата на село (56)
70% Complete
Ще почивам, но сигурно ще заменя морето с планина (29)
70% Complete