Сряда, 22 Януари 2020, 10:58

Планови прекъсвания на тока в общините Елин Пелин, Своге, Костинброд, Сливница за периода 24-29 септември

22 Септември 2019, 08:56
(0) (0)
Елин Пелин - Новини
Прочетена: 492


Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 24 - 29 септември с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности.

Община Своге
На 24.09.2019 г. /08:30 - 16:30 ч./ На 25.09.2019 г. /08:30 - 16:30 ч./ На 26.09.2019 г. /08:30 - 16:30 ч./ На 27.09.2019 г. /08:30 - 16:30 ч./ - Своге: Александър Вутимски 5 1, 1, 7 2, 1, 4, 6, 7, Александър Стамболийски 6, Ангел Кънчев, Васил Левски 21, 9, Георги С. Раковски 12, 9, 10, 11, 7, 1, 6, 8, 13, 6 Офис, 3, Здравец 14, 7, 1 8, 3, 14, 5, 6, 2, Каменарска 3, 9, 4 къща, 16, 4, Любен Каравелов 4, 10, 20, 12, 9, 19, 5, 23, Околовръсна 29а, 37, Пирин 3, Христо Смирненски 2, 11, 25, 12, 27, 10, 17, 6, 29, 3, 14, 21, 1, 23, 9, 4, 13, 19, 15, 8, Цар Симеон 9, 11а, 21, 33, 8, 4, 11, 15, 6, 17б, 13, 17, 7, 2, 2, 1
На 24.09.2019 г. /08:30 - 16:30 ч./ На 25.09.2019 г. /08:30 - 16:30 ч./ На 26.09.2019 г. /08:30 - 16:30 ч./ На 27.09.2019 г. /08:30 - 16:30 ч./ - Своге: Александър Стамболийски 1, Дпу, Георги Бенковски 5, Гранит 3, 4, 1, Джиджовица, Джоджовска 12, 7, 16, 18, 5, 20, 1, 3, 26, 14, 10, 24, 22, 4, Искър 1, Каменарска 42, 34, 23, 35, 29, 71, 46, 25, 36, 69, 57, 61, 55, 53, 77, 47, 63, 39, 48, 51, 44, 31, 43, 30, 38, 27, 37, 73, 49, 59, 45, 50, 67, 41, 65, 40, 51, 75, махала Брезов Рът, Панорамен път 5, Пирин 3, Първи Май 5, 8, 3, 1, 6, 7, 12, 10, 2, Стара Планина 10, 3, Старопланинска 6, 1, Староселска 55, Страцин 9, 3, 4, 7, 5, 1, 2, 11, Христо Смирненски 21, 31, 33, Цар Симеон 35, 29, 37, Магазин, 38, 39
На 24.09.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ На 25.09.2019 г. /09:15 - 16:00 ч./ На 26.09.2019 г. /09:15 - 16:00 ч./ На 27.09.2019 г. /09:15 - 16:00 ч./ - Церецел: Общ. Своге МТП Церецел, вила, вила
На 24.09.2019 г. /09:30 - 11:30 ч./ - Реброво: Васил Левски 1, Искърско Дефиле 17, махала Брестово, махала Кори вила, Пейо К. Яворов 3, УПИ XV 221, Кв 25, Хаджи Димитрър УПИ VIII-336, Кв. 16, вила
На 24.09.2019 г. /10:45 - 11:15 ч.; 10:45 - 16:00 ч.; 16:00 - 16:30 ч./ - Нови Искър: местност Бранишки Лозя Пл. №74
На 24.09.2019 г. /10:45 - 11:15 ч.; 16:00 - 16:30 ч./ - Владо Тричков: УПИ III-318, кв. 218, . Упи12 Кв72, 016031. 11510. 16. 32, 1-ва 14, 16, 3, 20, 18, 10, 1, 1, 10-та 5 Бунгало, 10, 100 1, 2, 1, 104-та 36, 52, 50, 13, 48, 24, 32, 10, 68 вила, 64, 6, 28, 44, 58, 4, 60, 30, 54, 38, 8, 56, 42, 46, 105-та 1, 106-та 1, 107-ма 2, къща, 16, 109-та 10, 110-та 3, 19, 4, 11, 13, 111-та 15, 6, 17, 1, 11, 7, 4, 13, 16, 12, 19, 112-та 23, 113-та 1, 3, 9, 7, 114-та 1, 5, 6, 9, 2, 12, 10, 8, 16, 115-та 13, 3, 12, 8, 14, 10, 9, 7, 1, 116-та 15, 19, 23, 8, 16, 17, 6 В. З. Ромча, 4, 7, 10, 117-та 1, 119-та 3, 120-та 3, 2, 1, 4, 5, 126-та 67а, 79, 153-та 13, 17-та 2, 18-та 8, 4, 6, 19-та 53, 41, 37, 32, вила, 31, 20, 5, 3, 21, 12, 4, 26, 35, 29, 11, 1, 7, 17, 30, 33, 2, 24, 14, 28, 22, 16, 2-ра 26, 24, 30, 22, 11, 12, 17, 13, 7, 3, 4, 28, 1, 9, 2, 19, 10, 6, 5, 8, 20-та 8, 2, 4, 11, 9, 3, 12, 1, 10, 4, 13, 21-ва 7, 22-ра 1, 23-та 2, 1, 25-та 12, 5, 14, 8, . 