Събота, 25 Май 2019, 14:07

Планови прекъсвания на тока в общините Костинброд и Елин Пелин за периода 23-27 юли

22 Юли 2018, 09:32
(0) (0)
Елин Пелин - Новини
Прочетена: 313


Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 23 - 27 юли 2018 г. включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности.

Община Горна Малина
На 23.07.2018 г. /09:00 - 15:15 ч./ - Гайтанево: VІІ-155, кв.10, Центъра Населото
На 23.07.2018 г. /09:00 - 15:30 ч./ - Гайтанево: УПИ II-45, кв.15, УПИ VІІІ-230, кв.23
На 23.07.2018 г. /09:15 - 09:30 ч.; 15:00 - 15:30 ч./ На 24.07.2018 г. /09:00 - 09:30 ч.; 15:00 - 15:30 ч./ На 25.07.2018 г. /09:00 - 09:30 ч./ На 26.07.2018 г. /09:00 - 09:30 ч.; 15:00 - 15:30 ч./ - Горна Малина: 101
На 23.07.2018 г. /09:15 - 09:30 ч.; 15:00 - 15:30 ч./ На 24.07.2018 г. /09:00 - 09:30 ч.; 15:00 - 15:30 ч./ На 25.07.2018 г. /09:00 - 09:30 ч.; 09:00 - 15:30 ч./ На 26.07.2018 г. /09:00 - 09:30 ч.; 15:00 - 15:30 ч./ - Горна Малина: Iv-164, кв.6, Двадесет и Първа, Осемнадесета, Парцел 9 кв.25, УПИ Х -519 кв.8
На 23.07.2018 г. /09:15 - 09:30 ч.; 15:00 - 15:30 ч./ На 24.07.2018 г. /09:00 - 09:30 ч.; 15:00 - 15:30 ч./ На 25.07.2018 г. /09:00 - 15:30 ч.; 09:00 - 09:30 ч./ На 26.07.2018 г. /09:00 - 09:30 ч.; 15:00 - 15:30 ч./ - Лесново: 129048, IV-19, XI-276,Кв.61, Xv II-148, Втора, Двадесет и Втора, Двадесет и Девета, Десета, Осма, П-Л №Хіі-87, кв.9, Пета, Петнадесета, Пи 129012, Седма, Тридесет и Първа, Тридесет и Трета, Тридесета, УПИ V III-60, кв.10, УПИ X III-62, УПИ ІІІ-219, кв.33, УПИ ХV III-230, УПИ ХVІІ-236, кв.34, УПИ-518 Кв1а, ХХ-424 Кв 55, Четвърта, Четринадесета, Шеста
На 23.07.2018 г. /09:15 - 09:30 ч.; 15:00 - 15:30 ч./ На 24.07.2018 г. /09:00 - 09:30 ч.; 15:00 - 15:30 ч./ На 25.07.2018 г. /09:00 - 15:30 ч.; 09:00 - 09:30 ч./ На 26.07.2018 г. /09:00 - 09:30 ч.; 15:00 - 15:30 ч./ - Макоцево: в.з. Овче Бърдо имот №219, Местност Крушака, Местност Овчо Бърдо, Овче Бърдо, Овчо Бърдо, Пи 093013, Пи 385 Кад.Район 232, Пи 463 Кад.Р.232 М.Овче Бърдо, УПИ II-49, кв.3, УПИ Х II -176 кв. 31
