Петък, 28 Февруари 2020, 04:02

Планови прекъсвания на тока в общините Костинброд, Елин Пелин и Средногорие за периода 3-7 септември

2 Септември 2018, 07:40
(0) (0)
Елин Пелин - Новини
Прочетена: 447


Уважаеми клиенти,
ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.
Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 03 – 07 септември 2018 г. включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности.

Община Горна Малина
На 03.09.2018 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Макоцево: Овчо Бърдо, ПИ 385 Кад.Район 232, ПИ 463 Кад.Р.232 М.Овче Бърдо
На 03.09.2018 г. /09:00 - 16:00 ч./ На 04.09.2018 г. /09:00 - 16:00 ч./ На 05.09.2018 г. /09:00 - 16:00 ч./ На 07.09.2018 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Гайтанево: УПИ II-45, Кв.15, УПИ VІІІ-230, Кв.23
На 03.09.2018 г. /09:15 - 09:45 ч.; 15:15 - 15:45 ч./ На 04.09.2018 г. /09:15 - 09:45 ч.; 15:15 - 15:45 ч./ На 05.09.2018 г. /09:15 - 09:45 ч.; 15:15 - 15:45 ч./ - Горна Малина: 101, Блокове
На 03.09.2018 г. /09:15 - 09:45 ч.; 15:15 - 15:45 ч./ На 04.09.2018 г. /09:15 - 09:45 ч.; 15:15 - 15:45 ч./ На 05.09.2018 г. /09:15 - 09:45 ч.; 15:15 - 15:45 ч./ - Макоцево: В.З. Овче Бърдо Имот №219, местност Крушака, местност Овчо Бърдо, Овче Бърдо, Овчо Бърдо, ПИ 093013, ПИ 385 Кад.Район 232, ПИ 463 Кад.Р.232 М.Овче Бърдо, УПИ II-49, Кв.3, УПИ ХII -176 Кв. 31
На 03.09.2018 г. /09:15 - 09:45 ч.; 15:15 - 15:45 ч./ На 04.09.2018 г. /09:15 - 09:45 ч.; 15:15 - 15:45 ч./ На 05.09.2018 г. /09:15 - 09:45 ч.; 15:15 - 15:45 ч./ - Негушево: 068010, Vііі-3 Кв.2 Спирка Негушево, Имот 000718 Км 36+961, Общ.Горна Малина, П-Л XVI-27, Кв.3, УПИ VІ-76, Кв.11, УПИ XI-185, Кв. 18, УПИ ІІ-16, Кв.2, УПИ ХVІІІ-195, Кв.18, УПИ ХіV-157, Кв.18, УПИ-87
На 03.09.2018 г. /09:15 - 09:45 ч.; 15:15 - 15:45 ч./ На 04.09.2018 г. /09:15 - 09:45 ч.; 15:15 - 15:45 ч./ На 05.09.2018 г. /09:15 - 09:45 ч.; 15:15 - 15:45 ч./ - Осоица: М.Мандрите-Катлъка
На 03.09.2018 г. /09:15 - 09:45 ч.; 15:15 - 15:45 ч./ На 04.09.2018 г. /09:15 - 09:45 ч.; 15:15 - 15:45 ч./ На 05.09.2018 г. /09:15 - 09:45 ч.; 15:15 - 15:45 ч./ - Саранци: IХ-42, Кв.7, ІХ-95, Кв15, Божанчеви Ливади, УПИ І Кв.37
На 03.09.2018 г. /09:15 - 09:45 ч.; 15:15 - 15:45 ч./ На 04.09.2018 г. /09:15 - 09:45 ч.; 15:15 - 15:45 ч./ На 05.09.2018 г. /09:15 - 09:45 ч.; 15:15 - 15:45 ч./ - Чеканчево: II-289, Кв.32, VI-296 Кв.25, П-Л Х-373, Кв.35, П-Л ХVІІ, Им.Пл.№317, Кв.24, УПИ ХХ-246, Кв.11
На 03.09.2018 г. /10:15 - 16:00 ч./ - Осоица: III-271 Кв.37, XxV-256, П-Л III-276, Кв.37, УПИ XI-317, Кв.39, УПИ ХІІІ-373, Кв.34
На 05.09.2018 г. /08:00 - 08:45 ч.; 16:00 - 16:30 ч./ - Вакарел
На 05.09.2018 г. /08:00 - 08:45 ч.; 16:00 - 16:30 ч./ - Елин Пелин, Общ. Елин Пелин: Околовръстен Път
На 05.09.2018 г. /09:00 - 09:30 ч.; 09:00 - 16:30 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД; 16:00 - 16:30 ч./ - Богданлия: , XxIII-45, Местн.Богдалия Кв.17, ПИ 097010, УПИ IV-35, Кв.20
На 05.09.2018 г. /09:00 - 09:30 ч.; 09:00 - 16:30 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД; 16:00 - 16:30 ч./ - Караполци: V-39, Кв.3, XI, Кв.12, XVII-11, УПИ XI-6 Кв.1
На 05.09.2018 г. /09:00 - 09:30 ч.; 09:00 - 16:30 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД; 16:00 - 16:30 ч./ - Огняново, Общ. Елин Пелин: І-282, Кв.9, Кв.32, УПИ.XVI-148, ПИ 046001, УПИ ХV-283, Кв.16
На 05.09.2018 г. /09:00 - 09:30 ч.; 16:00 - 16:30 ч./ - Априлово, Общ. Горна Малина
На 05.09.2018 г. /09:00 - 09:30 ч.; 16:00 - 16:30 ч./ - Доганово: II-000369, Кв.1, М. Могилата , І Кв.34, Местн.С.Доганово, УПИ Ix-304, Кв.26, УПИ Іі-230, Кв.44, УПИ Ххіі-357, 358, Кв.8
На 05.09.2018 г. /09:00 - 09:30 ч.; 16:00 - 16:30 ч./ - Лесново: 068012, IV-523 Кв.19, X-568 Кв.17, XxI-248, Кв.62, Втора, Двадесета, Кв.16, Петдесет и Втора, Петдесета, Седма, Уо С.Лесново, УПИ Х-525, Кв.19, ХIV-164 Кв.53, Четвърта, Четиридесет и Девета, Четиридесет и Четвърта, Шеста
На 05.09.2018 г. /09:00 - 16:30 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/ - Доганово: УПИ Іі-230, Кв.44, УПИ Ххіі-357, 358, Кв.8

