Четвъртък, 23 Януари 2020, 15:22

Планови прекъсвания на тока в общините Елин Пелин, Своге, Костинброд и Средногорие за периода 29.10-2.11

28 Октомври 2018, 15:39
(0) (0)
Своге - Новини
Прочетена: 327


Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 29 октомври – 02 ноември 2018 г. включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности.

Община Горна Малина
На 29.10.2018 г. /09:00 - 09:30 ч.; 13:30 - 14:00 ч./ - Горна Малина: 101, Блокове
На 29.10.2018 г. /09:00 - 09:30 ч.; 13:30 - 14:00 ч./ - Макоцево: В.З. Овче Бърдо Имот №219, Местност Крушака, Местност Овчо Бърдо, Овче Бърдо, Овчо Бърдо, Пи 093013, Пи 385 Кад.Район 232, Пи 463 Кад.Р.232 М.Овче Бърдо, Упи II-49, Кв.3, Упи ХII -176 Кв. 31
На 29.10.2018 г. /09:00 - 14:00 ч./ - Макоцево: Местност Крушака, Пи 093013
На 29.10.2018 г. /09:00 - 09:30 ч.; 13:30 - 14:00 ч./ - Негушево: 068010, Vііі-3 Кв.2 Спирка Негушево, Имот 000718 Км 36+961, Общ.Горна Малина, П-Л Xvi-27, Кв.3, Упи Vі-76, Кв.11, Упи Xi-185, Кв. 18, Упи Іі-16, Кв.2, Упи XVIII-195, Кв.18, Упи Хіv-157, Кв.18, Упи-87
На 29.10.2018 г. /09:00 - 09:30 ч.; 13:30 - 14:00 ч./ - Осоица: М.Мандрите-Катлъка
На 29.10.2018 г. /09:00 - 09:30 ч.; 13:30 - 14:00 ч./ - Саранци: Iх-42,Кв.7, Іх-95,Кв15, Божанчеви Ливади, Упи І Кв.37
На 29.10.2018 г. /09:00 - 09:30 ч.; 13:30 - 14:00 ч./ - Чеканчево: II-289, Кв.32, Vi-296 Кв.25, П-Л Х-373, Кв.35, П-Л XVIі, Им.Пл.№317, Кв.24, Упи Хх-246,Кв.11

