Сряда, 19 Юни 2024, 15:41

Коридори на културното наследство – Исторически музей Правец изпълнява нов проект

20 Януари 2022, 10:37
(2) (0)
Правец - Новини
Прочетена: 1074 0Коридори на културното наследство – Исторически музей Правец изпълнява нов проект по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ – ИПП България – Сърбия 2014 -2020 г.

Исторически музей-Правец продължава да изпълнява трети пореден проект, спечелен по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ – ИПП България - Сърбия 2014-2020 г. „Коридори на културното наследство - инструмент за устойчиво развитие на трансграничния регион България-Сърбия”. Продължителността на проекта е две години от 22.07.2020 г. когато е сключен Договора до 22.07.2022 г. Исторически музей – Правец е Водещ партньор. Партньор от Република Сърбия е Асоциация на войниците в националноосвободителните войни на Община Сурдулица. Проектът е с референтен номер СВ007.2.11.135. Стойността на проекта общо за двете страни е 470 525,26 евро. От тях Програмата съфинансира 399 946,46 евро. Остатъкът е национално съфинансиране. Проектът е по приоритетна ос туризъм с цел постигане на туристическа атрактивност на регионите от двете страни на границата.

Общата цел е развитие на конкурентноспособни туристически атракции чрез консервация, експониране и социализация на антична крепост Боровец над с. Разлив, в близост до Правец и реализиране на нова музейна експозиция в гр. Сурдулица, трансгранично сътрудничество, обмяна на опит и добри практики, по-пълноценно използване на потенциала на богатото културно-историческо наследство от двете страни на границата и неговото максимално добро представяне и популяризиране. Това ще допринесе за разнообразяване на туристическия продукт в трансграничната зона и за популяризиране на обектите на културно историческото наследство.
За Исторически музей – Правец, основният и най-важен резултат от изпълнението на проекта е да бъдат реализирани мерки по консервация и социализация на Антична и късноантична крепост „Боровец” край с. Разлив, експониране на обекта чрез направа и поставяне на експозиционни информационни табели на всички по-важни сектори и разкрити структури от крепостта - входове, кули, крепостна стена, сгради, улична мрежа, пещ за топене на метал и др., изграждане на достъпна среда и социализирането на обекта. Ще бъдат поставени и табели с вградено мобилно приложение – QR кодове с разширена и допълнена информационна реалност в отделни сектори на крепостта. Крепостта „Боровец” е недвижима културна ценност с национално значение, тя е една от малкото проучвани планински крепости, част от Старопланинската укрепителна система през Късната античност и Ранно византийската епоха. Останките от гъсто разположените сгради във вътрешността, голямото количество фрагменти битова керамика и монети, предметите, свързани с бита на обитателите доказват, че крепостта има функции на укрепено селище.
Фирмата-изпълнител, спечелила тръжната процедура започна и реализира повечето дейности по консервацията на археологическия обект Антична крепост „Боровец” край с. Разлив. Извършено е укрепване на оригиналната субстанция на археологическата ценност и руините около нея чрез механично почистване, биоцидна и хербицидна обработка на камъка, заздравяване на свързващите разтвори на каменните зидове, префугиране, силуетно надграждане на консервационен надзид с височина до 0,5-0,8 м и оформяне на короната на зида. За реализирането на «експозиционен» път към и вътре в крепостта е осигурен достъп чрез почистване, уширение и укрепване на пешеходната пътека - античния път към обекта, съществуващ и в момента, като се оформят подходи, поставят дървени парапети от естествен дървен материал на места. Целият обект в рамките на крепостта и в непосредствена близост извън крепостните стени е почистен от растителност и натрупани насипи, камъни и отпадъци.
Всички археологически структури са внимателно почистени и възстановени чрез укрепване на съществуващите зидове, направена е нова зидария на местата, където е необходимо, извършена е запечатка на зидовете. За укрепване на структурите са използвани обратими материали. Извършено е фугиране на почти всички зидове на хоросанова спойка и до голяма степен на зидовете на калова спойка по образец на оригинала. При структурите в близост до входа и подходите е направено частично пренареждане, крепостната стена от северозапад е надзидана за оформяне на силуета.
За социализацията на обекта предстои да бъдат подравнени и изпълнени с посипка от трошен камък пътеки вътре в него и около крепостните стени, фрагменти от оригинална настилка ще бъдат преподредени. Ще се изпълни информационна среда, състояща се от указателни и информационни табели и табла с QR кодове с 3D добавена реалност. Ще бъдат поставени дървени пейки с маси, платформи и кошчета за отпадъци.
Обектът е единствената крепост, проучвана на територията на община Правец и неговото опазване и експониране ще допринесе за изясняване мястото на този вид крепости в Старопланинската укрепителна система през античната и късноантичната епохи. В тази връзка е необходимо продължаване на теренното археологическо проучване и най-вече извършване по-нататъшна консервация и реставрация на разкритите архитектурни структури на терен. От изключително важно значение е да се запазят останките от тези древни крепостни съоръжения, да се възродят надеждите за по-цивилизовано отношение към старините ни. С новите идеи за екология и култура и с вижданията за паралелно развитие на туризма и културата, на преден план излизат концепции за създаването на музеи на открито, архитектурни и археологически резервати и тяхното вписване в националните туристически маршрути и програми. От огромно значение за такъв продукт е съвременното експониране на откритите съоръжения на крепостта „Боровец”. От особена важност е реставрирането и реконструирането на археологическия паметник, като целта е да се запази автентичността на комплекса и в същото време да се постигне ефектно и атрактивно експониране, за да може зрителят да добие по-пълна представа за същността на обекта и времето, когато е създаден и използван. Проучването на укрепени структури, като тази на връх Боровец е важно за изясняване процеса на формиране на подобни селища на Балканите през късно римския период. Фактори за тяхната поява могат да се търсят както в обществено-икономическите условия, така и в политически събития, свързани с честите нахлувания на „варварско” население, което поставя местното балканско население пред необходимостта да изгради една по-гъста система от укрепени пунктове за защита. Един от преломните моменти, който дава импулс за изграждане на такъв тип укрепления, като това на хълма Боровец, е свързано с масираните готски нападения в периода след 248-269 г. Крепостта функционира до края на VI в.
Крайната цел на този инвестиционен проект е превръщането на крепостта в привлекателна туристическа дестинация и обект на устойчив туризъм не само на регионално, но и на национално ниво и в международен план.
Чрез реализирането на цялостна консервация и експозиция на крепостта Боровец на открито, чрез нейното социализиране ще се постигне по-пълно и цялостно популяризиране на археологическия обект като атрактивна туристическа дестинация за гости от близо и далеч.

Проектът е съфинансиран от ЕС чрез Програмата за ТГС ИНТЕРРЕГ – ИПП България – Сърбия

Тази публикация е направена с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014-2020, CCI No 2014TC16I5CB007. Съдържанието на публикацията е отговорност единствено на Исторически музей – Правец и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата
.Източник: balkanec.bg

Коментари (0)

Няма добавени коментари

Добави коментар:

Назад

Последвайте ни във Facebook

Обяви

виж всички

Анкета » коментари (6)

Доволни ли сте от изборните резултати?

Анкета » коментари (6)

Доволни ли сте от изборните резултати?

отговори
Да (20)
70% Complete
Не (56)
70% Complete
Не гласувам. Предпочитам други да избират вместо мен. (5)
70% Complete
Не виждам алтернатива. (15)
70% Complete
Всички са маскари. (31)
70% Complete