Неделя, 7 Март 2021, 14:18

Стартира процедура за реконструкция и доизграждане на част от водопровода в Драгоман

22 Февруари, 20:18
(0) (0)
Драгоман - Новини
Прочетена: 454 0


Община Драгоман обяви обществена поръчка за „Реконструкция на съществуваща водоснабдителна система и доизграждане на нова в гр. Драгоман, община Драгоман – І ЕТАП”. Процедурата е за договаряне без предварително обявление.

Община Драгоман е получила финансиране за строително-монтажни работи на обект „Реконструкция на съществуваща водоснабдителна система и доизграждане на нова в гр. Драгоман, община Драгоман – І етап” от Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда, които са неотложни и трябва спешно да започнат във връзка с изключителните обстоятелства, в които се намира общината.

С настоящата обществена поръчка ще се възложи да се изпълни реконструкцията на част от съществуваща водоснабдителна система и доизграждане на нова в град Драгоман. Улиците, които обхваща обекта са:
УЛИЦИ КЪМ ГЛ.КЛОН I :
Ул. „Васил Левски“ – 389,80 м
Ул.“ Витоша“- 105,70 м
Ул. „Черноризец Храбър“ – 590,40 м.,
Ул. „Рила“ – 475,10 м,
Ул. „Граничар“- 206,70 м,
Ул. „Пенчо Славейков“-140,60 м,
Ул. „Шипка“- 147.40 м.
Ул. “Свети Стефан“ – 348,30 м
Ул. „Св. Св. Кирил и Методи“ – 213,20 м.
УЛИЦИ КЪМ ГЛ.КЛОН II:
Ул. „Христо Ботев“ – 689,10 м.
Ул. „Балкан“ – 489,90 м
Ул. „Петър Берон“ – 656,60 м
Ул. „Ал. Стамболийски“ – 762,30 м.,
Ул. „Три уши“ – 479,30 м.
Ул. „Оборище“ – 312 м.,
Ул. „Първи май“ -155,70 м.
Ул. “Хаджи Димитър“ -176,20 м.,
Ул. “Ивайло -150,10 м
Ул. „Мелдия“ – 300,20 м.

Покани за участие в процедурата са изпратени до три фирми. Това са: „МЕГА ХИДРОСТРОЙ“ ЕООД, „БАЛКАНСКИ“ ООД и „АЛДИ КОМЕРС ГРУП“ ЕООД. Прогнозна стойност без ДДС е 2 713 116,00 лв.

Множеството аварии, налагащи чести спирания на водоподаването по водопровода на града, пораждат и възможност от възникване на по-сериозна опасност за здравето на гражданите, която се проявява в месеците на обилни валежи и/или снеготопене. Образуваното завиряване по улиците в условия на авария и спиране на водоподаването, допуска възможност от проникване на външни води по водопроводната мрежа, която вследствие на тежката амортизация не е технически подсигурена и обезпечена в достатъчна степен от проникване на води външни за мрежата.

Единственото възможност за окончателноликвидиране на възникналата и идентифицирана опасност за здравето на гражданите е извършването на пълна подмяна на водопровода по улиците.

Наред с горното в гр. Драгоман функционира поделение на “Гранична полиция” в структурите на Министерство на вътрешните работи, което осъществява функции по осигуряването на граничната безопасност на района и страната. Това дава основание на Възложителя да се възползва от правото си да проведе процедура по реда на чл. 79, ал. 1, т. 4 от ЗОП, за неотложно започване на работи по подмяна на водопровода в част, за която е осигурено финансиране за намаляване на опасността за живота и здравето на гражданите, респективно за сигурността и обществения ред в пограничния район.Източник: balkanec.bg

Коментари (0)

Няма добавени коментари

Добави коментар:

Назад

Последвайте ни във Facebook

Обяви

виж всички
виж всички
виж всички

Анкета » коментари (1)

Знаете ли коя е ОСНОВНАТА причина за заболяванията, свързани с тютюнопушенето?

Анкета » коментари (1)

Знаете ли коя е ОСНОВНАТА причина за заболяванията, свързани с тютюнопушенето?

отговори
Ароматните вещества, които са добавени в тютюна (60)
70% Complete
Никотинът, който е естествена съставка на тютюна и води до зависимост (109)
70% Complete
Химическите вещества, които се образуват в дима при горенето (228)
70% Complete
Други добавките в тютюна, които са търговска тайна на производителите (87)
70% Complete