Понеделник, 25 Януари 2021, 16:53

Утре е редовното заседание на ОбС Етрополе

24 Септември 2012, 12:12
(0) (0)
Етрополе - Новини
Прочетена: 1675 0


На основание чл. 25, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общинският съвет ще проведе 17-то редовно заседание на 25.09.2012 г. /вторник/, от 14.00 часа, в залата на Общинска администрация - втори етаж, при следния дневен ред:

1. Предложение относно изменение и допълнение на Наредба №13 за определяне и администриране на местните такси и цени на
услуги на територията на община Етрополе.
2. Предложение относно отчет на бюджета на Община Етрополе към 30.06.2012 година.
3. Предложение относно одобряване на общата численост на персонала на Общинска администрация на Община Етрополе.
4. Предложение относно предложение от директорите на общинските общообразователни училища за формиране на маломерни и слети паралелки през учебната 2012/2013 година, съгласно Наредба № 7 от 2000 г.
5. Предложение относно одобряване на проект за ПУП - План за застрояване за поземлен имот № 135003, находящ се в м. „Въртопете", землището на с. Рибарица.
6. Предложение относно издаване на запис на заповед в полза на Министерство на околната среда и водите, обезпечаваща авансово плащане за проект „Интегриран инвестиционен проект във водния сектор на гр. Етрополе".
7. Предложение относно изменение и допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през
2012 г.
8. Предложение относно отдаване под наем на земи от общинския поземлен фонд по реда на чл. 24а от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи без провеждане на търг или конкурс.
10. Предложение относно предоставяне за безвъзмездно управление недвижим имот - частна общинска собственост на Център за спешна медицинска помощ.
11. Предложение относно разпореждане с имот – частна общинска собственост, УПИ XIII - общ., кв. 222.
12. Предложение относно разпореждане с имот – частна общинска собственост п № 205003, землище Етрополе, м. Върбака.
13. Предложение относно разпореждане с имот – частна общинска собственост, УПИ III -2, кв. 1, в.з. Лопян.
14. Предложение относно разпореждане с имот – частна общинска собственост, УПИ X - 171, кв. 23, с. Брусен.
17. Предложение относно продължаване срока на договор за наем на недвижим имот - частна общинска собственост по реда на §78, ал. 2 от Преходни и заключителни разпоредби на Закона за общинската собственост.
18. Предложение относно предоставяне за безвъзмездно управление недвижим имот - частна общинска собственост на Домашен социален патронаж.
19. Предложение относно учредяване право на преминаване, прокарване на подземен кабел за изграждане на обект „Оптична кабелна мрежа за пренос на данни гр. Етрополе".
20. Предложение относно предоставяне на земеделски земи на н-ци на Васил Белов Вълков.
21. Предложение относно предоставяне на земеделски земи на н-ци на Тодор Дилов Тошков.
22. Предложение относно предоставяне на финансови средствана храм „Св. Архангел Михаил" гр. Етрополе.
23. Предложение относно предоставяне на финансова помощ. Докл.: Председателят на комисията за разглеждане на молби на граждани за отпускане на еднократна финансова помощ.

Източник: Община Етрополе

Коментари (0)

Няма добавени коментари

Добави коментар:

Назад

Последвайте ни във Facebook

Обяви

виж всички

Анкета » коментари (4)

Ще се ваксинирате ли?

Анкета » коментари (4)

Ще се ваксинирате ли?

отговори
Да (124)
70% Complete
Не (286)
70% Complete
Ще изчакам да се ваксинират повече хора и тогава ще преценя (66)
70% Complete
Имам особено мнение по въпроса с ваксината (29)
70% Complete
Вече имам изграден имунитет и не се нуждая от ваксина (25)
70% Complete