Петък, 19 Октомври 2018, 14:17

Център за подкрепа и личностно развитие обявява свободни работни места

6 Декември 2017, 09:27
(0) (0)
Ботевград - Новини
Прочетена: 801 0

Център за подкрепа и личностно развитие - гр. Ботевград обявява свободни работни места по трудов договор, считано от 02.01.2018г. за следните длъжности:

1. Логопед - 1 брой
Минималните изисквания за заемане на длъжността:
Образование - висше образование, степен „Бакалавър” от професионални направления „Педагогика", „Обществени грижи", „Психология" или „Социални дейности" с присъдена професионална квалификация „Логопед";
• Условия за стаж по специалността - няма, стажът и опитът се считат за предимство;
• Допълнителни квалификации и опит са предимство;
• Допълнителни изисквания: компютърна грамотност;
• Характер на работата: Превенция, диагностика, терапия и консултация по отношение на комуникативните нарушения.

2. Психолог - 2 брой
Минималните изисквания за заемане на длъжността:
Образование - висше образование, степен „Бакалавър” по специалността „Психология“ от професионално направление психология;
• Условия за стаж по специалността - няма, стажът и опитът се считат за предимство;
• Наличието на надграждаща образователно-квалификационна степен магистър по детско-юношеска психология или по клинична психология е предимство.
• Допълнителни изисквания: компютърна грамотност
• Характер на работата: Изпълнява дейности, ориентирани към цялостното личностно развитие на децата и учениците. Осъществява пряка индивидуална и групова работа за подобряване на тяхното емоционално и психическо състояние и развиване на личностните им умения. Консултиране и подпомагане на родителите.

3. Ресурсен учител - 6 броя
Минималните изисквания за заемане на длъжността:
Образование - висше образование, степен „Бакалавър” по специалности „Специална педагогика“, „Учител на деца с умствена изостаналост“, „Слухово-речев рехабилитатор на деца с увреден слух“ от професионално направление педагогика;
• Условия за стаж по специалността - няма, професионален опит като ресурсен учител се счита за предимство;
• Допълнителни изисквания: компютърна грамотност;
• Характер на работата: Планиране и подготовка на учебния и на образователно-възпитателния процес. Осъществяване на обучението, възпитанието и подпомагането на децата и учениците със специални образователни потребности в групата в детската градина и в класа. Формиране на общи знания, умения, отношения и ценности. Оценяване и отчитане на динамиката в развитието на познавателните процеси и на личността на учениците, и на постиженията им в учебно-възпитателния процес. Подпомагане на учителя в детската градина, в общообразователното и в професионалното училище. Консултиране и подпомагане на родителите.

Начин на провеждане на подбора:
1. Подбор по подадените документи.
Необходими документи:
- заявление /в свободен текст/ до кмета на община Ботевград;
- автобиография;
- мотивационно писмо;
- копие от диплом за завършена степен на образование;
- копие от документи за квалификации, курсове, обучение и др. документ, съотносим за длъжността, за която се кандидатства /ако е приложимо/;

Място и срок за подаване на документите:
Подаването на заявлението и приложените документи към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник в деловодството на Община Ботевград от 06.12.2017г. до 18.12.2017г. от 08:30 до 17:30ч. включително.
Одобрените кандидати ще бъдат уведомени лично до 22.12.2017г.
Телефон за информация: 0723/666 09


Източник: balkanec.bg

Коментари (0)

Няма добавени коментари

Добави коментар:

Назад

Последвайте ни във Facebook

Обяви

виж всички

Анкета » коментари (1)

Подкрепяте ли идеята до 2024г. да бъдат премахнати печките на дърва и въглища, които не отговатят на еконормите

Анкета » коментари (1)

Подкрепяте ли идеята до 2024г. да бъдат премахнати печките на дърва и въглища, които не отговатят на еконормите

отговори
Да (56)
70% Complete
Не (110)
70% Complete
Съгласен съм, това ще подобри качеството на въздуха. (15)
70% Complete
Не смятам, че е необходимо. Това няма да промени качеството на въздуха (70)
70% Complete
Не съм заинтересован (2)
70% Complete