Неделя, 24 Октомври 2021, 22:09

Децата тръгват на училище! Да ги пазим на пътя!

14 Септември, 15:02
(0) (0)
Ботевград - Новини
Прочетена: 1210 3


В периода септември – октомври се провежда традиционната акция на полицията „Децата тръгват на училище! Да ги пазим на пътя!". По този повод седмицата от 15 до 22 септември е определена за Седмица на детската пътна безопасност под надслов „Лесно е да спасиш живот! Просто спазвай правилата!".

Денят на превенцията – 21 септември е обявен от министъра на вътрешните работи за Ден без загинали на пътя и ще се проведе в контекста на Дните на безопасността на пътя на ROADPOL, Европейската мрежа на службите на пътна полиция. В тази връзка от служители на Пътна полиция, съвместно с представители на общините и кметствата, в районите на всички учебни заведения, се извършва оглед на сигнализацията с пътни знаци и маркировка, уличното осветление, предпазните огради, обезопасеността на входовете им.

Полицейско присъствие ще бъде осигурено с превантивен ефект преди и в края на учебните часове.
Планирани са специализирани полицейски операции в питейни и увеселителни заведения, с цел недопускане присъствието на малолетни и непълнолетни в тях, както и продажбата на алкохол и тютюневи изделия на деца. Планиран е контрол на търговските обекти в близост до детски и учебни заведения за недопускане продажбата на забранени изделия. При необходимост ще се съставят предупредителни протоколи на нарушителите. Полицейските наряди ще имат за задача и да следят за продажбата на наркотични вещества в районите на училищата.

В първия учебен ден и по време на Седмицата за превенция на детската пътна безопасност при присъствено обучение и при спазване на противоепидемичните мерки ще се проведат беседи с първокласниците и техните родители за рисковете при тежки пътни произшествия с участието на деца. Ще се акцентира върху опасните зони, пешеходни преходи и кръстовища. Служителите, подпомагащи пътното движение, ще регулират трафика на автомобили и пешеходци, с цел осигуряване на безопасното пресичане на децата и техните придружители.
И тази година ще продължат 10-минутните беседи по пътна безопасност от служители на Пътна полиция. С РУО и ръководствата на учебните заведения се съгласуват и участия в родителски срещи, с включена тема по пътна безопасност за ангажиране и активиране на настоятелствата за подобряване на детската пътна безопасност.

Практически препоръки
за безопасност на пътя – учебна 2021/2022 година

ЗА УЧЕНИЦИ
Научи се да се пазиш сам!

ДО УЧИЛИЩЕ ПЕША
∙Избери с родителите си най-безопасния и кратък маршрут до училище.
∙Припомни си правилата за пешеходци.

Винаги:
∙пресичай на зелено;
∙се движи по тротоара;
∙използвай подлезите и надлезите за пешеходци;
∙върви по банкета, отляво, срещу автомобилното движение.
∙Бъди видим! Убеди се, че шофьорите са те видели!
∙Използвай светлоотразителна жилетка или светлоотразителни елементи, закрепени за облеклото или раницата.
∙Дори да закъсняваш за училище, спазвай правилата за движение, за да не станеш жертва на катастрофа.
∙На опасно или натоварено кръстовище пресечи с основната група пешеходци или с друг по-възрастен човек.
∙С родителите си набележи към кого може и трябва да се обърнеш за помощ. Запамети номера му в телефона си.

ДО УЧИЛИЩЕ С ВЕЛОСИПЕД
∙Заедно с родителите си провери изправността на колелото.
∙Изберете заедно най-безопасния маршрут до училище.
∙Преговорете заедно основните правила за движение на велосипедистите.

ПОМНИ, че:
∙велосипедът е пътно превозно средство, а
∙велосипедистът е водач и за него също важат правилата за движение;
∙до 12-годишна възраст велосипедистът трябва да се движи по троатара, а на платното за движение може да управлява колело само с придружител, навършил 16 години;
∙навършилият 12 години велосипедист трябва да се движи възможно най-вдясно на платното за движение;
∙велосипедистът трябва да укаже с ръка накъде ще завие или ако иска да спре, но задължително трябва да се убеди, че не го застрашава друго превозно средство.
∙Винаги носи светлоотразителна жилетка и други светлоотразителни елементи, закрепени за дрехите, ученическата раница или на подходящи места на колелото.
∙Дори да закъсняваш, не преминавай на червено на светофара, защото лесно може да причиниш катастрофа и да пострадаш в нея.
∙Помни, че при катастрофа трябва да позвъниш на родителите си, за да подадат те сигнал в полицията на телефон 112, или сам да направиш това.

ЗА РОДИТЕЛИ
ПОМНИ!
Децата не са възрастни.
Безопасността на твоето дете е най-важна.
Детето е уязвимо, когато е само на пътя.

АКО ИМАШ ПЪРВОКЛАСНИК
∙Преди началото на учебната година уточнете заедно най-безопасния и кратък маршрут до училище.
∙Заедно преминете няколко пъти по маршрута.
∙Завършете прехода с тест дали пътят е запомнен.
∙В началото и в края на учебния ден се погрижи лично или чрез друг възрастен роднина или близък да изпратиш и посрещнеш дето си до/от училищния вход.
∙Винаги разговаряй с детето за правилата за безопасно поведение на пътя.
∙Винаги бъди за пример! Не прави компромиси на пешеходната пътека, когато светофарът свети червено.
∙При възможност купи светлоотразителна жилетка или светлоотразителни елементи и ги закрепи за облеклото или ученическата раница на детето.
∙Предварително се разберете към кого може и трябва да се обърне за помощ детето, ако не си наблизо. Запаметете в телефона му номерàта на хората, на които може да се довери.

