Неделя, 26 Януари 2020, 14:02

Последно редевно заседание на Общински съвет Етрополе за мандат 2015/2019г.

10 Октомври 2019, 20:53
(0) (0)
Етрополе - Новини
Прочетена: 870 2


Общински съвет Етрополе проведе своето последно редовно заседание за мандат 2015/2019г., което започна в 17.30ч. в присъствието на всички общински съветници. В предварително обявения дневен ред нямаше промени.
По т.1 общинските съветници приеха Отчет на бюджета на Община Етрополе към 30.06.2019 г., в размер на 7 588 961 лв. От поименния списък " Текущи ремонти" към 30.06.2019г.са включени следните обекти:
-ремонт на част от двора на ДГ "Слънчице"
-ремонт на покрива на общежитие към ПГ "Тодор Пеев" гр.Етрополе
-ремонт на част от двора на ДЯ "Патиланци"
-хоризонтална и вертикална маркировка
-изкърпване на уличната мрежа в гр.Етрополе
-чакълиране на улиците по селата
-ремонт на път до стар гробищен парк, изграждане на чешма в гр.Етрополе
-текущ ремонт на централната градина пред пощата в с.Лопян
-текущ ремонт на сгради общинска собственост
-текущ ремонт на покрива на Исторически музей гр.Етрополе
-зимно поддържане на община Етрополе
Предложението бе прието с 12 "за" и 5 "въздържал се".
По т.2 бе приета Наредба за изменение и допълнение на Наредба №9 за определяне размера на местните данъци на територията на община Етрополе, като според приетото изменение чл.15 добива следната редакция:
"Чл.15 /1/ Размерът на данъка върху недвижимите имоти се определя в размер на 1,2 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот."
По т.3 се дава съгласие да се учреди на Георги Иванов Цолов от гр.Етрополе право на пристрояване, съгласно виза от главния архитект на община Етрополе, за изграждане на пристройка към жилищна сграда.
По т.4 се дава съгласие да се извърши продажба, чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване на недвижим имот-частна общинска собственост, включен в Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост през 2019г.съставляващ -незастроен урегулиран поземлен имот / УПИ/II- Складова и производствена дейност и офиси, находящ се в квартал 175 по ПУП на гр.Етрополе, целият с площ 9455 кв.м.
По т.5 се дава съгласие да се извърши продажба, чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване на недвижим имот-частна общинска собственост, включен в Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост през 2019г., представляващ имот № 201022, находящ се в землището на гр.Етрополе, местност "Ябланица" с начин на трайно ползване "нива", пета категория с площ 11.728 дка. Идентична бе и т.6, по която се дава съгласие да се извърши продажба, чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване на недвижим имот-частна общинска собственост, включен в Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост през 2019г., представляващ имот №201023, находящ се в землището на гр.Етрополе, местност "Ябланица", начин на трайно ползване "нива", пета категория с площ 7.752 дка.
По т.7 се дава съгласие да се прекрати съсобственост между община Етрополе и Лиляна Кънчева.
По т.8 и 9 се давасъгласие да се извърши прекратяване на съсобственост между община Етрополе и Бойко Ботев.
По т.10 се дава съгласие да се извърши прекратяване на съсобственост между община Етрополе и Венцислав Тихолов.
По т.11 се дава съгласие да се извърши прекратяване на съсобствеността между община Етрополе и Панчо Панчев.
По т.12 се дава съгласие да се отдаде под наем на "ГРИЙН ФОРЕСТ ПРОДЖЕКТ" АД, без провеждане на търг или конкурс по реда на по реда на чл. 24а, ал.6, т. 2 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, имот№ 008019 и имот №062049, находящи се в землището на гр.Етрополе, местност "Горни край", начин на трайно ползване "Изоставена нива" с 11 "за", 5 "въздържал се" и 1 "против".
С решението по т.13 се изменя Решение №6/29.01.2019 г. /Протокол №1, както следва:
В т. " Жилища за настаняване под наем" текстът "53 броя" се изменя с текста "51 броя".
В т." Жилища за продажба" текстът " 0 броя" се заменя с текста "2 броя".
По т.14 се дава съгласие за изменение на действащия подробен устройствен план на град Етрополе в частта на УПИ І-“Жилищен комплекс” и УПИ ІІ-“Жилищен комплекс”, кв. 125.
По т.15 се дава съгласие за изменение на действащия подробен устройствен план на гр. Етрополе в частта на кв. 13 и имот пл. №3083.
По т.16 се одобряват разходите за командировки на Председателя на Общински съвет Етрополе за периода 01.01.2019-30.06.2019г. и на Кмета на община Етрополе за същия период.
По т.17 и 18 се отпускат парични помощи на нуждаещи се.


Източник: balkanec.bg

Коментари (2)

  • Отговори (0) (0)
    1. добавен от: Анонимен 13 Октомври, 21:41

    тези хора са виновни ,че в Етрополе се заселоха турски семейства ,обаче те искат джамия и планират за в бъдеще да си построят джамия много скоро,ще пристигнат още 2 турски фамили на брой 17 члена от гр хасково ТЕ също се искат джамия и ще се множт нато ромите и така Етрополе ще стане турски град и на магазина хляб няма да може да си купиш защото ще се говори на турски българите тежко ще живеят а дебелите Чорбаджи до последно се мазнят на турските владетели но и това си,има граници турците ще започнат да се гаврят с чорбаджите . чорбаджи благодарим ве ,че заселихте турци тук в нащия град надявам се да осъзнаете каква не поправима грешка, сте сторили спете спокойно ние обикновените хора ще плащаме за вашата фрапантна грешка

  • Отговори (0) (0)
    2. добавен от: Анонимен 16 Октомври, 17:34

    № 1 - каква лъжа.... от къде го измислихте? Дори фалшива новина не може да се нарече. Смешно.

Добави коментар:

Назад

Последвайте ни във Facebook

Обяви

виж всички
виж всички
виж всички

Анкета » коментари (1)

Какво си пожелавате за Новата 2020 година?

Анкета » коментари (1)

Какво си пожелавате за Новата 2020 година?

отговори
Здраве, защото то е най-важното (191)
70% Complete
Пари, че сме заникъде без тях (18)
70% Complete
Любов, за да е по-красив всеки наш ден (15)
70% Complete
Мир по Земята (33)
70% Complete