Събота, 23 Февруари 2019, 01:18

Планови прекъсвания на тока в общините Костинброд и Елин Пелин за периода 2-6 юли

1 Юли 2018, 08:57
(0) (0)
Елин Пелин - Новини
Прочетена: 239

Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 02 - 06 юли 2018 г. включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности.

Община Горна Малина
На 02. 07.2018 г. /09:30 - 14:30 ч./ на 03. 07.2018 г. /09:30 - 15:30 ч./ на 04. 07.2018 г. /09:30 - 15:30 ч./ на 05. 07.2018 г. /09:00 - 15:30 ч./ на 06. 07.2018 г. /09:00 - 15:30 ч./ - Ботевград: Витиня, Пик
На 02. 07.2018 г. /09:30 - 14:30 ч./ на 03. 07.2018 г. /09:30 - 15:30 ч./ на 04. 07.2018 г. /09:30 - 15:30 ч./ на 05. 07.2018 г. /09:00 - 15:30 ч./ на 06. 07.2018 г. /09:00 - 15:30 ч./ - Врачеш: Бела, Севаст Огнян (Партизанска)
На 04. 07.2018 г. /09:45 - 10:30 ч.; 15:15 - 16:00 ч./ - Горна Малина: 101, Блокове
На 02. 07.2018 г. /09:30 - 14:30 ч./ на 03. 07.2018 г. /09:30 - 15:30 ч./ на 04. 07.2018 г. /09:30 - 15:30 ч./ - Горно Камарци
На 04. 07.2018 г. /09:45 - 10:30 ч.; 15:15 - 16:00 ч./ - Макоцево: В. З. Овче Бърдо Имот №219, местност Крушака, местност Овчо Бърдо, Овче Бърдо, Овчо Бърдо, Пи 093013, Пи 385 Кад. Район 232, Пи 463 Кад. Р. 232 М. Овче Бърдо, УПИ II-49, Кв. 3, УПИ ХII -176 Кв. 31
На 03. 07.2018 г. /09:00 - 15:15 ч./ на 04. 07.2018 г. /09:00 - 15:15 ч./ на 05. 07.2018 г. /09:00 - 15:15 ч./ на 06. 07.2018 г. /09:00 - 15:15 ч./ - Макоцево: местност Крушака, Пи 093013
На 04. 07.2018 г. /09:45 - 10:30 ч.; 15:15 - 16:00 ч./ - Негушево: 068010, Vііі-3 Кв. 2 Спирка Негушево, Имот 000718 Км 36+961, Общ. Горна Малина, П-Л XVI-27, Кв. 3, УПИ Vі-76, Кв. 11, УПИ XI-185, Кв. 18, УПИ Іі-16, Кв. 2, УПИ ХVііі-195, Кв. 18, УПИ ХіV-157, Кв. 18, УПИ-87
На 04. 07.2018 г. /09:45 - 16:00 ч./ - Негушево
На 04. 07.2018 г. /09:45 - 10:30 ч.; 15:15 - 16:00 ч./ - Осоица: М. Мандрите-Катлъка
На 02. 07.2018 г. /09:30 - 14:30 ч./ на 03. 07.2018 г. /09:30 - 15:30 ч./ на 04. 07.2018 г. /09:30 - 15:30 ч./ - Саранци: 000020 По Квс
На 04. 07.2018 г. /09:45 - 10:30 ч.; 15:15 - 16:00 ч./ - Саранци: IХ-42, Кв. 7, ІХ-95, Кв15, Божанчеви Ливади, УПИ І Кв. 37
На 04. 07.2018 г. /09:45 - 10:30 ч.; 15:15 - 16:00 ч./ - Чеканчево: II-289, Кв. 32, VI-296 Кв. 25, П-Л Х-373, Кв. 35, П-Л ХVІІ, Им. Пл. №317, Кв. 24, УПИ ХХ-246, Кв. 11

