Петък, 28 Февруари 2020, 10:49

Предстои заседание на Общински съвет- Своге

10 Септември 2019, 19:57
(0) (0)
Своге - Новини
Прочетена: 257 4


На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 30, ал. 2, т.1 и чл.31 , ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Своге, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на 16.09.2019г. /понеделник/ от 16:00 часа в Конферентната зала на ПГ "Велизар Пеев" се свиква редовно заседание на Общински съвет - Своге при следния Дневен ред:

1. Предложение относно избиране на временно изпълняващ длъжността "кмет на община" и "кмет на кметство" във връзка с провеждането на избори за общински съветници и за кметове на 27.10.2017г.
2. Предложение относно приемане информация за изпълнението на бюджета а първото шестмесечие на 2019 г. на Община Своге.
3. Предложение относно приемане на компенсираните промени на капиталовите разходи и придобиването на нови активи по отделни източници на финансиране за строителство и основен ремонт, за придобиване на материални и нематериални активи, придобиване на земя и за проучвателни и проектни работи през 2019г. на Община Своге.
4. Предложение относно промяна в общия размер на бюджета към 30.09.2019г. от преизпълнение на собствени приходи и разместване на бюджетни кредити по параграфи, дейности и функции.
5. Предложение относно утвърждаване на допълнителен списък на новопостъпили служители от Детски градини в Община Своге, които имат право на транспортни разходи през 2019г.
6. Предложение относно промяна в структурата на общинската администрация.
7. Предложение относно отпускане на еднократна финансова помощ на нуждаещи се лица и семейства по реда на Наредба за реда и начина на отпускане на еднократна финансова помощ, приета с решение №121, Протокол №29 от заседание на ОбС- Своге, проведено на 26.04.2013г.
8. Предложение относно провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ УПИ XXXIV - "Озеленяване" с площ от 97, 00 кв.м., находящ се в квартал 70 по подробния устройствен план на град Своге.
9. Предложение относно даване съгласие за учредяване право на преминаване през поземлен имот - общинска собственост, с идентификатор 62414.44.8 с площ от 7616 кв.м., десета категория на земята при неполивни условия, с начин на трайно ползване: пасище, с трайно предназначение на територията: земеделска, находящ се в в землището на с. Редина, за осигуряване на достъп до имот, собственост на "Теленор България", ЕАД, представляващ поземлен имот с идентификатор 62414.44.5 с площ от 1306 кв.м., десета категория на земята при неполивни условия, с начин на трайно ползване: пасище, с трайно предназначение на територията: земеделска, находящ се в землището на с. Редина.
10. Питания.

Източник: balkanec.bg

Коментари (4)

 • Отговори (2) (0)
  1. добавен от: потърпевши 12 Септември, 09:56

  жители на гр.Своге ул.Воденицата се възмущават от боклуците на улицата. Пътят към заведение Маймун Дере е засипан с боклук,които единствения контейнер не побира.Обърнете внимание искаме да не е такава кочина.

 • Отговори (2) (0)
  2. добавен от: прасепас 13 Септември, 12:47

  Самата Община е кочина,не може да е друго и на Воденицата стрийт

 • Отговори (2) (0)
  3. добавен от: Коч 13 Септември, 16:10

  Страх тресе кочината.

 • Отговори (1) (0)
  4. добавен от: Малоумник 16 Септември, 16:02

  Хорица пишете във фейса, забелязано в Своге, относно проблемите в Своге,там онези некадърници от общината четат коментарите тук едва ли.

Добави коментар:

Назад

Последвайте ни във Facebook

Обяви

виж всички

Анкета » коментари (7)

Какво си пожелавате за Новата 2020 година?

Анкета » коментари (7)

Какво си пожелавате за Новата 2020 година?

отговори
Здраве, защото то е най-важното (458)
70% Complete
Пари, че сме заникъде без тях (44)
70% Complete
Любов, за да е по-красив всеки наш ден (39)
70% Complete
Мир по Земята (81)
70% Complete