Сряда, 20 Март 2019, 11:49

Планови прекъсвания на тока в общините Елин Пелин, Своге и Костинброд за периода 19-23 март

18 Март 2018, 09:08
(0) (0)
Своге - Новини
Прочетена: 987 4


Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 19 - 23 март 2018 г. включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности.

Община Горна Малина
На 19.03.2018 г. /09:00 - 15:30 ч./ На 20.03.2018 г. /09:00 - 15:30 ч./ На 21.03.2018 г. /09:00 - 15:30 ч./ На 22.03.2018 г. /09:00 - 15:30 ч./ На 23.03.2018 г. /09:00 - 15:30 ч./ - Макоцево
На 20.03.2018 г. /10:30 - 12:00 ч./ - Априлово, Общ. Горна Малина: V-26 Кв 34, Десета, Единадесета, Стопански Двор, Тридесет и Осем, УПИ III-393, Кв.50, УПИ XIX-159,Кв.13, УПИ XXII-26, Кв.34, Четвърта, Шеста
На 20.03.2018 г. /10:30 - 12:00 ч./ - Долна Малина: М. Край Село, Стопански Двор, УПИ II-180 Кв.190, УПИ V-18057 Кв.5, УПИ ХіV-278 Кв.24
На 20.03.2018 г. /10:30 - 12:00 ч./ - Петково, Общ. Елин Пелин: Оборище, Площада, С.Петково, С.Петково Тп Входа на Ткзс, С.Петково ул.Кирил и Методий, С.Петково ул.Н.Рилски 10, С.Петково ул.Хан Аспарух 29, С.Петково ул.Хан Аспарух 33, С.Петково ул.Хан Аспарух 37, С.Петково ул.Хан Аспарух 39, ул.В.Левски №7, УПИ II-127, Кв. 38, УПИ XV-26 Кв.4, УПИ ІV-232, Кв 36, УПИ ХI-239, Кв.36
На 20.03.2018 г. /10:30 - 12:00 ч./ - Столник: XXII-57, Св.Св.Кирил и Методии, ул.Бот.Шосе № 32, ул.Бот.Шосе № 40, ул.Св.Св.Кирил и Методий №2, УПИ ІV-124

