Понеделник, 27 Май 2019, 14:14

Планови прекъсвания на тока в общините Костинброрд, Своге и Елин Пелин за периода 8-12 октомври

7 Октомври 2018, 08:00
(1) (0)
Своге - Новини
Прочетена: 1436


Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 08 – 12 октомври 2018 г. включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности.

Община Горна Малина
На 08.10.2018 г. /10:00 - 10:30 ч.; 11:30 - 12:00 ч./ - Елин Пелин, Общ. Елин Пелин: Околовръстен Път
На 08.10.2018 г. /10:00 - 12:00 ч.; 10:00 - 10:30 ч.; 11:30 - 12:00 ч./ - Вакарел
На 09.10.2018 г. /09:15 - 10:00 ч.; 16:00 - 16:30 ч./ На 10.10.2018 г. /09:00 - 09:30 ч.; 12:30 - 13:00 ч./ - Горна Малина: 101, Блокове
На 09.10.2018 г. /09:15 - 10:00 ч.; 16:00 - 16:30 ч./ На 10.10.2018 г. /09:00 - 09:30 ч.; 12:30 - 13:00 ч./ - Макоцево: В. З. Овче Бърдо Имот №219, местност Крушака, местност Овчо Бърдо, Овче Бърдо, Овчо Бърдо, ПИ 093013, ПИ 385 Кад. Район 232, ПИ 463 Кад. Р. 232 М. Овче Бърдо, УПИ II-49, Кв. 3, УПИ ХII -176 Кв. 31
На 09.10.2018 г. /09:15 - 10:00 ч.; 16:00 - 16:30 ч./ На 10.10.2018 г. /09:00 - 09:30 ч.; 12:30 - 13:00 ч./ - Негушево: 068010, VІІІ-3 Кв. 2 Спирка Негушево, Имот 000718 Км 36+961, Общ. Горна Малина, П-Л XVI-27, Кв. 3, УПИ VІ-76, Кв. 11, УПИ XI-185, Кв. 18, УПИ ІІ-16, Кв. 2, УПИ ХVІІІ-195, Кв. 18, УПИ ХІV-157, Кв. 18, УПИ-87
На 09.10.2018 г. /09:15 - 10:00 ч.; 16:00 - 16:30 ч./ На 10.10.2018 г. /09:00 - 09:30 ч.; 12:30 - 13:00 ч./ - Осоица: М. Мандрите-Катлъка
На 09.10.2018 г. /09:15 - 10:00 ч.; 16:00 - 16:30 ч./ На 10.10.2018 г. /09:00 - 09:30 ч.; 12:30 - 13:00 ч./ - Саранци: IХ-42, Кв. 7, Іх-95, Кв15, Божанчеви Ливади, УПИ І Кв. 37
На 09.10.2018 г. /09:15 - 10:00 ч.; 16:00 - 16:30 ч./ На 10.10.2018 г. /09:00 - 09:30 ч.; 12:30 - 13:00 ч./ - Чеканчево: II-289, Кв. 32, VI-296 Кв. 25, П-Л Х-373, Кв. 35, П-Л ХVІІ, Им. пл. №317, Кв. 24, УПИ ХХ-246, Кв. 11
На 10.10.2018 г. /09:00 - 13:00 ч./ - Макоцево: местност Крушака, ПИ 093013
На 11.10.2018 г. /09:00 - 09:30 ч.; 14:30 - 15:00 ч./ - Априлово, Общ. Горна Малина: V-26 Кв 34, Десета, Единадесета, Стопански Двор, Тридесет и Осем, УПИ III-393, Кв. 50, УПИ XIx-159, Кв. 13, УПИ XXII-26, Кв. 34, Четвърта, Шеста
На 11.10.2018 г. /09:00 - 09:30 ч.; 14:30 - 15:00 ч./ - Долна Малина: М. Край Село, Стопански Двор, УПИ II-180 Кв. 190, УПИ V-18057 Кв. 5, УПИ ХІV-278 Кв. 24
На 11.10.2018 г. /09:00 - 09:30 ч.; 14:30 - 15:00 ч./ - Петково, Общ. Елин Пелин: Оборище, Площада, С. Петково, С. Петково ТП входа на ТКЗС, С. Петково ул. Кирил и Методий, С. Петково ул. Н. Рилски 10, С. Петково ул. Хан Аспарух 29, С. Петково ул. Хан Аспарух 33, С. Петково ул. Хан Аспарух 37, С. Петково ул. Хан Аспарух 39, ул. В. Левски №7, УПИ II-127, Кв. 38, УПИ XV-26 Кв. 4, УПИ ІV-232, Кв 36, УПИ ХI-239, Кв. 36
На 11.10.2018 г. /09:00 - 15:00 ч.; 09:00 - 09:30 ч.; 14:30 - 15:00 ч./ - Столник: XxII-57, Св. Св. Кирил и Методии, ул. Бот. Шосе № 32, ул. Бот. Шосе № 40, ул. Св. Св. Кирил и Методий №2, УПИ ІV-124

