Вторник, 14 Юли 2020, 14:51

Предстои заседание на Общински съвет-Правец

22 Юни, 08:45
(1) (1)
Правец - Новини
Прочетена: 1539 20


На 25.06.2020 г. (четвъртък) от 17:00 часа ще се проведе заседание на Общински съвет-Правец при следния Дневен ред:

1. Изказвания, питания, становища и предложения.
2. Предложение за отпускане на помощ по реда на Наредба №20 за социално подпомагане на граждани от бюджета на Община Правец.
3. Промяна в поименния списък за придобиване на дълготрайни активи, строителство и ремонти за 2020 г.
4. Актуализация на Програмата на Община Правец за управлението и разпореждането с имоти - общинска собственост през 2020 г.
5. Управление и разпореждане с общинско имущество.
6. Предоставяне на земи от Общински поземлен фонд по реда чл. 27, ал. 2 от Преходните заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на закона за собствеността за използването на земеделските земи.
7. Процедиране за учебната 2020-2021 г. с ОУ "Христо Ботев" - с. Разлив.
8. Определяне основното месечно възнаграждение на кметовете на кметства.
9. Издаване на Запис на заповед от община Правец в полза на ДФ "Земеделие", обезпечаващ авансово плащане по договор №G06RDNP001-7.001-0014 от 08.05.2019 г. на мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" по подмярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаб инфраструктура" за Проект "Рехабилитация и реконструкция на улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях на територията на община Правец.", сключен между Община Правец и ДФ "Земеделие".
10. Издаване на Запис на заповед от община Правец в полза на ДФ "Земеделие", обезпечаващ авансово плащане по договор №G06RDNP001-7.005-0001-C01 от 08.05.2019 г. на мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" по подмярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаб инфраструктура" за Проект "Изграждане на физкултурен салон включително оборудване и обзавеждане в Основно училище "Любен Каравелов" в УПИ IX - училище, кв. 11 по плана на село Осиковица, сключен между Община Правец и ДФ "Земеделие".
11. Предоставяне на временен безлихвен заем от бюджетните средства на Община Правец за финансиране дейностите по проект "Правец - среда за активно социално приобщаване" по договор за безвъзмездна финансова помощ №BG05M9OP001-2.018-0023-C01 по ОП РЧР и №BG05M9OP001-2.018-0023-2014BG05M2OP001-C01 по ОП НОИР.
12. Предоставяне на временен безлихвен заем от бюджетните средства на Община Правец за финансиране дейностите по проект "Център за семейно консултиране й подкрепа - Правец", финансиран по Договор за безвъзмездна финансова помощ: №BG05M9OP001-2.004-0027 по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси 2014-2020 г.".
13. Предложение относно процедиране и одобряване на Подробни устройствени планове /ПУП/.
14. Предоставяне на Публични ВИК активи - "Реконструкция и модернизация на ПСОВ с извънплощадкова довеждаща инфраструктура, доизграждане и реконструкция на канализационна мрежа с реконструкция на съпътстваща водопроводна мрежа на гр. Правец" за стопанисване, поддържане и експлоатация на "Водоснабдяване и канализация" ЕООД - София.
15. Извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК и обособена територия, обслужвана от Водоснабдяване и канализация" ЕООД - София.
16. Приемане годишен финансов отчет и баланс за 2019 г. на „Университетски недвижими имоти - Правец” АД, обсъждане дейността на дружеството и решение за начина на гласуване на определения представител на Община Правец в предстоящото редовно общо събрание на акционерите на дружеството. Определяне състава за съдействие, помощ и контрол при извършване на дейностите по социално подпомагане и предоставяне на социални услуги в община Правец.
17. Определяне състава на Обществения съвет за съдействие, помощ и контрол при извършване на дейностите по социално подпомагане и предоставяне на социални услуги в община Правец.
18. Схема за преместваеми търговски обекти по бул. "Трети март" - пешеходна алея в централна част на гр. Правец, община Правец, област Софийска.
19. Кандидатстване по Целева програма за подпомагане образователния процес на децата и младежите, настанени в социални услуги, делегирана от държавна дейност от резидентен тип и домове за деца, лишени от родителска грижа от I до XII клас.Източник: balkanec.bg

Коментари (20)