Община Елин Пелин
На 03.09.2018 г. /08:30 - 10:00 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/ - Елин Пелин, Гара Елин Пелин: Арда, Георги Бенковски, Детелина, Дюла, Изгрев, Керамик, Кирил и Методий, Крушовица, Лесновска, Липа, Люляк, Марица, Отец Паисий, Първи Май, Синанец, Стефан Стефанов, Стп Явор С.Гара, Теменуга, Топола, Тунджа, Хан Крум, Хемус, Явор
На 03.09.2018 г. /08:30 - 10:00 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/ - Елин Пелин, Общ. Елин Пелин: 098028, Алеко Константинов, Арда, Георги Бенковски, Детелина, Дюла, Изгрев, Керамик, Кирил и Методий, Лесновска, Липа, Люляк, Отец Паисий, С. Гара, Синанец, Теменуга, Топола, Тунджа, Хан Крум
На 03.09.2018 г. /08:30 - 10:00 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/ - Равно Поле: ПИ 039003, .Ул.Равнополска Пролет №18, II-27 Кв.69, Ix-16 Кв.66, V-27 Кв.69, V-280, Кв.31, V// Кв.28, XVI-333, Кв.46, XXVIII-346 Кв. 39, Акация, Бариовска, Благой Кръплев, Букет, Васил Левски, Венера, Верила, Геренска, Градинарска, Двора На Дзс, Дереджик, Житен Клас, Завоя, Зора, Иван Вазов, Иван Мишов, Изгрев, Киро Ст. Киров, Кокиче, Лазар Добрич, Латинка, Лилия, Мак, Минерален Извор, Минзухар, Младост, Николай Сандов Велев, Пет Могили, ПИ 025030, Поляна, Равно Поле Кв.68, Равнополска Пролет, Синчец, Славянска, Теменуга, Топола, УПИ I, Кв.58, Ул. Верила, УПИ IX-249, Кв. 12, УПИ VI-196024 Кв.516, УПИ XxV-205 Кв 39, УПИ XXVI-205 Кв.39, УПИ І-6 Кв.66, УПИ ХІІ-16, Кв.66, УПИVіі-16, Кв.66, УПИ VІІІ-16, Кв.66, Урожай, Хан Аспарух, Чекалска, Черковна, Шопска
На 03.09.2018 г. /08:30 - 10:00 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/ На 05.09.2018 г. /08:15 - 09:00 ч.; 16:15 - 17:00 ч./ - Мусачево, Общ. Елин Пелин
На 03.09.2018 г. /09:00 - 15:30 ч./ - Елин Пелин, Общ. Елин Пелин: Независимост
На 03.09.2018 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Мусачево, Общ. Елин Пелин: Витоша, Сердика
На 03.09.2018 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Петърч: Кап.Петко Войвода, Първи Май
На 03.09.2018 г. /09:30 - 10:00 ч.; 10:00 - 10:30 ч.; 10:00 - 15:30 ч.; 15:00 - 15:30 ч.; 15:00 - 15:30 ч./ На 04.09.2018 г. /09:30 - 10:00 ч.; 15:00 - 15:30 ч./ На 05.09.2018 г. /09:30 - 10:00 ч.; 15:00 - 15:30 ч./ - Долно Камарци: VIII-9 Кв.7, Вилна Зона, Жп Гара, П-Л І-160, Кв.8, Седма, ТП Център, Трета, Хііі-108 Кв.14, Четвърта
На 03.09.2018 г. /09:30 - 10:00 ч.; 10:00 - 10:30 ч.; 15:00 - 15:30 ч.; 15:00 - 15:30 ч./ На 04.09.2018 г. /09:30 - 10:00 ч.; 15:00 - 15:30 ч./ На 05.09.2018 г. /09:30 - 10:00 ч.; 15:00 - 15:30 ч./ - Ботевград: Витиня, Пик, Саранск, Цар Освободител
На 03.09.2018 г. /09:30 - 10:00 ч.; 10:00 - 10:30 ч.; 15:00 - 15:30 ч.; 15:00 - 15:30 ч./ На 04.09.2018 г. /09:30 - 10:00 ч.; 15:00 - 15:30 ч./ На 05.09.2018 г. /09:30 - 10:00 ч.; 15:00 - 15:30 ч./ - Врачеш: Бела, Севаст Огнян (Партизанска)
На 03.09.2018 г. /09:30 - 10:00 ч.; 10:00 - 10:30 ч.; 15:00 - 15:30 ч.; 15:00 - 15:30 ч./ На 04.09.2018 г. /09:30 - 10:00 ч.; 15:00 - 15:30 ч./ На 05.09.2018 г. /09:30 - 10:00 ч.; 15:00 - 15:30 ч./ - Горна Малина
На 03.09.2018 г. /09:30 - 10:00 ч.; 10:00 - 10:30 ч.; 15:00 - 15:30 ч.; 15:00 - 15:30 ч./ На 04.09.2018 г. /09:30 - 10:00 ч.; 15:00 - 15:30 ч./ На 05.09.2018 г. /09:30 - 10:00 ч.; 15:00 - 15:30 ч./ - Негушево: УПИ 9 - 020019