Община Елин Пелин
На 08.10.2018 г. /09:00 - 16:15 ч./ На 09.10.2018 г. /09:00 - 16:15 ч./ На 10.10.2018 г. /09:00 - 16:15 ч./ На 11.10.2018 г. /09:00 - 16:15 ч./ На 12.10.2018 г. /09:00 - 16:15 ч./ - Крушовица, Общ. Елин Пелин: УПИ VI-104, Кв. 13, УПИ VI-4, Кв. 1, УПИ Іх-5, Кв. 1, УПИ ХХV-91, Кв. 9
На 08.10.2018 г. /09:15 - 16:00 ч./ На 09.10.2018 г. /09:15 - 16:00 ч./ На 10.10.2018 г. /09:15 - 16:00 ч./ На 11.10.2018 г. /09:15 - 16:00 ч./ На 12.10.2018 г. /09:15 - 16:00 ч./ - Нови Хан: 037044, В. З Побит Камън М. Търнавска Река ПИ 037018, В. З. Побит Камък, Вилна Зона Побит Камък, ПИ 319005, Побит Камък
На 08.10.2018 г. /09:15 - 16:15 ч./ На 09.10.2018 г. /09:15 - 16:15 ч./ На 10.10.2018 г. /09:15 - 16:15 ч./ На 11.10.2018 г. /09:15 - 16:15 ч./ На 12.10.2018 г. /09:15 - 16:15 ч./ - Нови Хан: В. З. Побит Камък П-Л І-519, Кв. 5, Вз Побит Камък УПИ ІV-520, Кв. 4, Вилна Зона Побит Камък
На 09.10.2018 г. /09:00 - 09:30 ч.; 15:00 - 15:30 ч./ - Елин Пелин, Гара Елин Пелин: Лесновска, Липа, Топола
На 09.10.2018 г. /09:00 - 09:30 ч.; 15:00 - 15:30 ч./ - Елин Пелин, Общ. Елин Пелин: 042015-Стпд По Квс, 068076, Акация, Ангел Кънчев, Асен Златаров, Баба Тонка Обретенова, Бузлуджа, Васил Левски, Верила, Витоша, Вихрен, Гео Милев, Георги Бакалов, Георги С. Раковски, Екзарх Йосиф, Елин Пелин, Захари Стоянов, Здравец, Йоан Екзарх, Кирил и Методий, Кочо Честименски, Лев Толстой, Лесновска, Липа, Мургаш, Независимост, Никола Петков, Новоселци, Патриарх Евтимий, Пейо К. Яворов, Петко Р. Славейков, Петър Берон, Плиска, Сан Стефано, Средец, Средна Гора, Страцин, УПИ 1-За Ожс, Кв. 71, УПИ I, Кв. 108, УПИ ХV -182 Кв. 65, Христо Ботев, Чавдар Войвода, Черноризец Храбър, Шейново, Янтра
На 09.10.2018 г. /09:30 - 10:00 ч.; 09:30 - 16:15 ч.; 15:30 - 16:15 ч./ На 12.10.2018 г. /09:15 - 09:45 ч.; 15:00 - 15:30 ч./ - Негушево: УПИ 9 - 020019
На 09.10.2018 г. /09:30 - 10:00 ч.; 15:30 - 16:15 ч./ На 12.10.2018 г. /09:15 - 09:45 ч.; 15:00 - 15:30 ч./ - Горна Малина
На 09.10.2018 г. /09:30 - 10:00 ч.; 15:30 - 16:15 ч./ На 12.10.2018 г. /09:15 - 09:45 ч.; 15:00 - 15:30 ч./ - Горно Камарци: . Упи VI-61 Кв 11, УПИ VI-38, Кв. 7
На 09.10.2018 г. /09:30 - 10:00 ч.; 15:30 - 16:15 ч./ На 12.10.2018 г. /09:15 - 09:45 ч.; 15:00 - 15:30 ч./ - Долно Камарци: VIII-9 Кв. 7, Вилна Зона, Жп Гара, П-Л І-160, Кв. 8, Седма, ТП Център, Трета, Хііі-108 Кв. 14, Четвърта
На 09.10.2018 г. /09:30 - 10:00 ч.; 15:30 - 16:15 ч./ На 12.10.2018 г. /09:15 - 09:45 ч.; 15:00 - 15:30 ч./ - Осоица: 10, 33-та, III-271 Кв. 37, XI-400 Вилна Зона, XXV-256, Общ. Горна Малина, П-Л III-276, Кв. 37, П-Л VI-137, Кв. 1, Парцел VIII От Кв. 53 В. З. Осоица, Парцел Vі-54, Кв. 28, УПИ IV-249, Кв. 22, УПИ XI-317, Кв. 39, УПИ Х-404 Кв 1, УПИ ХІІІ-373, Кв. 34
На 09.10.2018 г. /09:30 - 10:00 ч.; 15:30 - 16:15 ч./ На 12.10.2018 г. /09:15 - 09:45 ч.; 15:00 - 15:30 ч./ - Саранци: 000020 По Квс
На 09.10.2018 г. /09:30 - 10:00 ч.; 15:30 - 16:15 ч./ На 12.10.2018 г. /09:15 - 09:45 ч.; 15:00 - 15:30 ч./ - Столник
На 09.10.2018 г. /09:30 - 10:00 ч.; 15:30 - 16:15 ч./ На 12.10.2018 г. /09:15 - 09:45 ч.; 15:00 - 15:30 ч./ - Стъргел: Имот 024027, Парцел Іі-269, Кв. 39, УПИ, УПИ I-390, Кв. 47, УПИ V-467, Кв. 30, УПИ VII-309, Кв. 52, УПИ Vі-275, Кв. 39
На 10.10.2018 г. /09:00 - 16:15 ч./ - Елин Пелин, Общ. Елин Пелин
На 10.10.2018 г. /09:00 - 16:15 ч./ - Нови Хан: Александър Стамболийски, Еледжик, Марица, Николина Здравкова, Пловдивско Шосе, Стефан Караджа, Търнава, УПИ І-135 Кв. 20, Фетовица, Шипка
На 10.10.2018 г. /09:00 - 16:15 ч./ - Равно Поле: II-27 Кв. 69, Ix-16 Кв. 66, V-27 Кв. 69, XxVIII-346 Кв. 39, Акация, Благой Кръплев, Васил Левски, Верила, Геренска, Двора на Дзс, Житен Клас, Иван Вазов, Иван Мишов, Изгрев, Киро Ст. Киров, Лазар Добрич, Лилия, Младост, Николай Сандов Велев, Николай Сандов Велев, Равно Поле Кв. 68, Равнополска Пролет, Топола, Топола, УПИ I, Кв. 58, ул. Верила, УПИ VI-196024 Кв. 516, УПИ XxV-205 Кв 39, УПИ XxVI-205 Кв. 39, УПИ І-6 Кв. 66, УПИ ХІІ-16, Кв. 66, УПИVіі-16, Кв. 66, УПИ VІІІ-16, Кв. 66
На 10.10.2018 г. /10:15 - 15:30 ч./ - Равно Поле
На 12.10.2018 г. /09:15 - 15:30 ч.; 09:15 - 09:45 ч.; 15:00 - 15:30 ч./ - Ботевград: Витиня, Пик, Саранск, Цар Освободител
На 12.10.2018 г. /09:15 - 15:30 ч.; 09:15 - 09:45 ч.; 15:00 - 15:30 ч./ - Врачеш: Бела, Севаст Огнян (Партизанска)

