Сряда, 21 Февруари 2024, 16:26

Отговор от кмета на община Етрополе на питането от групатаобщински съветници на БСП

25 Февруари 2022, 15:29
(6) (0)
Етрополе - Новини
Прочетена: 2832 62


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
УВАЖАЕМИ ПРИСЪСТВАЩИ,

В отговор на питането на групата общински съветници от Българска социалистическа партия, поднасям информация и някои важни факти, защото считам, че поднасяйки само цифрите, ще се задълбочи заблудата за значимия принос на „Елаците-Мед“ АД за развитието на нашия град.

Моето лично мнение и не само моето е, че „Елаците-Мед“ АД са длъжници на нашия град и ще се аргументирам защо, но първо ще отговоря на питането.
Дейностите в различните сектори по благотворителната програма „Българските добродетели“, извършени от датата на сключване на Рамковото споразумение между Група Геотехмин и община Етрополе, са както следва:
Направление: Здравеопазване и социални услуги
Дата: октомври 2020 г.
Дейност: Ремонтни работи на покрива на МБАЛ „Проф. д-р Александър Герчев“. Ремонтът е извършен от фирма, избрана от дарителя.
Стойност: 481 296,08 лв. с ДДС
Отчетен: Протокол №1/08.01.21 г. за установено завършване и за заплащане на натурални видове строителни и монтажни работи.

Направление: Образование спорт за деца и юноши
Дата: октомври 2020г.
Дейност: Ремонт на парна инсталация в т. ч. парокотелно, изграждане на парно в общежи-тието, ремонт на физк. салон в СУ „Христо Ясенов – гр. Етрополе. Ремонтът е извършен от фирма, избрана от дарителя.
Стойност: 1 493 071,25 лв с ДДС
Отчетен: Акт №19/ 07.12.2020 г.
Акт № 19-1/ 10.11.2020 г.
Акт № 19-2/ 07.12.2020 г.
Акт №19-3/ 16.02.2021 г. за приемане на СМР

Направление: Подпомагане на уязвими групи хора
Дата: 05.11.2020 г.
Дейност: Подпомагане чрез раздаване на хранителни продукти на училища, детски градини, детска ясла и социално слаби семейства.
Стойност:15 415 лв. с ДДС
Отчетен:Приемо-предавателен протокол.
Направление:Подпомагане на уязвими групи хора
Дата: 03.12.2020 г.
Дейност:Подпомагане чрез раздаване на хранителни продукти на клуб на пенсионера – Етрополе, клуб на инвалида и клуб на диабетика.
Стойност: 8 107, 12 лв. с ДДС
Отчетен: Приемо-предавателен протокол.
Направление:Подпомагане на уязвими групи
Дата:29.04.2021 г.
Дейност:Подпомагане чрез раздаване на хранителни продукти на 500 лица в нужда.
Стойност:7939,88 лв. с ДДС
Отчетен:Приемо-предавателен протокол.

Направление:Опазване на околната среда
Дата:Септември, 2021 г.
Дейност: По инициатива „Нашето зелено утре“, част от Програма „Българските добродетели“ са закупени и засадени дървесни и растителни видове в публични общински пространства.
Стойност:14 200 лв. с ДДС
Отчетен:Протокол за извършено и оползотворено дарение.

Направление: Образование и спорт за деца и юноши
Дата: Ноември, 2021 г.
Дейност: Ремонт на басейн с СУ „Христо Ясенов“ – гр. Етрополе.
Ремонтът е извършен от фирма, избрана от дарителя.
Стойност: 623 532, 41 лв. с ДДС
Отчетен: Акт №19/ 02.11.2021 г.
Акт 19-3/ 13.01.2022
за приемане на СМР

Общата стойност на направените инвестиции е 2 643 561, 74 лв.
За да добият всички присъстващи представа за значителността на инвестицията на „Елаците-Мед“ АД ще направя следното сравнение. През 2016 година се срещнах с г-н Никола Белишки, кмет на община Панагюрище, който сподели информация, че покойният г-н Лъчезар Цоцорков, председател на Надзорния съвет на „Асарел-Медет“ АД, е инвестирал в общината повече от 130 млн. лв. В мен възниква въпросът защо предприятие със сходна дейност и с финансови резултати не по-добри от тези на „Елаците-Мед“ АД е отделило такива средства, разходвани за здравеопазване, спорт и други дейности?
Чистата печалба на „Елаците-Мед“ АД за 2020 година след плащане на всички разходи и данъци, е 141 млн. лв. Отговорът е много прост и Вие сами ще го намерите.