Община Елин Пелин
На 29.10.2018 г. /09:00 - 16:30 ч./ На 30.10.2018 г. /09:00 - 16:30 ч./ На 31.10.2018 г. /09:00 - 16:30 ч./ На 01.11.2018 г. /09:00 - 16:30 ч./ На 02.11.2018 г. /09:00 - 16:30 ч./ - Нови Хан: Местност Чатърлък, Местност Чатърлък
На 30.10.2018 г. /09:15 - 10:00 ч.; 09:15 - 16:15 ч.; 15:45 - 16:15 ч./ На 31.10.2018 г. /09:15 - 10:00 ч.; 09:15 - 16:15 ч.; 15:30 - 16:15 ч./ - Саранци: 000020 По Квс
На 30.10.2018 г. /09:15 - 10:00 ч.; 15:45 - 16:15 ч./ На 31.10.2018 г. /09:15 - 10:00 ч.; 15:30 - 16:15 ч./ - Ботевград: Витиня, Пик, Саранск, Цар Освободител
На 30.10.2018 г. /09:15 - 10:00 ч.; 15:45 - 16:15 ч./ На 31.10.2018 г. /09:15 - 10:00 ч.; 15:30 - 16:15 ч./ - Врачеш: Бела, Севаст Огнян (Партизанска)
На 30.10.2018 г. /09:15 - 10:00 ч.; 15:45 - 16:15 ч./ На 31.10.2018 г. /09:15 - 10:00 ч.; 15:30 - 16:15 ч./ - Горна Малина
На 30.10.2018 г. /09:15 - 10:00 ч.; 15:45 - 16:15 ч./ На 31.10.2018 г. /09:15 - 10:00 ч.; 15:30 - 16:15 ч./ - Горно Камарци: .Упи Vi-61 Кв 11, Упи Vi-38, Кв.7
На 30.10.2018 г. /09:15 - 10:00 ч.; 15:45 - 16:15 ч./ На 31.10.2018 г. /09:15 - 10:00 ч.; 15:30 - 16:15 ч./ - Долно Камарци: VIII-9 Кв.7, Вилна Зона, Жп Гара, П-Л І-160,Кв.8, Седма, Тп Център, Трета, Хііі-108 Кв.14, Четвърта
На 30.10.2018 г. /09:15 - 10:00 ч.; 15:45 - 16:15 ч./ На 31.10.2018 г. /09:15 - 10:00 ч.; 15:30 - 16:15 ч./ - Негушево: Упи 9 - 020019
На 30.10.2018 г. /09:15 - 10:00 ч.; 15:45 - 16:15 ч./ На 31.10.2018 г. /09:15 - 10:00 ч.; 15:30 - 16:15 ч./ - Осоица: 10, 33-та, III-271 Кв.37, Xi-400 Вилна Зона, Xxv-256, Общ.Горна Малина, П-Л III-276, Кв.37, П-Л Vi-137, Кв.1, Парцел VIII От Кв.53 В.З. Осоица, Парцел Vі-54, Кв.28, Упи Iv-249, Кв.22, Упи Xi-317, Кв.39, Упи Х-404 Кв 1, Упи Хііі-373,Кв.34
На 30.10.2018 г. /09:15 - 10:00 ч.; 15:45 - 16:15 ч./ На 31.10.2018 г. /09:15 - 10:00 ч.; 15:30 - 16:15 ч./ - Столник
На 30.10.2018 г. /09:15 - 10:00 ч.; 15:45 - 16:15 ч./ На 31.10.2018 г. /09:15 - 10:00 ч.; 15:30 - 16:15 ч./ - Стъргел: Имот 024027, Парцел Іі-269, Кв.39, Упи, Упи I-390, Кв.47, Упи V-467, Кв.30, Упи VII-309, Кв.52, Упи Vі-275, Кв.39
На 30.10.2018 г. /09:30 - 15:15 ч./ - Чурек: Местност Жерково, П-Л Хi-275, Кв.4
На 30.10.2018 г. /14:00 - 15:30 ч./ - Елин Пелин, Общ. Елин Пелин: II Кв.143, Xi-1764, Андрешко, България, Васил Левски, Дунав, Екзарх Йосиф, Независимост, Неофит Рилски, Новоселци, Плиска, София, Упи I-15005, Кв.164д
На 30.10.2018 г. /14:00 - 15:30 ч./ - Мусачево, Общ. Елин Пелин: 333016 - Извън Границите На Населеното Място, V-1, 59 Псд, VIII Кв. 55, VIII Кв.57, Vіі-42,Кв.8, Xi-302, А. Благойчев, Александър Стамболийски, Бенковски, Витоша, Водна Помпа Отпадни Води, Градина Кв.40,53,51,49, Дунав, Елин Пелин, Извора, Искър, Кв.57 Парцел 5, Кирил И Методий, Кольо Фичето, Люб.Каравелов, Местност Пазарски Път, Мусачево, Неофит Рилски, Пейо Яворов, Пенчо Р.Славейков, Преслав, Радецки, Райко Даскалов, Рила, Самуил, Сердика, Ул.Извора №1, Упи І-Общ Кв.57, Упи ІІІ-І, Кв.58-Псд, Упи Хх-365, Кв.33, Упи ХХІІІ-130 Кв.12, Хаджи Димитър, Хан Аспарух, Хан Крум, Чойна
На 30.10.2018 г. /14:00 - 15:30 ч./ - Петърч: Кап.Петко Войвода, Първи Май