Община Костинброд
На 08.10.2018 г. /09:00 - 14:00 ч./ - Костинброд: 719030, Баба Тонка, Блато, Велчова Завера, Гоце Делчев, Клокотница, Македония, Марица, Маслово, Орлово Гнездо, Парижка Комуна, Прохлада, Рожен, Славянска, Софроний Врачански, Средорек, УПИ XV-3798 Кв. 2, Юрий Гагарин, Явор
На 08.10.2018 г. /11:00 - 12:30 ч./ - Костинброд: Златен Век, Кв. 57 УПИ 3872, Константин Преславски, Любен Каравелов, Местн. Св. Тройца, местност Бачийте, Могила, Момина Сълза, Мърфи, Обединена, Струма, УПИ V-4395, Кв. 243, УПИ ХIх - Общ, Кв. 50, УПИ Хххі-3890, Кв. 50, УПИ- I 736 Кв. 57, Шияковци, Шняковски Стопански Двор
На 08.10.2018 г. /13:30 - 16:00 ч./ - Петърч: Ален Мак, Добруджа, Дравски Бой, Липа, Мах . Хаджия, Осъм, Ракита, Рожен, Спортист, Средна Гора, Тракия, УПИxxі-211, 207 Кв. 72, Хаджия, Хаджията, Хан Крум
На 09.10.2018 г. /09:30 - 11:00 ч./ - Костинброд: Възход, Захари Зограф, Йордан Йовков, Момина Сълза, Обединена, ул Илинден
На 09.10.2018 г. /13:30 - 16:00 ч./ - Костинброд: Александър Стамболийски, Букет, Крайбрежна, Лилия, на Площада В Селото, Патриарх Евтимий, Синчец, Славянска, Тодор Спасов, Тунджа, УПИ Vі -3723 Кв. 173, Янтра
На 11.10.2018 г. /09:30 - 10:15 ч.; 12:30 - 13:00 ч./ - Безден: . Упи ІV-126, Кв. 2 В. З. Бистрица, Ix-60, Кв. 12, В. З. Бистрица УПИ ХVі-164, М. Могилата УПИ77, 24, ПИ №243, Кв. 25, С. Безден Общ. Костинброд УПИ Хііі-78, УПИ 77. 9, УПИ Хіі-47, Кв. 10 В. З. Бистрица
На 11.10.2018 г. /09:30 - 10:15 ч.; 12:30 - 13:00 ч./ - Богьовци: Имот 5340057, Общ. Костинброд, УПИ II -29, Кв. 9, УПИ X-126 Кв. 25, УПИ Хіі-127 Кв. 25
На 11.10.2018 г. /09:30 - 10:15 ч.; 12:30 - 13:00 ч./ - Божурище: Акация, Беласица, Божур, Васил Левски, Витоша, Генерал Гурко, Георги Бенковски, Георги С. Раковски, Европа, Иван Вазов, Кв. 15, Ктп Булет, Любен Каравелов, Люлин, Максим Горки, Малина, Неофит Рилски, Отец Паисий, Трети Март, УПИ VII Кв. 25, УПИ Іх-75, 76, Кв. 8, Кв. Максим Горки, УПИ ХхV-254, Кв. 43, Хан Кубрат, Христо Ботев, Цар Борис Първи, Ягода
На 11.10.2018 г. /09:30 - 10:15 ч.; 12:30 - 13:00 ч./ - Бучин Проход: Местн. Раниславци
На 11.10.2018 г. /09:30 - 10:15 ч.; 12:30 - 13:00 ч./ - Голяновци: 401001, XVI-131, Георги С. Раковски, М. „Червиляк, М. Червиляк, УПИ 403045, М. Червиляк, УПИ 403047, Местн. ул. Централна, ПИ 403046, М. Червилак, ул Лилия УПИ 322 Кв. 22, ул Нарцис УПИ III-92. Кв 21, УПИ Ііі-298, Кв. 4, УПИ ХVі-219, Кв. 13, Централна Лъката
На 11.10.2018 г. /09:30 - 10:15 ч.; 12:30 - 13:00 ч./ - Градец, Общ. Костинброд: 11, Кв 152, 155, 6, Белидие Хан, В. З. Градец, М. Пояке, местност Пояке, Парцел VIII, Поляке, С. Градец, УПИ ІІ-323, Кв. 20, УПИ IX-275 Кв. 35, УПИ VІ-225 Кв. 30
На 11.10.2018 г. /09:30 - 10:15 ч.; 12:30 - 13:00 ч./ - Гурмазово
