Понеделник, 28 Ноември 2022, 17:28

ОИЦ-София с онлайн информационна среща за представяне на проект на нормативна рамка на ЕС за програмен преиод 2021-2027

12 Януари 2021, 12:42
(0) (0)
Ботевград - Новини
Прочетена: 1023 0


На 15 януари 2021 г. (петък) от 13:00 ч. екипът на Областен информационен център София-град и София област (ОИЦ-София) ще проведе онлайн информационна среща на тема „Проект на нормативна рамка на ЕС за програмен период 2021-2027“. В рамките на събитието експертите ще представят предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), Европейския социален фонд+ (ЕСФ+), Кохезионния фонд (КФ), Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури (ЕФМДРА), както и финансови правила за тях и за фонд „Убежище и миграция“ (ФУМ), фонд „Вътрешна сигурност“ (ФВС) и инструмента за управление на границите и визите. Ще бъде направена съпоставка между Програмен период 2014-2020г. и 2021-2027г. На информационната среща са поканени представители на всички заинтересовани страни, потенциални бенефициенти.

През новия програмен период е променена структурата на РОР, за да бъде той по-лесен за разбиране. Създава се общ регламент за КФ и ЕФРР. Извършва се сливане на три фонда (Европейския социален фонд (ЕСФ), Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (FEAD) и Инициативата за младежка заетост (YEI), за да се създаде ЕСФ+ . Новият регламент е по-опростен, по-кратък и е само един (вместо два). Сливането на трите фонда ще доведе до по-голяма видимост и разбиране на действията на ЕС в областта на трудовата заетост и социалните въпроси.

През новия програмен период ще се прилага нормативна уредба за 7 фонда със споделено управление, обхванати от единна рамка. Тази опростена, но всеобхватна нормативна уредба осигурява съгласувани правила за изпълнение за всички програми.

Като насока за преговорите за всяка държава членка се разработва един стратегически документ – Споразумение за партньорство (СП), който обхваща 7-те фонда със споделено управление на национално равнище и определя договореностите за координация между тези и други инструменти на ЕС.

11-те тематични цели (ТЦ) за периода 2014—2020 г. са консолидирани в 5 цели на политиката (ЦП) през новия програмен период:
ЦП 1 - По-интелигентна Европа чрез насърчаване на иновативния и интелигентен икономически преход; ЦП 2 - По-зелена, нисковъглеродна Европа чрез насърчаване на чист и справедлив енергиен преход, зелени и сини инвестиции, кръгова икономика, приспособяване към изменението на климата и превенция и управление на риска; ЦП 3 - По-добре свързана Европа чрез подобряване на мобилността и регионалната свързаност на ИКТ; ЦП 4 - По-социална Европа —реализиране на европейския стълб на социалните права; ЦП 5 - Европа по-близо до гражданите чрез насърчаване на устойчивото и интегрирано развитие навсички видове територии.

Политиката на сближаване продължава да инвестира във всички региони, като се запазват а трите категории (по-слабо развити региони, региони в преход, по-развити региони), като разпределението на средствата от фондовете все още до голяма степен се основава на БВП на глава от населението.

ОИЦ-София (Договор №BG05SFOP001-4.004-0027-C01), изпълняван от Столична община) е част от мрежата от 27 Областни информационни центъра, функциониращи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

ПРОГРАМА

13.00 – 13.05 Присъединяване към онлайн събитието 

13.05 – 13.20 Представяне на предложение за Регламент за общоприложими разпоредби за периода 2021-2027

13.20 – 13.35 Представяне предложение за Регламент на европейския парламент и на съвета относно Европейския фонд за регионално развитие и относно Кохезионния фонд за периода 2021-2027

13.35 – 13.50 Представяне на предложение за регламент на европейския парламент и   на съвета относно Европейския социален фонд + 

13.50 – 14.00 Съпоставка на програмен период 2014-2020 с новия програмен период

Лектор на информационната среща: Горан Беремлийски, експерт “Логистика и информация”

Източник: balkanec.bg

Коментари (0)

Няма добавени коментари

Добави коментар:

Назад

Последвайте ни във Facebook

Обяви

виж всички
виж всички
виж всички

Анкета » коментари (39)

Какво мислите за военното нахлуване на Русия в Украйна

Анкета » коментари (39)

Какво мислите за военното нахлуване на Русия в Украйна

отговори
Абсолютен акт на агресия от Путин и нарушаване на международното право (713)
70% Complete
Русия не е виновна, Украйна и Западът предизвикаха реакцията на Москва (1713)
70% Complete
Напрежението ескалира, но скоро ще спадне, светът не може да си позволи такава война (102)
70% Complete
Голяма грешка на Путин, това ще е краят му (95)
70% Complete
Нека не бързаме с изводите, дано всичко приключи скоро (333)
70% Complete