Събота, 24 Август 2019, 08:24

Планови прекъсвания на тока в общините Костинброд, Елин Пелин и Своге за периода 10-15 септември

9 Септември 2018, 08:48
(0) (0)
Своге - Новини
Прочетена: 409


Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 10 – 15 септември 2018 г. включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности.

Община Горна Малина
На 10.09.2018 г. /08:15 - 08:45 ч.; 16:00 - 16:30 ч./ На 11.09.2018 г. /08:00 - 08:30 ч.; 16:00 - 16:30 ч./ На 12.09.2018 г. /08:00 - 08:30 ч.; 16:00 - 16:30 ч./ На 13.09.2018 г. /08:00 - 08:30 ч.; 16:00 - 16:30 ч./ - Априлово, Общ. Горна Малина: V-26 Кв 34, Десета, Единадесета, Стопански Двор, Тридесет и Осем, УПИ III-393, Кв. 50, УПИ XIx-159,Кв. 13, УПИ XxII-26, Кв. 34, Четвърта, Шеста
На 10.09.2018 г. /08:15 - 08:45 ч.; 08:15 - 16:30 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД; 16:00 - 16:30 ч./ На 11.09.2018 г. /08:00 - 08:30 ч.; 08:00 - 16:30 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД; 16:00 - 16:30 ч./ На 12.09.2018 г. /08:00 - 08:30 ч.; 08:00 - 16:30 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД; 16:00 - 16:30 ч./ На 13.09.2018 г. /08:00 - 08:30 ч.; 08:00 - 16:30 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД; 16:00 - 16:30 ч./ - Столник: XxII-57, Св. Св. Кирил и Методии, Ул. Бот. Шосе № 32, Ул. Бот. Шосе № 40, Ул. Св. Св. Кирил и Методий №2, УПИ ІV-124
На 10.09.2018 г. /08:15 - 08:45 ч.; 16:00 - 16:30 ч./ На 11.09.2018 г. /08:00 - 08:30 ч.; 16:00 - 16:30 ч./ На 12.09.2018 г. /08:00 - 08:30 ч.; 16:00 - 16:30 ч./ На 13.09.2018 г. /08:00 - 08:30 ч.; 16:00 - 16:30 ч./ - Долна Малина: М. Край Село, Стопански Двор, УПИ II-180 Кв. 190, УПИ V-18057 Кв. 5, УПИ ХіV-278 Кв. 24
На 10.09.2018 г. /08:15 - 08:45 ч.; 16:00 - 16:30 ч./ На 11.09.2018 г. /08:00 - 08:30 ч.; 16:00 - 16:30 ч./ На 12.09.2018 г. /08:00 - 08:30 ч.; 16:00 - 16:30 ч./ На 13.09.2018 г. /08:00 - 08:30 ч.; 16:00 - 16:30 ч./ - Петково, Общ. Елин Пелин: Оборище, Площада, С. Петково, С. Петково Тп Входа на Ткзс, С. Петково Ул. Кирил и Методий, С. Петково Ул. Н. Рилски 10, С. Петково Ул. Хан Аспарух 29, С. Петково Ул. Хан Аспарух 33, С. Петково Ул. Хан Аспарух 37, С. Петково Ул. Хан Аспарух 39, Ул. В. Левски №7, УПИ II-127, Кв. 38, УПИ XV-26 Кв. 4, УПИ ІV-232, Кв 36, УПИ ХI-239, Кв. 36