На 11.10.2018 г. /09:30 - 10:15 ч.; 12:30 - 13:00 ч./ - Драговищица, Общ. Костинброд: 020400, 101, 160140, 433, 92, 507. 88, 556, IV -185 Кв. 33, XIx-163, Кв. 24, І Кв. 33, Батковци, Белидие Хан, Бригандия, Втора, Двадесет и Втора, Двадесет и Първа, Двадесет и Трета, Дванадесета, Девета, Кв. Батковци, М. Брегандия Имот Пл. №42, М. Бригандия, М. Бригандия Им. Пл. №116, М. Бригандия Им. Пл. №75, М. Бяла Земя, М. Лъка Изомат ПИ 140180, Мест. Брегандия, Мест. Бригандия, Мест. Бригандия, Местн. Бригандия, местност Бригадия, Осемнадесета, Осма, Парцел 601 До Кв2, Пета, ПИ 541 До Кв. 22, ПИ 543 До Кв. 22, Първа, Седемнадесета, Стожера, Тридесет и Втора, Тридесет и Шеста, УПИ 508113, М. Стожера, УПИ-16, Кв. 502в. З. Брегандия, Четвърта
На 11.10.2018 г. /09:30 - 10:15 ч.; 12:30 - 13:00 ч./ - Дреново, Общ. Костинброд: 15, IV-73 Кв. 11, Кърна Орница, ПИ № 169
На 11.10.2018 г. /09:30 - 10:15 ч.; 12:30 - 13:00 ч./ - Дръмша: 106. 910, Гаго ПИ 87, 181, М Самовилски Връх, П-Л 81. 44, М. Самовилски Връх, махала Паралъжовци , местност Самовилски Връх, Паралъжовци, Паралъжовци Пи 015033, Самовилски Връх ПИ 82, 9
На 11.10.2018 г. /09:30 - 10:15 ч.; 12:30 - 13:00 ч./ - Костинброд: УПИ II 4162, 050260, 18-2059, Кв. 150, 3479, Кв. 239, 4200, 4267, до кв. 20, 4498, М. Кока Кола , 719030, IV-2482, Кв. 230а, IV-3944кв 63-А, VIII-3971. 4037. 4111. 4049 Кв. 208, XV-3434 Кв. 76в, XXXVI-1362 Кв 180, І-4397 Кв. 259 М. Под Селото, Акация, Александър Стамболийски, Ален Мак, Антим I, Асен Златаров, Баба Тонка, Балван, Балкан, Бачо Киро, Безименна, Бели Брези, Белица, Блато, Братя Миладинови, Бреза, Бригандия, Бузлуджа, Букет, Валери Чкалов, Варна, Васил Левски, Величко Величков, Велчова Завера, Витоша, Витошко Лале, Вихрен, Вишня, Възход, Г. М. Димитров, Генерал Влад. Заимов, Генерал Столетов, Гео Милев, Георги Бенковски, Георги С. Раковски, Герена, Гоце Делчев, Дванадесети Април, Детелина, Димчо Дебелянов, Добри Чинтулов, Драва, Дравски Бой, Дунав, Еделвайс, Елин Пелин, Жп Кантон, Жп Мост, Захари Зограф, Захари Стоянов, Заяковица, Здраве, Здравец, Златен Век, Зора, Ивайло, Иван Асен II, Иван Вазов, Иглика, Извор, Извън Плана, Изгрев, Индже Войвода, Индустриална Зона местност Полето, Искър, Йордан Йовков, Калиакра, Кап. Петко Войвода, Кв 76 Апарцел Хіі, Кв. 57 УПИ 3872, Кирил и Методий, Китка, Клокотница, Кокиче, Ком, Константин Величков, Константин Преславски, Кооперативен Пазар, Крайбрежна, Къпина, Лилия, Липа, Ломско Шосе, Любен Каравелов, Люлин, Люляк, Македония, Малина, Малка Падина, Марица, Маслово, махала Беледие Хан, махала Лешков Връх, Места, Местн. Св. Тройца, Местн. Малка Падина, местност Балван Градина, местност Бачийте, местност Ленкови Кошари, местност Миткова Воденица, местност Стубела, местност Твърдака, ПИ 4269, местност Шкендерица, Мизия, Мир, Младост, Могила, Момина Сълза, Момчил Войвода, Мургаш, Мусала, Мърфи, на Площада В Селото, Нарцис, Незабравка, Никола Д. Петков, Никола Й Вапцаров, Никола Обретенов, Обединена, Оборище, Опълченска, Орлово Гнездо, Осми Март, Острова, Отец Паисий, Охрид, Панайот Волов, Парижка Комуна, Патриарх Евтимий, Пейо Яворов, Пенчо Славейков, Петко Енев, Петровден, Петър Берон, ПИ 3675, Кв. 99а, ПИ 4379, Кв 59 А, Пирин, Плиска, Поморие, Поп Богомил, Поп