Неделя, 16 Юни 2024, 09:29

"ЕЛАЦИТЕ-МЕД" обявява свободни работни позиции; Краен срок за кандидатстване - 29.09.2023 г.

5 Септември 2023, 16:19
(4) (0)
Ботевград - Новини
Прочетена: 6652 0


Инженер, маркшайдер
Накратко за свободната позиция:
• Извършва геодезически/маркшайдерски измервания и обработка на резултатите в рудник „Елаците“ и прилежащата му инфраструктура.
Ще допринесеш за нашето успешно развитие като:
• Работиш с геодезически инструменти и софтуер, извършваш геодезически /маркшайдерски измервания с цел маркшайдерско осигуряване на основните технологични процеси в рудника;
• Извършваш маркшайдерски заснемания и трасировъчни работи.

Щe се радваме да получим твоята кандидатура в случай, че притежаваш:
• Висше образование, специалности „Маркшайдерство и геодезия“ или „Геодезия“;
• Задълбочени познания по AutoCAD и MS Office;
• Познания по AutoCAD Civil 3D ще се считат за предимство;
• Умения за работа със съвременни геодезически методи и инструменти (тотална станция; GPS/GNSS приемници и др.);
• Умения за работа в екип, комуникативност.

Ние ти предлагаме още:
• Допълнително здравно осигуряване;
• Служебен транспорт;
• Пакет социални придобивки;
• Обучение.
Месторабота: Рудодобивен комплекс, гр. Етрополе | Тип: Пълно работно време

Инженер, минен (добив на метални руди)
Накратко за свободната позиция:
• Участва в проектиране и планиране на минните дейности и изработки. Координира оперативната дейност по добива на руда и откривка в рудника и контролира спазването на технологията на добива.
Ще допринесеш за нашето успешно развитие като:
• Изготвяш и поддържаш необходимата техническа документация - файлове за изработване и проследяване изпълнението на краткосрочните планове на минните работи;
• Работиш с информационна система за обработка и анализ на геоложка и маркшайдерска информация;
• Участваш в определянето на пространственото развитие на добивните дейности.
Щe се радваме да получим твоята кандидатура в случай, че притежаваш:
• Висше образование, специалност: „Разработване на полезните изкопаеми“ от МГУ „Св. Иван Рилски“, гр. София или друга подобна;
• Задълбочени познания по AutoCAD и MS Office;
• Владеене на английски език;
• Работа със софтуер за минно планиране, специализирани минни софтуери и Civil 3D ще се счита за предимство;
• Умения за работа в екип, отговорност и комуникативност.

Ние ти предлагаме още:
• Допълнително здравно осигуряване;
• Служебен транспорт;
• Пакет социални придобивки;
• Обучение.
Месторабота: Рудодобивен комплекс, гр. Етрополе | Тип: Пълно работно време

Механошлосер
Накратко за свободната позиция:
 Механошлосерът извършва дейности, свързани с монтаж, демонтаж и ремонт на машините и съоръженията. Окачествява и изпитва монтираните или ремонтираните машини и съоръжения.
Ще допринесеш за нашето успешно развитие като:
 Извършваш по безопасен начин дейности по поддръжка, инсталиране, ремонт и откриване на неизправности по механооборудването;
 Извършваш монтаж, демонтаж и ремонт на машините и съоръженията;
 Участваш в реконструкции, модернизации и изпитвания на съществуващите машини и съоръжения.
Щe се радваме да получим твоята кандидатура в случай, че притежаваш:
 Средно техническо образование;
 Свидетелство за правоспособност за придобита квалификация по професията;
 Познания по основите на механиката и технологията на металите;
 Отговорност, комуникативност и умения за работа в екип.
Ние ти предлагаме още:
 Допълнително здравно осигуряване;
 Пакет социални придобивки;
 Обучение.

Месторабота: Рудодобивен комплекс, гр. Етрополе | Тип: Пълно работно време, работа на смени

Шофьор на тежкотоварен автомобил- 12 и повече тона/над 25 тона и автомонтьор
Накратко за свободната позиция:
• Управлява и обслужва товарен автомобил. Транспортира минната маса от забоите до приемните пунктове.
Ще допринесеш за нашето успешно развитие като:
• Управляваш тежкотоварния автомобил, съгласно техническите изисквания, като следиш за нормалната работа на двигателя и механизмите;
• Участваш с помощни действия при извършването на текущите ремонтни и технически обслужвания на тежкотоварния автомобил;
• Извършваш преглед на техническата изправност на тежкотоварния автомобил.

