Четвъртък, 7 Юли 2022, 08:21

Общинският съвет със заседание в петък, вижте какво ще решават

21 Юни, 09:33
(0) (1)
Драгоман - Новини
Прочетена: 580 1


Редовното заседание на Общински съвет - Драгоман е в петък, 24 юни, от 13.00 ч. в Заседателната зала на Община Драгоман. Проектът за дневен ред включва 21 точки и може да се запознаете с тях.
1. Уведомление за инвестиционно предложение от ДП „НАЦИОНАЛНА КОМАПНИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“.
2. Подаване на заявление пред Регионалната инспекция по околна среда и води – София, за искане на средства, представляващи част от събраните средства по чл.22 от Наредба № 7/19.12.2013 на Министъра на околната среда и водите за финансиране на морфологичен анализ на битовите отпадъци, генерирани на територията на гр. Драгоман.
3. Изразходване на средства, предоставени на Община Драгоман, съгласно постановление на Министерски съвет № 326 от 12 октомври 2021 година.
4. Становище към МОН, относно промяна предназначението на Парцел I – „Училище и здравен пункт“ от кв. 23, по плана на с. Несла. Община Драгоман.
5. Отдаване под наем на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ в землището на с. Чеканец, община Драгоман.
6. Отдаване под наем на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ в землището на гр. Драгоман, община Драгоман.
7. Отдаване под наем на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ в землището на с. Несла и с. Круша, община Драгоман.
8. Отдаване под наем на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ в землището на с. Драгоил, община Драгоман.
9. Отдаване под наем на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ в землището на с. Ялботина и с. Начево, община Драгоман.
10. Отдаване под наем на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ в землището на с. Чорул, община Драгоман.
11. Прилагане на влязъл в сила подробен устройствен план за УПИ XI – 1420 от кв. 92 по плана на гр. Драгоман – разширение, община Драгоман.
12. Прилагане на влязъл в сила подробен устройствен план за УПИ V – 82 и УПИ VI – 82 от кв. 8 по плана на с. Цацаровци, община Драгоман.
13. Вземане на решение за продажба на имот – частна общинска собственост по плана на гр. Драгоман.
14. Закупуване на общински имот без планоснимачен номер с площ от 373 кв.м. в гр. Драгоман, община Драгоман.
15. Покана – предложение за закупуване на сграда на един етаж със застроена площ от около 80 кв.м., построена в УПИ XIV – 185, кв. 13 по плана на с. Габер, община Драгоман с отстъпено право на строеж върху държавна земя с договор от 11.04.1972 г.
16. Отпускане на еднократна парична помощ по повод извършено служебно погребение на Росица Милушева Лозева – бивш жител на с.
Василовци, община Драгоман.
17. Отпускане на еднократна парична помощ.
18. Отпускане на еднократна парична помощ при раждане.
19. Жалба с вх. № 94-00342/13.06.2022 г. от жители на жилищен блок, находящ се в град
Драгоман, ул. „Захари Стоянов“ № 28, относно: Незаконна дървена постройка срещу
входа на жилищния блок.
20. Заявление с вх. № ОбС-25/14.06.2022 г. от Младен Величков Бухегер – Председател на
Общински съвет – Драгоман, относно: Ползване на платен годишен отпуск.
21. Други.


Източник: balkanec.bg

Коментари (1)

  • Отговори (0) (0)
    1. добавен от: Анонимен 23 Юни, 08:01

    Кога ще пуснете маршрутка за Калотина и другите села

Добави коментар:

Назад

Последвайте ни във Facebook

Обяви

виж всички

Анкета » коментари (28)

Какво мислите за военното нахлуване на Русия в Украйна

Анкета » коментари (28)

Какво мислите за военното нахлуване на Русия в Украйна

отговори
Абсолютен акт на агресия от Путин и нарушаване на международното право (380)
70% Complete
Русия не е виновна, Украйна и Западът предизвикаха реакцията на Москва (995)
70% Complete
Напрежението ескалира, но скоро ще спадне, светът не може да си позволи такава война (65)
70% Complete
Голяма грешка на Путин, това ще е краят му (48)
70% Complete
Нека не бързаме с изводите, дано всичко приключи скоро (222)
70% Complete