Харитон, Преслав, Преспа, Прохлада, Първи Май, път 81, Радецки, Райна Княгиня, Рила, Родина, Рожен, Роза, Розова Долина, Ропотамо, Руен, Русе, Ручей, Св. Георги Победоносец, Светлина, Сергей Румянцев, Синчец, Славянска, Слана Бара, София, Софроний Врачански, Спартак, Спортист, Средец, Средна Гора, Средорек, Стара Планина, Стефан Караджа, Стефан Костадинов, Стефан Стамболов, Стопански Двор, Странджа, Страцински Бой, Струма, Теменуга, Тодор Спасов, Топола, Тополница, Трети Март, Тунджа, ул Илинден, Умни Брег, УПИ 1-4082, УПИ 33, Кв. 510, М. П/Ст София Запад, УПИ III Кв. 100, УПИ V-4395, Кв. 243, УПИ VІ -3723 Кв. 173, УПИ XI-4381, Кв. 59 А, УПИ XII Кв. 103, УПИ XV-3798 Кв. 2, УПИ XVI 2844 Ul 91, УПИ XVIII-2309 Кв. 148, УПИ XxII-1362, Кв. 180180, УПИ Іі-891, 892, Кв. 204, УПИ ХIх - Общ, Кв. 50, УПИ Хі-3106, Кв. 235, УПИ Хіі-3254 Кв 116, УПИ Ххх-3981 Кв. 154, УПИ Хххі-3890, Кв. 50, УПИ- I 736 Кв. 57, УПИ-ХVII-1758, УПИ/Парцел4155, Кв. 50, Филип Тотю, Фондови Жилища, ХV-1642, Хаджи Димитър, Хан Аспарух, Хан Крум, Хан Кубрат, Христо Ботев, Христо Смирненски, Цанко Церковски, Цар Калоян, Цар Самуил, Царевец, Цветна, Чакалов, Червиляка, Черни Връх, Черно Море, Черноризец Храбър, Шейново, Шипка, Шияковци, Шияковци УПИ 38978, 38 Кв. 42, Шняковски Стопански Двор, Юрий Гагарин, Явор, Янко Забунов, Янтра
На 11.10.2018 г. /09:30 - 10:15 ч.; 12:30 - 13:00 ч./ - Опицвет: 10, III-283, VII-92, Кв. 24, XVII Кв. 4, УПИ XIV-169 Кв. 32
На 11.10.2018 г. /09:30 - 10:15 ч.; 12:30 - 13:00 ч./ - Петърч: Ален Мак, Априлско Въстание, Атанас Гълъбов, Блато, Бреза, Бузлуджа, Васил Левски, Виолина, Вит, Витан, Витоша, Гарата, Герена, Детелина, Детска Радост, Добруджа, Дравски Бой, Дунав, Еделвайс, Здравец, Иван Бончев, Иглика, Искър, Камчия, Кап. Петко Войвода, Кокиче, Ком, Кооператор, Липа, Люлин, Мах . Хаджия, Мир, Мусала, Незабравка, Осми Март, Осъм, Пирин, Площада, Първи Май, Ракита, Рила, Родопи, Рожен, Синчец, Слатина, Спортист, Средна Гора, Стара Планина, Струма, Тантил Стойчев, Теменуга, Тополница, Тракия, УПИ I- 574 Кв. 39, УПИ Lx, УПИ VII Кв. 34, УПИIx-1009, Кв. 57, УПИxxі-211, 207 Кв. 72, Хаджия, Хаджията, Хан Аспарух, Хан Крум, Христо Ботев, Цветна, Шести Септември, Шипка, Шопска Комуна
На 11.10.2018 г. /09:30 - 10:15 ч.; 12:30 - 13:00 ч./ - Понор: . Упи VI-26 Кв. 1, Понор, Стопански Двор
На 11.10.2018 г. /09:30 - 10:15 ч.; 12:30 - 13:00 ч./ - София: Райска Градина/Аврора/
На 11.10.2018 г. /09:30 - 10:15 ч.; 12:30 - 13:00 ч./ - Хераково: ПИ 145016
На 11.10.2018 г. /09:30 - 10:15 ч.; 12:30 - 13:00 ч./ - Цръклевци
На 11.10.2018 г. /09:30 - 13:00 ч./ - Костинброд: 3479, Кв. 239, Александър Стамболийски, Балван, Безименна, Георги С. Раковски, Герена, Елин Пелин, Йордан Йовков, Ломско Шосе, Маслово, Обединена, Патриарх Евтимий, Рила, Славянска, София, Стефан Караджа, Стопански Двор, УПИ Ххх-3981 Кв. 154, Хаджи Димитър
На 12.10.2018 г. /09:30 - 12:00 ч./ - Опицвет
На 12.10.2018 г. /13:00 - 15:00 ч./ - Петърч: Ален Мак, Васил Левски, Вит, Първи Май

