Събота, 13 Август 2022, 13:19

Община Годеч обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на двуетажна сграда – детско заведение, със застроена площ от 470 кв.м.

7 Януари, 14:27
(0) (0)
Драгоман - Новини
Прочетена: 239 0


В изпълнение на Заповед № 557/23.12.2021 г. на Радослав Асенов - Кмет на Община Годеч и на основание чл. 67 от Наредба № 8 от 25.06.2020 г. на Общински съвет за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Годеч,
О Б Я В Я В А М:
Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим нежилищен имот¬ - частна общинска собственост представляващ, двуетажна масивна железобетонна сграда – детско заведение, със застроена площ от 470 /четиристотин и седемдесет/ кв.м., построена през 1963 г., находяща се в УПИ/парцел/ II за ОДЗ в кв. 89 от ПУП на гр. Годеч, за срок от 2 години.

1. Начална тръжна наемна цена за имота – 1500.00 лв. /хиляда и петстотин лева и нула ст./ без включен ДДС.
2. Стъпка за наддаване – 50.00 лв. /петдесет лева и нула ст./ без включен ДДС.
3. Депозит за участие в търга – 150.00 лв. /сто и петдесет лева и нула ст./ внесени в касата на Община Годеч или по банкова сметка на Община Годеч, както следва: IBAN: BG69UNCR96603372027219, BIC: UNCRBGSF, Банка: UNICREDIT BULBANK. Краен срок за внасяне на депозита: до 17:00 часа на 27.01.2022 г.
4. Тръжната документация е на стойност 20.00 лв. /двадесет лева и нула ст./ без включен ДДС и се закупува от касата на Община Годеч – гр. Годеч, пл. ”Свобода” № 1. Срок за закупуване на тръжната документация: до 17:00 часа на 27.01.2022 г.
5. Оглед на имота се извършва всеки работен ден от 13:00 до 16:00 ч., заедно с представител на общинската администрация до деня, преди провеждането на публичния търг включително.
6. Начална дата за закупуване на тръжната документация и внасяне на депозита е следващият работен ден след публикуване на обявата по чл. 67, ал. 1 от Наредба № 8 от 25.06.2020 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, на територията на Община Годеч.
7. Краен срок за подаване на заявление за участие в търга: до 17.00 ч. на 27.01.2022 г. в деловодството на Община Годеч.
8. Провеждане на търга: на 28.01.2022г. от 11.00 часа в заседателна зала, на втори етаж в сградата на Община Годеч.

За допълнителна информация: Община Годеч, гр. Годеч – пл. „Свобода ” 1, тел. 0729/222-86


Източник: balkanec.bg

Коментари (0)

Няма добавени коментари

Добави коментар:

Назад

Последвайте ни във Facebook

Обяви

виж всички
виж всички

Анкета » коментари (31)

Какво мислите за военното нахлуване на Русия в Украйна

Анкета » коментари (31)

Какво мислите за военното нахлуване на Русия в Украйна

отговори
Абсолютен акт на агресия от Путин и нарушаване на международното право (454)
70% Complete
Русия не е виновна, Украйна и Западът предизвикаха реакцията на Москва (1151)
70% Complete
Напрежението ескалира, но скоро ще спадне, светът не може да си позволи такава война (74)
70% Complete
Голяма грешка на Путин, това ще е краят му (53)
70% Complete
Нека не бързаме с изводите, дано всичко приключи скоро (250)
70% Complete