12, 25, 8а, 4, 9, 11, 26-та 2, 1, 28-ма 1, 3-та 1, 9, 2, 3, 30-та кв. 22, 13, 32-ра 11, 19, 9, 34-та 13, 29, 36-та 1, 37-ма 4 къща, 15, 40-та 59, 33, 41-ва 4, 42-ра 6, 2, 43-та 4, 44-та 16, 5, 45-та 1, 5-та 10, №6, 16, 24, 61, 59, 38, 46, 50, 37, 55, 48, 32, 54, 36, 47, 29, 31, 41б, 34, 57, 49, 26, 20, 53, 44, 22, 52, 18, 43, 45, 16, 33, 42, 52-ра 4, 70, 55-та 7 къща, 57-ма № 2, 58-ма 9, 59-та № 4, 42, 40 къща, 6-та 2, 8, 1, 8а, 3, 10, 60-та 5 вила, 59 къща, 10а къща, 61-ва 18, 62-ра 6, 4 къща, 69 Та 16 вила, 7-ма 10, 5, 3, 4, 11, 2, 7, 9, 21, 19, 1, 15, 17, 71-ва 25, 73-та 18 вила, 16 кв. Клисура, 74-та 8 къща, 75-та 1, 76-та 7, 8-ма 4, 8, 1, 5, 6, 7, 10, 3, 2, 84-та 23, 7 къща, 9-та 27, 25, 28, 55, 2, 10, 4а, 9, 6, 1, 1а, 4, 3, 7, 91-ва 3, 92-ра 1 къща, XII - 538, XVііі-272 кв. 20, Имот 3267, Клисура УПИ XV-23, кв. 3, Кметство Втори Етаж, М. Падината, М. Ровините, махала Вранил-Тунела, махала Голяма Лъка вила, Упи VIII-31, Кв. 15, махала Калугерица УПИ ІV-853, кв. 7, вила, махала Клисура Строеж, Упи Хі-8 кв. 2, вила, къща, Упи XxV-244, Кв. 17, Строеж, Упи ХхіV-218, кв. 16, къща, вила, махала Куклите, махала Орешец, махала Пехчаница вила, махала Ромча вила, вила, къща, вила, 6 къща, Синия Камък, Стр. Полигон Горни Говедарник, ул. 126 махала Голема Лъка, ул. 148 и ул. 149 махала Калугерица, УПИ 2-184, кв. 20, УПИ 8 Кв 30, УПИ IV кв. 99, УПИ Ix-550 кв. 45, УПИ V-526, 527, кв. 33, УПИ VII-298, кв. 23, УПИ XI-539 кв. 41, УПИ XV-623 кв. 36, УПИ XxIII-33 кв. 4, УПИ Х-39, 43, вила, Вилна Сграда, махала Калугерица, вила
На 24.09.2019 г. /10:45 - 11:15 ч.; 16:00 - 16:30 ч./ - Реброво: Владимир Заимов 1, Георги Раковски 302, 50, Любен Каравелов 28, махала Бивола, махала Кори, махала Огорелица вила Нов Живот, махала Старо Село вила, Стара Планина 24, 40
На 24.09.2019 г. /10:45 - 16:00 ч./ - Владо Тричков: 10-та 5 Бунгало, 104-та 36, 52, 50, 13, 48, 24, 32, 10, 68 вила, 64, 6, 28, 44, 58, 4, 60, 30, 54, 38, 8, 56, 42, 46, 105-та 1, 106-та 1, 107-ма 2, къща, 16, 109-та 10, 110-та 3, 19, 4, 11, 13, 111-та 15, 6, 17, 1, 11, 7, 4, 13, 16, 12, 19, 112-та 23, 113-та 1, 3, 9, 7, 114-та 1, 5, 6, 9, 2, 12, 10, 8, 16, 115-та 13, 3, 12, 8, 14, 10, 9, 7, 1, 116-та 15, 19, 23, 8, 16, 17, 6 В. З. Ромча, 4, 7, 10, 117-та 1, 119-та 3, 120-та 3, 2, 1, 4, 5, махала Ромча къща, вила, 6 къща, вила, УПИ IV кв. 99, Вилна Сграда