Община Пирдоп
На 09.10.2018 г. /08:30 - 09:30 ч.; 15:00 - 15:30 ч./ - Буново, Общ. Мирково: VIII-445, П-Л XII-376, Кв. 43, П-Л XII-392, Кв. 30, УПИ IX-411, Кв. 33, УПИ V-568, Кв. 56
На 09.10.2018 г. /08:30 - 09:30 ч.; 15:00 - 15:30 ч./ - Златица: извън регулация, местност Курията, Стара Планина, Цар Калоян
На 09.10.2018 г. /08:30 - 09:30 ч.; 15:00 - 15:30 ч./ - Мирково: Александър Стамболийски, Бачо Киро, Бузлуджа, Генерал Дендевил, Градище, Димитър Стоянов, Емил Марков, Захари Стоянов, Зора, извън регулация, местност Попов Тор, местност Корията, местност Кукув Дол, местност Чуштарла, Опълченска, Орела, Поп Недельо
На 09.10.2018 г. /08:30 - 09:30 ч.; 15:00 - 15:30 ч./ - Църквище: извън регулация
На 09.10.2018 г. /08:30 - 09:30 ч.; 15:00 - 15:30 ч./ - Челопеч: Александър Стамболийски, Баба Куна, Бели Сип, Васил Левски, Воздол, Възрожденска, Генерал Брок, Генерал Дендевил, Георги Бенковски, Гоце Делчев, Даме Груев, Двадесет и Трети Септември, Димчо Дебелянов, Драва, Дружба, Здравец, Зорница, Ивайло, Иван Вазов, Иван Сираков, извън регулация, Калето, Кирил и Методий, Кокиче, Липа, Любен Каравелов, местност Мургана, Миньорска, Младост, Мургана, Никола Вапцаров, Опълченска, Освобождение, Пейо К. Яворов, Проф. Алипи Матеев, Рила, Рудничар, Славчо Вълков, Средна Гора, Стара Планина, Студен Кладенец, Съединение, Тодор Влайков, Трети Март, Филип Тотьо, Хан Аспарух, Хан Крум, Хан Омуртаг, Хемус, Христо Ботев, Христо Смирненски, Цар Иван Асен I, Цар Калоян, Цар Самуил, Цар Симеон, Цвятко Кънчев, Червени Камък, Черковна, Юрий Гагарин
На 09.10.2018 г. /08:45 - 09:30 ч.; 15:00 - 16:00 ч./ На 11.10.2018 г. /10:00 - 11:00 ч./ - Златица: Баба Тонка, Батак, Бор, Бузлуджа, Васил Левски, Вежен, Вилна Зона Черешака, Георги Златанов, Голеш, Гълъбец, Златишки Проход, извън регулация, Липа, местност Свети Спас, Оборище, Панайот Хитов, Пейо Яворов, Рад Радев, Райна Княгиня, Рила, Родопи, Синчец, Спас Войвода, Стара Планина, Стефан Караджа, Тодор Каблешков, Харалампи Самарджиев, Чайка
На 09.10.2018 г. /09:45 - 10:15 ч.; 15:00 - 15:45 ч./ - Бенковски, Общ. Мирково
На 09.10.2018 г. /09:45 - 10:15 ч.; 15:00 - 15:45 ч./ - Златица: Вилна Зона Черешака, Захари и Мария Сергиеви, извън регулация
На 09.10.2018 г. /09:45 - 10:15 ч.; 15:00 - 15:45 ч./ - Каменица, Общ. Мирково: махала Брестака, махала Илинден, махала Преспа, махала Хвърчил, махала Черковище, УПИ ХVІІІ-117, Кв. 6
На 09.10.2018 г. /09:45 - 10:15 ч.; 15:00 - 15:45 ч./ - Карлиево
На 09.10.2018 г. /09:45 - 10:15 ч.; 15:00 - 15:45 ч./ - Мирково: 000592 местност Бърдо, Акация, Александър Стамболийски, Бреза, Васил Левски, Васил Петлешков, Георги Бенковски, Георги Раковски, Гоце Делчев, Д-Р Г. М. Димитров, Димитър Томев, Димчо Дебелянов, Емил Марков, Захари Груев, Захари Стоянов, Здравец, Зора, Иванчо Зографа, извън регулация, Изток, Ильо Войвода, Кирил и Методий, Кооперативна Искра, Крайречна, Любен Каравелов, Мест. Гюла, Мест. Попов Тор, местност Зайчек, Недельо Кюлафлиев, Никола Пантов, Никола Петков, Опълченска, Орешака, Отец Паисий, Панайот Волов, Панайот Хитов, Пенчо Славейков, Петър Берон, Петър Мечкаров, Поп Недельо, Поручик Неделчо Бончев, Радин Кладенец, Разкола, Райна Княгиня, Ручей, Симеон Попов, Средна Гора, Стара Планина, Стоимен Танов, Тиха, Тодор Влайков, Тодор Йончев, Устрем, Филип Тотю, Хан Аспарух, Христо Ботев, Христо Нончев, Цвятко Караджов, Червен Камък