На 03.09.2018 г. /09:30 - 10:00 ч.; 10:00 - 10:30 ч.; 15:00 - 15:30 ч.; 15:00 - 15:30 ч./ На 04.09.2018 г. /09:30 - 10:00 ч.; 15:00 - 15:30 ч./ На 05.09.2018 г. /09:30 - 10:00 ч.; 15:00 - 15:30 ч./ - Столник
На 03.09.2018 г. /09:30 - 10:00 ч.; 10:00 - 15:30 ч.; 10:00 - 10:30 ч.; 15:00 - 15:30 ч.; 15:00 - 15:30 ч./ На 04.09.2018 г. /09:30 - 10:00 ч.; 15:00 - 15:30 ч./ На 05.09.2018 г. /09:30 - 10:00 ч.; 15:00 - 15:30 ч./ - Горно Камарци: .УПИ VI-61 Кв 11, УПИ VI-38, Кв.7
На 03.09.2018 г. /09:30 - 10:00 ч.; 10:00 - 15:30 ч.; 10:00 - 10:30 ч.; 15:00 - 15:30 ч.; 15:00 - 15:30 ч./ На 04.09.2018 г. /09:30 - 10:00 ч.; 15:00 - 15:30 ч./ На 05.09.2018 г. /09:30 - 10:00 ч.; 15:00 - 15:30 ч./ - Стъргел: Имот 024027, Парцел Іі-269, Кв.39, УПИ, УПИ I-390, Кв.47, УПИ V-467, Кв.30, УПИ VII-309, Кв.52, УПИ Vі-275, Кв.39
На 03.09.2018 г. /09:30 - 10:00 ч.; 15:00 - 15:30 ч./ На 04.09.2018 г. /09:30 - 10:00 ч.; 15:00 - 15:30 ч./ На 05.09.2018 г. /09:30 - 10:00 ч.; 15:00 - 15:30 ч./ - Саранци: 000020 По Квс
На 03.09.2018 г. /09:30 - 15:30 ч.; 09:30 - 10:00 ч.; 10:00 - 10:30 ч.; 15:00 - 15:30 ч.; 15:00 - 15:30 ч./ На 04.09.2018 г. /09:30 - 10:00 ч.; 09:30 - 15:30 ч.; 15:00 - 15:30 ч./ На 05.09.2018 г. /09:30 - 15:30 ч.; 09:30 - 10:00 ч.; 15:00 - 15:30 ч./ - Осоица: 10, 33-та, III-271 Кв.37, XI-400 Вилна Зона, XxV-256, Общ.Горна Малина, П-Л III-276, Кв.37, П-Л VI-137, Кв.1, Парцел VIII От Кв.53 В.З. Осоица, Парцел Vі-54, Кв.28, УПИ IV-249, Кв.22, УПИ XI-317, Кв.39, УПИ Х-404 Кв 1, УПИ ХІІІ-373, Кв.34
На 03.09.2018 г. /10:00 - 15:30 ч./ - Осоица
На 05.09.2018 г. /08:15 - 09:00 ч.; 16:15 - 17:00 ч./ - Григорево: 0004028
На 05.09.2018 г. /08:15 - 09:00 ч.; 16:15 - 17:00 ч./ - Елин Пелин, Гара Елин Пелин: Алеко Константинов, Детелина, Кирил и Методий
На 05.09.2018 г. /08:15 - 09:00 ч.; 16:15 - 17:00 ч./ - Елин Пелин, Общ. Елин Пелин: II-941 Кв 88, IV 805, VI-142, Автогара, Акация, Алеко Константинов, Белите Брези, Борис I, България, Васил Априлов, Васил Левски, Витоша, Владимир Заимов, Гайдарец, Георги Бенковски, Десислава, Детелина, Дунав, Екзарх Антим I, Елин Пелин, Зорница, Ивайло, Иван Асен Втори, Иван Вазов, Иглика, Калоян, Кирил и Методий, Климент Охридски, Кольо Фичето, Кочо Честименски, Лесновска, Лозенец, Любен Каравелов, Максим Горки, Марица, Мургаш, Независимост, Неофит Бозвели, Неофит Рилски, Никола Й.Вапцаров, Новоселци, Околовръстен Път, Пазар Автогара, Панайот Хитов, Пейо К.Яворов, Плиска, Синчец, Славянска, София, Софроний Врачански, Средец, Стара Планина, Стефан Караджа, Стоян Михайловски, Трети Март, УПИ XVIII-619 Кв.10а, УПИ 1-161165, УПИ XIx-164, Кв.32, УПИ XxIII-361, Кв.42, УПИ І-185 Кв.166, УПИ Х-292, Кв.23, Филип Тотю, Хаджи Димитър, Хан Аспарух, Хан Крум, Христо Ботев, Цар Асен I, Цар Симеон, Чаталджа, Шипка
На 05.09.2018 г. /08:15 - 09:00 ч.; 16:15 - 17:00 ч./ - Елисейна: Безименна
На 05.09.2018 г. /08:15 - 09:00 ч.; 16:15 - 17:00 ч./ - Копривщица: Любен Каравелов
На 05.09.2018 г. /08:30 - 09:00 ч.; 08:30 - 16:30 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД; 16:00 - 16:30 ч./ - Лесново: 129048, IV-19, XI-276, Кв.61, XVII-148, Втора, Двадесет и Втора, Двадесет и Девета, Десета, Осма, П-Л №Хіі-87, Кв.9, Пета, Петнадесета, ПИ 129012, Седма, Тридесет и Първа, Тридесет и Трета, Тридесета, УПИ VIII-60, Кв.10, УПИ XIII-62, УПИ Ііі-219, Кв.33, УПИ ХVIII-230, УПИ ХVіі-236, Кв.34, УПИ-518 Кв1а, Хх-424 Кв 55, Четвърта, Четринадесета, Шеста