На 24.09.2019 г. /11:15 - 11:30 ч.; 15:45 - 16:00 ч./ На 25.09.2019 г. /11:45 - 12:00 ч.; 15:45 - 16:00 ч./ На 26.09.2019 г. /12:15 - 12:30 ч.; 16:15 - 16:30 ч./ На 27.09.2019 г. /12:30 - 12:45 ч.; 16:15 - 16:30 ч./ - Свидня:, 3-ти Март 6, 23, 29, 31, 18, 9, 19, 15, 13, 33, 20, 14, 22, 25, къща, 21, 27, 7, 17, 16, 40, Ангел Кънчев 2, 10, 16а, 8, 6, 9, 16, 3, 14, 5, 18, 22, 7, 4, Балкан 1, 11, 7, 817, Борова Гора 16, 20, 9, 8, 3, 24, Васил Левски 10, 1 къща, Еверест 1, Еделвайс 2, Кокиче 10, 4, 8, Л. Каравелов 6, 2, 8, Мах Стоевци 861, Мах Шагерица, махала Гераковци вила, махала Дашовци, махала Стоевци вила, Оборище 8, Отец Паисий 8, 26, 24, 20, 32, 34, 10, 28, 6, 18, 5, 30, Петко Войвода 1, вила, Преслап 6, 2, 1, 8, 4, 3, Първи Май 6, 10, 14, 1, 12, 8, Христо Ботев (2-ра) 12, 4, 14, 6, 28, 10, М. Гераковци, Пи №14
На 24.09.2019 г. /11:15 - 11:30 ч.; 15:45 - 16:00 ч./ На 25.09.2019 г. /11:45 - 12:00 ч.; 15:45 - 16:00 ч./ На 26.09.2019 г. /12:15 - 12:30 ч.; 16:15 - 16:30 ч./ На 27.09.2019 г. /12:30 - 12:45 ч.; 16:15 - 16:30 ч./ - Своге: 23 Септември 7, 12, 2, 4, 10, 5, 3, 8, 6, Александър Вутимски, Борис I 42, 48, 54, 1, 52, 50, 46, 44, Гео Милев 2, Горски пътник 9, 6, 12, 8, 10, 3, 5, 7, 1, 18, 14, 4, Ивайло 13, 11, 6, 8, 3, 7, 12, 16, 1, 5, 15, 19, 17, 10, 4, Изгрев (Ем. Марков) 6, Малина 4, 11, 15, 6, 10, 19, 5, 7, 2, 12, 3, 9, 20, 1, 13, 28, махала Домишлярете, Минзухар 4, 7, 2, 1, 5, 3, 6, 12, 19 А, 19, 14, 17, 16, 8, 12, 21, 11, 18, 10, 20, 15, 22, 9, 13, Петър Делян, Радецки 14, 12, 23, 21, 3, 1, 26, 19, 27, 11, 6, 2, 13, 10, 15, 16, 17, 5, Райна Княгиня 18, 7, 6, 9, 12, 1, 11, 8, 5, 16, 14, Република 1, 21, 27, 1, Апартамент, Роза 2, 4, Слатина вила, Староселска 41, 43, 8, 10, 49, 45, 14, 63, 16, 30, 32, 24, 34, 51, 67, 28, 20, 53, 57, 47, 55, 26, 69, 61, 65, 59, Странджа 8, 2, 7, 3, 1, 6, 4, 5, Тополите (Н. Парапунов) 7, УПИ XII-17, 2231 кв. 32, Чавдар 13, 15, 5, 9, 3, 4, 7, 1, 2
На 24.09.2019 г. /11:15 - 16:00 ч./ На 25.09.2019 г. /11:45 - 16:00 ч./ На 26.09.2019 г. /12:15 - 16:30 ч./ На 27.09.2019 г. /12:30 - 16:30 ч./ - Свидня
На 24.09.2019 г. /13:00 - 15:00 ч./ - Реброво: махала Брестово вила, вила, махала Брестово
На 25.09.2019 г. /09:30 - 11:30 ч./ - Бов, Общ. Своге: Скакля, Осп махала Скакля-Реката
На 25.09.2019 г. /13:00 - 15:00 ч./ - Бов, Общ. Своге: Искър 8, 35
На 26.09.2019 г. /09:30 - 11:30 ч./ - Своге: Акация 13, 3, 2, 9, 10, 5, 1, Бисер 2, 3, 5, 1, Бойка 41, 26, 12, 20, 6, 49, 3, 23, 1, 15, 2, 8, 5, 25, 37, 39, 47, 31, 21, 11, 10, 13, 9 вила, 45, 7, 17, 19, Буря 8, 12, 1, 14, 2, 9, 4, 5, 6, 7, 3, 18, 16, Велико Търново 3, Джиджовица вила, 336, къща, Дреновско Храсте, Зора 4, 2, Калина 1, Капина 4, 8, 3, 6, 11, 6 къща, 9, Косматица, Къпина 7, 5, Лале 4, Липа 19, 1, 2, 6, 12, 13, 18, 17, 3, 20, 16, 7, Остриката, Панорамен път 51, Победа 7, 17, 19, 11, 5, 1, 10, 7 В, 15, 6, 14, 9, 3, 16, 4, Хризантема 7, 11, 8, 18, 1, 6, 9, 4, 14, 22, 15
На 26.09.2019 г. /13:00 - 15:00 ч./ - Лакатник, Общ. Своге: Васил Левски 36, Венец 20, 3, 16, 36, 12, 52, 18, 54, 34, 1, 24, 30, 32, 28, 6, 5, 48, 22, 46, 26, 44, 7, 8, 50, 4, 56, Георги Бенковски 7, 9, Извора 1, Ковайски Дол 2, 3, 7, 4, 1, 6, 9, 5, Куленица 22, 6, 8, 4, 11, 1, 3, 9, 15, 24, 5, 25, 19, 10, 20, 7, 13, Роза 11, 6, 16, 14, 2, 9, 7, 1, 10, 8, 5, 3, Стара Планина 9, 12, 4, 14, 3, 5, 16, 2, 7, 6, 11, 20, 8, 1, 18, 10