Община Костинброд
На 29.10.2018 г. /11:30 - 14:00 ч./ - Безден: М. Могилата Упи77,24, Пи №243,Кв.25, Упи 77.9
На 29.10.2018 г. /09:30 - 10:30 ч./ - Костинброд: Златен Век, Кв.57 Упи 3872, Константин Преславски, Любен Каравелов, Местн. Св.Тройца, Местност Бачийте, Могила, Момина Сълза, Мърфи, Обединена, Струма, Упи V-4395,Кв.243, Упи Хiх - Общ, Кв. 50, Упи Хххі-3890, Кв.50, Упи- I 736 Кв. 57, Шияковци, Шняковски Стопански Двор
На 30.10.2018 г. /09:30 - 16:00 ч./ - Опицвет: III-283, XVII Кв.4
На 29.10.2018 г. /11:30 - 14:00 ч./ - София: Райска Градина/Аврора/

Община Пирдоп
На 29.10.2018 г. /09:30 - 10:00 ч.; 09:30 - 15:45 ч.; 15:00 - 15:45 ч./ - Бенковски, Общ. Мирково
На 29.10.2018 г. /09:30 - 10:00 ч.; 09:30 - 15:45 ч.; 15:00 - 15:45 ч./ - Златица: Вилна Зона Черешака, Захари И Мария Сергиеви, Извън Регулация
На 29.10.2018 г. /09:30 - 10:00 ч.; 15:00 - 15:45 ч./ - Каменица, Общ. Мирково: Махала Брестака, Махала Илинден, Махала Преспа, Махала Хвърчил, Махала Черковище, Упи XVIII-117, Кв.6
На 29.10.2018 г. /09:30 - 10:00 ч.; 15:00 - 15:45 ч./ - Карлиево
На 29.10.2018 г. /09:30 - 10:00 ч.; 15:00 - 15:45 ч./ - Мирково: 000592 Местност Бърдо, Акация, Александър Стамболийски, Бреза, Васил Левски, Васил Петлешков, Георги Бенковски, Георги Раковски, Гоце Делчев, Д-Р Г.М.Димитров, Димитър Томев, Димчо Дебелянов, Емил Марков, Захари Груев, Захари Стоянов, Здравец, Зора, Иванчо Зографа, Извън Регулация, Изток, Ильо Войвода, Кирил И Методий, Кооперативна Искра, Крайречна, Любен Каравелов, Мест. Гюла, Мест. Попов Тор, Местност Зайчек, Недельо Кюлафлиев, Никола Пантов, Никола Петков, Опълченска, Орешака, Отец Паисий, Панайот Волов, Панайот Хитов, Пенчо Славейков, Петър Берон, Петър Мечкаров, Поп Недельо, Поручик Неделчо Бончев, Радин Кладенец, Разкола, Райна Княгиня, Ручей, Симеон Попов, Средна Гора, Стара Планина, Стоимен Танов, Тиха, Тодор Влайков, Тодор Йончев, Устрем, Филип Тотю, Хан Аспарух, Христо Ботев, Христо Нончев, Цвятко Караджов, Червен Камък
На 29.10.2018 г. /09:30 - 10:00 ч.; 15:00 - 15:45 ч./ - Петрич, Общ. Златица: Махала Бодят, П-Л Ііі-124, Кв.12, Х-97, Кв.24
На 29.10.2018 г. /09:30 - 10:00 ч.; 15:00 - 15:45 ч./ - Смолско: Кв.33 Упи -9-383, П-Л Х-469, Кв.21
На 29.10.2018 г. /09:30 - 10:00 ч.; 15:00 - 15:45 ч./ - Чавдар, Общ. Чавдар: Упи Ххііі-1053, 9-Ти Септември, Акация, Александър Стамболийски, Ангел Ласков, Бенковски, Братия, Бузлуджа, Васил Коларов, Васил Левски, Витоша, Георги Димитров, Гурко, Дечо Стефанов, Дунав, Еделвайс, Здравец, Иван Вазов, Иван Узунов, Иван Филипов, Йордан Йовков, Кокиче, Липа, Любен Каравелов, Люляк, Малина, Местност Бостанлъка, Местност Кьойдере, Местност Чамдере, Местност Шумето, Местност Южека, Мир, Мургаш, Нешо Узунов, Опълченска, Орлин, Плиска, Площад Васил Левски, Победа, Република, Родопи, Секята, Средна Гора, Стара Планина, Стефан Караджа, Тополница, Трети Март, Христо Ботев, Шипка, Юрий Гагарин, Яворов