Община Костинброд
На 03.09.2018 г. /08:00 - 16:00 ч./ - Костинброд
На 03.09.2018 г. /08:00 - 16:00 ч.; 08:15 - 16:15 ч./ - Понор
На 03.09.2018 г. /08:15 - 16:15 ч./ - Градец, Общ. Костинброд: 11, Кв 152, В.З. Градец, М.Пояке, местност Пояке, Парцел VIII, Поляке, С. Градец, УПИ Іі-323, Кв. 20, УПИ Ix-275 Кв.35, УПИ Vі-225 Кв.30
На 03.09.2018 г. /08:15 - 16:15 ч./ - Дреново, Общ. Костинброд
На 03.09.2018 г. /08:15 - 16:15 ч./ - Костинброд: Ломско Шосе
На 03.09.2018 г. /09:45 - 11:30 ч./ - Божурище: Акация, Беласица, Божур, Генерал Гурко, Георги С.Раковски, Иван Вазов, Кв.15, Любен Каравелов, Люлин, Малина, Неофит Рилски, Трети Март, УПИ VII Кв.25, УПИ ХхV-254, Кв.43, Христо Ботев
На 03.09.2018 г. /11:30 - 16:00 ч./ На 04.09.2018 г. /11:30 - 16:00 ч./ - Опицвет: III-283, XVII Кв.4
На 04.09.2018 г. /08:15 - 16:15 ч.; 08:30 - 16:00 ч./ - Балша
На 05.09.2018 г. /09:30 - 12:00 ч./ - Костинброд: 719030, Баба Тонка, Блато, Велчова Завера, Гоце Делчев, Клокотница, Македония, Марица, Маслово, Орлово Гнездо, Парижка Комуна, Прохлада, Рожен, Славянска, Софроний Врачански, Средорек, УПИ XV-3798 Кв.2, Юрий Гагарин, Явор