На 10.09.2018 г. /09:00 - 16:00 ч./ На 11.09.2018 г. /09:00 - 16:00 ч./ На 12.09.2018 г. /09:00 - 16:00 ч./ На 13.09.2018 г. /09:00 - 16:00 ч./ На 14.09.2018 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Гайтанево: УПИ II-45, Кв. 15, УПИ Vііі-230, Кв. 23
На 11.09.2018 г. /08:15 - 09:00 ч.; 16:15 - 16:45 ч./ На 12.09.2018 г. /09:45 - 11:15 ч.; 15:15 - 15:45 ч./ На 13.09.2018 г. /09:45 - 11:15 ч.; 15:15 - 15:45 ч./ На 14.09.2018 г. /09:45 - 11:15 ч.; 15:15 - 15:45 ч./ - Горна Малина: 101, Блокове
На 11.09.2018 г. /08:15 - 09:00 ч.; 16:15 - 16:45 ч./ На 12.09.2018 г. /09:45 - 11:15 ч.; 15:15 - 15:45 ч./ На 13.09.2018 г. /09:45 - 11:15 ч.; 15:15 - 15:45 ч./ На 14.09.2018 г. /09:45 - 11:15 ч.; 15:15 - 15:45 ч./ - Макоцево: вилна зона Овче Бърдо Имот №219, местност Крушака, местност Овчо Бърдо, Овче Бърдо, Овчо Бърдо, ПИ 093013, ПИ 385 Кад. Район 232, ПИ 463 Кад. Р. 232 М. Овче Бърдо, УПИ II-49, Кв. 3, УПИ ХII -176 Кв. 31
На 11.09.2018 г. /08:15 - 09:00 ч.; 16:15 - 16:45 ч./ На 12.09.2018 г. /09:45 - 11:15 ч.; 15:15 - 15:45 ч./ На 13.09.2018 г. /09:45 - 11:15 ч.; 15:15 - 15:45 ч./ На 14.09.2018 г. /09:45 - 11:15 ч.; 15:15 - 15:45 ч./ - Негушево: 068010, VІІІ-3 Кв. 2 Спирка Негушево, Имот 000718 Км 36+961, Общ. Горна Малина, П-Л XVI-27, Кв. 3, УПИ Vі-76, Кв. 11, УПИ XI-185, Кв. 18, УПИ ІІ-16, Кв. 2, УПИ ХVІІІ-195, Кв. 18, УПИ ХІV-157, Кв. 18, УПИ-87
На 11.09.2018 г. /08:15 - 09:00 ч.; 16:15 - 16:45 ч./ На 12.09.2018 г. /09:45 - 11:15 ч.; 15:15 - 15:45 ч./ На 13.09.2018 г. /09:45 - 11:15 ч.; 15:15 - 15:45 ч./ На 14.09.2018 г. /09:45 - 11:15 ч.; 15:15 - 15:45 ч./ - Осоица: М. Мандрите-Катлъка
На 11.09.2018 г. /08:15 - 09:00 ч.; 16:15 - 16:45 ч./ На 12.09.2018 г. /09:45 - 11:15 ч.; 15:15 - 15:45 ч./ На 13.09.2018 г. /09:45 - 11:15 ч.; 15:15 - 15:45 ч./ На 14.09.2018 г. /09:45 - 11:15 ч.; 15:15 - 15:45 ч./ - Саранци: IХ-42,Кв. 7, Іх-95,Кв15, Божанчеви Ливади, УПИ І Кв. 37
На 11.09.2018 г. /08:15 - 09:00 ч.; 16:15 - 16:45 ч./ На 12.09.2018 г. /09:45 - 11:15 ч.; 15:15 - 15:45 ч./ На 13.09.2018 г. /09:45 - 11:15 ч.; 15:15 - 15:45 ч./ На 14.09.2018 г. /09:45 - 11:15 ч.; 15:15 - 15:45 ч./ - Чеканчево: II-289, Кв. 32, VI-296 Кв. 25, П-Л Х-373, Кв. 35, П-Л ХVІІ, Им. Пл. №317, Кв. 24, УПИ ХХ-246,Кв. 11

Община Елин Пелин
На 10.09.2018 г. /09:00 - 16:00 ч./ На 11.09.2018 г. /09:00 - 16:00 ч./ На 12.09.2018 г. /09:00 - 16:00 ч./ На 13.09.2018 г. /09:00 - 16:00 ч./ На 14.09.2018 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Крушовица, Общ. Елин Пелин: УПИ VI-104, Кв. 13, УПИ VI-4, Кв. 1, УПИ ІХ-5, Кв. 1, УПИ ХХV-91, Кв. 9
На 10.09.2018 г. /09:30 - 10:00 ч.; 09:30 - 15:30 ч.; 15:00 - 15:30 ч./ На 11.09.2018 г. /08:30 - 09:00 ч.; 09:30 - 10:00 ч.; 15:00 - 15:30 ч.; 16:00 - 16:30 ч./ На 12.09.2018 г. /09:30 - 10:00 ч.; 15:00 - 15:30 ч./ На 13.09.2018 г. /09:30 - 10:00 ч.; 15:00 - 15:30 ч./ На 14.09.2018 г. /09:30 - 10:00 ч.; 15:00 - 15:30 ч./ - Ботевград: Витиня, Пик, Саранск, Цар Освободител
На 10.09.2018 г. /09:30 - 10:00 ч.; 09:30 - 15:30 ч.; 15:00 - 15:30 ч./ На 11.09.2018 г. /08:30 - 09:00 ч.; 09:30 - 10:00 ч.; 15:00 - 15:30 ч.; 16:00 - 16:30 ч./ На 12.09.2018 г. /09:30 - 10:00 ч.; 15:00 - 15:30 ч./ На 13.09.2018 г. /09:30 - 10:00 ч.; 15:00 - 15:30 ч./ На 14.09.2018 г. /09:30 - 10:00 ч.; 15:00 - 15:30 ч./ - Врачеш: Бела, Севаст Огнян (Партизанска)
На 10.09.2018 г. /09:30 - 10:00 ч.; 15:00 - 15:30 ч./ На 11.09.2018 г. /08:30 - 09:00 ч.; 08:30 - 16:30 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД; 09:30 - 10:00 ч.; 15:00 - 15:30 ч.; 16:00 - 16:30 ч./ На 12.09.2018 г. /09:30 - 10:00 ч.; 15:00 - 15:30 ч./ На 13.09.2018 г. /09:30 - 10:00 ч.; 09:30 - 15:30 ч.; 15:00 - 15:30 ч./ На 14.09.2018 г. /09:30 - 10:00 ч.; 15:00 - 15:30 ч./ - Негушево: УПИ 9 - 020019
На 10.09.2018 г. /09:30 - 10:00 ч.; 15:00 - 15:30 ч./ На 11.09.2018 г. /08:30 - 09:00 ч.; 08:30 - 16:30 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД; 09:30 - 10:00 ч.; 15:00 - 15:30 ч.; 16:00 - 16:30 ч./ На 12.09.2018 г. /09:30 - 15:30 ч.; 09:30 - 10:00 ч.; 15:00 - 15:30 ч./ На 13.09.2018 г. /09:30 - 10:00 ч.; 15:00 - 15:30 ч./ На 14.09.2018 г. /09:30 - 10:00 ч.; 15:00 - 15:30 ч./ - Осоица: 10, 33-та, III-271 Кв. 37, XI-400 Вилна Зона, XxV-256, Общ. Горна Малина, П-Л III-276, Кв. 37, П-Л VI-137, Кв. 1, Парцел VIII От Кв. 53 вилна зона Осоица, Парцел Vі-54, Кв. 28, УПИ IV-249, Кв. 22, УПИ XI-317, Кв. 39, УПИ Х-404 Кв 1, УПИ ХІІІ-373,Кв. 34
На 10.09.2018 г. /09:30 - 10:00 ч.; 15:00 - 15:30 ч./ На 11.09.2018 г. /08:30 - 09:00 ч.; 09:30 - 10:00 ч.; 09:30 - 15:30 ч.; 15:00 - 15:30 ч.; 16:00 - 16:30 ч./ На 12.09.2018 г. /09:30 - 10:00 ч.; 15:00 - 15:30 ч./ На 13.09.2018 г. /09:30 - 10:00 ч.; 15:00 - 15:30 ч./ На 14.09.2018 г. /09:30 - 10:00 ч.; 15:00 - 15:30 ч./ - Горно Камарци: . УПИ VI-61 Кв 11, УПИ VI-38, Кв. 7
На 10.09.2018 г. /09:30 - 10:00 ч.; 15:00 - 15:30 ч./ На 11.09.2018 г. /08:30 - 09:00 ч.; 09:30 - 10:00 ч.; 09:30 - 15:30 ч.; 15:00 - 15:30 ч.; 16:00 - 16:30 ч./ На 12.09.2018 г. /09:30 - 10:00 ч.; 15:00 - 15:30 ч./ На 13.09.2018 г. /09:30 - 10:00 ч.; 15:00 - 15:30 ч./ На 14.09.2018 г. /09:30 - 10:00 ч.; 15:00 - 15:30 ч./ - Долно Камарци: VIII-9 Кв. 7, Вилна Зона, Жп Гара, П-Л І-160,Кв. 8, Седма, Тп Център, Трета, Хііі-108 Кв. 14, Четвърта
На 10.09.2018 г. /09:30 - 10:00 ч.; 15:00 - 15:30 ч./ На 11.09.2018 г. /08:30 - 09:00 ч.; 09:30 - 10:00 ч.; 15:00 - 15:30 ч.; 16:00 - 16:30 ч./ На 12.09.2018 г. /09:30 - 10:00 ч.; 15:00 - 15:30 ч./ На 13.09.2018 г. /09:30 - 10:00 ч.; 15:00 - 15:30 ч./ На 14.09.2018 г. /09:30 - 10:00 ч.; 15:00 - 15:30 ч./ - Столник
На 10.09.2018 г. /09:30 - 10:00 ч.; 15:00 - 15:30 ч./ На 11.09.2018 г. /08:30 - 09:00 ч.; 09:30 - 15:30 ч.; 09:30 - 10:00 ч.; 15:00 - 15:30 ч.; 16:00 - 16:30 ч./ На 12.09.2018 г. /09:30 - 10:00 ч.; 15:00 - 15:30 ч./ На 13.09.2018 г. /09:30 - 10:00 ч.; 15:00 - 15:30 ч./ На 14.09.2018 г. /09:30 - 10:00 ч.; 15:00 - 15:30 ч./ - Стъргел: Имот 024027, Парцел ІІ-269, Кв. 39, УПИ, УПИ I-390, Кв. 47, УПИ V-467, Кв. 30, УПИ VII-309, Кв. 52, УПИ VІ-275, Кв. 39
На 10.09.2018 г. /09:30 - 10:00 ч.; 15:00 - 15:30 ч./ На 11.09.2018 г. /08:30 - 16:30 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД; 08:30 - 09:00 ч.; 09:30 - 10:00 ч.; 15:00 - 15:30 ч.; 16:00 - 16:30 ч./ На 12.09.2018 г. /09:30 - 10:00 ч.; 15:00 - 15:30 ч./ На 13.09.2018 г. /09:30 - 10:00 ч.; 15:00 - 15:30 ч./ На 14.09.2018 г. /09:30 - 10:00 ч.; 15:00 - 15:30 ч./ - Горна Малина
На 10.09.2018 г. /09:30 - 15:30 ч./ На 11.09.2018 г. /08:30 - 16:30 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/ - Горно Камарци
На 10.09.2018 г. /10:00 - 15:30 ч./ На 11.09.2018 г. /10:00 - 15:30 ч./ На 12.09.2018 г. /10:00 - 15:30 ч./ На 13.09.2018 г. /10:00 - 15:30 ч./ На 14.09.2018 г. /10:00 - 15:30 ч./ - Нови Хан: вилна зона Побит Камък П-Л І-519, Кв. 5, Вз Побит Камък УПИ ІV-520,Кв. 4, Вилна Зона Побит Камък
На 11.09.2018 г. /08:30 - 09:00 ч.; 16:00 - 16:30 ч./ - Саранци: 000020 по КВС
На 11.09.2018 г. /09:30 - 15:30 ч./ - Осоица
На 11.09.2018 г. /09:45 - 11:00 ч.; 13:00 - 14:30 ч./ На 12.09.2018 г. /08:45 - 11:00 ч.; 11:00 - 12:30 ч./ На 13.09.2018 г. /11:15 - 13:30 ч.; 14:00 - 15:30 ч./ - Равно Поле: Верила
На 11.09.2018 г. /14:15 - 15:45 ч./ - Нови Хан
На 12.09.2018 г. /08:45 - 11:00 ч.; 11:00 - 12:30 ч./ - София: Елин Пелин
На 12.09.2018 г. /13:30 - 14:30 ч./ - Равно Поле: Индустриална Зона Верила