На 29.10.2018 г. /09:30 - 10:00 ч.; 15:00 - 15:45 ч./ - Челопеч: Баба Куна, Бачо Киро, Възрожденска, Върбица, Генерал Брок, Генерал Дендевил, Георги Раковски, Здравец, Извън Регулация, Изгрев, Освобождение, Паисий Хилендарски, Черковна
На 29.10.2018 г. /09:30 - 15:45 ч.; 09:30 - 10:00 ч.; 15:00 - 15:45 ч./ - Църквище: V-19, Кв.3, Втора, Дванадесета, Девета, Десета, Единадесета, Извън Регулация, Осма, Пета, Петнадесета, Първа, Трета, Тринадесета, Четвърта, Шеста, Шестнадесета
На 30.10.2018 г. /10:15 - 10:45 ч.; 15:00 - 15:30 ч./ - Антон: Александър Стамболийски, Бачо Киро, България, Европа, Здравец, Извън Регулация, Местност Тифула, Опълченска, Средна Гора, Съединение, Хан Крум, Цар Борис ІІІ
На 30.10.2018 г. /10:15 - 10:45 ч.; 15:00 - 15:30 ч./ - Душанци: Акация, Ал.Стамболийски, Ален Мак, Бор, Борова Гора, Бреза, Бялата Вода, Васил Левски, Георги Пирдопски, Георги Салчев, Георги Стойчев, Дебелска, Димитър Пенев, Димитър Шопов, Душанска Комуна, Здравец, Иван Костадинов-Агронома, Извор, Извън Регулация, Извън Регулацията, Искро Нейчев, Кирил И Методий, Колибанска, Костадин Илиев, Куфарита, Летците, Люляк, Местност Спасови Могили, Мир, Момин Камък, Найден Кирилов, Никола И Делчо Черневи, Никола Койчев, Пейчо Станчев, Пета, Първа, Свети Георги, Свобода, Селище, Средна Гора, Станьо Добрев, Тодор Душанцалията, Тополница, Упи I-164,Кв.15, Черковна, Юрий Гагарин
На 30.10.2018 г. /10:15 - 10:45 ч.; 15:00 - 15:30 ч./ - Копривщица: Борносузова, Васил Икономов, Вельо Врачев, Генерилото, Георги Бенковски, Георги Тиханек, Георги Тосунов, Гергьовден, Груйо Ценов, Димчо Дебелянов, Дончо Плачков, Иван Бората, Иван Келчев, Извън Регулация, Костадин Доганов, Косьовец, Любен Каравелов, М. Попска Река - 4, Пи38558.11.499, Мангър Войвода, Марин Тодоров, Матея Кривиралчев, Местност Попадия, Местност Равна Поляна, Михаил Маджаров, Михаил Цицелков, Найден Попстоянов, Нешо Шабанов, Никола Гайтанеков, Панчо Мрънков, Патьо Млъчков, Петровден, Полковник Кесяков, Първа Пушка, Райна Кацарова (Бор), Райново Дере, Ралчо Войвода, Рашко Х.Стойчев, Стайко Филипов, Тодор Душанцалията, Тодор Каблешков, Тороманова, Хаджи Ненчо Палавеев
На 30.10.2018 г. /10:15 - 10:45 ч.; 15:00 - 15:30 ч./ - Пирдоп: Еленско, Извън Регулация
На 30.10.2018 г. /10:15 - 10:45 ч.; 15:00 - 15:30 ч./ - Челопеч: Александър Стамболийски
На 31.10.2018 г. /09:30 - 10:00 ч.; 14:45 - 15:30 ч./ - Пирдоп: Борис Темков, Гео Милев, Георги Бенковски, Доктор Марков, Дражил, Иван Вазов, Иван Клявков, Извън Регулация, Капитан Димитър Събев, Конска, Мухча, Никола Вапцаров, Панагюрско Шосе, Панайот Волов, Панайот Хитов, Петър Венков, Селска Река, Стефан Стамболов, Тополите, Харалампи Златанов, Христо Ботев, Христо Генчев
На 31.10.2018 г. /09:30 - 15:30 ч./ - Пирдоп: Гео Милев, Георги Бенковски, Доктор Марков, Иван Вазов, Иван Клявков, Извън Регулация, Никола Вапцаров, Панагюрско Шосе, Панайот Хитов, Стефан Стамболов, Тополите, Христо Ботев

Община Своге
На 31.10.2018 г. /09:45 - 10:15 ч.; 15:15 - 15:45 ч./ - Бракьовци
На 31.10.2018 г. /09:45 - 10:15 ч.; 15:15 - 15:45 ч./ - Брезе, Общ. Своге: Келемеровци, Упи І-55, Кв.9, Хi-59,60,Кв.9
На 31.10.2018 г. /09:45 - 10:15 ч.; 15:15 - 15:45 ч./ - Гинци: Местност Петрохан
На 31.10.2018 г. /09:45 - 10:15 ч.; 15:15 - 15:45 ч./ - Добравица
На 31.10.2018 г. /09:45 - 10:15 ч.; 15:15 - 15:45 ч./ - Добърчин
На 31.10.2018 г. /09:45 - 10:15 ч.; 15:15 - 15:45 ч./ - Завидовци
На 31.10.2018 г. /09:45 - 10:15 ч.; 15:15 - 15:45 ч./ - Искрец: I-133, Кв.21, Vііі-369, Кв.16, Акация, Божица, Бор, Бреза, Брест, Васил Левски, Витоша, Възраждане, Габер, Здравец, Ивайло, Иван Вазов, Извирало, Искра, Искър, Калоян, Кв.Коньовци, Ком, Кукла, Латинка, Ливаге, Махала Баломир, Махала Божица, Махала Букет, Махала Джагаловци, Махала Джуринци, Махала Дупни Камък, Махала Коньовци, Махала Кукла, Махала Кулинци, Махала Севкинци, Махала Тонинци, Махала Ценов Мост, Махала Чуй Петел, Меча Поляна, Морава, Петрохан, Прекрутовци, Самоковска, Санаториума, Стара Планина, Тепавицата, Упи III-544 Кв 53, Упи Iv-Кв 72, Упи VIII-581, Кв.69, Христо Ботев, Църква, Чичер, Чуй Петел, Явор, Ясен
На 31.10.2018 г. /10:30 - 10:45 ч.; 14:15 - 15:00 ч./ - Свидня: 3-Ти Март, Ангел Кънчев, Балкан, Борова Гора, Васил Левски, Еверест, Еделвайс, Кокиче, Л. Каравелов, Манастирска Ливада, Мах Шагерица, Махала Гераковци, Махала Дашовци, Махала Стоевци, Оборище, Отец Паисий, Петко Войвода, Преслап, Първи Май, Христо Ботев (2-ра)
На 31.10.2018 г. /10:30 - 10:45 ч.; 14:15 - 15:00 ч./ - Своге: 23 Септември, Александър Вутимски, Борис I, Гео Милев, Горски Пътник, Ивайло, Малина, Махала Домишлярете, Минзухар, Петър Делян, Радецки, Райна Княгиня, Република, Роза, Слатина, Староселска, Странджа, Тополите (Н. Парапунов), Чавдар
На 31.10.2018 г. /09:45 - 10:15 ч.; 10:15 - 15:15 ч.; 15:15 - 15:45 ч./ - Своге: Домишлярете, Махала Брестака, Махала Свиново, Общ.Своге Мтп Свиново, Слатина, Слънце

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.

За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия 0700 10 010 /на цена според индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащият се потребител или според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком/ или посетете сайта www. cez-rp.bg. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването в района, който ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на заxранването.


Източник: balkanec.bg

Последвайте ни във Facebook

Обяви

виж всички
виж всички
виж всички

Анкета » коментари (1)

Какво си пожелавате за Новата 2020 година?

Анкета » коментари (1)

Какво си пожелавате за Новата 2020 година?

отговори
Здраве, защото то е най-важното (158)
70% Complete
Пари, че сме заникъде без тях (15)
70% Complete
Любов, за да е по-красив всеки наш ден (13)
70% Complete
Мир по Земята (29)
70% Complete