 • Отговори (9) (1)
  1. добавен от: Анонимен 22 Юни, 09:33

  Предложение за точка в дневния ред на Общинския съвет Правец :
  - Поради законови и съдебни проблеми на олигарха собственик на Правец и невъзможност на същия да изпълнява функциите си на "благодетел", община Правец да преустанови да съществува си като такава и да премине в административно - териториалното устройство на община Ботевград !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  Убеден съм, че предложената от мен точка, ще бъде приета с 100 % от гласувалите общински съветници !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 • Отговори (8) (0)
  2. добавен от: Анонимен 22 Юни, 09:47

  Преди десет дни заложих последните си два лева, че олигарха Златев няма да се яви доброволно на разпит днес, а вече е избягал от страната !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  С нетърпение очаквам в 10:30 часа да разбера дали съм забогатял, или съм загубил и последните си пари !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  • (0) (4)
   1. добавен от: Анонимен 22 Юни, 13:08

   Честито!!! Вече нямаш и 10лева :) няма причина да се крие така, че си кътайте парите... криза е

 • Отговори (10) (1)
  3. добавен от: Анонимен 22 Юни, 10:45

  19 точки дневен ред е прекалено много и означава претупване на много от тях. Защо не по-чести заседания с по-малък дневен ред.

 • Отговори (7) (1)
  4. добавен от: Анонимен 22 Юни, 10:46

  Валентин Златев се е явил на разпит в прокуратурата и аз току що изгубих и последните си два лева, НО надявам се това да е цената, че ще видя как арестуват правешкият олигарх !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 • Отговори (6) (0)
  5. добавен от: Анонимен 22 Юни, 11:08

  Започва да става интересно и ще взема пари на заем, за да си купя пуканки и ще седна на първият ред, за да гледам започващият в момента мафиотски трилър, но не "Кръстникът", а "Олигарха картоиграч" ??????????????????????????

 • Отговори (1) (7)
  6. добавен от: Анонимен 22 Юни, 11:24

  Златев няма да го барнат,а ти мн.пуканки ще има да ядеш и да губиш облози.Това е игра на политици и е не случайно сега...а и Бойко беше кръстник на сватбата на Златев,така пе не си бутай г* за там,да не изревеш!

  • (8) (1)
   1. добавен от: Анонимен 22 Юни, 11:30

   № 6 Имам страх и то голям единствено и само от Бога, а от такива лакеи като теб не ме е страх, а ги изпращам за превъзпитание на хобота на слона !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 • Отговори (0) (6)
  7. добавен от: Анонимен 22 Юни, 16:28

  №4, ВАЛЕНТИН Златев ще се оправи и ще си живее живота с париге, които е натрупал, ами за такива като теб ми е жал, че цял живот ще търсят пари за пуканки. Това се отнася за всички, които го плюят в момента.

  • (1) (0)
   1. добавен от: Анонимен 23 Юни, 18:28

   Имам едта личност от Правец,който го познава целия град и той на всеслушание казва:Давал съм пари на заем на баща му,като гледам ще се наложи пак да му давам,защото е почнал да носи по магазините яйца да му продават,както беше на времето!

 • Отговори (0) (0)
  8. добавен от: Анонимен 23 Юни, 14:37

  Ще има нови подаръци за населението!

 • Отговори (7) (0)
  9. добавен от: Анонимен 23 Юни, 22:04

  Балъци,това не е статия посветена на Златеви, а на сесията на Общинския съвет, където отново могат да ви прекарат, както стана с опрощаването на данъците на Златеви.

 • Отговори (7) (0)
  10. добавен от: Анонимен 23 Юни, 22:22

  Г-н Кмет, обръщаме се към Вас по следния въпрос, имаме хубава ритуална зала за погребения, но защо тоалетната при гробищния парк е в такова състояние, направете проверка в нея е може да се влезе, сложете камери за да се вижда кой прави золумища, както сложиха камери на Топилата, защото отидеш на погребение, свие те корем от притеснение и е срамота да няма къде да отидеш, дали си млад или стар то не пита.

Добави коментар:

Назад

Последвайте ни във Facebook

Обяви

виж всички

Анкета » коментари (2)

Ще почивате ли това лято предвид ситуацията с коронавируса?

Анкета » коментари (2)

Ще почивате ли това лято предвид ситуацията с коронавируса?

отговори
Да, смятам да почивам както всяка друга година (116)
70% Complete
Ще почивам само ако успея да намеря пари в тази криза (60)
70% Complete
Почивката ми ще е на вилата на село (66)
70% Complete
Ще почивам, но сигурно ще заменя морето с планина (31)
70% Complete