Щe се радваме да получим твоята кандидатура в случай, че притежаваш:
• Средно образование;
• Свидетелство за управление на МПС – категория „C“;
• Познания по устройството и принципа на действие на автомобилите, начина на обслужването им, общите правила за работа с тях и техническата им характеристика, както и да има познания за двигатели с вътрешно горене;
• Познаване на правилата за поддръжка на техническото състояние на автомобилите;
• Опит с извънгабаритни МПС ще се счита за предимство;
• Работа в минната индустрия ще се счита за предимство.
Ние ти предлагаме още:
• Допълнително здравно осигуряване;
• Служебен транспорт;
• Пакет социални придобивки;
• Обучение.
Месторабота: Рудодобивен комплекс, гр. Етрополе | Тип: Работа на смени

Заварчик
Накратко за свободната позиция:
 Заварчикът извършва ръчно електродъгово и газокислородно заваряване на сложни и отговорни съединения от различни метали и сплави;
 Извършва газокислородно рязане и плазмено рязане на листове и профилни конструкции.
Ще допринесеш за нашето успешно развитие като:
 Извършваш заваряване и рязане на машинни елементи, детайли и съоръжения;
 Заваряваш елементи и детайли от съоръжения, работещи при високи динамични натоварвания, налягания и температури;
 Разчиташ работни чертежи на необходимите детайли и при необходимост изготвяш скици.

Щe се радваме да получим твоята кандидатура в случай, че притежаваш:
 Средно техническо образование;
 Свидетелство за правоспособност по заваряване;
 Отговорност, прецизност и комуникативност;
 Умения за работа в екип.

Ние ти предлагаме още:
 Допълнително здравно осигуряване;
 Пакет социални придобивки;
 Обучение.
Месторабота: Рудодобивен комплекс, гр. Етрополе | Тип: Пълно работно време, работа на смени

Електромеханошлосер КИП и А
Накратко за свободната позиция:
 Електромеханошлосерът КИП и А извършва дейности, свързани с монтиране, инсталиране, превантивна поддръжка, планови и аварийни ремонти на контролно-измервателни уреди и системи за автоматизация.
Ще допринесеш за нашето успешно развитие като:
 Контролираш системите за регулиране и наблюдение заедно с прилежащите им периферия, датчици и софтуер;
 Следиш за правилното функциониране на предпусково - сигнализационните средства и комуникационна техника;
 Управляваш цялостния технологичен процес и всички основни механизми и отделни поточни линии при пускане, работа и спиране.
Щe се радваме да получим твоята кандидатура в случай, че притежаваш:
 Средно/средно специално техническо образование, специалност – „Промишлена електроника“, „Контролно-измервателни прибори и автоматика“, „Автоматизация“, „Комуникационни технологии“ и други сродни;
 Компютърна грамотност;
 Техническа грамотност и способност да разчиташ и разработваш електрически схеми;
 Да притежаваш трета квалификационна група по електробезопасност;
 Умения за работа в екип, отговорност, прецизност и комуникативност.

Ние ти предлагаме още:
 Допълнително здравно осигуряване;
 Пакет социални придобивки;
 Обучение.
Месторабота: Рудодобивен комплекс, гр. Етрополе | Тип: Пълно работно време, работа на смени

Електромонтьор
Накратко за свободната позиция:
 Електромонтьорът контролира и осигурява нормалното функциониране и техническо състояние на електрооборудването, в това число, електрически машини, съоръжения и инсталации.
Ще допринесеш за нашето успешно развитие като:
 Извършваш планови и аварийни ремонти по електрическата инсталация, електрическите машини, съоръжения, уредби;
 Разчиташ електрически схеми и при необходимост създаваш такива;
 Извършваш оперативни превключвания в електрическите уредби с напрежение до 1000 V и над 1000 V.
Щe се радваме да получим твоята кандидатура в случай, че притежаваш:
 Средно електротехническо образование;
 III-та квалификационна група по електробезопасност, съгласно Правилника по безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи;
 Отговорност, прецизност и комуникативност;
 Умения за работа в екип.
Ние ти предлагаме още:
 Допълнително здравно осигуряване;
 Пакет социални придобивки;
 Обучение.
Месторабота: Рудодобивен комплекс, гр. Етрополе | Тип: Пълно работно време, работа на смени

Ако проявявате интерес към някоя от гореизброените работни позиции и отговаряте на изискванията, моля подайте своята автобиография онлайн на: https://jobs.geotechmin.com до 29.09.2023 г.Източник: "ЕЛАЦИТЕ-МЕД"

Коментари (0)

Няма добавени коментари

Добави коментар:

Ако искате да споделите и Вашето мнение, трябва да се регистрирате или да влезете с профила си.
Назад

Последвайте ни във Facebook

Обяви

виж всички

Анкета » коментари (2)

Доволни ли сте от изборните резултати?

Анкета » коментари (2)

Доволни ли сте от изборните резултати?

отговори
Да (17)
70% Complete
Не (40)
70% Complete
Не гласувам. Предпочитам други да избират вместо мен. (4)
70% Complete
Не виждам алтернатива. (8)
70% Complete
Всички са маскари. (13)
70% Complete