На 27.09.2019 г. /09:00 - 09:45 ч.; 15:15 - 16:00 ч./ - Бов, Общ. Своге: Луково
На 27.09.2019 г. /09:00 - 09:45 ч.; 15:15 - 16:00 ч./ - Губислав
На 27.09.2019 г. /09:00 - 09:45 ч.; 15:15 - 16:00 ч./ - Дружево: вила, вила
На 27.09.2019 г. /09:00 - 09:45 ч.; 15:15 - 16:00 ч./ - Лакатник, Общ. Своге: Васил Левски 36, Венец 20, 3, 16, 36, 12, 52, 18, 54, 34, 1, 24, 30, 32, 28, 6, 5, 48, 22, 46, 26, 44, 7, 8, 50, 4, 56, Георги Бенковски 7, 9, Градище 3, Иван Вазов 6, Извора 1, Искър 29, Ковайски Дол 2, 3, 7, 4, 1, 6, 9, 5, Кокиче 8, Кръстат Камък 4, № 3, Куленица 22, 6, 8, 4, 11, 1, 3, 9, 15, 24, 5, 25, 19, 10, 20, 7, 13, махала Радеж Тп Равна Нива, махала Държанчова Нива, Пробойница къща, вила, Първи Май 17, Роза 11, 6, 16, 14, 2, 9, 7, 1, 10, 8, 5, 3, Стара Планина 9, 12, 4, 14, 3, 5, 16, 2, 7, 6, 11, 20, 8, 1, 18, 10, вила
На 27.09.2019 г. /09:00 - 09:45 ч.; 15:15 - 16:00 ч./ - Левище
На 27.09.2019 г. /09:00 - 09:45 ч.; 15:15 - 16:00 ч./ - Миланово, Общ. Своге: Васил Левски 9, Градище 10, Ком 3, махала Кат къща, махала Мъжев Дел 7, махала Ръжища, махала Свражен, Мъжев Дел, П-Л XIII, Пл. №165, кв. 39, Ропотамо 16, Соколец 9б, Стара Планина 13, УПИ-XV-46, махала Лак, вила, вила, махала Старо Село, къща, вила, 2
На 27.09.2019 г. /09:00 - 09:45 ч.; 15:15 - 16:00 ч./ - Оплетня: Парцел V-94, кв. 3, вила
На 27.09.2019 г. /09:30 - 11:30 ч./ - Владо Тричков: 126-та 67а, 79, махала Голяма Лъка вила, Упи VIII-31, Кв. 15, махала Ромча, УПИ 2-184, кв. 20
На 27.09.2019 г. /11:15 - 15:30 ч./ - Своге: кв. Домишлярете, махала Домишлярете, Слатина вила, Трънска Грамада
На 27.09.2019 г. /11:45 - 16:30 ч./ - Костинброд: Ширината
На 27.09.2019 г. /11:45 - 16:30 ч./ - Свидня: 3-ти Март 41, Еверест № 10, 4, 7, 15, 11, 13, 9, Л. Каравелов 13, . 17, 12, 23, 8, 32, 24, 21, 17, 7, 14, 28, 26, 5, 16, 22, 18, 10, 19, 25, 15, 30, 9, 8, Любен Каравелов 8, М. Падеж, Манастирска Ливада, махала Батул-Турски Пролог, махала Манастирска Ливада 220, вила, 221, Бунгало, 219, махала Дашовци, махала Кардашово 239, 210, 203, вила, 236, 241, махала Стоевци, Оборище 11, Отец Паисий 54, 36, Правец 204, Преслап, Първи Май 20, 9, 7, 18, 16, 22, Свобода 11, 3, 1, 9, 7, Стара Планина 18, 3, 9, 16, 10, 13, 7, 14, 1, 5, 12, 11, Чавдар 8, Шипка 1, 5, 3, 6, вила
На 27.09.2019 г. /11:45 - 16:30 ч./ - Царичина: 126. 145, М. Сивил, 147, 55 М. Паликарци, М. Паликарци, махала Старо Село, местност Старо Село Сглобяема Жилищна Сграда, Паликарци, 1, вила, Фургон, махала Севил, вила
На 27.09.2019 г. /11:45 - 16:30 ч./ - Чибаовци: 101. 116 М. Краище, 101. 146, 101. 289 кв. 63а, XIV-204, Имот 111. 10, Кв5 12, М. Разкръсте, Пи 101, П-Л Іі-224, кв. 27, ПИ 038151, ПИ 266, вила, вила, вила, Пи 038023, 038030 кв. 8

Община Костинброд
На 24.09.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Безден: III-174, VII-66, Гълъбов Камък, М. Могилата УПИ77, 24, ПИ №243, Кв. 25, УПИ 77. 9, вила, къща, Пи 77. 41
На 24.09.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ На 25.09.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Петърч: Атанас Гълъбов 18, 14, 8, 27, 5, 31, 4, 11, 28, 13, 22, 20, 9, 15, 6, 3, 26, 16, 12, 24, 30, 7, 34, 1, 32, 22а, Бузлуджа 15, 42, 25, 12, 45, 24, 52, 36, 62, 33, 23, 37, 46, 28, 26, 60, 44, 27, 30, 39, 47, 20, 21, 34, 14, 32, 40, 51, 19, 58, 38, 10, 16, 64, 50, 18, 22, 49, 53, 43, 17, 41, Витан 9, 18, 12, 17, 20, 15, 22, 11, 13, 5, Герена 1, 3, Детелина 2, 3, 1, Иван Бончев 13, 1, 22, 10, 20, 8, 14, 18, 9, 15, 3, 24, 16, 5, 6, 17, 4, 26, 2 къща, 11, Камчия 13, 11, 28, 22, 21, 30, 24, 17, 9, 20, 19, 15, 18, Кап. Петко Войвода 47, 83, 43, 59, 71, 75, 51, 69, 89, 41, 39, 73, 50, 58, 77, 67, 57, 40, 87, 79, 72, 54, 74, 61, 49, 93, 53, 36, 85, 45, 66, 65, 68, 55, 91, 52, 76, 44, 42, 63, 64, 81, 46, Люлин 14, 1, 5, 10, 4, 3, 6, 12, 8, 16, Слатина 8, 14, 2, 6, 17, 15, 19, 4, 12, 10, Тантил Стойчев 31, Тополница 17, Утуката, Шопска Комуна 65, 71, 85, 73, 81, 62, 83, 70, 77, 66, 75, 68
На 24.09.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ На 25.09.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ На 26.09.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ На 27.09.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Бучин Проход: местност Раниславци, УПИ III-10, вила, М. Балач, 1, Вилна Зона, къща
На 24.09.2019 г. /09:00 - 16:00 ч.; 09:00 - 14:00 ч./ На 25.09.2019 г. /09:00 - 16:00 ч.; 09:00 - 14:00 ч./ - Костинброд: Асен Златаров 15, 3, 10, 11, 10а, 13, 7, 9, 8, 6, 4, 5, Бачо Киро, Георги С. Раковски 56, 55, 75, 45, Димчо Дебелянов 27, 33, 16, 20, 22, 29, 31, 24, 35, 18, 28, 26, Зора 1, Йордан Йовков 16, 15, 22, 5к, 7, 10, 17, 9, 12, 22 А, 13, 11, 14, Охрид 28, 34, 38, 36, 30, 25, 21, 42, 44, 17а, 27, 23, 26, 13a, 17, 32, 46, 29, 19, 40, 15, Плиска, Поп Богомил 2, 2 1, Преслав, Христо Ботев 14, 10, 12, № 10, Цанко Церковски 15, 12, 11, 8, 9, 13, 17, 21, 18, 7, 10, 19, 16, 23
На 24.09.2019 г. /09:30 - 12:00 ч./ - Костинброд: XVI-4180, Александър Стамболийски 68, 64, 63, 75, 70, 69, 77, 66, 67, 56, 65, 71, 58, 81, 57, 59, Георги С. Раковски 119, 115, 115а, 100, 106, 117, 98, 102, 108, 104, Герена 11, 7, 9, 88, 5, 3, 1, Елин Пелин 1, 2, Йордан Йовков 80, 78, 85, 82, Обединена, Славянска 145, 106, 143, 98, 171, 78, 165, 92, 163б, 88, 96, 80, 84, 104, 60, 139, 173, 155а, 135, 62 къща, 163, 149, 64, 137, 82, 66, 157, 86, 76, 133, 151, 70, 114, 72, 161, 57, 153, 151а, 102, 112, 163б Павилион, 90, 74, София 4, 2, 5, 2а, 3, 2б, Стефан Караджа 5, 4, УПИ ХХХ-3981 кв. 154, УПИ-XVIII-4180, Кв. 162, Хаджи Димитър 4, 8, 2, 6
На 24.09.2019 г. /09:30 - 13:00 ч./ - Костинброд: XIV -1969. 6635, XIV-1969. 6635, Георги С. Раковски 97, 82а, 95, 87а, 70, 64, 91, 74, 97а, 93, 68, 80, 66, 76, 87, 72, 89а, 101, 78, 99, 64а, 91а, 89, 82, Здраве 2, Иван Вазов 10, 11, 9, 14а, 1а, 15, 6, 4, 13, 14, 3, 7, 15 къща, 7а, 2, 12а, 14 А, 5, 1, 17, Йордан Йовков 88, Ломско Шосе 29, 35, 33, 25, 27, 31, Славянска 115, Черни Връх 12, 10, 8, 6, 2, 3, 4, 1, 4а
На 24.09.2019 г. /09:30 - 16:00 ч./ На 25.09.2019 г. /09:30 - 16:00 ч./ - Понор: . Упи VI-26 кв. 1, Понор, Стопански Двор
На 24.09.2019 г. /09:30 - 16:00 ч./ На 25.09.2019 г. /09:30 - 16:00 ч./ На 26.09.2019 г. /09:30 - 16:00 ч./ На 27.09.2019 г. /09:30 - 16:00 ч./ - Царичина: 126. 145, М. Сивил, 147, 55 М. Паликарци, М. Паликарци, Паликарци, вила, Фургон, махала Севил
На 25.09.2019 г. /11:30 - 15:00 ч./ - Петърч: Ален Мак 26, 16, 20, 34, 41, 28, 29, 13, 2а махала Хаджия, 21, 2, 42, 6, 11, 15, 24, 5, 4, 14, 9, 19, 18, 43, 39, 38, 44, 3, 40, 30, 36, 27, 22, 32, 35, 31, 23, Добруджа 2, 4, Дравски Бой 11, 7, 1, Строеж В УПИ Vі-113, Кв. 77а, 5, 3, 9, Липа 1, 7, 4, 9, 11, 5, 3, Мах . Хаджия, Осъм 10, 30, 4, 16, 18, 8, 28, 14, 6, 12, 2, 20, Ракита 2, 6, 8, 1, 3, 5, 4, 7, Рожен 2, 8, 6, 10, 12, 4, Спортист 4, Средна Гора 6, Тракия 3, 5, 1, УПИ 7-113 кв. 77, УПИxxі-211, 207 кв. 72, Хаджия, Хаджията, Хан Крум 2 къща, 1, 4, 7, 6, 3, 5
На 26.09.2019 г. /09:30 - 16:00 ч./ - Дреново, Общ. Костинброд
На 26.09.2019 г. /13:00 - 16:00 ч./ - Бучин Проход: вила
На 27.09.2019 г. /09:30 - 13:00 ч./ - Голяновци: 401001, XVI-131, Кирил и Методи 11, М. „Червиляк, М. Червиляк, УПИ 403045, М. Червиляк, УПИ 403047, ПИ 001242, ПИ 403046, М. Червилак, ПИ №358 М. Пеювица, УПИ 2-127, 129, 227 кв. 10, УПИ Ііі-298, кв. 4, къща, Пи 403015, Упи Vііі-121, Кв. 9
На 27.09.2019 г. /11:00 - 16:00 ч./ - Костинброд: местност Бачийте, УПИ Х-4265, кв. 240
На 27.09.2019 г. /13:00 - 16:00 ч./ - Костинброд: Златен Век, кв. 57 УПИ 3872, Константин Преславски 6, Любен Каравелов 2, 1, местност Св. Тройца, местност Бачийте, Могила 5, 7, 10, Момина Сълза 61, Мърфи 8, 10, Обединена 103, 142в, 128, 81в, 87, 124, 102а, 101, 73, 88, 108, 90, 102, 118, 134, 71, 108а, 95, 106, 69, 130, 104а, 79, 122, 99, 213, 85а, 98, 89, 88а, 83, 126, 105, 107, 120, 81б, 100, 91, 86, 96, 109, 110, 91а, 116, 138, 136, 142б къща, 81, 93, 97, 77, 104, 132, 84, 85, 67, Струма 7, 31, 1б, 3, 27, 6, 24, 26, 14, 4а, 8, 36, 29, 22, 15, 9, 21, 5, 2, 30, 25, 10, 34, 13, 11, 23, 32, 12, 4, 19а, 8 А, 19, УПИ V-3692, 4039, УПИ V-4395, Кв. 243, УПИ V-7690, кв. 213, УПИ XI-635. 86, УПИ ХIх - Общ, кв. 50, УПИ Хххі-3890, кв. 50, УПИ- I 736 кв. 57, Шияковци, Шняковски Стопански Двор XI-3447, Цех За Пластмаса

Община Елин Пелин
На 26.09.2019 г. /10:00 - 10:30 ч.; 15:15 - 15:30 ч./ - Елин Пелин, Гара Елин Пелин: XXVII - За Псдодо, кв. 80, Гара Елин Пелин За Пстд-Исвевк кв. 23, Индустриална 7, кв. 80, УПИ XXVI- За Псдодо, кв. 80
На 26.09.2019 г. /10:00 - 10:30 ч.; 15:15 - 15:30 ч./ - Елин Пелин, Общ. Елин Пелин: УПИ 36-За Псдодо Кв 80, УПИ ХХХIII, кв. 80, 1, Гара Елин Пелин, УПИ І, Кв 23
На 26.09.2019 г. /10:00 - 10:30 ч.; 15:15 - 15:30 ч./ - Нови Хан: 91, XIx-12-За Жс Кв 91, В. З. Побит Камък П-Л І-519, кв. 5, Вз Побит Камък УПИ ІV-520, Кв. 4, Вилна Зона Побит Камък № , Землището С. Нови Хас Асф. База, Мес. Милковица Бл 7, Месност Милковица 4, местност Милковица Асф. База, 21, 15, 13, 11, 24, 22, 18, 14, 12, 19, 17, 20, 16, 23, Бл. 1, Бл. 1, 10, Бл. 3, Милковица Бл. 6, Търговски Център, 9, Сентрал Парк Вилидж, Сентрал Парк Вилидж, Стефан Караджа 9, УПИ 4-13 Кв91, УПИ II-13 кв. 91, УПИ VI-13, Кв. 91
На 26.09.2019 г. /10:15 - 15:30 ч./ - Нови Хан: В. З. Побит Камък П-Л І-519, кв. 5, Вз Побит Камък УПИ ІV-520, Кв. 4, Вилна Зона Побит Камък № , Землището С. Нови Хас Асф. База, Мес. Милковица Бл 7, Месност Милковица 4, местност Милковица Асф. База, 21, 15, 13, 11, 24, 22, 18, 14, 12, 19, 17, 20, 16, 23, Бл. 1, Бл. 1, 10, Бл. 3, Милковица Бл. 6, Търговски Център, 9, Сентрал Парк Вилидж, Сентрал Парк Вилидж

