Вторник, 25 Юни 2019, 02:57

Планови прекъсвания на тока в общините Костинброд, Своге и Елин Пелин за периода 6-10-ти август

5 Август 2018, 10:23
(0) (0)
Своге - Новини
Прочетена: 416


Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 06 - 10 август 2018 г. включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности.

Община Горна Малина
На 06.08.2018 г. /09:30 - 09:45 ч.; 14:15 - 14:30 ч./ - Белопопци
На 06.08.2018 г. /09:30 - 09:45 ч.; 14:15 - 14:30 ч./ - Горна Малина: Втора, Двадесет И Първа, У ПИ VIii-82а
На 06.08.2018 г. /09:30 - 14:30 ч.; 09:30 - 09:45 ч.; 14:15 - 14:30 ч./ - Байлово
На 08.08.2018 г. /09:15 - 09:45 ч.; 15:00 - 15:30 ч./ - Горна Малина: 101, Блокове
На 08.08.2018 г. /09:15 - 09:45 ч.; 15:00 - 15:30 ч./ - Макоцево: В.З. Овче Бърдо Имот №219, Местност Крушака, Местност Овчо Бърдо, Овче Бърдо, Овчо Бърдо, ПИ 093013, ПИ 385 Кад.Район 232, ПИ 463 Кад.Р.232 М.Овче Бърдо, УПИ II-49, Кв.3, УПИ ХII -176 Кв. 31
На 08.08.2018 г. /09:15 - 09:45 ч.; 15:00 - 15:30 ч./ - Негушево: 068010, VIІІ-3 Кв.2 С ПИрка Негушево, Имот 000718 Км 36+961, Общ.Горна Малина, П-Л XVI-27, Кв.3, УПИ VI-76, Кв.11, У ПИ XI-185, Кв. 18, УПИ ІІ-16, Кв.2, УПИ Х VIІІ-195, Кв.18, УПИ ХІV-157, Кв.18, УПИ-87
На 08.08.2018 г. /09:15 - 09:45 ч.; 15:00 - 15:30 ч./ - Осоица: М.Мандрите-Катлъка
На 08.08.2018 г. /09:15 - 09:45 ч.; 15:00 - 15:30 ч./ - Саранци: IХ-42,Кв.7, ІХ-95,Кв15, Божанчеви Ливади, УПИ І Кв.37
На 08.08.2018 г. /09:15 - 09:45 ч.; 15:00 - 15:30 ч./ - Чеканчево: II-289, Кв.32, VI-296 Кв.25, П-Л Х-373, Кв.35, П-Л Х VIІ, Им.Пл.№317, Кв.24, УПИ ХХ-246,Кв.11
На 09.08.2018 г. /09:00 - 16:15 ч./ - Осоица: 10, 33-Та, III-271 Кв.37, XI-400 Вилна Зона, Xxv-256, Общ.Горна Малина, П-Л III-276, Кв.37, П-Л VI-137, Кв.1, Парцел VIII От Кв.53 В.З. Осоица, Парцел VI-54, Кв.28, УПИ IV-249, Кв.22, УПИ XI-317, Кв.39, УПИ Х-404 Кв 1, У ПИ XIIІ-373,Кв.34