На 23.07.2018 г. /09:15 - 09:30 ч.; 15:00 - 15:30 ч./ На 24.07.2018 г. /09:00 - 09:30 ч.; 15:00 - 15:30 ч./ На 25.07.2018 г. /09:00 - 15:30 ч.; 09:00 - 09:30 ч./ На 26.07.2018 г. /09:00 - 09:30 ч.; 15:00 - 15:30 ч./ - Макоцево: в.з. Овче Бърдо имот №219, Местност Овчо Бърдо, Овче Бърдо, Овчо Бърдо, Пи 385 Кад.Район 232, Пи 463 Кад.Р.232 М.Овче Бърдо
На 23.07.2018 г. /09:15 - 09:30 ч.; 15:00 - 15:30 ч./ На 24.07.2018 г. /09:00 - 09:30 ч.; 15:00 - 15:30 ч./ На 25.07.2018 г. /09:00 - 15:30 ч.; 09:00 - 09:30 ч./ На 26.07.2018 г. /09:00 - 09:30 ч.; 15:00 - 15:30 ч./ - Негушево: 068010, 068010, VІІІ-3 кв.2 Спирка Негушево, VІІІ-3 кв.2 Спирка Негушево, Общ.Горна Малина, Общ.Горна Малина, П-Л XVI-27, кв.3, П-Л XVI-27, кв.3, УПИ VІ-76, кв.11, УПИ Vі-76, кв.11, УПИ XI-185, кв. 18, УПИ Xi-185, кв. 18, УПИ ІІ-16, кв.2, УПИ ІІ-16, кв.2, УПИ Хvііі-195, кв.18, УПИ ХVІІІ-195, кв.18, УПИ ХІV-157, кв.18, УПИ-87, УПИ-87
На 23.07.2018 г. /09:15 - 15:30 ч./ На 24.07.2018 г. /09:00 - 15:30 ч./ - Негушево: 068010, VІІІ-3 кв.2 Спирка Негушево, Общ.Горна Малина, П-Л XVI-27, кв.3, УПИ Vі-76, кв.11, УПИ Xi-185, кв. 18, УПИ Іі-16, кв.2, УПИ ХVІІІ-195, кв.18, УПИ Хіv-157, кв.18, УПИ-87
На 23.07.2018 г. /15:00 - 16:00 ч./ - Негушево: 068010, Vііі-3 кв.2 Спирка Негушево, Общ.Горна Малина, П-Л XVI-27, кв.3, УПИ Vі-76, кв.11, УПИ Xi-185, кв. 18, УПИ Іі-16, кв.2, УПИ Хvііі-195, кв.18, УПИ-87
На 24.07.2018 г. /09:00 - 15:30 ч./ - Негушево
На 25.07.2018 г. /09:00 - 15:30 ч./ - Осоица: М.Мандрите-Катлъка
На 25.07.2018 г. /13:30 - 13:45 ч.; 13:30 - 16:15 ч.; 16:00 - 16:15 ч./ - Саранци: IХ-42,Кв.7, Іх-95,Кв15, Божанчеви Ливади, УПИ І кв.37
На 26.07.2018 г. /09:00 - 15:30 ч./ - Чеканчево: II-289, кв.32, VI-296 кв.25, П-Л Х-373, кв.35, П-Л ХVІІ, им.Пл.№317, кв.24, УПИ Хх-246,Кв.11