Община Сливница
На 24.09.2019 г. /08:30 - 16:00 ч./ На 25.09.2019 г. /08:30 - 16:00 ч./ На 26.09.2019 г. /08:30 - 16:00 ч./ На 27.09.2019 г. /08:30 - 16:00 ч./ - Сливница, Общ. Сливница: VII-180, кв. 140, Безименна 10, Бъдеще 4, Войнишка махала 1,,, къща, Строеж, Кореняк 3, 6, 2, 9, 15, 8, 10, 13, 12, 7, 5, 1, 4, 11, Лозан Арсов 28, 11, 22, 32, 9, 23, 40, 19, 38, 18, 21, 16, 2, 15, 4, 8, 34, 10, 30, 27, 14, 29, Победа 4, 6, 2, Работник 35, 51, 62, 64, 60, 49, 48, 45, 41, 58
На 24.09.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ На 25.09.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Сливница, Общ. Сливница: Алеко Константинов 1, Ангел Кънчев 2, 2 2, Баба Тонка 14, 8, 11, 12, 15, 4, 2, 3, 7, 9, 6, 17, 10, 1, Васил Левски 30, 20, 24, 22, 35, 16, 49, 43, 32, 29, 31, 37, 23, 14, 12, 28, 33, 41, 25, 39, 18, 8, 26, 45, 47, 27, 10, Васил Левски 21, 43, Вишая 1, 2, Вишая 87, 4, 8, 6, Доктор Памукчиев 14, Захари Стоянов 5, 18, 2, 33, 3, 1, 4, Капитан Коста Паница 2, 8, 6, 1, 3, 10, 4, Капитан Олимпи Панов 3, 14, 1, 5, 9, 11, 13, 7, Капитан Олимпи Панов 19, 15, 18, Княз Александър I-Батенберг 11, 13, Лев Толстой 1, Мир 4, Освобождение 13, 4, 13а, 9, 10, 1, 9а, 2, 6, 15, 7, 14, 5, 8, 3, 12, Отец Матей Преображенски 6, 30, 32, 2, 3, 16, 5, 24, 12, 28, 18, 1, 10, 34, 26, 9, 14, 22, 8, 20, 4, 7, Паисий Хилендарски 55, 53, 100, 49, 94, 45 3, 78, 45, 88, 82, 51, 76, 72, 74, 86, 80, 98, 47, Паисий Хилендарски 76, Упи Хіі-1823, кв. 17, Паисий Хилендарски 44, 35, 42, 37, 41, 39, 48, 66, 54, 68 68, Магазин За Цветя и Сувенири, 56, 33, 60, 64, 33а, 68, 43, 52, 62, 70, 46, 50, 58, Патриарх Евтимий 41, 37, 38, 45, 32, 35, 42, 31, 46, 33, 36, 44, 39, 43, 40, Сливнишки Герой 10, 7, 2, 4, 6, 8, Съединение 2 УПИ ХVіі, кв. 8, Тодор Каблешков 10, 13, 5, 11, 12, 1, 8, 16, 3, 9, 7, УПИ XII - 512, 513, кв. 116, Хан Омуртаг 5, 3, 7, 1, 11, 9, Христо Ботев 12, 8, 6, 10, 5а, 2, 3, 4, 5, Христо Ботев 25, Цар Калоян 20, 14, 15, Цар Самуил 16, 2, 18, 9, 20, 12, 24, 26, 15, 19, 21, 14, 23, 4, 22, 7, 6, 17, 10, 8, 13, 5, Цар Самуил 81, 1, 3, Цар Симеон Велики 115, Цар Симеон Велики 57, 101, 79, 73, 97, 77, 109, 65, 111, 63, 87, 69, 75, 83, 59, 103, 107, 113, 93, 89, 105, 85, 71, 91, 61, 99, 95, 67, Шипка 4, 10, 9, 8а, 8, 1, 3, 6, 2, 5, 35, 43
На 26.09.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Сливница, Общ. Сливница: Алеко Константинов 1, Ангел Кънчев 2, 2 2, Баба Тонка 14, 8, 11, 12, 15, 4, 2, 3, 7, 9, 6, 17, 10, 1, Васил Левски 21, 43, Васил Левски 30, 20, 24, 22, 35, 16, 49, 43, 32, 29, 31, 37, 23, 14, 12, 28, 33, 41, 25, 39, 18, 8, 26, 45, 47, 27, 10, Вишая 87, 4, 8, 6, Вишая 1, 2, Доктор Памукчиев 14, Захари Стоянов 5, 18, 2, 33, 3, 1, 4, Капитан Коста Паница 2, 8, 6, 1, 3, 10, 4, Капитан Олимпи Панов 19, 15, 18, Капитан Олимпи Панов 3, 14, 1, 5, 9, 11, 13, 7, Княз Александър I-Батенберг 11, 13, Лев Толстой 1, Мир 4, Освобождение 13, 4, 13а, 9, 10, 1, 9а, 2, 6, 15, 7, 14, 5, 8, 3, 12, Отец Матей Преображенски 6, 30, 32, 2, 3, 16, 5, 24, 12, 28, 18, 1, 10, 34, 26, 9, 14, 22, 8, 20, 4, 7, Паисий Хилендарски 76, Упи Хіі-1823, кв. 17, Паисий Хилендарски 44, 35, 42, 37, 41, 39, 48, 66, 54, 68 68, Магазин За Цветя и Сувенири, 56, 33, 60, 64, 33а, 68, 43, 52, 62, 70, 46, 50, 58, Паисий Хилендарски 55, 53, 100, 49, 94, 45 3, 78, 45, 88, 82, 51, 76, 72, 74, 86, 80, 98, 47, Патриарх Евтимий 41, 37, 38, 45, 32, 35, 42, 31, 46, 33, 36, 44, 39, 43, 40, Сливнишки Герой 10, 7, 2, 4, 6, 8, Съединение 2 УПИ ХVіі, кв. 8, Тодор Каблешков 10, 13, 5, 11, 12, 1, 8, 16, 3, 9, 7, УПИ XII - 512, 513, кв. 116, Хан Омуртаг 5, 3, 7, 1, 11, 9, Христо Ботев 25, Христо Ботев 12, 8, 6, 10, 5а, 2, 3, 4, 5, Цар Калоян 20, 14, 15, Цар Самуил 16, 2, 18, 9, 20, 12, 24, 26, 15, 19, 21, 14, 23, 4, 22, 7, 6, 17, 10, 8, 13, 5, Цар Самуил 81, 1, 3, Цар Симеон Велики 115, Цар Симеон Велики 57, 101, 79, 73, 97, 77, 109, 65, 111, 63, 87, 69, 75, 83, 59, 103, 107, 113, 93, 89, 105, 85, 71, 91, 61, 99, 95, 67, Шипка 4, 10, 9, 8а, 8, 1, 3, 6, 2, 5, 43, 35
