Сряда, 27 Май 2020, 09:16

Представен бе отчетът за изпълнение на годишния бюджет на община Ботевград

9 Септември 2019, 18:58
(1) (0)
Ботевград - Новини
Прочетена: 1087 5


Публично обществено обсъждане на Отчета за изпълнение на годишния общински бюджет на община Ботевград за 2018 г. се състоя днес от 17.00ч в зала „Христо Ботев“ на общинската администрация. На него присъства председателят на Общински съвет Ботевград – Любомир Лилов, зам. кметът Борис Борисов и зам. кметът Румен Христов.

Ирина Григорова - директор на Дирекция „Счетоводна дейност и бюджет“ представи презентация на основните резултати от изпълнението на бюджета за изминалата 2018 година.

Бюджетът за 2018г. на община Ботевград, бе приет с Решение №24 от 30,01,2018г. по приходната част в размер на 24 787 950 лв., включваща приходи с държавен характер и приходи с месечен характер. С последващи писма и актуализации на Министерството на финансите и трансфери за промяна на взаимоотношенията между общинския бюджет и Републиканския бюджет бюджетната рамка бе променена и към 31.12.2018г. е в размер на 29 506 793 лв.

През 2018 г. дейността на общината бе насочена към осигуряване на основните годишни цели и приоритети.
Изпълнението на основните параметри на бюджета се характеризират със следното:

Приходи:
Към 31.12.2018г. в общинския бюджет са постъпили приходи за държавни дейности от централния бюджет, други ведомства и министерства в размер на 13 501 439 лв. при уточнен годишен план 14 188 553 лв.
-обща субсидия-13 296 667 лв.
-целеви трансфери-385 835 лв.
-трансфери между бюджети-528 438 лв.
-трансфери от МТСП-32 516 лв.
-трансфери ПУДООС-7 432 лв.
изпълнението на собствените приходи за местни дейности е в размер на 9 533 237 лв., при първоначален годишен план 9 539 400 лв.
-данък върху недвижимите имоти: 891 516 лв.
-данък върху превозните средства: 1 276 734 лв.
-данък при придобиване на имущество по дарение: 434 740 лв.
-туристически данък: 4 447 лв.
-приходи и доходи от собственост - 1 531 436 лв.
-общински такси - 3 513 758 лв.
-глоби, санкции и наказателни лихви - 690 285 лв.
-помощи и дарения от страната и чужбина - 64 671 лв.
-постъпления от продажба на нефинансови активи - 1 156 972 лв.
Такса за битови отпадъци е в размер на 2 683 187 лв.
Получени трансфери от ЦБ за местни дейности:
- обща изравнителна субсидия за местни дейности, в размер на 2 245 300 лв.
-целева субсидия за капиталови разходи, в размер на 932 300 лв.

Други трансфери:
- Трансфер съгласно споразумение за проект от МРР, в размер на 200 000 лв.;
- Средства за зимно поддържане на обходни пътища от Националната агенция „Пътна инфраструктура“ – 27 708 лв.;
- Предоставен трансфер – финансова корекция безлихвен заем ГПСОВ – 547 648 лв.;
- Трансфер от ПУДООС в размер на 11 334 лв.;
- Преведени отчисления по чл. 64 от ЗУО от община Правец – 182 288 лв. и 16 087 лв. от община Етрополе.
- Трансфер към МТСП – съфинансиране на споразумение за проект Красив България – 278 324 лв.
За дванадесетте месеца на 2018г. са усвоени 26 166 2013 лева при уточнен план 29 506 793 лв. или 88.67%, както следва:
Трудовите разходи – работна заплата, социалните и здравни осигуровки на заетите в бюджетните заведения и дейности са в размер на 14 212 397 лв. Трудовите разходи представляват 54. 32 на сто от общия обем на разходите, извършени за отчетния период.
Разходите за издръжка на бюджетните заведения и дейности са в размер на 6 739 800 лева. Тези разходи представляват 25.76 на сто от общия обем на разходите, извършени през отчетния период.
Разходите за субсидии и други текущи трансфери са в размер на 2 572 868 лв. Те представляват 9.83 на сто от общия обем на разходите.
Капиталовите разходи за периода са в размер на 2 641 138 лв. Те представляват 10.09 на сто от общия обем на разходите.

Изпълнението на някои приоритетни разходи е както следва:
- храна: 654 558 лв.;
- материали: 1 689 398 лв.;
- вода, горива и енергия: 1 560 753 лв.;
- текущ ремонт: 901 547 лв.;
- текущи трансфери за домакинствата: 446 862 лв.
За функция 1 „Общи държавни служби“ са извършени разходи общо 2 763 424 лева. Отчетените разходи за функцията представляват 11.00 на сто от обема на разходите на общината.
За функция 2 „Отбрана и сигурност“ са извършени разход на стойност 316 077 лева. Отчетните разходи за функцията спрямо обема на разходите на общината представляват 1.00 на сто.
За функция 3 „Образование“ са извършени разходи общо 11 377 162 лева. Отчетните разходи на образованието представляват 43.00 на сто от обема на разходите на общината.
За функция 4 „Здравеопазване“ са извършени разходи за 1 133 844 лева. Относителният дял на тези разходи представлява 4.00 на сто от общия обем на разходите на общината.

Капиталов бюджет
За 2018 г. са извършени капиталови разходи в размер на 8 875 317 лв. вт.ч.:
Основен ремонт 7 643 817 лв.
Придобиване на ДМА 1 048 954 лв.
Придобиване на НДА 20 400 лв.
Придобиване на земя 44 429 лв.
Капиталови трансфери 117 717 лв.
Приоритетите на общината за 2018г., заложени в Бюджет 2018“ като финансова стабилност, оптимално използване на възможностите на европейското финансиране през новия програмен период, развитие на техническата инфраструктура и градска среда, провеждане на активна социална политика, подобряване възможностите за трудова реализация са успешно изпълнени и реализирани.
През 2018г. Община Ботевград е превела всички субсидии на второстепенните разпоредители и приключва бюджетната година без неразплатени разходи и просрочени задължения.Източник: balkanec.bg

Коментари (5)

 • Отговори (13) (1)
  1. добавен от: Анонимен 9 Септември, 20:05

  Браво кмете!

 • Отговори (12) (2)
  2. добавен от: Анонимен 9 Септември, 21:54

  Браво шапки долу няма по добър КМЕТ от теб.ДЕРЗАЙ и работи за Общината.

 • Отговори (2) (7)
  3. добавен от: Анонимен 9 Септември, 23:45

  Бюджет на дефецет

  • (3) (2)
   1. добавен от: Анонимен 10 Септември, 10:30

   Научи се да пишеш правилно и после си изливай злобата!

  • (3) (2)
   2. добавен от: Анонимен 10 Септември, 10:30

   Научи се да пишеш правилно и после си изливай злобата!

Добави коментар:

Назад

Последвайте ни във Facebook

Обяви

виж всички
виж всички
виж всички

Анкета » коментари (12)

Какво си пожелавате за Новата 2020 година?

Анкета » коментари (12)

Какво си пожелавате за Новата 2020 година?

отговори
Здраве, защото то е най-важното (1032)
70% Complete
Пари, че сме заникъде без тях (105)
70% Complete
Любов, за да е по-красив всеки наш ден (78)
70% Complete
Мир по Земята (161)
70% Complete