На 12.09.2018 г. /14:30 - 16:30 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/ - Елин Пелин, Гара Елин Пелин: Арда, Георги Бенковски, Детелина, Дюла, Изгрев, Керамик, Кирил и Методий, Крушовица, Лесновска, Липа, Люляк, Марица, Отец Паисий, Първи Май, Синанец, Стефан Стефанов, Стп Явор С. Гара, Теменуга, Топола, Тунджа, Хан Крум, Хемус, Явор
На 12.09.2018 г. /14:30 - 16:30 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/ - Елин Пелин, Общ. Елин Пелин: 098028, Алеко Константинов, Арда, Георги Бенковски, Детелина, Дюла, Изгрев, Керамик, Кирил и Методий, Лесновска, Липа, Люляк, Отец Паисий, С. Гара, Синанец, Теменуга, Топола, Тунджа, Хан Крум
На 12.09.2018 г. /14:30 - 16:30 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/ - Мусачево, Общ. Елин Пелин
На 12.09.2018 г. /14:30 - 16:30 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/ - Равно Поле: ПИ 039003, . Ул. Равнополска Пролет №18, II-27 Кв. 69, IX-16 Кв. 66, V-27 Кв. 69, V-280,Кв. 31, V// Кв. 28, XVI-333, Кв. 46, XXVIII-346 Кв. 39, Акация, Бариовска, Благой Кръплев, Букет, Васил Левски, Венера, Верила, Геренска, Градинарска, Двора на Дзс, Дереджик, Житен Клас, Завоя, Зора, Иван Вазов, Иван Мишов, Изгрев, Киро Ст. Киров, Кокиче, Лазар Добрич, Латинка, Лилия, Мак, Минерален Извор, Минзухар, Младост, Николай Сандов Велев, Пет Могили, ПИ 025030, Поляна, Равно Поле Кв. 68, Равнополска Пролет, Синчец, Славянска, Теменуга, Топола, УПИ I,Кв. 58, Ул. Верила, УПИ IX-249, Кв. 12, УПИ VI-196024 Кв. 516, УПИ XXV-205 Кв 39, УПИ XXVI-205 Кв. 39, УПИ І-6 Кв. 66, УПИ ХІІ-16, Кв. 66, УПИ VІІ-16,Кв. 66, УПИVІІІ-16,Кв. 66, Урожай, Хан Аспарух, Чекалска, Черковна, Шопска
На 13.09.2018 г. /08:15 - 16:30 ч.; 08:45 - 16:30 ч./ - Лозен, Общ. Столична: вилна зона Чатърлъка
На 13.09.2018 г. /09:00 - 10:30 ч./ - Герман: Хан Аспарух/29-та/
На 13.09.2018 г. /09:00 - 10:30 ч./ - Елин Пелин, Общ. Елин Пелин: Витоша
На 13.09.2018 г. /09:00 - 10:30 ч./ - Нови Хан: 037044, Александър Стамболийски, Борова Гора, Бреза, В. З Побит Камън М. Търнавска Река ПИ 037018, вилна зона Побит Камък,УПИ ХХІV-27 Кв. 20, вилна зона Побит Камък, Васил Левски, Ватия, Вилна Зона Побит Камък, Върба, Гранит, Детелина, Еледжик, Елин Пелин, Здравец, Иван Вазов, Калоян, Кирил и Методий, Марица, Милин Камък, Никола Зашев, Николина Здравкова, Отец Паисий, ПИ 319005, Пловдивско Шосе, Побит Камък, Райна Княгиня, Рибарица, Самуил, Симеон, Синчец, Стефан Караджа, Търнава, Ул. Борова Гора №8, УПИ Vі-66, Кв 86, УПИ І-135 Кв. 20, УПИ ІІ-378, УПИ Іх-363 Кв 45, Фетовица, Шейново, Шипка, Юрий Гагарин
На 13.09.2018 г. /09:00 - 11:00 ч./ - Равно Поле: М. Конска Ливада