Община Елин Пелин
На 04. 07.2018 г. /09:30 - 09:45 ч.; 15:15 - 15:30 ч./ на 05. 07.2018 г. /09:00 - 09:15 ч.; 15:15 - 15:30 ч./ на 06. 07.2018 г. /09:00 - 09:15 ч.; 15:15 - 15:30 ч./ - Ботевград: Витиня, Пик
На 04. 07.2018 г. /09:30 - 09:45 ч.; 15:15 - 15:30 ч./ на 05. 07.2018 г. /09:00 - 09:15 ч.; 15:15 - 15:30 ч./ на 06. 07.2018 г. /09:00 - 09:15 ч.; 15:15 - 15:30 ч./ - Врачеш: Бела, Севаст Огнян (Партизанска)
На 02. 07.2018 г. /09:30 - 09:45 ч.; 14:15 - 14:30 ч./ на 03. 07.2018 г. /09:30 - 09:45 ч.; 15:15 - 15:30 ч./ на 04. 07.2018 г. /09:30 - 09:45 ч.; 15:15 - 15:30 ч./ на 05. 07.2018 г. /09:00 - 09:15 ч.; 15:15 - 15:30 ч./ на 06. 07.2018 г. /09:00 - 09:15 ч.; 15:15 - 15:30 ч./ - Горна Малина
На 02. 07.2018 г. /09:30 - 09:45 ч.; 09:30 - 14:30 ч.; 14:15 - 14:30 ч./ на 03. 07.2018 г. /09:30 - 09:45 ч.; 09:30 - 15:30 ч.; 15:15 - 15:30 ч./ на 04. 07.2018 г. /09:30 - 09:45 ч.; 09:30 - 15:30 ч.; 15:15 - 15:30 ч./ на 05. 07.2018 г. /09:00 - 09:15 ч.; 09:00 - 15:30 ч.; 15:15 - 15:30 ч./ на 06. 07.2018 г. /09:00 - 09:15 ч.; 09:00 - 15:30 ч.; 15:15 - 15:30 ч./ - Горно Камарци: . УПИ VI-61 Кв 11, УПИ VI-38, Кв. 7
На 02. 07.2018 г. /09:30 - 09:45 ч.; 09:30 - 14:30 ч.; 14:15 - 14:30 ч./ на 03. 07.2018 г. /09:30 - 09:45 ч.; 09:30 - 15:30 ч.; 15:15 - 15:30 ч./ на 04. 07.2018 г. /09:30 - 09:45 ч.; 09:30 - 15:30 ч.; 15:15 - 15:30 ч./ на 05. 07.2018 г. /09:00 - 09:15 ч.; 09:00 - 15:30 ч.; 15:15 - 15:30 ч./ на 06. 07.2018 г. /09:00 - 09:15 ч.; 09:00 - 15:30 ч.; 15:15 - 15:30 ч./ - Долно Камарци: VIII-9 Кв. 7, Вилна Зона, Жп Гара, П-Л І-160, Кв. 8, Седма, Тп Център, Трета, Хііі-108 Кв. 14, Четвърта
На 02. 07.2018 г. /10:00 - 16:15 ч./ - Елин Пелин, Гара Елин Пелин: Керамик, път 105, Райна Княгиня, Стара Планина, Трепетлика, Цар Симеон
На 02. 07.2018 г. /10:00 - 16:15 ч./ - Елин Пелин, Общ. Елин Пелин: Витоша, Керамик, Райна Княгиня, Стара Планина, Цар Симеон
На 02. 07.2018 г. /09:30 - 09:45 ч.; 14:15 - 14:30 ч./ на 03. 07.2018 г. /09:30 - 09:45 ч.; 15:15 - 15:30 ч./ на 04. 07.2018 г. /09:30 - 09:45 ч.; 15:15 - 15:30 ч./ на 05. 07.2018 г. /09:00 - 09:15 ч.; 15:15 - 15:30 ч./ на 06. 07.2018 г. /09:00 - 09:15 ч.; 15:15 - 15:30 ч./ - Негушево: УПИ 9 - 020019
На 02. 07.2018 г. /09:30 - 09:45 ч.; 14:15 - 14:30 ч./ на 03. 07.2018 г. /09:30 - 09:45 ч.; 15:15 - 15:30 ч./ на 04. 07.2018 г. /09:30 - 09:45 ч.; 15:15 - 15:30 ч./ на 05. 07.2018 г. /09:00 - 09:15 ч.; 15:15 - 15:30 ч./ на 06. 07.2018 г. /09:00 - 09:15 ч.; 15:15 - 15:30 ч./ - Осоица: 10, 33-та, III-271 Кв. 37, XI-400 Вилна Зона, XxV-256, Общ. Горна Малина, П-Л III-276, Кв. 37, П-Л VI-137, Кв. 1, Парцел VIII От Кв. 53 В. З. Осоица, Парцел Vі-54, Кв. 28, УПИ IV-249, Кв. 22, УПИ XI-317, Кв. 39, УПИ Х-404 Кв 1, УПИ Хііі-373, Кв. 34
На 02. 07.2018 г. /09:30 - 14:30 ч./ на 03. 07.2018 г. /09:30 - 15:30 ч./ на 04. 07.2018 г. /09:30 - 15:30 ч./ на 05. 07.2018 г. /09:00 - 15:30 ч./ на 06. 07.2018 г. /09:00 - 15:30 ч./ - Осоица
На 02. 07.2018 г. /09:30 - 09:45 ч.; 14:15 - 14:30 ч./ на 03. 07.2018 г. /09:30 - 09:45 ч.; 15:15 - 15:30 ч./ на 04. 07.2018 г. /09:30 - 09:45 ч.; 15:15 - 15:30 ч./ на 05. 07.2018 г. /09:00 - 09:15 ч.; 15:15 - 15:30 ч./ на 06. 07.2018 г. /09:00 - 09:15 ч.; 15:15 - 15:30 ч./ - Саранци: 000020 По Квс
На 02. 07.2018 г. /09:30 - 09:45 ч.; 14:15 - 14:30 ч./ на 03. 07.2018 г. /09:30 - 09:45 ч.; 15:15 - 15:30 ч./ на 04. 07.2018 г. /09:30 - 09:45 ч.; 15:15 - 15:30 ч./ на 05. 07.2018 г. /09:00 - 09:15 ч.; 15:15 - 15:30 ч./ на 06. 07.2018 г. /09:00 - 09:15 ч.; 15:15 - 15:30 ч./ - Столник
На 02. 07.2018 г. /09:30 - 14:30 ч.; 09:30 - 09:45 ч.; 14:15 - 14:30 ч./ на 03. 07.2018 г. /09:30 - 09:45 ч.; 09:30 - 15:30 ч.; 15:15 - 15:30 ч./ на 04. 07.2018 г. /09:30 - 09:45 ч.; 09:30 - 15:30 ч.; 15:15 - 15:30 ч./ на 05. 07.2018 г. /09:00 - 09:15 ч.; 09:00 - 15:30 ч.; 15:15 - 15:30 ч./ на 06. 07.2018 г. /09:00 - 09:15 ч.; 09:00 - 15:30 ч.; 15:15 - 15:30 ч./ - Стъргел: Имот 024027, Парцел Іі-269, Кв. 39, УПИ, УПИ I-390, Кв. 47, УПИ V-467, Кв. 30, УПИ VII-309, Кв. 52, УПИ Vі-275, Кв. 39