На 09.10.2018 г. /09:45 - 10:15 ч.; 15:00 - 15:45 ч./ - Петрич, Общ. Златица: махала Бодят, П-Л Ііі-124, Кв. 12, Х-97, Кв. 24
На 09.10.2018 г. /09:45 - 10:15 ч.; 15:00 - 15:45 ч./ - Смолско: Кв. 33 УПИ -9-383, П-Л Х-469, Кв. 21
На 09.10.2018 г. /09:45 - 10:15 ч.; 15:00 - 15:45 ч./ - Църквище: V-19, Кв. 3, Втора, Дванадесета, Девета, Десета, Единадесета, извън регулация, Осма, Пета, Петнадесета, Първа, Трета, Тринадесета, Четвърта, Шеста, Шестнадесета
На 09.10.2018 г. /09:45 - 10:15 ч.; 15:00 - 15:45 ч./ - Чавдар, Общ. Чавдар: УПИ ХХІІІ-1053, 9-ти Септември, Акация, Александър Стамболийски, Ангел Ласков, Бенковски, Братия, Бузлуджа, Васил Коларов, Васил Левски, Витоша, Георги Димитров, Гурко, Дечо Стефанов, Дунав, Еделвайс, Здравец, Иван Вазов, Иван Узунов, Иван Филипов, Йордан Йовков, Кокиче, Липа, Любен Каравелов, Люляк, Малина, местност Бостанлъка, местност Кьойдере, местност Чамдере, местност Шумето, местност Южека, Мир, Мургаш, Нешо Узунов, Опълченска, Орлин, Плиска, Площад Васил Левски, Победа, Република, Родопи, Секята, Средна Гора, Стара Планина, Стефан Караджа, Тополница, Трети Март, Христо Ботев, Шипка, Юрий Гагарин, Яворов
На 09.10.2018 г. /09:45 - 10:15 ч.; 15:00 - 15:45 ч./ - Челопеч: Баба Куна, Бачо Киро, Възрожденска, Върбица, Генерал Брок, Генерал Дендевил, Георги Раковски, Здравец, извън регулация, Изгрев, Освобождение, Паисий Хилендарски, Черковна
На 10.10.2018 г. /08:45 - 09:30 ч.; 15:30 - 16:15 ч./ - Копривщица: Хаджи Ненчо Палавеев
На 10.10.2018 г. /08:45 - 09:30 ч.; 15:30 - 16:15 ч./ - Пирдоп: Александър Груев, Александър Стамболийски, Андрей Георгиев, Артьовица, Бобьовица, Бузола, Бяла Чешма, Вежен, Втора, Георги Бенковски, Георги Гергов, Димитър Ночев, Димитър Савов, Димчо Дебелянов, Доктор Марков, Евстати Иванов, Еленска, Емилиян Станев, Захари Стоянов, Златьовица, Иван Вазов, извън регулация, Калето, Капитан Баторски, Княз Александър Батенберг, Княз Момчил Пирдопски, Косица, Коста Ганчев, Манджерин, местност Дадола, Методи Стоянов, Невена Генчева, Никола Вапцаров, Оборище, Опълченска, Павел Загоров, Панагюрско Шосе, Панайот Волов, Петко Рачов Славейков, Първа, Саво Савов, Св. Св. Кирил и Методий, Сергей Румянцев, Скока, Славци, Спас Соколов, Стефан Стамболов, Стоян Х. Петров, Тиньовец, Тодор Влайков, Тополница, Христо Ботев, Христо Генчев, Христо Смирненски, Христо Тотов, Христо Ясенов, Цар Освободител, Царьов Кладенец, Четвърта
На 10.10.2018 г. /09:45 - 10:00 ч.; 15:15 - 16:00 ч./ - Пирдоп: Бачо Киро, Васил Левски, Върбите, Генерал Паприков, Георги Бенковски, Георги Гергов, Георги Геров, Димитър Димов, Димитър Ненов, Димитър Савов, Иван Вазов, Иван Джуров, извън регулация, Илчо Димов, Капитан Петко Войвода, Кв. 80, Княз Александър Батенберг, Княз Борис І, Косица, Коста Ганчев, Лука Х. Павлов, Манол Златанов, Митрополит Серафим, Никола Петков, Никола Пушкаров, Опълченска, Паисий Хилендарски, Панагюрско Шосе, Панайот Волов, Паскал, Пека и Карло Чоконяни, Петко Рачов Славейков, Райна Княгиня, Ръжана, Св. Св. Кирил и Методий, Сергей Румянцев, Симеон Сърданов, Славци, Спас Соколов, Средна Гора, Тодор Влайков, Тодор Каблешков, Тодор Пирдопски, Хан Аспарух, Христо Ботев, Христо Смирненски, Цар Освободител, Чавдар Войвода
На 10.10.2018 г. /10:00 - 16:00 ч./ - Пирдоп: извън регулация, Сергей Румянцев