На 27.09.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Сливница, Общ. Сливница: Алеко Константинов 1, Алеко Константинов 7, 12, 3, 11, 13, 8а, 16, 15, 4, 6, 9, 5, 1, 2, 8, 10, 14, Ангел Кънчев 2, 2 2, Баба Тонка 14, 8, 11, 12, 15, 4, 2, 3, 7, 9, 6, 17, 10, 1, Васил Друмев 1, 6 УПИ ХVI-844, 2, 5, 4, 3, 7 къща, Васил Левски 21, 43, Васил Левски 30, 20, 24, 22, 35, 16, 49, 43, 32, 29, 31, 37, 23, 14, 12, 28, 33, 41, 25, 39, 18, 8, 26, 45, 47, 27, 10, Вишая 87, 4, 8, 6, Вишая 1, 2, Георги Бенковски 17, 10, 2, 25, 12, 18, 29, 23, 9, 16, 7, 11, 20, 4, 15, 8, 19, 21, 32, 22, 2 А, 30, 24, 26, 13, 27, 14, 28, 6, Доктор Памукчиев 14, Захари Стоянов 5, 18, 2, 33, 3, 1, 4, Капитан Коста Паница 2, 8, 6, 1, 3, 10, 4, Капитан Олимпи Панов 19, 15, 18, Капитан Олимпи Панов 3, 14, 1, 5, 9, 11, 13, 7, Кирил и Методий 13, Княз Александър I-Батенберг 11, 13, Лев Толстой 1, Мир 4, Освобождение 13, 4, 13а, 9, 10, 1, 9а, 2, 6, 15, 7, 14, 5, 8, 3, 12, Отец Матей Преображенски 6, 30, 32, 2, 3, 16, 5, 24, 12, 28, 18, 1, 10, 34, 26, 9, 14, 22, 8, 20, 4, 7, Отец Матей Преображенски, Паисий Хилендарски 76, Упи Хіі-1823, кв. 17, Паисий Хилендарски 30, 32, 29, 34, 36, 28, 28а, 33 1, 35, 31, 33, Паисий Хилендарски 55, 53, 100, 49, 94, 45 3, 78, 45, 88, 82, 51, 76, 72, 74, 86, 80, 98, 47, Паисий Хилендарски 44, 35, 42, 37, 41, 39, 48, 66, 54, 68 68, Магазин За Цветя и Сувенири, 56, 33, 60, 64, 33а, 68, 43, 52, 62, 70, 46, 50, 58, Патриарх Евтимий 41, 37, 38, 45, 32, 35, 42, 31, 46, 33, 36, 44, 39, 43, 40, Пейо Яворов 21, Сливнишки Герой 10, 7, 2, 4, 6, 8, Съединение 2 УПИ ХVіі, кв. 8, Съединение 2, 1, Тодор Каблешков 10, 13, 5, 11, 12, 1, 8, 16, 3, 9, 7, УПИ XII - 512, 513, кв. 116, УПИ XVI-853 кв. 56, Хаджи Димитър 4, 5, 7, 11, 13, 3, 10, 9, 6, 19, 8, 14, 17, 15, Хан Омуртаг 5, 3, 7, 1, 11, 9, Христо Ботев 25, Христо Ботев 12, 8, 6, 10, 5а, 2, 3, 4, 5, Цар Калоян 20, 14, 15, Цар Самуил 81, 1, 3, Цар Самуил 16, 2, 18, 9, 20, 12, 24, 26, 15, 19, 21, 14, 23, 4, 22, 7, 6, 17, 10, 8, 13, 5, Цар Симеон Велики 57, 101, 79, 73, 97, 77, 109, 65, 111, 63, 87, 69, 75, 83, 59, 103, 107, 113, 93, 89, 105, 85, 71, 91, 61, 99, 95, 67, Цар Симеон Велики 115, Чавдар Войвода 3, 11, 17, 4, 2, 19, 5, 15, 7, 6, 9, 1, 8, 13, Шипка 4, 10, 9, 8а, 8, 1, 3, 6, 2, 5, Юрий Гагарин 24, 20, 26, 22, 28, 43, 35

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.

За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия 0700 10 010 /на цена според индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащият се потребител или според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком/ или посетете сайта www. cez-rp.bg. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването в района, който ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на заxранването.


Източник: balkanec.bg

Последвайте ни във Facebook

Обяви

виж всички
виж всички
виж всички

Анкета » коментари (1)

Какво си пожелавате за Новата 2020 година?

Анкета » коментари (1)

Какво си пожелавате за Новата 2020 година?

отговори
Здраве, защото то е най-важното (148)
70% Complete
Пари, че сме заникъде без тях (15)
70% Complete
Любов, за да е по-красив всеки наш ден (12)
70% Complete
Мир по Земята (25)
70% Complete