Община Костинброд
На 11.09.2018 г. /09:30 - 12:00 ч./ - Костинброд: IV-3944кв 63-А, Витошко Лале, Еделвайс, местност Бачийте, Св. Георги Победоносец, Спортист, ХV-1642, Шияковци
На 11.09.2018 г. /12:00 - 14:30 ч./ - Богьовци: Имот 5340057, УПИ II -29, Кв. 9
На 11.09.2018 г. /14:00 - 16:00 ч./ - Безден: М. Могилата УПИ77,24, ПИ №243,Кв. 25, УПИ 77. 9
На 11.09.2018 г. /14:00 - 16:00 ч./ - София: Райска Градина/Аврора/
На 12.09.2018 г. /09:00 - 13:00 ч./ - Костинброд: XV-3434 Кв. 76в, Бели Брези, Белица, Г. М. Димитров, Дванадесети Април, Захари Стоянов, Кап. Петко Войвода, Кв 76 Апарцел ХІІ, Малина, Махала Лешков Връх, Момчил Войвода, Никола Д. Петков, Поп Харитон, Шияковци
На 12.09.2018 г. /12:30 - 16:00 ч./ - Костинброд: УПИ II 4162, Георги С. Раковски, Зора, Йордан Йовков, Нарцис, Охрид, Поп Богомил, Славянска, Цар Калоян
На 13.09.2018 г. /09:30 - 12:30 ч./ - Костинброд: 719030, Баба Тонка, Блато, Велчова Завера, Гоце Делчев, Клокотница, Македония, Марица, Маслово, Орлово Гнездо, Парижка Комуна, Прохлада, Рожен, Славянска, Софроний Врачански, Средорек, УПИ XV-3798 Кв. 2, Юрий Гагарин, Явор
На 13.09.2018 г. /12:00 - 14:00 ч./ - Костинброд: 4200,4267,До Кв. 20, Антим I, Братя Миладинови, Величко Величков, Генерал Столетов, Ивайло, Константин Величков, Македония, Марица, Маслово, Места, Обединена, Петко Енев, Радецки, Ручей, Тополница, Черноризец Храбър, Шияковци, Юрий Гагарин