Община Своге
На 10.10.2018 г. /10:30 - 13:30 ч./ - Своге: 23 Септември, Александър Стамболийски, Воденицата, Георги Бенковски, Джоджовска, Каменярски Дол, Пенчо Славейков, Пирин, Стара Планина, Старопланинска, Цар Симеон
На 11.10.2018 г. /09:45 - 10:15 ч.; 15:00 - 15:30 ч./ - Лесковдол: Дренето Лозе, Общ. Своге МТП Размерица, Общ. Своге Уо
На 11.10.2018 г. /09:45 - 10:15 ч.; 15:00 - 15:30 ч./ - Реброво: махала Брестово
На 11.10.2018 г. /09:45 - 10:15 ч.; 15:00 - 15:30 ч./ - Редина: . махала Рединска Китка, и 73040 , М. Шурдилица, М. Текьова Нива
На 11.10.2018 г. /09:45 - 10:15 ч.; 15:00 - 15:30 ч./ - Своге: Акация, Алеко Константинов, Ангел Кънчев, Витоша, Вихрен, Воденицата, Горски Пътник, Дреновско Храсте, Дунав, Желенско Шосе, Искър, Люлин, Мальовица, Мургаш, Неврелов Дол, Никола Йонков Вапцаров, Опълченска, Орлин, Петър Берон, Райко Даскалов, Рединска Китка, Рила, Сердика, Средна Гора, Стефан Караджа, Табаните, УПИ XII-2077 Кв. 154, Устрем, Цар Симеон, Черно Море, Юрий Гагарин
На 11.10.2018 г. /09:45 - 10:15 ч.; 15:00 - 15:30 ч./ - Томпсън: Александър Стамболийски, Бор, Борис I, Витоша, Даскалов, Димитър Полянов, Иван Вазов, Любен Каравелов, Люлин, Мах Момчилов Лаг, махала Бабол, махала Прокопаник, Никола Й. Вапцаров, Пирин, Средна Гора, Стара Планина, Странджа, Тодор Каблешков, Хаджи Димитър, Хан Аспарух, Христо Ботев, Христо Смирненски
На 11.10.2018 г. /10:15 - 15:00 ч./ - Томпсън: махала Прокопаник, Никола Й. Вапцаров

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.

За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия 0700 10 010 /на цена според индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащият се потребител или според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком/ или посетете сайта www. cez-rp.bg. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването в района, който ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на заxранването.


Източник: balkanec.bg

Последвайте ни във Facebook

Обяви

виж всички
виж всички

Анкета » коментари (0)

Подготвихте ли се за лятото?

Анкета » коментари (0)

Подготвихте ли се за лятото?

отговори
Да (24)
70% Complete
Не (18)
70% Complete
Няма да почивам, поради липса на средства (25)
70% Complete