Община Елин Пелин
На 23.07.2018 г. /08:30 - 10:30 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/ - Ботевград: Витиня, Пик
На 23.07.2018 г. /08:30 - 10:30 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/ - Врачеш: Бела, Севаст Огнян (Партизанска)
На 23.07.2018 г. /08:30 - 10:30 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/ - Габра: Миньор, Ален Мак, Бисер, Божур, Бор, Васил Левски, Върбата, Детелина, Еверест, Здравец, Зора, иван Ст.Туев, иглика, изгрев, Йордан П. Кусаров, Крум Г.Стойнов, Лилия, Липа, Любен Каравелов, Люляк, Маргарита, Минчо Н.Кунев, Миньор, Михалкова Чешма, Могилата, Момина Сълза, Нарцис, Незабравка, Панайот Волов, Раковска, Реката, Роса, Синчец, Соленика, Средна Гора, Теменуга, Ул.Средна Гора №3, УПИ VІІ-221, кв.12, Христо Ботев, Христо Проданов, Шипка, Ясна Поляна
На 23.07.2018 г. /08:30 - 10:30 ч./ - Габра: Ален Мак, Бисер, Васил Левски, Васил Левски, Зора, Зора, иван Ст.Туев, изгрев, Крум Г.Стойнов, Липа, Любен Каравелов, Маргарита, Миньор, Могилата, Момина Сълза, Реката, Реката, Роса, Христо Ботев, Христо Ботев, Ясна Поляна
На 23.07.2018 г. /08:30 - 10:30 ч./ - Габра: Ален Мак, Васил Левски, Зора, Крум Г.Стойнов, Липа, Миньор, Реката, Христо Ботев, Ясна Поляна
На 23.07.2018 г. /13:00 - 14:00 ч./ - Горна Малина
На 24.07.2018 г. /10:00 - 11:00 ч.; 15:30 - 16:00 ч./ На 28.07.2018 г. /09:00 - 09:30 ч.; 15:30 - 16:00 ч./ - Горно Камарци: .УПИ VI-61 Кв 11, УПИ VI-38, кв.7
На 24.07.2018 г. /10:00 - 11:00 ч.; 15:30 - 16:00 ч./ На 28.07.2018 г. /09:00 - 09:30 ч.; 15:30 - 16:00 ч./ - Григорево: 017009, Георги Раковски, Никола Вапцаров, УПИ ІV-102 кв.11, УПИ VІІІ-25, кв. 3, УПИ XI-319, кв.32, УПИ Xv-128, кв.15, УПИ ХI-264 кв. 18, УПИ ХІХ-262, кв.18, Черковна
На 24.07.2018 г. /10:00 - 11:00 ч.; 15:30 - 16:00 ч./ На 28.07.2018 г. /09:00 - 09:30 ч.; 15:30 - 16:00 ч./ - Доганово: І кв.34, Местн.С.Доганово, УПИ ІІ-230, кв.44, УПИ ХХІІ-357,358, кв.8
На 24.07.2018 г. /10:00 - 11:00 ч.; 15:30 - 16:00 ч./ На 28.07.2018 г. /09:00 - 09:30 ч.; 15:30 - 16:00 ч./ - Долно Камарци: V III-9 кв.7, Вилна Зона, Жп Гара, П-Л І-160,Кв.8, Седма, Тп Център, Трета, ХІІІ-108 кв.14, Четвърта
На 24.07.2018 г. /10:00 - 16:00 ч./ На 25.07.2018 г. /08:45 - 09:15 ч.; 15:15 - 15:45 ч./ На 26.07.2018 г. /08:45 - 09:15 ч.; 15:15 - 15:45 ч./ На 28.07.2018 г. /08:15 - 09:15 ч.; 08:45 - 16:00 ч.; 09:15 - 17:00 ч.; 15:45 - 16:15 ч./ - Елешница, Общ. Елин Пелин
На 24.07.2018 г. /12:00 - 12:30 ч./ - Елин Пелин, Гара Елин Пелин: Липа
На 25.07.2018 г. /08:45 - 09:15 ч.; 15:15 - 15:45 ч./ На 26.07.2018 г. /08:45 - 09:15 ч.; 15:15 - 15:45 ч./ - Елин Пелин, Общ. Елин Пелин: 08832, Баба Тонка Обретенова, Върбето, Елин Пелин, Захари Стоянов, Лесновска, М.Шеовица Пи -031155, Новоселци, Пирин, Росица, София, Тодор Каблешков, Уо кв.Върбето, Шиовица
На 25.07.2018 г. /08:45 - 09:15 ч.; 15:15 - 15:45 ч./ На 26.07.2018 г. /08:45 - 09:15 ч.; 15:15 - 15:45 ч./ На 28.07.2018 г. /08:15 - 09:15 ч.; 15:45 - 16:15 ч./ - Крушовица, Общ. Елин Пелин: I, кв.7, М. Гладно Поле, Гладно Поле, Гладно Поле-Вили, имот 036024, М. Гладно Поле, Месност Гладно Поле, УПИ VI-104, кв.13, УПИ VI-4, кв.1, УПИ ІХ-5, кв.1, УПИ ХХV-91, кв.9
На 25.07.2018 г. /08:45 - 09:15 ч.; 15:15 - 15:45 ч./ На 26.07.2018 г. /08:45 - 09:15 ч.; 15:15 - 15:45 ч./ На 28.07.2018 г. /08:15 - 09:15 ч.; 15:45 - 16:15 ч./ - Негушево: УПИ 9 - 020019
