Вторник, 17 Юли 2018, 01:05

Планови прекъсвания на тока в общините Елин Пелин, Костинброд и Своге за периода 07-11 август 2017г

7 Август 2017, 11:09
(0) (0)
Своге - Новини
Прочетена: 607 0

Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 31 юли – 04 август 2017 г. включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върху които са извършвани планирани дейности.

Община Елин Пелин
На 07.08.2017 г. /10:00 - 15:15 ч./; на 08.08.2017 г. /10:00 - 15:15 ч./ - Петково, Общ. Елин Пелин: Площада, с. Петково ул. Н. Рилски 10, ул. В. Левски №7, УПИ XV-26 Кв. 4
За периода 09-11.08.2017 г. /10:00 - 15:30 ч./ - Петково, Общ. Елин Пелин: с. Петково ТП входа на ТКЗС, с. Петково ул. Кирил и Методий, УПИ II-127, Кв. 38, УПИ ІV-232, Кв 36
За периода 08-11.08.2017 г. /09:00 - 15:15 ч./ - Равно Поле: Верила

Община Костинброд
На 07.08.2017 г. /10:15 - 10:45 ч./; на 08.08.2017 г. /15:45 - 16:20 ч./ - Божурище: Акация, Европа, Землище с. Пролеша / Божурище, Максим Горки, СТП Максим Горки, Хан Кардам, Цар Иван Асен Втори, Цар Иван Шишман, Цар Самуил, Черна бара

На 07.08.2017 г. /11:30 - 12:30 ч./ - Голяновци: 401001, XVI-131, М. Червиляк, М. Червиляк, УПИ 403045, М. Червиляк, УПИ 403047, ПИ 403046, М. Червилак, УПИ III-298, Кв. 4
На 07.08.2017 г. /12:30 - 15:00 ч./ - Голяновци


На 08.08.2017 г. /14:00 - 16:00 ч./ - Градец, Общ. Костинброд: 11, Кв 152, М. Пояке, Местност Пояке, Поляке, с. Градец, УПИ II-323, Кв. 20


За периода 08-11.08.2017 г. /09:00 - 16:15 ч./ - Градец, Общ. Костинброд: УПИ VI-225 Кв. 30
На 07.08.2017 г. /09:00 - 16:15 ч./ - Градец, Общ. Костинброд: УПИ VI-225 Кв. 30, УПИ VI-225 Кв. 30
На 07.08.2017 г. /10:15 - 10:45 ч./; на 08.08.2017 г. /15:45 - 16:20 ч./ - Гълъбовци: 1 Ва, 18 Та, 22-ра, XVII-418, Кв. 51, Деянова воденица, Махала Димитрашков Слог, Строеж, Студен кладенец, УПИ 240 Кв. 38, УПИ III-219 Кв. 34, УПИ І--410 Кв. 50, ХVII-244
На 07.08.2017 г. /09:30 - 14:30 ч./ - Драговищица, Общ. Костинброд: Дванадесета, Девета, Осма, Първа
На 07.08.2017 г. /12:30 - 15:00 ч./ - Драговищица, Общ. Костинброд: Стожера, УПИ 508113, М. Стожера
На 09.08.2017 г. /12:00 - 16:00 ч./ - Дръмша: Гаго ПИ 87, 181, М Самовилски връх, П-Л 81. 44, М. Самовилски връх, Местност Самовилски връх, Самовилски връх ПИ 82, 9


На 09.08.2017 г. /14:00 - 16:00 ч./ - Костинброд: IV-3944Кв 63-А, Витошко Лале, Еделвайс, Местност Бачийте, Св. Георги Победоносец, Спортист, ХV-1642, Шияковци
На 07.08.2017 г. /09:45 - 11:30 ч./ - Костинброд: Акация, Белица, Бреза, Варна, Георги С. Раковски, Дунав, Иван Вазов, Иглика, Калиакра, Ломско шосе, Мусала, път 81, Ропотамо, Славянска, Спартак, Умни брег, УПИ XVIII-2309 Кв. 148, Филип Тотю
На 09.08.2017 г. /11:00 - 16:00 ч./ - Костинброд: Витоша, Гео Милев, Жп Мост, Острова, Петровден, Райна Княгиня, Средец, УПИ ХII-3254 Кв 116
На 07.08.2017 г. /10:15 - 10:45 ч./; на 08.08.2017 г. /15:45 - 16:20 ч./ - Костинброд: Обединена