Община Елин Пелин
На 06.08.2018 г. /09:00 - 16:00 ч./ На 07.08.2018 г. /09:00 - 16:00 ч./ На 08.08.2018 г. /09:00 - 16:00 ч./ На 09.08.2018 г. /09:00 - 16:00 ч./ На 10.08.2018 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Нови Хан: В.З.Побит Камък П-Л І-519, Кв.5, Вз Побит Камък У ПИ Іv-520,Кв.4, Вилна Зона Побит Камък
На 06.08.2018 г. /09:00 - 16:15 ч./ - Столник: Xiii-178, Кв.24, Мтп Складова База, П-Л І-38, Кв.9, У ПИ -272
На 07.08.2018 г. /09:00 - 16:15 ч./ - Мусачево, Общ. Елин Пелин: VIii Кв.57, VIі-42,Кв.8, Бенковски, Водна Помпа Отпадни Води, Дунав, Извора, Кв.57 Парцел 5, Кольо Фичето, Люб.Каравелов, Пейо Яворов, Пенчо Р.Славейков, Радецки, Райко Даскалов, Рила, Самуил, Сердика, Ул.Извора №1, У ПИ І-Общ Кв.57, У ПИ Хх-365, Кв.33, У ПИ Х XIIі-130 Кв.12, Хаджи Димитър, Чойна
На 07.08.2018 г. /09:30 - 10:00 ч.; 09:30 - 14:15 ч.; 13:45 - 14:15 ч./ - Потоп: 048064, М.& ;Прекръсте& ;
На 07.08.2018 г. /09:30 - 10:00 ч.; 13:45 - 14:15 ч./ - Григорево: У ПИ Iii -283 Кв.20
На 07.08.2018 г. /09:30 - 10:00 ч.; 13:45 - 14:15 ч./ - Елешница, Общ. Елин Пелин: 046008, 615, 662, Iх-191, Кв.34, Землището На С.Елешница, Местност Равно Расте, Мтп Зора, П-Л Iv-263, Кв.19, Парцел XII-385, Кв.39, ПИ 101 В I-Ва Част, ПИ №913, У ПИ I-861 Кв.34а, У ПИ XVII - 205, Кв.35, У ПИ Х-43, Кв.6, У ПИ XII-121, Кв.15
На 07.08.2018 г. /09:30 - 10:00 ч.; 13:45 - 14:15 ч./ - Желява: 24-Ти Май/Георги Димитров/, XVI-2103,Кв.7, Xx-300,Кв.32, Александър Стамболийски, Бене Цендин/Мургаш/, Благой Тодоров/9 Септември/, Васил Левски, Ген.Николай Желявски/1 Май/, Герена/Иван Шонев/, Кирил И Методий, Местност Добри Дол, Местност Лозята, Никола Петков/Карло Шабанск, ПИ -098018, Стара Планина, Стефан Караджа, Стоян Мечката, Стоян Мисирски, Тодораки Пешев/Христо Ботев, Тоне Крайчев
На 07.08.2018 г. /09:30 - 14:15 ч./ - Елешница, Общ. Елин Пелин: 046008
На 07.08.2018 г. /09:30 - 14:15 ч.; 09:30 - 10:00 ч.; 13:45 - 14:15 ч./ - Ботевград: Витиня
На 07.08.2018 г. /09:30 - 14:15 ч.; 09:30 - 10:00 ч.; 13:45 - 14:15 ч./ - Чурек: Местност Жерково, П-Л XVI-256, Кв.30, П-Л Хi-275, Кв.4
На 08.08.2018 г. /08:15 - 13:15 ч./ - Нови Хан: Александър Стамболийски, Еледжик, Калоян, Кирил И Методий, Марица, Отец Паисий, Пловдивско Шосе, Рибарица, Самуил, Симеон, Шейново
На 08.08.2018 г. /09:00 - 10:00 ч.; 14:45 - 15:15 ч./ - Ботевград: Витиня, ПИк
На 08.08.2018 г. /09:00 - 10:00 ч.; 14:45 - 15:15 ч./ - Врачеш: Бела, Севаст Огнян (Партизанска)
На 08.08.2018 г. /09:00 - 10:00 ч.; 14:45 - 15:15 ч./ - Горно Камарци: .У ПИ VI-61 Кв 11, У ПИ VI-38, Кв.7
На 08.08.2018 г. /09:00 - 10:00 ч.; 14:45 - 15:15 ч./ - Долно Камарци: VIii-9 Кв.7, Вилна Зона, Жп Гара, П-Л І-160,Кв.8, Седма, Тп Център, Трета, XIIі-108 Кв.14, Четвърта