На 25.07.2018 г. /08:45 - 09:15 ч.; 15:15 - 15:45 ч./ На 26.07.2018 г. /08:45 - 09:15 ч.; 15:15 - 15:45 ч./ На 28.07.2018 г. /08:15 - 09:15 ч.; 15:45 - 16:15 ч./ - Нови Хан: Александър Стамболийски, Борова Гора, Бреза, Върба, Геренска, Гранит, Детелина, Еледжик, Елин Пелин, Здравец, иглика, Калоян, Лозенска Планина, Люлин, Марица, Мургаш, Николина Здравкова, Оборище, Отец Паисий, Пловдивско Шосе, Рибарица, Рила, Самуил, Средна Гора, Студеница, Съединение, Трета, Търнава, УПИ Vі -647 кв.29, Червен Бряг, Шипка, Юрий Гагарин
На 25.07.2018 г. /08:45 - 09:15 ч.; 15:15 - 15:45 ч./ На 26.07.2018 г. /08:45 - 09:15 ч.; 15:15 - 15:45 ч./ На 28.07.2018 г. /08:15 - 09:15 ч.; 15:45 - 16:15 ч./ - Нови Хан: Вилна Зона Побит Камък
На 25.07.2018 г. /08:45 - 09:15 ч.; 15:15 - 15:45 ч./ На 26.07.2018 г. /08:45 - 09:15 ч.; 15:15 - 15:45 ч./ На 28.07.2018 г. /08:15 - 09:15 ч.; 15:45 - 16:15 ч./ - Огняново, Общ. Елин Пелин: І-282,Кв.9, кв.32,УПИ.Xiv-148, Пи 046001, УПИ Хv-283, кв.16
На 25.07.2018 г. /08:45 - 09:15 ч.; 15:15 - 15:45 ч./ На 26.07.2018 г. /08:45 - 09:15 ч.; 15:15 - 15:45 ч./ На 28.07.2018 г. /08:15 - 09:15 ч.; 15:45 - 16:15 ч./ - Осоица: 10, 33-та, III-271 кв.37, XI-400 Вилна Зона, Xxv-256, Общ.Горна Малина, П-Л III-276, кв.37, П-Л VI-137, кв.1, Парцел V III От кв.53 в.з. Осоица, Парцел VІ-54, кв.28, УПИ Iv-249, кв.22, УПИ XI-317, кв.39, УПИ Х-404 Кв 1, УПИ ХІІІ-373,Кв.34
На 25.07.2018 г. /08:45 - 09:15 ч.; 15:15 - 15:45 ч./ На 26.07.2018 г. /08:45 - 09:15 ч.; 15:15 - 15:45 ч./ На 28.07.2018 г. /08:15 - 09:15 ч.; 15:45 - 16:15 ч./ - Равно Поле: Верила
На 25.07.2018 г. /08:45 - 09:15 ч.; 15:15 - 15:45 ч./ На 26.07.2018 г. /08:45 - 09:15 ч.; 15:15 - 15:45 ч./ На 28.07.2018 г. /08:15 - 09:15 ч.; 15:45 - 16:15 ч./ - Саранци: 000020 По Квс
На 25.07.2018 г. /09:00 - 16:15 ч./ - Столник: X III-178, кв.24, Мтп Складова База, П-Л І-38, кв.9, УПИ -272
На 26.07.2018 г. /09:00 - 16:15 ч./ - Столник
На 27.07.2018 г. /09:00 - 16:15 ч./ - Стъргел: имот 024027, Парцел ІІ-269, кв.39, УПИ, УПИ I-390, кв.47, УПИ V-467, кв.30, УПИ V II-309, кв.52, УПИ VІ-275, кв.39

Община Костинброд
На 23.07.2018 г. /09:45 - 16:00 ч./ - Бучин Проход: Път II - 81
На 24.07.2018 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Бучин Проход: УПИ III-10
На 25.07.2018 г. /09:00 - 16:00 ч./ На 26.07.2018 г. /09:00 - 16:00 ч./ На 27.07.2018 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Дреново, Общ. Костинброд: Iv-73 кв.11


Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.

За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия 0700 10 010 /на цена според индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащият се потребител или според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком/ или посетете сайта www. cez-rp. bg. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването в района, който ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на заxранването.


Източник: balkanec.bg

Последвайте ни във Facebook

Обяви

виж всички
виж всички

Анкета » коментари (0)

Подготвихте ли се за лятото?

Анкета » коментари (0)

Подготвихте ли се за лятото?

отговори
Да (6)
70% Complete
Не (0)
70% Complete
Няма да почивам, поради липса на средства (2)
70% Complete