АКО ВОЗИШ ДЕТЕТО ДО УЧИЛИЩЕ
∙Провери изправността на използваната обезопасителна система за деца.
∙Използвай обезопасителната система за деца дори училището да е близо и да мислиш, че няма нужда от това. Инцидентите се случват за миг, който може да коства живота или здравето на собственото ти дете.
∙Докато пътувате, обсъждайте поведението на останалите участници в движението.
∙Бъди за пример! Не прави компромиси, нарушавайки правилата на пътя.
∙Ако детето ходи самò до училище
∙Припомнете си заедно най-безопасния и кратък маршрут до училище.
∙Припомнете си заедно правилата за движение на пешеходците:
∙Настоявай на светофара детето винаги да пресича на зелено.
∙Насърчавай го винаги да се движи по тротоара и да използва подлезите и надлезите за пешеходци.
∙Обърни внимание на детето, че при движение по банкета пешеходецът трябва да е отляво, срещу автомобилното движение.
∙Настоявай убедително, че дори да закъснява за училище, детето трябва да спазва правилата на пътя, за да не попадне в катастрофа.
∙Препоръчай на детето на натоварено кръстовище да пресича с основната група пешеходци или с друг по-възрастен човек.
∙Актуализирай списъка на хората, към които може и трябва детето да се обърне за помощ, ако настъпи пътен инцидент. Предложи му да запамети в телефона си номерàта на хората, на които може да се довери.

АКО ДЕТЕТО СЕ ДВИЖИ ДО УЧИЛИЩЕ С ВЕЛОСИПЕД
ЗАЕДНО
∙Проверете техническата изправност на колелото.
∙Изберете най-безопасния маршрут до училище.
∙Преговорете основните правила за движение на велосипедистите. Припомни, че:
∙велосипедът е пътно превозно средство, а
∙велосипедистът е водач и за него важат правилата за движение за превозните средства;
∙до 12-годишна възраст велосипедистите трябва да се движат по тротоара, а на платното за движение може да управляват колело само с придружител, навършил 16 години;
∙когато са навършили 12 години, децата трябва да карат колелото си възможно най-вдясно на платното за движение;
∙за да предприемат маневра или да спрат, трябва да укажат с ръка посоката и задължително да се убедят, че не ги застрашава друго превозно средство.
∙Обсъждай с детето си случки, свързани с пътни инциденти с велосипедисти и последиците от тях.
∙Настоявай детето винаги да носи светлоотразителна жилетка и други светлоотразителни елементи, закрепени за дрехите, ученическата раница или на подходящи места на колелото.
∙Напомняй на детето, че при пътен инцидент трябва незабавно да ти позвъни, за да подадеш сигнал в полицията на телефон 112, или да направи това самò.

ЗА ВОДАЧИ
ВАЖНО!
Децата са част от движението на пътя и още се учат да се пазят сами.

ПРИ ДВИЖЕНИЕ покрай детско или учебно заведение
∙Винаги спазвай ограниченията. Те са, за да предпазят всички пътен инцидент.
∙Винаги бъди в готовност да спреш. Обикновено децата се движат на групи, но нерядко някое от тях изостава, а после бърза да настигне другите и забравя, че е на пътя и че там има други правила.
∙Винаги помни, че децата не са възрастни. Тяхното поведение не е логично и не е адекватно.
∙Никога не спирай върху пешеходната пътека. Това кара децата да търсят друго място за пресичане на пътното платно и се оказват в риск от катастрофа.

ПРИ ДВИЖЕНИЕ покрай спирка на масовия градски транспорт в близост до УЧИЛИЩЕ
∙Винаги се движи с по-ниска скорост от разрешената. Децата се движат към или стоят на спирките на групи и разговарят, без да забелязват, че са слезли от тротоара и са опасно близо до автомобилния поток.
∙Винаги имай готовност да спреш. Децата рязко променят решенията си и изненадващо сменят посоката си на движение тичешком. В тези ситуации те не помнят правилата за безопасно поведение.
∙Винаги давай предимство на децата, които пресичат на пешеходна пътека. Ако зад теб има друг автомобил, подай разбираем за водача му знак, че също трябва да спре и да изчака преминаването на децата.
∙Винаги бъди толерантен към деца-велосипедисти. Никога не забравяй, че те нямат напълно изградени навици и може внезапно да предприемат маневра, без да подадат сигнал с ръка.
∙Ако забележиш неправилно или рисково поведение, спри и обясни на детето до какви последици може да се стигне.
∙При катастрофа на пътя подай сигнал на телефон 112.


Източник: ОДМВР- София

Коментари (3)

 • Отговори (3) (0)
  1. добавен от: Анонимен 14 Септември, 16:39

  Еи ги в гс Това не са деца това са изроди :)

  • (2) (0)
   1. добавен от: Анонимен 14 Септември, 18:05

   те не са се родили такива ама видиш ли с това чалга поколение на мама и тати те такива ще идват само
   мама и тати възпитание очакват в от у-ще а как да им обясниш на тъпите копЕлата че това е тяхно задължение

 • Отговори (0) (1)
  2. добавен от: Анонимен 14 Септември, 18:06

  не са децата ...

Добави коментар:

Назад

Последвайте ни във Facebook

Обяви

виж всички
виж всички

Анкета » коментари (7)

Смятате ли, че днес България е независима държава?

Анкета » коментари (7)

Смятате ли, че днес България е независима държава?

отговори
Да, напълно независима е (32)
70% Complete
Не, не е независима (451)
70% Complete
Частично независима е (56)
70% Complete
Нямам мнение по въпроса (21)
70% Complete