Община Своге
На 10.09.2018 г. /10:45 - 11:00 ч.; 11:00 - 16:45 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД; 16:45 - 17:00 ч./ - Нови Искър: местност Бранишки Лозя
На 10.09.2018 г. /10:45 - 11:00 ч.; 16:45 - 17:00 ч./ - Владо Тричков: . УПИ12 Кв72, 1-ва, 10-та, 100, 104-та, 105-та, 106-та, 107-ма, 109-та, 110-та, 111-та, 112-та, 113-та, 114-та, 115-та, 116-та, 119-та, 120-та, 126-та, 153-та, 17-та, 18-та, 19-та, 2-ра, 20-та, 21-ва, 22-ра, 23-та, 25-та, 26-та, 28-ма, 3-та, 30-та, 32-ра, 34-та, 36-та, 37-ма, 40-та, 41-ва, 42-ра, 43-та, 44-та, 45-та, 5-та, 52-ра, 55-та, 57-ма, 58-ма, 59-та, 6-та, 60-та, 62-ра, 69 Та, 7-ма, 71-ва, 73-та, 74-та, 75-та, 76-та, 8-ма, 84-та, 9-та, 91-ва, 92-ра, XVІІІ-272 Кв. 20, Имот 3267, Клисура, Кметство Втори Етаж, М. Падината, М. Тоскиното ПИ №017010, махала Вранил-Тунела, Махала Голяма Лъка, Махала Калугерица, Махала Клисура, Махала Куклите, Махала Орешец, Махала Пехчаница, Махала Ромча, Синия Камък, Стр. Полигон Горни Говедарник, УПИ XI-539 Кв. 41
На 10.09.2018 г. /10:45 - 11:00 ч.; 16:45 - 17:00 ч./ - Реброво: Батулийска Битка, Владимир Заимов, Георги Раковски, махала Бивола, махала Кори, махала Огорелица, махала Старо Село, Стара Планина
На 10.09.2018 г. /11:15 - 11:30 ч.; 11:15 - 17:00 ч./ - Батулия: Махала Кукура, местност Манастиро и Градо
На 10.09.2018 г. /11:15 - 11:30 ч.; 11:15 - 17:00 ч./ - Огоя: II-24, 075039, Махала Войкин Дол-Реката
На 10.09.2018 г. /11:15 - 11:30 ч.; 11:15 - 17:00 ч./ - Реброво: Батулийска Битка, Васил Левски, Искърско Дефиле, М. Чуклата, махала Старо Село, махала Бивола, махала Брестово, махала Кори, махала Преслъп, махала Реката, махала Слатина, махала Старо Село, Махала Старо Село М. Света Троица, Пейо К. Яворов, Стара Планина, Старо Село, Търговска, УПИ VІІ - 345 Кв. 25, УПИ XV 221 , Кв 25, Хаджи Димитрър, Хан Аспарух, Хан Крум, Христо Смирненски
На 10.09.2018 г. /11:15 - 11:30 ч.; 11:15 - 17:00 ч./ - Томпсън: Александър Стамболийски, Божур, Кирил и Методий, Кокиче, махала Купен, махала Равнище, Теменуга, Топола, Устрем, Франк Томпсън, Хан Аспарух
На 10.09.2018 г. /11:15 - 17:00 ч.; 11:15 - 11:30 ч./ - Бакьово
На 10.09.2018 г. /11:15 - 17:00 ч.; 11:15 - 11:30 ч./ - Буковец, Общ. Своге
На 10.09.2018 г. /11:15 - 17:00 ч.; 11:15 - 11:30 ч./ - Владо Тричков: Махала Клисура, Махала Ромча
На 10.09.2018 г. /11:15 - 17:00 ч.; 11:15 - 11:30 ч./ - Луково: Купeн, Общ. Своге Мтп Орничето, Общ. Своге ТП Сърце
На 10.09.2018 г. /11:15 - 17:00 ч.; 11:15 - 11:30 ч./ - Нови Искър: вилна зона Кореа, Вз. Радеви Круши, Гниляне, местност Радеви Круши, Минзухар, пл. №165 и 166 вилна зона Кореа
На 10.09.2018 г. /11:15 - 17:00 ч.; 11:15 - 11:30 ч./ - София: 1-ва
На 10.09.2018 г. /11:15 - 17:00 ч.; 11:15 - 11:30 ч./ - Церецел: Общ. Своге МТП Церецел
На 10.09.2018 г. /11:15 - 17:00 ч.; 11:15 - 11:30 ч./ - Ябланица, Общ. Своге: махала Две Реки, Общ. Своге МТП Тихов Дол

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.

За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия 0700 10 010 /на цена според индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащият се потребител или според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком/ или посетете сайта www. cez-rp.bg. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването в района, който ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на заxранването.

Източник: balkanec.bg

Последвайте ни във Facebook

Обяви

виж всички
виж всички

Анкета » коментари (11)

Подготвихте ли се за лятото?

Анкета » коментари (11)

Подготвихте ли се за лятото?

отговори
Да (243)
70% Complete
Не (137)
70% Complete
Няма да почивам, поради липса на средства (310)
70% Complete