На 08.08.2018 г. /09:00 - 10:00 ч.; 14:45 - 15:15 ч./ - Негушево: У ПИ 9 - 020019
На 08.08.2018 г. /09:00 - 10:00 ч.; 14:45 - 15:15 ч./ - Осоица: 10, 33-Та, Iii-271 Кв.37, Xi-400 Вилна Зона, Xxv-256, Общ.Горна Малина, П-Л Iii-276, Кв.37, П-Л VI-137, Кв.1, Парцел VIii От Кв.53 В.З. Осоица, Парцел VI-54, Кв.28, У ПИ Iv-249, Кв.22, У ПИ Xi-317, Кв.39, У ПИ Х-404 Кв 1, У ПИ XIIі-373,Кв.34
На 08.08.2018 г. /09:00 - 10:00 ч.; 14:45 - 15:15 ч./ - Саранци: 000020 По Квс
На 08.08.2018 г. /09:00 - 10:00 ч.; 14:45 - 15:15 ч./ - Стъргел: Имот 024027, У ПИ
На 08.08.2018 г. /09:00 - 15:15 ч.; 09:00 - 10:00 ч.; 14:45 - 15:15 ч./ - Горна Малина
На 08.08.2018 г. /09:00 - 15:15 ч.; 09:00 - 10:00 ч.; 14:45 - 15:15 ч./ - Столник
На 08.08.2018 г. /09:00 - 16:15 ч./ - Мусачево, Общ. Елин Пелин: Xi-302, А. Благойчев, Александър Стамболийски, Градина Кв.40,53,51,49, Елин Пелин, Искър, Кирил И Методий, Мусачево, Неофит Рилски, Преслав, Сердика, Хан Крум, Чойна
На 08.08.2018 г. /14:30 - 16:30 ч./ - Лесново: Xi-276,Кв.61, Втора, Двадесет И Девета, Десета, Осма, Тридесет И Първа, Тридесет И Трета, Тридесета, У ПИ Ііі-219, Кв.33, У ПИ ХVIii-230, У ПИ Х VIі-236, Кв.34, Четвърта
На 09.08.2018 г. /08:30 - 10:30 ч./ - Елин Пелин, Гара Елин Пелин: Топола
На 09.08.2018 г. /08:30 - 10:30 ч./ - Елин Пелин, Общ. Елин Пелин: Ангел Кънчев, Витоша, Георги С.Раковски, Здравец, Новоселци, Петко Р.Славейков, Сан Стефано, Средец, У ПИ I, Кв. 108, Христо Ботев, Черноризец Храбър
На 09.08.2018 г. /11:00 - 13:00 ч./ - Елин Пелин, Гара Елин Пелин: Лесновска
На 09.08.2018 г. /11:00 - 13:00 ч./ - Елин Пелин, Общ. Елин Пелин: Баба Тонка Обретенова, Бузлуджа, Захари Стоянов, Йоан Екзарх, Лесновска, Независимост, Никола Петков, Новоселци, Средна Гора, У ПИ Хv -182 Кв. 65, Чавдар Войвода, Шейново
На 09.08.2018 г. /14:00 - 16:00 ч./ - Петково, Общ. Елин Пелин: Оборище, С.Петково Ул.Хан Аспарух 29, С.Петково Ул.Хан Аспарух 33, С.Петково Ул.Хан Аспарух 37, С.Петково Ул.Хан Аспарух 39, У ПИ Хi-239, Кв.36
На 10.08.2018 г. /08:30 - 13:30 ч./ - Елин Пелин, Гара Елин Пелин: Райко Даскалов, Рила, Цар Симеон, Шипка
На 10.08.2018 г. /08:30 - 13:30 ч./ - Елин Пелин, Общ. Елин Пелин: Верила, Мак, Райко Даскалов, Цар Симеон, Шипка
На 10.08.2018 г. /14:00 - 16:15 ч./ - Елин Пелин, Гара Елин Пелин: Керамик, Кирил И Методий, Липа, Отец Паисий, Синанец, Стефан Стефанов, Теменуга, Топола, Хан Крум
На 10.08.2018 г. /14:00 - 16:15 ч./ - Елин Пелин, Общ. Елин Пелин: Алеко Константинов, Керамик, Кирил И Методий, Лесновска, Липа, Отец Паисий, С. Гара, Синанец, Теменуга, Топола, Хан Крум

Община Костинброд
На 10.08.2018 г. /09:30 - 12:00 ч./ - Костинброд: Акация, Драва, Заяковица, Извор, Кокиче, Маслово, Славянска
На 10.08.2018 г. /12:00 - 14:30 ч./ - Костинброд: Асен Златаров, Георги С. Раковски, Детелина, Кооперативен Пазар, Никола Й Вапцаров, Обединена, Охрид, ПИ 3675,Кв.99а, Райна Княгиня, Славянска, У ПИ Iii Кв.100, У ПИ Xii Кв.103, Филип Тотю, Христо Ботев, Цанко Церковски
На 10.08.2018 г. /11:00 - 14:00 ч./ - Костинброд: Дванадесети Април, Жп Кантон, Липа, Малина, Момчил Войвода, Незабравка, Обединена, Петър Берон, Роза, Средна Гора, У ПИ XVI 2844 Ul 91, Фондови Жилища, Цар Самуил, Цветна

Община Пирдоп
На 06.08.2018 г. /09:00 - 15:00 ч./ - ПИрдоп: Александър Груев, Димитър Савов, Доктор Марков, Извън Регулация, Панагюрско Шосе, Скока
На 07.08.2018 г. /09:00 - 15:00 ч./ - ПИрдоп: Васил Левски, Георги Бенковски, Димитър Димов, Княз Борис І, Манол Златанов, Митрополит Серафим, Св.Св.Кирил И Методий, Средна Гора, Тодор Каблешков, Тодор ПИрдопски, Цар Освободител, Чавдар Войвода

Община Своге
На 08.08.2018 г. /10:30 - 10:45 ч./ - Лесковдол: Дренето Лозе, Общ.Своге Мтп Размерица, Общ.Своге Уо
На 08.08.2018 г. /10:30 - 10:45 ч./ - Реброво: Мах.Брестово
На 08.08.2018 г. /10:30 - 10:45 ч./ - Редина: .Мах. Рединска Китка, И 73040 ,М.Шурдилица, М. Текьова Нива
На 08.08.2018 г. /10:00 - 10:30 ч./ - Своге: 23 Септември, V-1577, Кв.100, Акация, Александър Вутимски, Александър Стамболийски, Ангел Кънчев, Балкан, Бисер, Бобковица, Бойка, Борова Гора, Бранчовица, Буря, Васил Левски, Велико Търново, Воденицата, Възход, Габер, Георги Бенковски, Георги Костов, Георги С. Раковски, Гр.Своге, Гранит, Джиджовица, Джоджовска, Добри Чинтулов, Дреновско Храсте, Дружба, Дунав, Здравец, Зли Дол, Зора, Иван Рилски, Искър, Искърски Пролом, Калина, Каменарска, Каменярски Дол, Ка ПИна, Кирил И Методи, Косматица, Крайречна (Г. Кирков), Къ ПИна, Лале, Липа, Любен Каравелов, Люлин, Махала Брезов Рът, Миньорска, Мусала (Ал. Димитров), Никола Йонков Вапцаров, Околовръсна, Осми Тунел, Остриката, Отец Паисий, Панорамен Път, Пенчо Славейков, Петър Берон, ПИрин, Победа, Първи Май, Работник, Райко Даскалов, Рединска Китка, Ре ПИще, Рила, Рудничар, Сердика, Синчец, Слънце, Соколов Камък, Софроний Врачански, Средна Гора, Стара Планина, Старопланинска, Староселска, Стефан Караджа, Страцин, Табаните, Хризантема, Христо Смирненски, Цар Симеон, Централен Площад, Циолковский, Чайка, Черно Море, Шипка, Юрий Гагарин
На 08.08.2018 г. /10:30 - 10:45 ч./ - Своге: Акация, Алеко Константинов, Ангел Кънчев, Витоша, Вихрен, Воденицата, Горски Пътник, Дреновско Храсте, Дунав, Желенско Шосе, Искър, Люлин, Мальовица, Мургаш, Неврелов Дол, Никола Йонков Вапцаров, Опълченска, Орлин, Петър Берон, Райко Даскалов, Рединска Китка, Рила, Сердика, Средна Гора, Стефан Караджа, Табаните, У ПИ Xii-2077 Кв.154, Устрем, Цар Симеон, Черно Море, Юрий Гагарин
На 08.08.2018 г. /10:30 - 10:45 ч./ - Томпсън: Александър Стамболийски, Бор, Борис I, Витоша, Даскалов, Димитър Полянов, Иван Вазов, Любен Каравелов, Люлин, Мах Момчилов Лаг, Мах.Бабол, Мах.Прокопаник, Никола Й.Вапцаров, ПИрин, Средна Гора, Стара Планина, Странджа, Тодор Каблешков, Хаджи Димитър, Хан Аспарух, Христо Ботев, Христо Смирненски

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.

За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия 0700 10 010 /на цена според индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащият се потребител или според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком/ или посетете сайта www. cez-rp. bg. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването в района, който ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на заxранването.


Източник: balkanec.bg

Последвайте ни във Facebook

Обяви

виж всички
виж всички

Анкета » коментари (4)

Подготвихте ли се за лятото?

Анкета » коментари (4)

Подготвихте ли се за лятото?

отговори
Да (110)
70% Complete
Не (78)
70% Complete
Няма да почивам, поради липса на средства (122)
70% Complete