Считам, че община Етрополе е грубо ощетена от текстове в Закона за подземните богатства. Такова е и мнението на изпълнителния директор на „Елаците-Мед“, г-н Драганов. В Чл. 61, ал. 6, пише, че „Когато концесионната площ е разположена на територията на повече от една община, разпределението на отчисленията от концесионното възнаграждение за общините се прави съобразно пропорционалното разпределение на концесионната площ върху територията на съответната община.“

Община Етрополе получава 42%, общините Челопеч, Мирково и Чавдар – 57% и 1% - община Златица.
Първо, общият брой на жителите на трите общини – Челопеч, Мирково и Чавдар, са по-малко от половината на община Етрополе, което автоматично прави сумата, която гореизброените общини получават, два пъти по-голяма на глава от населението.

Второ, Законът за подземните богатства, в частта, която засяга концесиите гласи, че средствата се разпределят на база на концесионните (производствените) площи и тук идва големият въпрос. Какви са концесионните (производствените) площи на трите общини и какво влиза в тях като средства, какви дейности се извършват там, какво е влиянието върху околната среда, респективно и върху здравето и живота на населението и не на последно място, за колко години след приключване на дейността на предприятието, ще бъде възстановено екоравновесието?
Не допускам, че хора с титли като професор, доктор от ръководството на холдинга и други експерти от екипа на „Елаците – Мед“ АД не са запознати с тези факти.

Отново питам защо повече от 40 години никой не задава тези въпроси? Отговорът отново е прозрачен – заради отношението към общината.

На територията на община Етрополе, „Елаците-Мед“ АД извършват дейности, които етрополци много добре познават и усещат – видими са следите от взривовете, качеството на въздуха и състоянието на водата в река Малък Искър, което аз, като кмет на община Етрополе, съм проверявал няколкократно чрез независими лаборатории. Нито веднъж резултатите не са били в норма.
На всички е ясно, че и след 200 години лунният пейзаж не може да бъде възстановен. Не трябва да се заобикаля и още една важна тема – тази за високата заболеваемост.

Тук си задаваме още един въпрос. През 2017 година между „Елаците – Мед“ АД, „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД, „АУРУБИС БЪЛГАРИЯ“ АД, Кметовете от Община Пирдоп, Община Златица, Община Мирково, Община Копривщица, Община Челопеч, Община Антон, Община Чавдар и МБАЛ – Пирдоп бе подписан Меморандум с цел изваждане от колапс болницата в община Пирдоп, която към онзи момент е със задължения от 1 574 000 лв. – една чудесна идея. Въпросът ми е, след като на първо място се е подписал г-н Драгомир Драганов, изпълнителен директор на „Елаците-Мед“ АД, защо не се отнесе със същото внимание към МБАЛ – Етрополе, която имаше около половин милион лв. задължения? Или жителите на община Етрополе са по-маловажни?

Бих желал да изясня въпроса защо детските градини в община Етрополе са безплатни – отговорът е кратък и ясен. Защото разходите за издръжката им се плаща единствено и само от община Етрополе години наред.

Поднасям тази информация, търсейки подкрепата на цялата общественост, за да може да бъдат набелязани краткосрочни и дългосрочни мерки в името на това, гражданите на община Етрополе да получат дължимото.

Ще си позволя да дам и един съвет на общинските съветници от групата на БСП – Етрополе. Напълно подкрепям повдигането на въпроси, свързани с инвестициите, които прави ръководството на „Елаците-Мед“АД, но е добре да се замислите, като представители на лява, социална партия дали е нормално служители на ръководни постове да получават 10, 15, а някои – 20 пъти по-високи възнаграждения от служителите на терен. Не виждам нищо социално в това. По-скоро мирише на див капитализъм.

