Петък, 20 Януари 2017, 15:58
По-различните новини само за вас!

Поверителност


УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГАТА ЗА КОМЕНТАРИ В BALKANEC.BG

Balkanec.bg e новинарски сайт, предоставящ услуга за публикуване на коментари под статия. Ползването на услугата не изисква регистрация за потребителите и е безплатна. За да публикувате коментар под статия в Balkanec.bg, е необходимо само да въведете коментара.

Публикувайки коментар в Balkanec.bg, Вие се съгласявате, че няма да публикувате текстове с порнографски характер, подтикващи към насилие, етническа и/или религиозна нетърпимост, думи с обидно съдържание и всякакви материали, които са в разрез с българското законодателство (вкл. Закона за авторското право и сродните му права) и правото на Европейския съюз. Вие се съгласявате също така да не публикувате каквито и да е материали или връзки с други уеб сайтове, чрез които се нарушава правото на интелектуална собственост.

Авторските права върху коментарите в Balkanec.bg принадлежат на техните автори, като Balkanec.bg си запазва правото да използва публикуваните коментари в Balkanec.bg за свои нужди, включително с рекламна или друга търговска цел.

Потребителите на Balkanec.bg се съгласяват, че Balkanec.bg не носи отговорност за съдържанието и достоверността на публикуваните в сайта коментари.

Balkanec.bg си запазва правото да изтрива коментари, които са в противоречие с настоящите Общи условия, както и коментари, които са написани на латиница.

Трябва да знаете, че IP адресите, от които са направени всички коментари, се записват и могат да бъдат използвани в определени случаи за разкриване самоличността на лицата, които са публикували съответните коментари, в нарушение на настоящите Общи условия. Balkanec.bg си запазва правото да уведоми и окаже пълно съдействие на компетентните държавни органи, включително прокуратурата, следствието и полицейските органи, за всеки коментар, който нарушава законодателството на Р България и правото на Европейския съюз.

Balkanec.bg не носи каквато и да е отговорност в случай на загубена информация или на невъзможност за запазване на информация, въведена с коментарите на сайта.

Публикуването на коментар в Balkanec.bg означава, че сте запознат с настоящите Общи условия, съгласен сте с тях и се задължавате да ги спазвате.

Валутни курсове

  • USD 1.8333
  • GBP 2.2596
  • EUR 1.9558

Реклама

виж всички » Анкета

  • Одобрявате ли предоставянето на купите на мъжкия баскетболен отбор на Балкан за съхранение във фонда на Исторически музей Ботевград?
    Коментирай (3)

виж всички » Обяви

виж всички » Справочник

Новините по дни

Изпрати новина до Balkanec.bg

Заглавие: *
Текст на новина: *
Обратна връзка: