Понеделник, 27 Май 2024, 13:40

Общинският съвет ще заседава в четвъртък

24 Април, 15:00
(0) (0)
Костинброд - Новини
Прочетена: 389 3


Дванадесетото редовно заседание на Общински съвет-Костинброд ще се проведе на 25 април (четвъртък) от 16.00 ч. в „Информационен център“ – гр.Костинброд. Проектът за дневен ред е съставен от 21 точки, както следва:

1. Промяна размера на бюджета за 2024 г.

2. Приемане проект на трета промяна на поименен списък на обектите за придобиване на ДМА, основен ремонт и безобектови машини и съоражения – централна доставка с лимитни средства за 2024 година и разшифровката на капиталовите разходи, финансирани от пригоди по § 40-00.

3. Приемане на Вътрешни правила за обработване и защита на личните данни в Общински съвет - Костинброд.

4. Покана за членство в Националната асоциация на Председателите на общински съвети в Република България /НАПОС – РБ/.

5. Покана за вземане на участие в заседание на Общото събрание на акционерите на „Костинброд Еко“ АД.

6. Обявяване на Конкурс за създаване на химн на град Костинброд.

7. Одобряване на структура и обща численост на общинска администрация – Костинброд за мандат 2023-2027 и утвърждаване броя на заместник-кметовете със съответните ресори.

8. Отпускане на еднократна финансова помощ за изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие.

9. Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2024 година.

10. Допускане за изработване на проекти за ПУП-ПЗ /Подробен устройствен план – план за застрояване/ за жилищно застрояване в поземлен имот 38978.658.15, м.“Лишков връх“, землище на Костинброд.

11. Вземане на решение за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване и одобряване на експертна оценка за недвижими имоти – частна общинска собственост, попадащи в местност „Подстанция“, гр. Костинброд, община Костинброд, Софийска област по КККР одобрени със Заповед № РД-18-42/13.08.2015 г. на ИД на АГКК.

12. Актуализация на годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2024 г.

13. Приемане на доклади за осъществени читалищни дейности в изпълнение на програма за развитие на читалищната дейност и за изразходваните от бюджета средства през предходната година.

14. /ИПР/ изменение на регулационния план в частта си между осови точки 13 и 17, кв. 1 и кв.14 по плана на с.Градец, общ.Костинброд.

15. Допускане за изработване на проекти за ПУП-ПЗ /Подробен устройствен план – плана за застрояване/ за жилищно застрояване в поземлен имот 15984.323.2, м.“Уздровица“, землище на Голяновци, община Костинброд.

16. Допускане за изработване на проекти за ПУП-ПЗ /Подробен устройствен план – плана за застрояване/ за „Производствено-административна и складова база“ в поземлен имот 38978.54.44, местност „Спасов ден“, землище на Костинброд.

17. Поставяне на билборд с размери 4,00х3,00х5,70Н, в частта между о.т.706в и о.т.1 ул.“Ломско шосе“, кв.265 по плана на гр.Костинброд.

18. Отмяна на Решение №120 от 28.02.2024г. на Общински съвет Костинброд.

19. Допускане за изработване на проекти за план за регулация за образуване на нови урегулирани поземлени имоти УПИ I-900.7286.51.17 „за ресторант и Оо“ и УПИ II-52.83.53.104 „за магазини, офиси, складове, безвредно производство, Оо и тп“ и образуване на нови улици с осови точки 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109 и 110 в нов кв.500 и изменение ПУП-ИПЗ /Подробен устройствен план – изменение на план за застрояване/ за ПИ 38978.53.104, 38978.52.83, 38978.900.7286 от складова база за промишлени стоки и 38978.51.17 – селскостопански път, местност „Спасов ден“, землище на Костинброд.

20. Предоставяне на временен безлихвен заем на „ОБЩИНСКИ ПРЕВОЗИ – КОСТИНБРОД“ ЕООД – дружество с 100% общинско участие.

21. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
Източник: balkanec.bg

Коментари (3)

 • Отговори (1) (0)
  1. добавен от: Анонимен 24 Април, 23:09

  Ще има схеми за пълни джобове.

 • Отговори (1) (0)
  2. добавен от: Анонимен 25 Април, 06:25

  Те го знаят как.

 • Отговори (0) (0)
  3. добавен от: Анонимен 25 Април, 06:45

  Абе у тоя транспорт колко пара набиха???

Добави коментар:

Назад

Последвайте ни във Facebook

Обяви

виж всички
виж всички

Анкета » коментари (0)

Ще успее ли Балкан да спечели титлата в НБЛ?

Анкета » коментари (0)

Ще успее ли Балкан да спечели титлата в НБЛ?

отговори
Да (33)
70% Complete
Не (19)
70% Complete
Ще бъде много трудно (8)
70% Complete
Не знам (4)
70% Complete