Община Пирдоп
На 03.09.2018 г. /09:30 - 14:00 ч./ - Пирдоп: Борис Темков, Борис Темков, Дражил, Дражил, извън регулация, извън регулация, Капитан Димитър Събев, Капитан Димитър Събев, Конска, Конска, Мухча, Мухча, Панагюрско Шосе, Панагюрско Шосе, Панайот Волов, Панайот Волов, Петър Венков, Петър Венков, Селска Река, Селска Река, Стефан Стамболов, Стефан Стамболов, Харалампи Златанов, Харалампи Златанов, Христо Генчев, Христо Генчев
На 03.09.2018 г. /12:00 - 15:30 ч./ - Пирдоп: Александър Груев, Димитър Савов, Доктор Марков, извън регулация, Панагюрско Шосе, Скока
На 04.09.2018 г. /09:45 - 10:30 ч.; 15:00 - 15:30 ч./ - Бенковски, Общ. Мирково
На 04.09.2018 г. /09:45 - 10:30 ч.; 15:00 - 15:30 ч./ - Златица: Вилна Зона Черешака, Захари и Мария Сергиеви, извън регулация
На 04.09.2018 г. /09:45 - 10:30 ч.; 15:00 - 15:30 ч./ - Каменица, Общ. Мирково: махала Брестака, махала Илинден, махала Преспа, махала Хвърчил, махала Черковище, УПИ ХVІІІ-117, Кв.6
На 04.09.2018 г. /09:45 - 10:30 ч.; 15:00 - 15:30 ч./ - Карлиево
На 04.09.2018 г. /09:45 - 10:30 ч.; 15:00 - 15:30 ч./ - Мирково: 000592 местност Бърдо, Акация, Александър Стамболийски, Бреза, Васил Левски, Васил Петлешков, Георги Бенковски, Георги Раковски, Гоце Делчев, Д-Р Г.М.Димитров, Димитър Томев, Димчо Дебелянов, Емил Марков, Захари Груев, Захари Стоянов, Здравец, Зора, Иванчо Зографа, извън регулация, Изток, Ильо Войвода, Кирил и Методий, Кооперативна Искра, Крайречна, Любен Каравелов, Мест. Гюла, Мест. Попов Тор, местност Зайчек, Недельо Кюлафлиев, Никола Пантов, Никола Петков, Опълченска, Орешака, Отец Паисий, Панайот Волов, Панайот Хитов, Пенчо Славейков, Петър Берон, Петър Мечкаров, Поп Недельо, Поручик Неделчо Бончев, Радин Кладенец, Разкола, Райна Княгиня, Ручей, Симеон Попов, Средна Гора, Стара Планина, Стоимен Танов, Тиха, Тодор Влайков, Тодор Йончев, Устрем, Филип Тотю, Хан Аспарух, Христо Ботев, Христо Нончев, Цвятко Караджов, Червен Камък
На 04.09.2018 г. /09:45 - 10:30 ч.; 15:00 - 15:30 ч./ - Петрич, Общ. Златица: махала Бодят, П-Л Ііі-124, Кв.12, Х-97, Кв.24
На 04.09.2018 г. /09:45 - 10:30 ч.; 15:00 - 15:30 ч./ - Смолско: Кв.33 УПИ -9-383, П-Л Х-469, Кв.21
На 04.09.2018 г. /09:45 - 10:30 ч.; 15:00 - 15:30 ч./ - Църквище: V-19, Кв.3, Втора, Дванадесета, Девета, Десета, Единадесета, извън регулация, Осма, Пета, Петнадесета, Първа, Трета, Тринадесета, Четвърта, Шеста, Шестнадесета