Община Елин Пелин
На 19.03.2018 г. /09:00 - 12:00 ч./ - Мусачево, Общ. Елин Пелин: Витоша, Сердика
На 19.03.2018 г. /09:00 - 12:00 ч./ - Петърч: Кап.Петко Войвода, Първи Май
На 19.03.2018 г. /09:00 - 16:00 ч./ На 20.03.2018 г. /09:00 - 16:00 ч./ На 21.03.2018 г. /09:00 - 16:00 ч./ На 22.03.2018 г. /09:00 - 16:00 ч./ На 23.03.2018 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Караполци: V-39,Кв.3, XI,Кв.12, XVII-11, УПИ XI-6 Кв.1
На 19.03.2018 г. /09:30 - 15:30 ч./ - Елин Пелин, Общ. Елин Пелин: Бктп Дзс
На 19.03.2018 г. /10:00 - 10:30 ч.; 15:00 - 15:30 ч./ На 21.03.2018 г. /13:00 - 13:15 ч.; 13:15 - 15:45 ч.; 15:45 - 16:00 ч./ - Столник
На 19.03.2018 г. /10:00 - 10:30 ч.; 15:00 - 15:30 ч./ На 21.03.2018 г. /13:00 - 13:15 ч.; 15:45 - 16:00 ч./ - Горна Малина; Горно Камарци: .Упи VI-61 Кв 11, УПИ VI-38, Кв.7; Долно Камарци: VIII-9 Кв.7, Вилна Зона, Жп Гара, П-Л І-160,Кв.8, Седма, Тп Център, Трета, ХІІІ-108 Кв.14, Четвърта; Осоица: 10, 33-та, III-271 Кв.37, XI-400 Вилна Зона, XXV-256, Общ.Горна Малина, П-Л III-276, Кв.37, П-Л VI-137, Кв.1, Парцел VIII От Кв.53 В.З. Осоица, Парцел VІ-54, Кв.28, УПИ IV-249, Кв.22, УПИ XI-317, Кв.39, УПИ Х-404 Кв 1, УПИ ХІІІ-373,Кв.34; Саранци: 000020 По Квс; Стъргел: Имот 024027, Парцел Іі-269, Кв.39, УПИ, УПИ I-390, Кв.47, УПИ V-467, Кв.30, УПИ VII-309, Кв.52, УПИ VІ-275, Кв.39;
На 19.03.2018 г. /10:00 - 15:30 ч.; 10:00 - 10:30 ч.; 15:00 - 15:30 ч./ На 21.03.2018 г. /13:00 - 13:15 ч.; 15:45 - 16:00 ч./ - Негушево: УПИ 9 - 020019;
На 19.03.2018 г. /13:00 - 15:00 ч./ - Елин Пелин, Общ. Елин Пелин: II Кв.143, Андрешко, България, Васил Левски, Дунав, Екзарх Йосиф, Независимост, Неофит Рилски, Плиска, София;
На 19.03.2018 г. /14:00 - 15:15 ч./ - Равно Поле: Верила;
На 20.03.2018 г. /09:00 - 12:00 ч./ - Елин Пелин, Гара Елин Пелин: 196014, Граничар, Местн.Гара Елин Пелин, Райна Княгиня, Рила, Спартак, Средна Гора, УПИ ХІІ-278,Кв. 4, ХХІ-Общ,Кв.5, ХХІІІ Кв. 5
На 20.03.2018 г. /09:00 - 12:00 ч./ - Елин Пелин, Общ. Елин Пелин: Акация, Граничар, Елин Пелин, Райна Княгиня, Рила, Средна Гора
На 20.03.2018 г. /13:00 - 15:30 ч./ - Елин Пелин, Гара Елин Пелин: Алеко Константинов
На 20.03.2018 г. /13:00 - 15:30 ч./ - Елин Пелин, Общ. Елин Пелин: Алеко Константинов, България, Гайдарец, Иглика, Любен Каравелов, Неофит Бозвели, Неофит Рилски, Никола Й.Вапцаров, Софроний Врачански, Стоян Михайловски, Филип Тотю, Хаджи Димитър

Община Костинброд
На 19.03.2018 г. /08:00 - 10:00 ч.; 09:00 - 10:00 ч./ - Костинброд
На 19.03.2018 г. /13:00 - 16:00 ч./ - Костинброд: Еделвайс, местност Бачийте, Момина Сълза, Обединена, УПИ-ХVII-1758, Шияковци УПИ 38978,38 Кв.42
На 20.03.2018 г. /09:00 - 10:00 ч./ На 21.03.2018 г. /15:00 - 16:30 ч./ - Божурище: Васил Левски, Витоша, Георги Бенковски, Иван Вазов, Малина, Отец Паисий, Ягода