В заключение, в последния брой на седмичния вестник „Галерия“ беше публикувано интервю с г-жа Нешка Робева – един човек с леви убеждения, който аз силно уважавам. Интервюто е озаглавено „Светът ще бъде погубен от алчността на хората“. Горещо препоръчвам на всички да се запознаят с него.
Благодаря Ви за вниманието!


Източник: balkanec.bg

Коментари (62)

 • Отговори (18) (0)
  1. добавен от: Анонимен 25 Февруари, 16:15

  Браво веднъж да ми хареса изказване на г-н. Кмета на този град. Но не е лошо тъка подробно да обясните и за главоломното изсичане на горите в община Етрополе, защо се позволява това безобразие толкова години и кои е отговорен за това.

  • (0) (0)
   1. добавен от: Анонимен 25 Март, 01:24

   Кмета с фирмите на брат му!

 • Отговори (12) (12)
  2. добавен от: Анонимен 25 Февруари, 17:01

  Да, за първи път кмета да прочете нещо смислено, защото той не може да го напише сам. А иначе е толкова сърдит защото ремонта е извършен от дарителите а не от дебелите строители.

  • (7) (2)
   1. добавен от: Анонимен 25 Февруари, 17:09

   Познаваш ли го, че да твърдиш това?

  • (3) (0)
   2. добавен от: Табов 26 Февруари, 08:07

   Е те това е де! Туй е въпросът :)

  • (4) (0)
   3. добавен от: Анонимен 2 Март, 01:50

   Сърдит е, че си трови нервите да иска това, което ни се полага, защото гражданите дремем! Тея метали в планината не са неизчерпаем източник на кинти! Ще сеършат, ще свърши и парата и ще сгънат цирка! И тея дето са с големите заплати ще са натрупали пара да идат да живеят където си искат, а другите ще останем тука да живеем с пораженията след тях! Докато изкарват трябва и да дават и то да дават пропорционално на печалбите! Не да изкарват стотици милиони и да се правят на щедри като инвестират в града 2 от тях.

 • Отговори (15) (2)
  3. добавен от: Анонимен 25 Февруари, 17:07

  Най-сетне някой да каже истината с истинските имена. Елаците дължат много на града. От прочетеното разбирам, че кметът не отрича направеното, но казва, че е трърде недостатъчно за предприятие, което замърсява околната среда, трови ни и дава прекалено малки заплати на работещите. 141 млн. лв. От държавната собственост, от нашата земя!!!

  • (8) (8)
   1. добавен от: Петър Иванов 26 Февруари, 07:55

   Кой е писал тази омразна реч? Който е писал тази реч, трябва да бъде уволнен от общината, защото част от фактите на верни! Истината за болницата в Панагюрище е че към момента общината държи само 4454 дяла по 10 лв в общата компания с Асарел, а минното дружество държи дялове за 400900 лв. Уви, болницата е на загуба, така че този бизнес проект не добър пример за Етрополе, като се има предвид и болницата в Ботевград, която в момента усилено набира лекари и други кадри. Четете, четете, г-н кмете г-да общински служители!

 • Отговори (8) (5)
  4. добавен от: Анонимен 25 Февруари, 21:02

  И къде е тоя ремонтиран басейн???!!! Нито салон, нито басейн, смешници!!!

  • (7) (5)
   1. добавен от: Панова 26 Февруари, 07:56

   за довършването на басейна, смешници, питайте фирмата на роднините на кмета, която прави довършителните работи

  • (7) (3)
   2. добавен от: Анонимен 26 Февруари, 09:53

   Ремонтът се извършва от Елаците Мед

  • (7) (4)
   3. добавен от: Анонимен 26 Февруари, 20:42

   Ремонтът от Елаците е приключил, а работещ басейн няма, ми освен него и прословутият ремонт на салона, дето го правиха сто пъти и той не е в експлоатация.
   Другите общини работят за децата, а нашата само за себе си!!!!

  • (4) (1)
   4. добавен от: Анонимен 1 Март, 08:07

   Прочетох, че се прави ремонт от общината на общите части, какъв ви е проблемът?