На 04.09.2018 г. /09:45 - 10:30 ч.; 15:00 - 15:30 ч./ - Чавдар, Общ. Чавдар: УПИ ХХІІІ-1053, 9-ти Септември, Акация, Александър Стамболийски, Ангел Ласков, Бенковски, Братия, Бузлуджа, Васил Коларов, Васил Левски, Витоша, Георги Димитров, Гурко, Дечо Стефанов, Дунав, Еделвайс, Здравец, Иван Вазов, Иван Узунов, Иван Филипов, Йордан Йовков, Кокиче, Липа, Любен Каравелов, Люляк, Малина, местност Бостанлъка, местност Кьойдере, местност Чамдере, местност Шумето, местност Южека, Мир, Мургаш, Нешо Узунов, Опълченска, Орлин, Плиска, Площад Васил Левски, Победа, Република, Родопи, Секята, Средна Гора, Стара Планина, Стефан Караджа, Тополница, Трети Март, Христо Ботев, Шипка, Юрий Гагарин, Яворов
На 04.09.2018 г. /09:45 - 10:30 ч.; 15:00 - 15:30 ч./ - Челопеч: Баба Куна, Бачо Киро, Възрожденска, Върбица, Генерал Брок, Генерал Дендевил, Георги Раковски, Здравец, извън регулация, Изгрев, Освобождение, Паисий Хилендарски, Черковна
На 04.09.2018 г. /09:45 - 15:30 ч./ - Златица: извън регулация
На 04.09.2018 г. /14:00 - 16:30 ч./ - Пирдоп: Андрей Георгиев, Бобьовица, Бяла Чешма, Вежен, Еленска, Княз Момчил Пирдопски, Славци, Цар Освободител
На 05.09.2018 г. /09:30 - 15:00 ч./ - Пирдоп: Димитър Савов, Доктор Марков, Захари Стоянов, Косица, Невена Генчева, Опълченска, Панагюрско Шосе, Петко Рачов Славейков, Св.Св.Кирил и Методий, Спас Соколов, Цар Освободител
На 05.09.2018 г. /09:45 - 13:00 ч./ - Златица: извън регулация, местност Медет, Почивен Дом Средна Гора
На 05.09.2018 г. /13:00 - 14:00 ч./ - Пирдоп: Еделвайс, Здравец, Илчо Димов, Отец Иван Гайдаров, Сергей Румянцев, Славци
На 07.09.2018 г. /09:45 - 10:30 ч.; 15:00 - 15:30 ч./ - Пирдоп: Борис Темков, Гео Милев, Георги Бенковски, Доктор Марков, Дражил, Иван Вазов, Иван Клявков, извън регулация, Капитан Димитър Събев, Конска, Мухча, Никола Вапцаров, Панагюрско Шосе, Панайот Волов, Панайот Хитов, Петър Венков, Селска Река, Стефан Стамболов, Тополите, Харалампи Златанов, Христо Ботев, Христо Генчев
На 07.09.2018 г. /09:45 - 15:30 ч./ - Пирдоп: Гео Милев, Георги Бенковски, Доктор Марков, Иван Вазов, Иван Клявков, извън регулация, Никола Вапцаров, Панагюрско Шосе, Панайот Хитов, Стефан Стамболов, Тополите, Христо Ботев

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.

За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия 0700 10 010 /на цена според индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащият се потребител или според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком/ или посетете сайта www. cez-rp. bg. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването в района, който ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на заxранването

Източник: balkanec.bg

Последвайте ни във Facebook

Обяви

виж всички

Анкета » коментари (7)

Какво си пожелавате за Новата 2020 година?

Анкета » коментари (7)

Какво си пожелавате за Новата 2020 година?

отговори
Здраве, защото то е най-важното (455)
70% Complete
Пари, че сме заникъде без тях (43)
70% Complete
Любов, за да е по-красив всеки наш ден (38)
70% Complete
Мир по Земята (80)
70% Complete