На 09.08.2017 г. /09:30 - 13:30 ч./ - Петърч: Ален мак, Добруджа, Дравски Бой, Липа, Мах. Хаджия, Осъм, Ракита, Рожен, Спортист, Средна гора, Тракия, УПИXXі-211, 207 Кв. 72, Хаджия, Хаджията, Хан Крум
На 07.08.2017 г. /10:15 - 10:45 ч./; на 08.08.2017 г. /15:45 - 16:20 ч./ - Пролеша: 70, I-040225, IV-Училище, IX-108, Кв. 16, Васил Левски, Иван Вазов, Лале, ПИ 043001, ул. Кокиче, УПИ V-29 Кв. 11, УПИ VI-040021 Кв. 65 Общ. Божурище, УПИ VI-045140, УПИ VIі-108, Кв. 16, УПИ ||-259, Кв. 75, УПИ ІV-296, УПИ ХVIі - 014034 Кв. 8 М. Лазар, УПИхі-102 Кв. 15, Христо Ботев, Христо Ботев/бивш Стопански двор, Цар Калоян УПИ IV-040022 Кв. 71
На 07.08.2017 г. /10:15 - 10:45 ч./; на 08.08.2017 г. /15:45 - 16:20 ч./ - Хераково: II-024019, III-028096, Кв. 1, IV-028096, Кв. 1, V-028096, Кв. 1, V-130086, М. Савина Водиеница 75, VI-028096, Кв. 1, VII-028073, Кв. 1, XII-396 и XII-397, Кв. 39, III-694, Кв. 48, Мбобен, №3 Стопански двор, Александър Стамболийски (Мах. Бобен), М. Балин дол, М. Скала, УПИ III-176111, Кв. 2, Махала Белица, УПИ 024020, Кв. 4, УПИ I-694, Кв. 48, УПИ V-024020 Кв. 4, УПИ V-166, Кв. 1, УПИ VIII-126, Кв. 4, УПИ XII-029062, УПИ XXI-342, Кв. 37, УПИ ХV-545, Кв. 70, М. Кантон, Хан Кубрат, Хераково Ханче
На 07.08.2017 г. /10:15 - 10:45 ч./; на 08.08.2017 г. /15:45 - 16:20 ч./ - Храбърско: I-075017 Кв. 54, II-044016, IV-278 Кв. 42, Махала Старо село, Махала Черен Пешо, Местн. Расул, Микроязовир Храбърско, Нарцис, УПИ -2-Кв. 20, УПИ 3-076020 Кв. 57, УПИ I-076022, Кв. 57, УПИ III-1981, УПИ-V-18, Кв. 3, Черковна

Община Своге
На 08.08.2017 г. /10:15 - 10:30 ч.; 16:00 - 16:15 ч./; на 09.08.2017 г. /09:45 - 14:15 ч./ - Бов, Общ. Своге: Бовска Габровница, Луково
На 08.08.2017 г. /10:15 - 10:30 ч.; 10:30 - 16:00 ч.; 16:00 - 16:15 ч./; на 09.08.2017 г. /09:45 - 14:15 ч./ - Губислав
На 08.08.2017 г. /10:15 - 10:30 ч.; 16:00 - 16:15 ч./; на 09.08.2017 г. /09:45 - 14:15 ч./ - Дружево
На 08.08.2017 г. /12:30 - 15:00 ч./ - Искрец: Божица, Бреза, Габер, Иван Вазов, Искра, Калоян, Махала Божица, Морава, Тепавицата, Христо Ботев
На 08.08.2017 г. /10:15 - 10:30 ч.; 16:00 - 16:15 ч./; на 09.08.2017 г. /09:45 - 14:15 ч./ - Лакатник, Общ. Своге: Васил Левски, Венец, Георги Бенковски, Градище, Иван Вазов, Извора, Искър, Ковайски дол, Кокиче, Кръстат Камък, Куленица, Мах. Радеж ТП Равна Нива, Махала Държанчова Нива, Пробойница, Първи май, Роза, Стара планина, УПИ V-68, Кв. 19


На 08.08.2017 г. /10:30 - 16:00 ч./ - Лакатник, Общ. Своге: Пробойница
На 08.08.2017 г. /10:15 - 10:30 ч.; 16:00 - 16:15 ч./; на 09.08.2017 г. /09:45 - 14:15 ч./ - Левище
На 08.08.2017 г. /10:15 - 10:30 ч.; 16:00 - 16:15 ч./; на 09.08.2017 г. /09:45 - 14:15 ч./ - Миланово, Общ. Своге: Васил Левски, Ком, Мах. Кат, Мах. Мъжев Дел, Мах. Ръжища, Мах. Свражен, Мъжев Дел, Ропотамо, Стара планина, УПИ-XV-46
На 08.08.2017 г. /10:15 - 10:30 ч.; 16:00 - 16:15 ч./; на 09.08.2017 г. /09:45 - 14:15 ч./ - Оплетня: Парцел V-94, Кв. 3
На 08.08.2017 г. /10:00 - 14:30 ч./ - Своге: Алилица, Възраждане, Градище, Грохотен, Махала Свиново, Слънце, Турист
На 08.08.2017 г. /10:15 - 10:30 ч.; 16:00 - 16:15 ч./; на 09.08.2017 г. /09:45 - 14:15 ч./ - София: Костенски Водопад/Васил Дим

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозахранването.

За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия 0700 10 010 /на цена според индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащият се потребител или според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком/ или посетете сайта www.cez-rp.bg. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозахранването в района, който Ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на захранването.Източник: balkanec.bg

Ключови думи: ЧЕЗ Разпределение

Коментари (0)

Няма добавени коментари

Добави коментар:

Назад

Последвайте ни във Facebook

Обяви

виж всички
виж всички
виж всички

Анкета » коментари (2)

Подкрепяте ли предложението за изграждане на нов гробищен парк в м. "Бърцето" южно от яз. "Мали лаг"

Анкета » коментари (2)

Подкрепяте ли предложението за изграждане на нов гробищен парк в м. "Бърцето" южно от яз. "Мали лаг"

отговори
Да, това е най-подходящото място. (35)
70% Complete
Не, има по-подходящи места. (22)
70% Complete
Идеята е добра, защото мястото е извън Ботевград. (20)
70% Complete
Не е удачно този терен да се ползва за гробищен парк. (22)
70% Complete
Не съм заинтересован. (12)
70% Complete