Понеделник, 22 Октомври 2018, 21:34

Такса "Битови отпадъци" в община Правец остава без промяна през 2018г.

8 Януари, 13:14
(1) (0)
Правец - Новини
Прочетена: 992 2

Размерът на таксата за битови отпадъци в община Правец ще остане без промяна и през 2018г., а от нея се освобождават: 
1. Освобождава от такса битови отпадъци за услугите, предоставени на молитвени домове, храмове и манастири, в които се извършва богослужебна дейност от законно регистрираните вероизповедания в страната заедно с поземлените имоти върху които са построени.

2. Имоти общинска собственост на територията на община Правец, предназначени за: административна сграда Общинска администрация Правец, кметства, детски градини, читалища, Гробищен парк гр. Правец, Автогара гр. Правец, имот с масивна сграда - Помпена станция гр. Правец, имот с масивна сграда в с. Разлив – местност „Черковище”, ОУ „Никола Й. Вапцаров” с. Осиковска Лакавица, ДДМУИ „Свети Панталеймон” с. Видраре, Старо класно училище с. Видраре, имот с паянтова сграда -„Ханът на Вутьо Попиванов” в с. Видраре.

От заплащане на такса „сметосъбиране и сметоизвозване” за съответната година се освобожава, ако имотът не се ползва през цялата година и е подадена декларация по образец от собственика или ползвателя до края на предходната година в община Правец, като същите се облагат с такса „чистота на териториите за обществено ползване” и такса „обезвреждане на битовите отпадъци в депо”.

Съгласно изискванията на чл.66 (1) от ЗМДТ, въпросната такса се определя в годишен размер с решение на Общинския съвет въз основа на одобрена план-сметка, включваща необходимите разходи за:
1. осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - контейнери, кофи и други;
2. събиране, включително разделно, на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за третирането им;
3. проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците;
4. почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване.
Взети са предвид размерите на плащанията по договорите с изпълнителите на дейностите „Сметосъбиране и сметоизвозване „ и „Поддържане на чистотата на територията за обществено ползване.

 

ВИДОВЕ РАЗХОДИ

СУМА /в лева/

1. 

за сметосъбиране и сметоизвозване 

184 704

2. 

за обезвреждане на битовите отпадъци в депо

63 000

3. 

за отчисления към за РИОСВ за депониране на отпадъци

103 500

4. 

за чистота на териториите за обществено ползване

242 826

Всичко:

594 030

Общински съвет Правец одобри План-сметка за необходимите разходи по сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци и поддържане на чистотата за Община Правец през 2018 година.


Определен бе размерът на следните такси за 2018 година:

1. За жилищни и вилни имоти на граждани в регулационните граници на населените места.
Такси върху данъчната оценка:
1.1 за сметосъбиране и сметоизвозване – 2 ‰;
1.2.за обезвреждане на битовите отпадъци в депо – 0,5 ‰;
1.3.за чистота на териториите за обществено ползване –1,5‰;

2. За застроени нежилищни имоти на граждани в регулационните граници на населените места.
Такси върху данъчната оценка:
2.1 за сметосъбиране и сметоизвозване – 2 ‰;
2.2 за обезвреждане на битовите отпадъци в депо – 1 ‰;
2.3 за чистота на териториите за обществено ползване – 1,5 ‰;

3. За незастроени имоти на граждани в регулационните граници на населените места:
Такса върху данъчната оценка:
3.1. за чистота на териториите за обществено ползване – 1,5 ‰;

4. За застроени жилищни и нежилищни имоти на граждани, извън регулационните граници на населените места, за които не е организирано обслужване:
Такса върху данъчната оценка:
4.1. за чистота на териториите за обществено ползване – 1,5 ‰;

5. За жилищни и вилни имоти на предприятия, включително и фирми на еднолични търговци, в регулационните граници на населените места:
Такси върху данъчната оценка:
5.1. за сметосъбиране и сметоизвозване – 2 ‰;
5.2. за обезвреждане на битовите отпадъци в депо – 0,5 ‰;
5.3. за чистота на териториите за обществено ползване – 1,5 ‰;

6. За нежилищни имоти на предприятия, включително и фирми на еднолични търговци в регулационните граници на населените места

Такси върху по-високата между отчетната стойност на активите и данъчната оценка съгласно Приложение №2 от ЗМДТ:
6.1. за сметосъбиране и сметоизвозване – 2 ‰;
6.2. за обезвреждане на битовите отпадъци в депо - 1 ‰;
6.3. за чистота на териториите за обществено ползване – 1,5 ‰;

7. За жилищни и нежилищни имоти на предприятия, включително и фирми на еднолични търговци извън регулационните граници на населените места, за които не е организирано обслужване:
Такса върху по-високата между отчетната стойност на активите и данъчната оценка съгласно Приложение №2 от ЗМДТ:

7.1. за чистота на териториите за обществено ползване – 1,5 ‰;

8. За отдадените под наем имоти общинска собственост, да се събира от наемателите такса битови отпадъци в годишен размер определен в ‰ както следва:


за жилищни имоти такси върху данъчната оценка:
8.1. за сметосъбиране и сметоизвозване – 2 ‰;
8.2. за обезвреждане на битовите отпадъци в депо -0,5 ‰;
8.3. за чистота на териториите за обществено ползване – 1,5 ‰;
за нежилищните имоти такси върху по-високата между отчетната стойност на активите и данъчната оценка съгласно Приложение №2 от ЗМДТ:
8.4. за сметосъбиране и сметоизвозване – 2 ‰;
8.5. за обезвреждане на битовите отпадъци в депо - 1 ‰;
8.6. за чистота на териториите за обществено ползване – 1,5 ‰;Източник: balkanec.bg

Коментари (2)

 • Отговори (1) (0)
  1. добавен от: Анонимен 8 Януари, 18:53

  Тези, които цапат най-много се освобождават!
  Какво е законното основание?

 • Отговори (0) (0)
  2. добавен от: Анонимен 9 Януари, 23:20

  Всеки в тая държава да си плаща.Аман вече ( тоя няма да плаща данъци, пенсионери пътуват безплатно,1 лв. на джипито) свсичко от моя гръб ееее

Добави коментар:

Назад

Последвайте ни във Facebook

Обяви

виж всички
виж всички
виж всички

Анкета » коментари (2)

Подкрепяте ли идеята до 2024г. да бъдат премахнати печките на дърва и въглища, които не отговатят на еконормите

Анкета » коментари (2)

Подкрепяте ли идеята до 2024г. да бъдат премахнати печките на дърва и въглища, които не отговатят на еконормите

отговори
Да (65)
70% Complete
Не (134)
70% Complete
Съгласен съм, това ще подобри качеството на въздуха. (20)
70% Complete
Не смятам, че е необходимо. Това няма да промени качеството на въздуха (76)
70% Complete
Не съм заинтересован (2)
70% Complete