Община Костинброд
На 04. 07.2018 г. /09:00 - 16:00 ч./ на 05. 07.2018 г. /09:00 - 16:00 ч./ на 06. 07.2018 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Градец, Общ. Костинброд: 11, Кв 152, М. Пояке, местност Пояке, Поляке, С. Градец, УПИ Іі-323, Кв. 20
На 04. 07.2018 г. /08:45 - 16:00 ч./ на 05. 07.2018 г. /08:45 - 16:00 ч./ - Дреново, Общ. Костинброд: Кърна Орница
На 02. 07.2018 г. /09:00 - 16:00 ч./ на 03. 07.2018 г. /09:00 - 16:00 ч./ на 04. 07.2018 г. /09:00 - 16:00 ч./ на 05. 07.2018 г. /09:00 - 16:00 ч./ на 06. 07.2018 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Костинброд: 1-737, Кв. 33, Бачо Киро, Иван Асен II, Индже Войвода, Княз Борис, Колю Фичето, Маслово, Обединена, Пи 618159, Поп Богомил, Свобода, Сергей Румянцев, Стефан Стамболов, Цар Борис I, Цар Симеон, Шияковци
На 02. 07.2018 г. /09:00 - 16:00 ч./ на 03. 07.2018 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Опицвет: 10, УПИ XIV-169 Кв. 32

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.

За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия 0700 10 010 /на цена според индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащият се потребител или според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком/ или посетете сайта www. cez-rp. bg. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp. bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването в района, който ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на заxранването.


Източник: balkanec.bg

Последвайте ни във Facebook

Обяви

виж всички
виж всички
виж всички

Анкета » коментари (3)

Одобрявате ли идеята бившето училище в Липница да се превърне в обучителен център по иновативни дисциплини

Анкета » коментари (3)

Одобрявате ли идеята бившето училище в Липница да се превърне в обучителен център по иновативни дисциплини

отговори
Да (94)
70% Complete
Не (12)
70% Complete
Страхотна идея. Това ще възроди селото (45)
70% Complete
Мисля, че не е добра идея (1)
70% Complete
Не ме интересува (8)
70% Complete