  • (5) (1)
   5. добавен от: Анонимен 2 Март, 01:57

   Нали и басейна е включен в точките по-горе. Тоест се прави с дарението от Елаците! Кво е тва мизерно дарение, дето да не може да довърши един басейн заедно с общите части към него? Защо го довършва общината? Що не дадоха Елаците достатъчно пари да се направи тоя басейн от до, като ще го пишат своя заслуга? Нали те са си избирали фирма, не е става въпрос да не са стигнали парите заради злоупотреби, явно не им се е откъснало достстъчно от сърцето просто… Ама то няма как , трябва да има за килчета, за шампанско за 40 000€ …

  • (1) (1)
   6. добавен от: Анонимен 2 Март, 12:28

   Който и да го прави, не вярвам да са чак толкова много останалите необходими средства!!! А и какво значи правят или правят, или не! И кога, хората за това време строят атомни централи, само хвалби по статии и накрая нищо на лице!!!!

 • Отговори (0) (0)
  5. добавен от: Анонимен 25 Февруари, 21:04

  vsichki firmi daljat na grada, darjavata, eu sauz, sasht ,dr kontinenti ,galaktiki i okeanite .................baravo be zakoni
  nema da ima zaplati be razbrahme onui

 • Отговори (2) (0)
  6. добавен от: Анонимен 25 Февруари, 21:05

  shtom se darqva tokoz b aq archite v darjavicata

 • Отговори (0) (1)
  7. добавен от: Анонимен 25 Февруари, 21:09

  da zapre da kopaat tea ilaci shte mesim flinstounovo ste
  jadni za dumi za dumi v grozna strana levskarcheta=illaci

 • Отговори (9) (7)
  8. добавен от: Анонимен 25 Февруари, 21:21

  Защо най-голямото кюлче в шкафчето на Б.б е от Цоло Вутов?

  • (5) (4)
   1. добавен от: Анонимен 27 Февруари, 08:14

   Няма кюлчета, това са опорни точки на Мунчо и компания, за да вярват такива глупаци като теб.

  • (0) (0)
   2. добавен от: Анонимен 1 Март, 08:08

   Или това е средство за запушване на устата и затваряне на очите, а?

  • (1) (1)
   3. добавен от: Анонимен 1 Март, 08:42

   кюлчето е там, за да си затворят очитеееее. Работата е повече от ясна....

 • Отговори (5) (0)
  9. добавен от: Койчев 26 Февруари, 08:05

  Дойде време да се хвърля маските:). Доста време г-н Йордан Гарврилов говореше тези неща, да не би той да е писал тази реч? :D

 • Отговори (8) (15)
  10. добавен от: Petar Sirakov 26 Февруари, 08:52

  Г-н кметът много бързо забравя за всички дарения, които Елаците са направили през годините. Много са малко фирмите в България, които го правят, Димитров с това изказване иска да докара общината до дъното. Добре че са Елаците поне работа да има, ме кмета и за това не мисли.

  • (13) (1)
   1. добавен от: Анонимен 26 Февруари, 10:47

   От позицията, която прочетох, по-скоро разбрах, че приходите, които Елаците-Мед докарват, съвсем спокойно могат да направят доста повече за града, предвид какви са минусите от тяхната дейност. На мен ми харесва твърдостта на кмета, време е някой да прояви смелост, защото в продължение на години държавата ни се ограбва, някои се позлатиха на гърба на бедните, болни и неинформирани граждани!

  • (10) (2)
   2. добавен от: Анонимен 26 Февруари, 10:49

   То дъното вече е стигнато!! Да си затваряме очите и устите, а други да печелят пари за наша сметка! Какво по-голямо падение от това?

  • (3) (0)
   3. добавен от: Анонимен 1 Март, 08:51

   Да работа ще има, а здраве няма да има. Не всички жители на града работят на Елаците и не всички сме съгласни да се замърсява околната среда. А радиациата как ли се отразява на Етрополци???

Добави коментар:

Назад

Последвайте ни във Facebook

Обяви

виж всички

Анкета » коментари (5)

Трябва ли общината да финансира Балкан със 100 000лв?

Анкета » коментари (5)

Трябва ли общината да финансира Балкан със 100 000лв?

отговори
Да (75)
70% Complete
Не (151)
70% Complete
Не знам (14)
70% Complete
Сумата трябва да е по-малка (24)
70% Complete