Община Своге
На 20.03.2018 г. /10:00 - 15:00 ч./ - Владо Тричков: 153-та, махала Вранил-Тунела, махала Калугерица, махала Клисура, махала Ромча
На 19.03.2018 г. /10:00 - 15:00 ч./ - Искрец: Божица, Бреза, Габер, Иван Вазов, Искра, Калоян, махала Божица, Морава, Тепавицата, Христо Ботев
На 20.03.2018 г. /09:30 - 10:00 ч.; 15:00 - 15:30 ч./ - Владо Тричков: .Упи12 Кв72, 1-ва, 10-та, 100, 104-та, 105-та, 106-та, 107-ма, 109-та, 110-та, 111-та, 112-та, 113-та, 114-та, 115-та, 116-та, 119-та, 120-та, 126-та, 153-та, 17-та, 18-та, 19-та, 2-ра, 20-та, 21-ва, 22-ра, 23-та, 25-та, 26-та, 28-ма, 3-та, 30-та, 32-ра, 34-та, 36-та, 37-ма, 40-та, 41-ва, 42-ра, 43-та, 44-та, 45-та, 5-та, 52-ра, 55-та, 57-ма, 58-ма, 59-та, 6-та, 60-та, 62-ра, 69 Та, 7-ма, 71-ва, 73-та, 74-та, 75-та, 76-та, 8-ма, 84-та, 9-та, 91-ва, 92-ра, XVІІІ-272 Кв.20, Имот 3267, Клисура, Кметство Втори Етаж, М. Падината, М. Тоскиното ПИ №017010, махала Вранил-Тунела, махала Голяма Лъка, махала Калугерица, махала Клисура, махала Куклите, махала Орешец, махала Пехчаница, махала Ромча, Синия Камък, Стр.Полигон Горни Говедарник, УПИ XI-539 Кв.41
На 20.03.2018 г. /09:30 - 10:00 ч.; 15:00 - 15:30 ч./ - Нови Искър: местност Бранишки Лозя
На 20.03.2018 г. /09:30 - 10:00 ч.; 15:00 - 15:30 ч./ - Реброво: Батулийска Битка, Владимир Заимов, Георги Раковски, махала Бивола, махала Кори, махала Огорелица, махала Преслъп, махала Старо Село, Стара Планина
На 20.03.2018 г. /09:30 - 10:00 ч.; 15:00 - 15:30 ч./ - Томпсън: Александър Стамболийски, Божур, Кирил и Методий, Кокиче, махала Купен, махала Равнище, Теменуга, Топола, Устрем, Франк Томпсън, Хан Аспарух
На 21.03.2018 г. /10:00 - 12:00 ч./ - Свидня: 3-ти Март, Ангел Кънчев, Балкан, Борова Гора, Васил Левски, Еверест, Еделвайс, Кокиче, Л. Каравелов, Манастирска Ливада, Мах Шагерица, махала Гераковци, махала Дашовци, махала Стоевци, Оборище, Отец Паисий, Петко Войвода, Преслап, Първи Май, Христо Ботев (2-ра)
На 21.03.2018 г. /10:00 - 12:00 ч./ - Своге: 23 Септември, Александър Вутимски, Борис I, Гео Милев, Горски Пътник, Ивайло, Малина, махала Домишлярете, Минзухар, Петър Делян, Радецки, Райна Княгиня, Република, Роза, Слатина, Староселска, Странджа, Тополите (Н. Парапунов), Чавдар
На 22.03.2018 г. /10:00 - 12:30 ч./ - Своге: Александър Стамболийски, Георги Бенковски, Гранит, Джиджовица, Джоджовска, Искър, Каменарска, махала Брезов Рът, Пирин, Първи Май, Стара Планина, Старопланинска, Староселска, Страцин, Христо Смирненски, Цар Симеон
На 23.03.2018 г. /10:00 - 15:00 ч./ - Искрец: VІІІ-369, Кв.16, Бор, Васил Левски, Витоша, Извирало, Калоян, УПИ IV-Кв 72, Христо Ботев, Чичер
На 20.03.2018 г. /09:30 - 10:00 ч.; 15:00 - 15:30 ч./ - Церецел: Общ.Своге МТП Церецел

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.

За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия 0700 10 010 /на цена според индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащият се потребител или според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком/ или посетете сайта www. cez-rp. bg. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp. bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването в района, който ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на заxранването.

Източник: balkanec.bg

Ключови думи: ЧЕЗ Разпределение

Коментари (4)

 • 1.

  Коментарът беше изтрит поради използването на нецензурни или неуместни изрази!

 • Отговори (0) (0)
  2. добавен от: Възмуен 24 Март, 15:40

  Стига сте трили бе,не стига ,че нищо не пишете,поне не трийте.

 • Отговори (0) (0)
  3. добавен от: Анонимен 2 Април, 00:10

  Като пишат цинизми,как да бе трият!!

 • Отговори (0) (0)
  4. добавен от: Питащ 2 Април, 14:06

  Какво да пишат,благословии ли?То хората освен да псуват нищо не им остана.

Добави коментар:

Назад

Последвайте ни във Facebook

Обяви

виж всички
виж всички
виж всички

Анкета » коментари (10)

За или Против "Синя зона" в центъра на Ботевград

Анкета » коментари (10)

За или Против "Синя зона" в центъра на Ботевград

отговори
За (91)
70% Complete
Против (121)
70% Complete
Необходимо е. В противен случай няма как да се избегне хаосът (31)
70% Complete
Не съм съгласен да плащам, за да има къде да паркирам (22)
70% Complete
Не ме интересува (6)
70% Complete